jeudi 23 septembre 2010

Duidelijk neen tegen celibaat

Jozef De Kesel sprak zich openlijk uit voor een afschaffing van het verplichte celibaat voor priesters
Nadat enkele bisschoppen zich al hebben uitgesproken voor een herziening van het priestercelibaat, meent nu ook het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), het christelijke middenveld, dat de tijd rijp is voor een debat over het celibaat en de rol van vrouwen in de kerk.
Amper een jaar geleden leek het ondenkbaar, nu spreken bisschoppen als Jozef De Kesel (Brugge) en Johan Bonny (Antwerpen) zich openlijk uit voor een afschaffing van het verplichte celibaat voor priesters, in het licht van de recente pedofilieaffaires die de katholieke kerk besmeuren. De kerkelijke leiders krijgen nu ook steun van hun basis, het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB). In een opiniestuk in deze krant past dat overlegorgaan, dat gelovigen uit verschillende bisdommen, raden en diensten verenigt, voor de rechtstreekse koppeling van seksueel misbruik en het celibaat, maar acht het de tijd rijp voor verregaande hervormingen.
"Priesters moeten nu, zeker in West-Europa, kunnen kiezen voor een celibatair leven, of niet", aldus IPB-voorzitster Josian Caproens, die ook voorstelt de positie van de vrouw aan te passen. "Het priesterambt moet in zijn totaliteit worden herbekeken en dan moeten ook vrouwen voluit kunnen voorgaan in geloofsgemeenschappen."
Met zijn eis tot een herziening van het celibaat en een democratisering van de kerk voelt het IPB aan wat in bredere regionen leeft, meent kerkjurist Rik Torfs. Ze volgen daarmee de bisschoppen van Antwerpen, Brugge en Hasselt, die zich uitspraken voor een afschaffing van het verplichte celibaat en een herziening van de rol van de vrouw binnen de kerk. "De kerkcrisis wordt gezien als een kans om zich te bevrijden van al te stringente en conservatieve regels. Zoals altijd volgen na een crisis maatregelen en hervormingen", aldus Torfs.

Aartsbisschop Léonard, die al liet weten vast te houden aan het verplichte celibaat, en ook paus Benedictus zelf behoren tot die laatste strekking, wat een snelle herziening van het celibaat niet al te waarschijnlijk maakt. "Tenzij de druk van kerkelijke leiders op Rome groot genoeg wordt", aldus Torfs. (Lotte Beckers)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
LEONARD ET RATZINGER SUR LA MÊME LONGUEUR D’ONDE
La base ainsi que les évêques de Belgique ont pris ouvertement position contre le célibat et pour l’élévation des femmes à la prêtrise. Léonard et Ratzinger ont fait savoir qu’ils freinaient des quatre fers. L’église est entrée dans une longue crise après l’armée, l’école et désormais aussi la politique. Serions-nous en fin de cycle?
MG

Aucun commentaire: