mardi 10 août 2010

Spaanse Marokkanen zoeken werk in Brussel

Brussel - Sinds de instorting van de bouwsector in Spanje spoelen in Brussel heel wat Spaanse Marokkanen aan. Het gaat om Marokkaanse migranten van de eerste of tweede generatie met de Spaanse nationaliteit. Op zoek naar werk komen ze in Brussel terecht.
Sinds het uitbreken van de huidige economische crisis kende Spanje een grote toename van de werkoosheid tot om en bij de 20 procent. Onder meer in de bouwsector zitten veel arbeiders zonder werk.
Ook de grote Marokkaanse gemeenschap in Spanje wordt sterk getroffen door de werkloosheid. Sinds vorig jaar komen veel Spaanse Marokkanen naar Brussel. "Ze komen hier terecht omdat ze hier familie of kenissen hebben," vertelt een jeugdwerker aan de RTBF.
Wie de Spaanse nationaliteit heeft, kan perfect legaal naar ons land verhuizen. Werk vinden is minder evident. Ook in het Brussels gewest scheert de werkloosheid immers hoge toppen. Bovendien spreken de Spaanse Marokkanen meestal amper Frans, laat staan Nederlands.
Ook in Antwerpen strijken sinds vorig jaar heel wat Spaanse Marokkanen neer.

Aucun commentaire: