samedi 30 octobre 2010

Katholieken moeten 'protestanten' worden

Sinds het aantreden van aartsbisschop Léonard, kunnen katholieken in Vlaanderen niet langer om het Romeinse leergezag heen.
Moeten katholieken écht 'protestanten' worden?
Josian Caproens zoekt een antwoord.
Caproens is voorzitter van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), het ruimste overlegorgaan van de katholieke Kerk in Vlaanderen.

De afgelopen maanden was er telkens weer een nieuwe controverse rond de katholieke kerk. Voor velen was de emmer vol. Maar het water bleef de voorbije weken met bakken uit de hemel vallen: de negatieve reactie uit Rome voor de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de uitvinder van de in-vitrofertilisatie, Robert Edwards, de uitspraken van aartsbisschop André-Joseph Léonard over aids, homoseksualiteit en bejaarde pedofiele priesters. Je vraagt je af wat het volgende week zal zijn. Het water staat de gelovigen niet meer aan de lippen, ze verzuipen in die storm en zijn beschaamd over hun kerk. Godsdienstleerkrachten vragen zich af hoe ze het nu weer moeten uitleggen aan hun leerlingen, priesters wikken en wegen hun woorden in hun preken uit schrik voor boze reacties, pastoraal werkers en vrijwilligers trekken met lood in hun schoenen naar wie ze bezoeken. De aartsbisschop dwingt hen telkens de loopgraven in voor een kerk die zij op die manier als onevangelisch en niet menselijk ervaren. Zij moeten maar uitzoeken hoe zij met al die problemen dienen om te gaan.

De kerk wordt op de knieën gedwongen. De gebeurtenissen leren haar opnieuw de voorkeursoptie voor de slachtoffers, de nederigheid en de bescheidenheid.

Maar wie gewoon is aan de macht, kan er blijkbaar maar moeilijk afstand van nemen. Het klerikalisme zit diep ingebakken in de hiërarchisch geordende kerkstructuren. Kerkleiders zoals Léonard blijven o zo overtuigd van hun eigen gelijk. Hij denkt de waarheid in pacht te hebben en hoe meer controverse er zich voordoet, hoe meer hij zich bevestigd voelt in zijn eigen gelijk. Het is eigen aan het christendom dat haar boodschap bespot en beschimpt wordt. Het onbegrip van de massa toont hoe verdwaald de schapen wel zijn. Dat klerikalisme pur sang blijft welig tieren, hoewel het Tweede Vaticaans Concilie er zich tegen keerde.

Waarom gaan de aartsbisschop en de kerkleiders, alvorens zij standpunten innemen, daarover niet eerst in dialoog met de kerk en beluistert Léonard niet het actuele gelovige aanvoelen van de kerkgemeenschap ('sensus fidelium'), o.m. via het IPB en in de lijn van het Tweede Vaticaans Concilie?

Velen binnen en buiten de kerk ergeren zich mateloos aan zijn hooghartige houding. Nog altijd wachten de godsdienstleerkrachten op een verontschuldigend woord voor zijn uitspraken over hun lessen, die hij bestempelde als "een allegaartje van levensbeschouwelijke dingen". Nog altijd wachten de aidspatiënten op een verontschuldiging voor wat bij hen als een regelrechte belediging overkwam. Nog altijd wachten de slachtoffers op een gemeende verontschuldiging voor het misbruik in de kerk, uitgedrukt in een sterk teken. Nog altijd wachten de gelovigen op bemoediging en bevrijdende woorden.

Kan men 'in de waarheid gaan staan' zonder 'in de liefde te staan' en de blik op Jezus Christus, zijn woord en zijn leven te richten?

Tijdens het recentste forum van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), het ruimste overlegorgaan in de Vlaamse kerk, voelden de aanwezigen duidelijk de ernst van de zaak en de enorme impact van de crisis in de kerk door het seksuele misbruik sterk aan. "Die kerkcrisis kan aangegrepen worden als een kans tot verandering, hervorming en bekering. Vanuit een rechtvaardigheidsgevoel en een evangelische bewogenheid moet de gekwetste mens weer centraal worden gesteld. Dat begint bij de ontmoeting van mens tot mens en het beluisteren van het verhaal van gekwetste mensen. Maar daarnaast is ook een eerlijke analyse van alle oorzaken van misbruik in de kerk nodig en moeten de diagnoses met elkaar in verband worden gebracht", klonk het. Maar de eerste tekenen van die verandering, hervorming of bekering laten nog altijd op zich wachten. De controverses van de voorbije weken tonen weinig tact of bekommernis om de gekwetste mens.

De voorbije dertig jaar werden de katholieken in Vlaanderen behoorlijk protestants, in de zin dat ze Rome links lieten liggen. Ook al bleven ze, zoals het IPB, kiezen voor de dialoog, ze voelden zich door Rome niet beluisterd, laat staan begrepen of ernstig genomen. De uitspraken van de paus of het Vaticaan waren ver van hun bed. Nu is Rome in de figuur van Léonard weer gevaarlijk dichtbij gekomen voor de Vlaamse kerkgangers. Ze moeten nu wel rekening houden met de uitspraken van het Romeinse leergezag en kunnen er niet langer omheen. Die confrontatie dwingt ook tot keuzes. Ofwel volg je trouw wat Rome en Léonard zeggen en behoor je tot de zuiveren, ofwel besef je dat je niet voldoet en druip je in stilte af. De kerk die haar ramen en deuren opengooide met het Tweede Vaticaans Concilie, lijkt steeds meer de deur te sluiten.

Echte protestanten
Is het die kerk die gelovigen willen? Misschien is de tijd aangebroken voor katholieken om 'echte protestanten' te worden, om te protesteren tegen deze gang van zaken. Met een antipathieke kerk is het evangelie niet gediend. Christenen hebben een begeesterende, blijde en bevrijdende boodschap te verkondigen. Na de vele stormen van het voorbije jaar verlangen ze naar rust en bemoediging, willen ze op krachten kunnen komen en kunnen herontdekken waar het in wezen om draait: een boodschap over een menslievende God die het opneemt voor de verdrukten, de (kans)armen, de zwaksten en de slachtoffers. Waaruit blijkt vandaag die barmhartigheid?

De kerk staat op een kruispunt. Het lijkt alsof ze voor de keuze staat tussen gewoon voortdoen of radicaal vernieuwen. Die of-of-voorstelling klopt niet. Het is een en-en-verhaal. Vanuit een grote bewogenheid en een samen gedragen verantwoordelijkheid staan gelovigen in de traditie. Die nodigt uit voort te gaan op uitgezette wegen, maar tegelijk is de kerk altijd toe aan hervorming. In de kerk moet er weer meer ruimte komen voor een diversiteit van charisma's en ambten. Het IPB heeft dat altijd gezegd en herhaalt het ook nu. Tegelijk moet de gelijkwaardigheid worden bevorderd en moet het menselijke voorrang krijgen op het vormelijke, institutionele of structurele. Het IPB blijft de kerkverantwoordelijken uitdagen om niet over te gaan tot de orde van de dag, maar nieuwe wegen van 'kerkzijn' en gemeenschapsvorming te versterken en te bemoedigen. Maar daar moet wel dringend werk van gemaakt worden zonder nog meer olie op het vuur te gieten.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
LES ÉGLISES SE VIDENT, LES TEMPLES RECRUTENT
Après les cataractes de scandales qui ont ébranlé le fleuve qu’on croyait tranquille de l’église catho belge, voici que surgit, pour abattre les derniers clochers de campagne, une tornade médiatique nommée Léonard.
Intelligent, provocateur, l’ancien évêque de Namur en fait tellement que s’en est trop, comme les apparitions de Sarko, chaque fois qu’il impose sa personne sur les petits écrans.
On aimerait du côté des progressistes post conciliaires le bâillonner, comme le barde Assurancetourourix, fût ce jusqu’à Noël.
Godfried Danneels avait adopté un profil bas, tellement bas que après que l’évêque brugeois pédophile s’est rendu, les dernières ouailles sont tentées, comme les rats, de quitter le navire avarié pour monter en masse dans l’arche protestante avant le déluge.
MG

Peut-on rire avec Eric Van Rompuy ?

Par Yvon Toussaint

Que M. Eric Van Rompuy soit un des personnages parmi les plus désopilants de notre théâtre politique n'est contesté par personne. Il incarne cette variété de comique perpétuellement éreinté par le sort et qui, lorsqu'il ne présente pas au public un visage désolé, éclate en d'irrépressibles crises de colère du plus plaisant effet.

Sans doute jaloux de son frère aîné dont les haïkus divertissent l'Europe entière, Eric s'est surpassé le dernier week-end, tant à l'oral qu'à l'écrit.

A l'oral, ce fut en plein milieu du débat dominical à la RTBF et face à M. Philippe Geluck qui n'en espérait pas tant puisqu'il est avéré que les humoristes, si grands soit-ils, ont toujours besoin d'un faire-valoir.

Sous prétexte que M. Geluck proposait qu'en cas de séparation on puisse envisager de couper en deux la Côte belge, son sable blond et ses croquettes aux crevettes, l'enfant de Zaventem agressa en rase motte l'impudent dessinateur qui venait de lui signifier, comme Jacques Brel jadis, qu'il avait « deux mots à vous rire».

Oserait-on informer M. Eric Van Rompuy que même mes amis corses s'esclaffent quand on leur suggère, pour régler les problèmes qu'ils posent à la République , d'enfoncer leur île et ses habitants pendant une quinzaine de minutes, pas plus, sous le niveau de la mer. Mon cher Philippe Geluk n'en était pas encore là pour ce qui concerne la Flandre. Quoique.

A l'écrit, c'est dans Le Soir du 26 octobre que M. Van Rompuy Eric remit le couvert. De son interview, il m'est venu la tentation de me contenter d'écrire ce que Groucho Marx avait dit de l'article d'un autre humoriste : « A partir du moment où j'ai pris votre article en main et jusqu'au moment où je l'ai reposé, je n'ai pas pu m'arrêter de rire. Un de ces jours, j'espère que je le lirai ! »

Mais non, l'heure paraissait grave, je me suis donc astreint à les lire, ces déclarations. Et je ne l'ai pas regretté.

J'y ai appris que le cadet des Van Rompuy ignorait que Geluck était un dessinateur « négatif », ce que tout le monde savait depuis belle lurette. Qu'il « pouvait comprendre » (sic) qu'on accepte un humoriste sur un plateau, mais qu'il le préférait muet dès lors « qu'on y parle de choses sérieuses ». Et aussi que lorsqu'un individu aussi fourbe qu'un montreur de Chat se dissimule pour l'attaquer « sous une couverture intellectuelle », il se défend.

Ah ces intellectuels qui nous ont fait tant de mal ! VR ne les rate pas, ces bouffons. Il en a même décelé la présence en Flandre, ce qui a l'air de l'étonner. D'où son cri d'alarme à propos du trublion, gribouilleur intello : « C'est même incroyable qu'on l'invite ! » Surtout, ajoute-t-il, «alors qu'on doit négocier avec subtilité».

Mais bien sûr ! Absolument incroyable qu'on l'invite. Mais aussi qu'on l'édite. Qu'on lui permette de nuire au lieu de lui couper la main avec laquelle il dessine !

Ah, cher Monsieur Van Rompuy, sachez que je me presse de rire de vous de peur d'être obligé d'en pleurer. Car le rire désinfecte. Le rire cautérise. Le rire cicatrise.

Je me dépêche donc de rire DE vous, mais pas AVEC vous. Car j'applique spontanément l'incontournable conseil de Desproges selon lequel «On peut rire de tout mais pas avec n'importe qui !».

Tiens, voilà Desproges qui passe, comme il passe toujours quand on a envie de faire l'humour.

Et puisque M. Van Rompuy prétend être, comme moi, attaché à la Belgique , je lui dédie ces quelques lignes issues de l'indispensable Tout Desproges (1.449 pages, Seuil), section « Les Etrangers sont nuls » et consacrées aux Belges : « Les Belges sont ainsi appelés parce qu'ils prêtent à rire (…) Comment reconnaître un Wallon d'un Flamand ? C'est bien simple. Portons un Belge à ébullition. S'il s'insurge ou s'il menace d'en référer à la Ligue des Droits de l'Homme, c'est un Wallon. S'il se laisse bouillir en disant “Ouille, ça brûlenbeek”, c'est un Flamand ! »

C'est chaque jour ou presque que notre monde politique découvre l'eau chaude. Sa plus belle trouvaille, il y a peu, fut qu'on avait intérêt, quand on avançait un chiffre dans une discussion budgétaire, à l'objectiver.

Cette mirobolante trouvaille sémantique signifie simplement, dans la novlangue du sérail, qu'on prendra soin de le vérifier ce chiffre, de l'authentifier, de le crédibiliser. Ce que, bien entendu, il ne nous est pas venu à l'esprit de faire spontanément.

Car, de même que nous acceptons sans barguigner que le niveau de participation d'une manifestation quelconque oscille entre deux chiffres, l'un et l'autre éhontément mensongers (celui de la police et celui des organisateurs), il est admis que toute estimation consignée dans une note ou une prévision financière peut se révéler parfaitement fantaisiste pour peu qu'on l'examine plus avant.

D'où l'objectivation c'est-à-dire l'appel à des experts dont on espère d'ailleurs qu'ils n'auront pas envie, aux aussi, d'avancer n'importe quoi au hasard de leurs humeurs ou de leurs a priori. Auquel cas il faudra sans doute faire appel, pour objectiver l'objectivation, à des experts « de haut niveau », mais nous avons aussi cela en magasin.

Ce qu'il fut urgent d'objectiver l'autre jour furent les boutades à répétition de M. Paul Magnette.

Les boutades, selon le dictionnaire, sont « des traits d'esprit, des plaisanteries, des saillies » et apparemment M. Magnette en est féru. Un véritable boute-en-train pour fin de repas que le sémillant ministre : le restaurateur Bruneau aurait dû s'attacher ses services pour dérider certaines tablées.

Toujours est-il qu'après que ses coreligionnaires eurent hurlé leur désapprobation à la lecture de la note de M. De Wever, M. Magnette estima que ce papier reprenait à 90 % la note Di Rupo, ce qui était se faire deux amis d'un seul coup de pied. Il enchaîna en déclarant tout de go que « l'intérêt industriel de la Wallonie » était de se rattacher plutôt à l'Allemagne qu'à la France. Traits d'esprit que ces deux sorties à l'emporte-pièce ? Plaisanteries ? Ou même saillies ? Chacun se fit son opinion.

Mais ce qui en toute hypothèse fut remarqué, ce fut l'acrimonie du propos : « Quand je vois la situation en France je comprends qu'il n'y ait plus que trois rattachistes en Wallonie ! Etre rattaché à un pays qui a une culture aux antipodes de la nôtre, c'est ridicule ! Il y a une rupture culturelle avec les Français ! »

Comme on l'imagine il fallut donc de toute urgence déminer les propos de M. Magnette. Ce qui fut fait notamment avec infiniment de grâce et de doigté par Mme Laurette Onkelinx dont seuls un battement de paupière et une légère rougeur trahirent la confusion.

Et pendant ce temps-là ?

Comme à son habitude M. Ward De Wever résumait l'ensemble de ses analyses politiques en usant de l'expression spécifiquement belge qui plonge toujours nos amis étrangers dans un abîme de perplexité : « Ouée, mais non ! »

Comme un seul homme, tous les affiliés au Mouvement Réformateur mâchonnaient les « éléments de langage » fournis par leur direction :

1. On ne nous informe ni de ce qui se passe, ni même de ce qui ne se passe pas.

2. C'est indécent, puisque nous sommes la principale force politique à Bruxelles et la deuxième en Wallonie et en Communauté.

3. Mais cela ne nous étonne pas de la part des « trois partis de gauche » qui prétendent monopoliser la francophonie.

Et M. Vande Lanotte ?

L'austère Ostendais, qui fait de plus en plus penser à un personnage du Greco déambulant avec sa mer du Nord pour dernier terrain vague, paraît être tout beau, tout nouveau. Mais tel qui rit vendredi, dimanche pleurera car Paul Valéry avait remarqué que l'espoir se baladait toujours sur une corde raide. A sa place, en tout cas, on se méfierait des quelques snipers flamands embusqués dans les dunes. A suivre…

Dernier ouvrage paru : l'Assassinat d'Yvon Toussaint, Fayard, 2010.

ContrepiedYT@gmx.fe

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
JOURNALISME JUBILATOIRE
Yvon Toussaint, journaliste jubilatoire est un d’Ormesson au naturel, débarrassé de sa gobe d’aristo de service.

Il appartient à cette espèce précieuse en voie de disparition, les chroniqueurs qu’on appelait jadis mémorialistes quand ils excellaient dans l’art de l’esquisse, du croquis, de l’instantané. Comment résister à sa plume alerte, volontiers vitriolée qui rappelle celle de Léautaud ou de Jouhandeau à leurs meilleurs moments.

Deux exemples « A la lecture de la note de M. De Wever, M. Magnette estima que ce papier reprenait à 90 % la note Di Rupo, ce qui était se faire deux amis d'un seul coup de pied »

Ensuite ce portrait à la diable de Johan Vande Lanotte : « L'austère Ostendais, qui fait de plus en plus penser à un personnage du Greco déambulant avec sa mer du Nord pour dernier terrain vague, paraît être tout beau, tout nouveau »

À suivre ? A suivre à la trace en effet en ne perdant pas une goutte de ce distillat d’intelligence et d’esprit joyeusement frondeur.

Encore, encore…
MG

Scandaleux Épicure

Vous prononcez le mot « épicurien », et aussitôt un mur de clichés et de préjugés s'interpose. Par définition, un « épicurien » est un individu sensuel grossier, une sorte de notable bourgeois de province qui ne pense qu'à manger, boire et baiser. Ce matérialiste borné est incapable de voir plus loin que son propre corps. Il faut croire que la philosophie d'Épicure (IIIe siècle avant notre ère) a fait, et fait encore, l'effet d'une bombe atomique dont il faut à tout prix se protéger. Un penseur profond dans un « Jardin » ? Quelqu'un qui vous dévoile, en toute sérénité, la nature des choses ? Qui accepte près de lui n'importe qui sans tenir compte de ses origines sociales ? Qui va même jusqu'à s'entourer de femmes ? Horreur. Lisez, et vous comprendrez pourquoi tous les systèmes de pensée tant vénérés, comme tous les pouvoirs, ont de sérieuses raisons de discréditer cette vision prophétique. Épicure, Lucrèce, deux noms qu'il vaut mieux éviter.

Personne n'a été plus injurié et censuré qu'Épicure (mais Platon brûlait déjà les livres de Démocrite, son prédécesseur). Ces atomes qui tombent éternellement dans le vide sont abominables. Pire : un petit saut de côté sans cause (le « clinamen »), et voilà l'origine de tout ce qui existe, vous compris. Pas de Dieu créateur, donc, pas de Big-Bang Father, pas de Jugement dernier, aucun au-delà. Nihilisme? Pas du tout, glorification de la vie et de la sensation, négation de la mort, apologie du plaisir. Penser et sentir sont une même substance, ce qui explique d'ailleurs que ceux qui ne sentent pas grand-chose pensent peu. Athéisme? Mais non, il y a bel et bien des dieux, mais ils vivent, indestructibles et bienheureux, dans des «intermondes». Ils ne s'occupent pas des humains, mais les mortels peuvent arriver, par la pensée, jusqu'à eux. Cet Épicure se prend donc pour un dieu? Il va jusqu'à soutenir cette fanfaronnade, cette insupportable rodomontade? Écoutez-le, il va décidément très mal : «Souviens-toi que, tout en ayant une nature mortelle et disposant d'un temps limité, tu t'es élevé, grâce aux raisonnements sur la nature, jusqu'à l'illimité et l'éternité, et que tu as observé ce qui est, ce qui sera et ce qui a été.»


Ici, les philosophes se déchaînent: Épicure (dont nous ne connaissons l'œuvre qu'en partie) est scandaleux, ignare, débauché, voleur, menteur, immoral, bâfreur, dépensier, plagiaire, habitué des prostituées, mégalomane. Le christianisme ira jusqu'à le traiter de porc, ce qui est tout à son honneur. « Les pourceaux d'Épicure » reste une formule célèbre. Diogène Laërce, dans ses Vies et doctrines des philosophes illustres, grâce à qui nous lisons ce grand dérangeur, rapporte ces insultes, et conclut sobrement : « Voilà ce que des écrivains ont osé dire d'Épicure, mais tous ces gens-là sont des fous.»


Les fous, apparemment normaux mais totalitaires en puissance, veulent que nous soyons soumis à la peur de la mort. Or : «Habitue-toi à penser que la mort n'est rien pour nous, puisque le bien et le mal n'existent que dans la sensation. D'où il suit qu'une connaissance exacte de ce fait que la mort n'est rien pour nous nous permet de jouir de cette vie mortelle, en évitant d'y ajouter une idée de durée éternelle et en nous enlevant le regret de l'immortalité. Car il n'y a rien de redoutable dans la vie pour qui a compris qu'il n'y a rien de redoutable dans le fait de ne plus vivre. Celui qui déclare craindre la mort non pas parce qu'une fois venue elle est redoutable, mais parce qu'il est redoutable de l'attendre est donc un sot. » Plus net : « La nécessité est un mal, mais il n'y a aucune nécessité de vivre avec la nécessité.»

La grande chance d'Épicure est d'avoir suscité un poète de génie : Lucrèce, et son De natura rerum. Là encore, que d'histoires! Saint Jérôme nous assure qu'il est devenu fou sous l'effet d'un philtre d'amour, et qu'il s'est suicidé à l'âge de 43 ans. C'était fatal : Lucrèce fait d'Épicure le vainqueur de la religion, cette surveillance du haut du ciel, cette fausse tête « horrible » qui ne peut qu'entraîner des crimes. Il dédie ses vers à Vénus, « plaisir des hommes et des dieux ». Son charme agit partout, dans les fleurs, le rire de la mer, les oiseaux, la musique, « les semences innombrables dans l'univers profond». Épicure a, le premier, brisé les verrous serrés des portes de la nature, et « a parcouru le tout immense par l'âme et par l'esprit ». C'est donc le libérateur par excellence, un vrai dieu, incompatible avec une petite monnaie « hédoniste ». Lucrèce dit et redit son enthousiasme, tout en déroulant les lois qui règlent tous les phénomènes, des astres à l'ouïe ou à la vue. Il finira, sans trembler, par décrire la peste d'Athènes, les ravages de la maladie, l'amoncellement public des cadavres : «Alors la religion des dieux et leur puissance n'étaient pas d'un grand poids. Car la douleur présente dépassait tout. » La connaissance du plaisir n'est rien s'il n'y a pas, aussi, une connaissance de la douleur. Mais voici le quadruple remède : rien à craindre de la divinité, rien à redouter de la mort, on peut atteindre le bonheur, on peut supporter la douleur. Si la douleur est trop vive, la mort y met fin, et, de toute façon, la porte du suicide est ouverte.

Lucrèce a des accents inouïs, sa certitude est entière (on retrouve cette même fièvre chez Dante ou Lautréamont) : « Je marche là où personne n'a jamais marché, joie d'approcher aux sources inviolées, joie de cueillir des fleurs neuves pour en faire ma couronne. » Épicure a fait jaillir la lumière des ténèbres, c'est le découvreur du monde, ses écrits sont «des paroles d'or», grâce à elles, les terreurs de l'âme s'enfuient. « Je vois à travers le vide tout entier s'accomplir les choses. » La puissance des dieux apparaît dans les forces du temps immense, apparaissent aussi les «séjours de paix». Cette grande paix de la vraie pensée, au milieu des tourbillons et dans l'oeil des cyclones, est finalement un mystère éprouvé.


Malgré la censure, Épicure et Lucrèce ont pénétré dans l'Histoire. On les retrouve, plus ou moins sous le manteau, à la Renaissance. Il suffit ensuite de citer les noms de Montaigne, de Molière (qui aurait traduit le De natura), de Sade et, logique, du jeune Marx. Épicure aujourd'hui, sur une planète envahie par le contrôle constant des simulacres ? On peut penser qu'il serait un spectateur impassible devant ce déluge d'images et qu'il ferait même un pacte faustien méprisant, en connaissance de cause, avec l'illusion. Par-delà le bien et le mal, donc, comme Nietzsche, grand admirateur d'Épicure. Qu'est-ce que Généalogie de la morale sinon un acte suprême d'affranchissement ? Le Spectacle n'est rien, il n'y a pas lieu de s'en indigner le moins du monde. Restons maintenant avec La Fontaine , dans ce fervent hommage à Épicure : « Volupté, volupté, qui fut jadis maîtresse / Du plus bel esprit de la Grèce , / Ne me dédaigne pas, viens-t'en loger chez moi, / Tu n'y seras pas sans emploi. »
Philippe Sollers

Les Epicuriens, sous la direction de Daniel Delattre et Jackie Pigeaud, Gallimard, La Pléiade , 1 552 p., 62,50 euros (55 euros jusqu'au 31 janvier 2011). 


(Le Nouvel Observateur)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
LES MAÎTRES A PENSER ET LES MAÎTRES A VIVRE
«Je marche là où personne n'a jamais marché, joie d'approcher aux sources inviolées, joie de cueillir des fleurs neuves pour en faire ma couronne. »
En lisant de telles phrases, on se dit qu’il y a mieux encore que les maîtres à penser, à savoir les maîtres à vivre, donc chaque siècle produit un ou deux exemplaires. Sollers est de ceux là quand il daigne être en forme, il s’élève au niveau de Epicure, Sénèque, Marc Aurèle, Goethe, Socrate, Morin, Visconti, Picasso, Rubens, Spinoza, Renoir père et fils, Tolstoï, Gide, Siddhârta et quelques autres dont Schopenhauer, Krischnamurti, Alain, Gandhi...
« Vivre est le métier que je lui veux apprendre » disait Jean Jacques en songeant à son Emile.
L’art de vivre hélas ne s’enseigne pas à l’école.
« On leur apprend tout à l’université, tout hormis à vivre » écrivait Tolstoi dans son journal intime.
Mes meilleurs professeurs furent des « passeurs de passion ».
C’est ainsi que Jean Jauniaux décrit Jacques De Decker auteur d’un joli manuel de savoir vivre à Bruxelles : « modèle réduits ».
A lire tout de suite.
MG

Université : un test, oui, un examen d’entrée, non

Par Hervé Hasquin Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Belgique, président du Conseil et Recteur honorairede l’Université libre de Bruxelles.
Yves Poullet Recteur des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (Namur)

Face au surpeuplement des amphithéâtres et à l’incapacité d’assurer les travaux pratiques dans des conditions décentes, une proposition renaît de ses cendres : l’examen d’entrée ! Serait-il le seul moyen susceptible d’écarter quelques touristes avérés et, au-delà, de dégrossir nos auditoires ? Les sciences appliquées le pratiquent sans dommage, ajoute-t-on. Et pourtant, c’est notre conviction, ce type d’examen se révèle injuste culturellement et donc socialement.
Les grands ancêtres du XVIIIe siècle, au nombre desquels Diderot fit souvent figure d’avant-garde, avaient déjà mesuré l’ampleur du problème. Le père de l’Encyclopédie n’écrivait-il pas vers 1775 : « Ce n’est pas que l’homme qui naît avec du génie et le goût du travail, dans une condition relevée, n’ait un grand avantage sur nous. A la table de ses parents, sans s’en douter, son âme s’accoutume aux grands objets… ». Si notre société est certes plus égalitaire que celle de 1775, il n’empêche, les statistiques le montrent, que subsistent pour nombre d’adolescents des « barrages culturels » à l’entrée à l’Université.

L’important à nos yeux est d’organiser au sortir du secondaire, et en préalable à toute inscription universitaire, un test qui permette au jeune adulte et à ses parents de jauger en toute connaissance de cause ses capacités à affronter les exigences de l’enseignement supérieur.

Il s’agirait en l’occurrence d’une épreuve non éliminatoire, mais conçue de telle sorte qu’elle donne une indication sur deux outils essentiels des techniques indispensables à la réussite : la capacité de prendre des notes au cours d’un exposé et celle de structurer un texte sous forme de commentaire argumenté de l’exposé. Cette attention particulière voire exclusive sur ces deux « capacités » essentielles de l’étudiant universitaire permet de balayer les objections fondées sur la difficulté de définir l’objet du test. Ainsi il est vain de s’interroger sur le cadre des connaissances considérées comme définissant la maîtrise d’une matière ? L’interrogation est vaine. En effet, qui peut définir le seuil minimum indispensable à la connaissance de la littérature et qu’en est-il des domaines non enseignés dans le secondaire et qui font l’objet d’un enseignement supérieur ?

En résumé, ce test concernerait les deux grandes orientations, sciences humaines et sciences exactes ; le choix serait laissé à l’étudiant en fonction de la formation universitaire à laquelle il se destine. L’épreuve co-organisée, au sein de l’ensemble de la communauté française, par l’enseignement secondaire et celui universitaire, se déroulerait dans les auditoriums des universités. Pour chaque orientation, le « conférencier » serait un professeur d’université ; l’exposé se limiterait à cinquante minutes ; la prise de notes et le commentaire – dissertation seraient jugés par des enseignants du secondaire.

Ce test, noté sur 20, n’interdirait pas l’inscription mais aurait le mérite de mettre en lumière les carences… En effet, l’expérience montre qu’une maîtrise insuffisante de la langue maternelle et les déficiences dans la prise de notes constituent, toutes disciplines confondues, y compris celles scientifiques, dans l’immense majorité des cas, un handicap insurmontable et conduisent à l’échec.

Cette approche présente plusieurs avantages : elle met en œuvre une collaboration entre les enseignements secondaire et supérieur ; elle ne sélectionne pas sur des acquis culturels ; elle incite les établissements du secondaire à préparer leurs élèves à ces épreuves en privilégiant l’apprentissage d’une méthode et de techniques ; elle force l’Université à mieux connaître l’étudiant qui lui arrive ; enfin, du seul fait de son existence, le test décourage les touristes…

Selon nous, le véritable examen d’entrée à l’Université se doit d’être celui qui sanctionne la première année en Bac 1, car cet examen met tous les candidats sur un pied d’égalité : ils ont eu les mêmes professeurs et l’épreuve porte sur une même matière dispensée en cours d’année. Voilà qui nous paraît plus équitable pour éradiquer, autant que faire se peut, l’énorme poids de l’environnement culturel qui marque chaque individu, mais à des degrés tellement divers… Nul doute que les adolescents issus des milieux économiquement défavorisés et des familles de migrants y trouveraient davantage de motifs d’espérer en leur capacité de s’épanouir dans notre société et de bénéficier de l’« ascenseur social ».

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
ASCENSEUR POUR L’ECHAFAUD
L’idée est excellente !

C’est précisément de cette manière que, pendant des décennies, les administrations communales ont recruté leur personnel (au grade de chef de bureau). Un membre du jury lisait, de sa plus belle voix un texte sélectionné (on disait une conférence). Les candidats étaient massés dans une salle et ne pouvaient rien écrire pendant cet exposé ensuite, ils avaient quatre heure pour torcher leur résumé et un commentaire. Il y avait un texte en français et sa traduction néerlandaise (ou l’inverse) pour les Flamandes. Les noms des candidats étaient remplacés par des numéraux pour éviter les fraudes.

Les appréciations du jury étaient rarement discordantes.

Résulat, les universitaires remportaient cette épreuve haut la main parce qu’entraînés à ce type d’épreuve, en revanche les autodidactes s’y cassaient les dents. Quand j’ai suggéré au secrétaire communal de ma commune de créer des ateliers d’entraînement pour préparer les candidats, il me trait de fantaisiste farfelu…

Ce que Hervé Hasquin ne dit pas mais qu’il admit un jour c’est qu’il eut à Charleroi un professeur de français qui, une fois par semaine, soumettait ses élèves à ce type d’exercice : il lisait un article dont il fallait tirer les trois idées principales.

C’est que l’esprit de synthèse est une compétence et qu’elle s’entraîne, à condition que l’enseignant ait ce souci. Il en va de même pour le commentaire d’ailleurs.

Les aptitudes ne sont pas vraiment innées, elles s’entraînent et c’est précisément ce qu’on néglige de faire dans les écoles ghetto (dans les bahuts d’élite également).

Moyennant cette nuance, à savoir créer des ateliers d’entraînement à la synthèse et au commentaire de texte, le test proposé par Hervé Hasquin est un magnifique ascenseur pour l’échafaud.
MG

vendredi 29 octobre 2010

Onbekend Brussel is onbemind

Vlamingen die regelmatig in Brussel komen, hebben een veel positiever beeld van de stad. Helaas brengt slechts een op de tien Vlamingen een maandelijks bezoek aan de hoofdstad. Dat blijkt uit de jaarlijkse Vrind-studie. .
..Joris Sleebus van Brukselbinnenstebuiten gidst al sinds '75 in Brussel. Hij zag hoe de perceptie van Brussel bij de Vlamingen al die jaren veranderde.
..Het is de eerste keer dat de Vlaamse Regionale Indicatoren peilen naar de perceptie over de hoofdstad als woon- en leeftstad.

En daaruit blijkt dat wie regelmatig naar Brussel komt, een veel positiever beeld heeft van de hoofdstad dan wie zelden of nooit een voet in het gewest zet. Die laatsten vormen echter wel de meerderheid. Amper één op de tien Vlamingen komt minstens één keer per maand in Brussel.

Eén op de vier Vlamingen moest het voorbije jaar minstens enkele keren in Brussel zijn voor het werk. Eén op de zes komt wel eens in Brussel om te shoppen, voor een uitstapje, een evenement of restaurantbezoek.
Wie af en toe of regelmatig in de hoofdstad vertoeft, apprecieert de meertaligheid en de multiculturaliteit. Ze omschrijven Brussel ook als gezellig en bruisend. Op kindvriendelijkheid en veiligheid scoort Brussel dan weer minder goed.
(brusselnieuws.be)
 
COMMENTAIRE DE DIVERCITY
WAT DE BOER NIET KENT,DAT LUST HIJ NIET
Ce que le paysan ne connaît pas, il a du mal à l’apprécier. Ce bon vieux dicton dit parfaitement ce que les flamands ressentent à l’égard de leur capitale qu’ils visitent rarement. La méconnaissance de Bruxelles induit le fantasme d’une ville maudite, sale et criminogène. Ce mythe entretenu par les médias de Flandre a la vie dure. Pour aimer Bruxelles, il faut en connaître le mode d’emploi. Nombreux sont les bruxellois de souche ou d’adoption qui ont la haine de leur ville et ont hâte de la fuir pour une banlieue verte, terne et sans esprit. Les plus grands amoureux de Bruxelles sont les flamands qui y vivent, les expats, les artistes, les esprits créatifs et les bruxellois cosmopolites qui lisent DiverCity.
MG

jeudi 28 octobre 2010

Bâtiments scolaires: 150 millions pour 5.600 places nouvelles à Bruxelles

© DEVOGHEL

Les nouveaux moyens bruxellois iront prioritairement à l'enseignement fondamental
BRUXELLES Sur les 400 millions d'euros que consacrera la Communauté française à son plan de rénovation et construction de bâtiments scolaires, 150 iront à la création de 5.642 nouvelles places et à la rénovation de 4 écoles en Région bruxelloise, ont décidé jeudi de commun accord les ministres de la Communauté française et de la Cocof de Bruxelles.

Le plan, annoncé le 11 octobre par le ministre de la Fonction publique Jean-Marc Nollet, attribue 54% des places nouvelles à Bruxelles, se sont réjouis le ministre-président du Collège de la Cocof Christos Doulkeridis, le ministre-président bruxellois Charles Picqué et le ministre-président de la Communauté Rudy Demotte, à l'issue de la réunion du gouvernement commun.

Les nouveaux moyens bruxellois iront prioritairement à l'enseignement fondamental: 80 millions permettront de créer l'équivalent de 18,81 écoles primaires ou de 28,22 écoles maternelles. Les écoles bruxelloises pourront aussi bénéficier des fonds "classiques" réservés aux bâtiments scolaires, soit 99 millions d'euros en 2010, pour les écoles de Wallonie et de Bruxelles.
Les ministres ont insisté sur le fait que la solidarité entre la Communauté, la Cocof et la Région ne sont pas de façade: les sommes importantes dégagées au profit de Bruxelles tiennent compte des besoins réels de la Région pour répondre au boom démographique.

Une "task Force" présidée par M. Nollet sera chargée de l'application du plan: localisation des bâtiments transformables en locaux scolaires, identification des besoins les plus criants, etc...
(La DH)

Fastenaekens - Brussel, vroeger en nu

Correspondence - Brussel van de ene eeuw naar de andere', honderd gedateerde Brusselse prentbriefkaarten en corresponderende foto's van fotograaf Gilbert Fastenaekens. Nog tot en met 24 december in het Archief van de Stad Brussel, Huidevetterstraat 65. En wekelijks ook in Brussel Deze Week en op deze pagina.
A NE RATER A AUCUN PRIX

Gentsesteenweg


:: "Correspondentie – Brussel van de ene eeuw naar de andere", honderd gedateerde prentbriefkaarten en corresponderende foto’s van Gilbert Fastenaekens, van 18 september tot en met 24 december in het Archief van de Stad Brussel (Huidevettersstraat 65). Op weekdagen van 8 tot 16 uur, zondag van 10 tot 17 uur; gesloten op zaterdag en op 1-2 en 11-15 november.
:: Er verschijnt ook een boek; meer op www.arpeditions.org.

Elsensesteenweg wordt eenrichtingsstraat

Er komt een busbaan op de Elsensesteenweg tussen de Vredestraat en het kruispunt met de Waversesteenweg. Een van de drukst bereden routes van het gewest wordt daardoor - gedeeltelijk - éénrichtingsstraat. Autoverkeer richting Naamsepoort neemt een omwegje langs de Vredestraat en de Waversesteenweg.

De Elsensesteenweg is al lang een heet hangijzer. Buslijn 71, die erlangs rijdt, is hopeloos overbezet en rijdt zich vast in het verkeer. Tussen het Fernand Cocqplein en de Naamsepoort staat vaker wel dan niet file.
Er werden al veel oplossingen naar voor geschoven: een tram 71, busbanen, eenrichtingsverkeer, of gewoon de steenweg verkeersvrij maken. Een vertramming van buslijn 71 ziet de MIVB het meest zitten, maar de gemeente Elsene wil daar niet van weten. Ze wil ook niet aan de plaats van de auto raken.

Nu komt er dus een, zij het gedeeltelijke, oplossing, verneemt brusselnieuws.be van verkeersminister Brigitte Grouwels (CD&V). Ter hoogte van bushalte Sint-Bonifaaswijk moet het verkeer richting Naamsepoort rechts afslaan naar de Vredestraat. Via de Waversesteenweg komt het dan terug op de Elsensesteenweg. De bus kan rechtdoor over een busbaan.
De gemeente Elsene had eerder al beslist om van de Vredestraat een eenrichtingstraat te maken in de richting van de Waversesteenweg.

Daarmee wordt het meest problematische stuk van de Elsensesteenweg vermeden. Vraag is of de problemen voor bus 71 hiermee structureel worden opgelost.
Met de operatie is een budget van 1,5 miljoen euro gemoeid. Minister Grouwels mikt op eind 2011 voor de voltooiing van de werken, eerst moet er wel nog en bouwvergunning aangevraagd worden.
Elsene liet al weten dat het liever een globale aanpak van de verkeersproblematiek ziet voor de wijk. In het scenario van Grouwels dreigt met name de Vredestraat een filestraat te worden, vreest het gemeentebestuur.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
C’est pas trop tôt !

MR : «Pas d’impunité pour les prêtres pédophiles»

Le MR refuse toute impunité judiciaire envers les prêtres pédophiles qui ne sont plus en fonction, tout comme aucune impunité n’est permise en termes de « crimes sexuels » dans un État de droit, a affirmé le député Denis Ducarme (MR). A la suite d’une prise de position à ce sujet de l’archevêque André Léonard, le MR s’oppose à cette forme de « grand pardon », mais ne souhaite toutefois pas polémiquer davantage, étant donné que « chaque semaine, André Léonard se fend d’une autre déclaration », a commenté Denis Ducarme.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
DUCARME ET LÉONARD: DEUX FACES DE LA MEME MEDAILLE
Ducarme fils et Léonard ont un souci commun : faire parler d’eux à n’importe quel prix et ils s’y entendent très bien.

Daniel et Gotfried n’avaient pas besoin de cela pour exister.

Vande Lanotte joue le préformateur

Le conciliateur royal a présenté sa méthode de travail. Il va poursuivre et tenter de boucler des sujets sur plusieurs dossiers très épineux. Une rencontre entre De Wever et Di Rupo a eu lieu mardi.

De la suite dans les idées. Le socialiste flamand Johan Vande Lanotte, conciliateur royal de son état, a réussi le petit exploit de ne pas se faire fusiller par l’un des deux camps en présence alors qu’il a présenté mercredi sa méthode de travail pour la révision de la loi de financement. Ni la N-VA, pourtant ultra-pessimiste sur la suite du processus à sept (PS, CDH, Ecolo, N-VA, CD&V, Groen ! et SP.A), ni le Parti socialiste n’y ont trouvé à redire. Mieux, même : le président de la N-VA, Bart De Wever, et celui du Parti socialiste, Elio Di Rupo, se sont discrètement rencontrés mardi soir. Après des semaines de "silence radio" entre les deux états-majors des deux partis-mammouths, voilà qu’ils sont à nouveau en "speaking terms" Mais c’est une avancée de pure forme. Car, sur le fond, Elio Di Rupo et Bart De Wever n’ont pu que constater qu’ils n’étaient d’accord sur rien et que la réconciliation PS/N-VA serait extrêmement difficile.

Parallèlement, l’Ostendais Vande Lanotte a esquissé une méthode de travail en plusieurs temps pour tenter d’extraire les belligérants des tranchées dans lesquelles ils sont embourbés au sujet de la révision de la loi de financement. "Pour que le débat puisse avoir lieu en toute sérénité, écrit Johan Vande Lanotte dans la courte lettre qu’il a envoyée aux sept présidents de parti mercredi matin. Il est important de calculer aussi précisément et aussi objectivement que possible les effets des différents modèles et propositions. Cela permettra de clarifier le débat et d’éviter que, par la suite, des effets indésirables rendent impossible ou problématique la mise en œuvre d’un accord éventuel." Chaque parti peut donc déposer des modèles de loi de financement ( la N-VA déposera le sien, qui ne sera pas celui "de compromis" contenu dans la note de Bart De Wever) et ceux-ci seront examinés par la Banque nationale et le Bureau du Plan. Ceux-ci devront remettre au conciliateur royal un rapport commun pour le lundi 8 novembre. Dans une seconde phase, ce rapport sera remis à un panel d’experts (dit aussi "comité scientifique") composé des professeurs Etienne de Callataÿ (cf. interview ci-joint), Paul De Grauwe, Michel Mignolet, Matthias Dewatripont, Theo Peeters et Rudi Vander Vennet. Ce comité n’a pas pour tâche d’évaluer les modèles proposés, mais bien de vérifier, en dialogue avec les auteurs du rapport, si aucun élément n’a été omis dans les simulations ou s’il n’est pas possible d’y apporter certaines améliorations. Le rapport final devra être déposé pour le 12 novembre. Concrètement, ce passage entre les fourches caudines des académiciens a été imaginé par Johan Vande Lanotte pour satisfaire la N-VA , qui n’accorde aucune crédit à l’impartialité de la BNB et du Bureau du Plan. Les experts ont tous reçu l’aval des partis politiques et ont donc - même informellement - une couleur politique dans le dos Et un strict équilibre a dû être respecté par le conciliateur royal.
Et on s’attend, au sud du pays, à vivre trois semaines sous l’ère Vande Lanotte. C’est que le conciliateur ne limitera pas sa mission aux problèmes de financement. Il a également annoncé qu’il souhaite voir de quelle manière il était possible de surmonter les obstacles aux transferts des leviers socio-économiques, mais aussi les obstacles à la scission de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Cette formulation, qui semble emprunter les objectifs des partis flamands, n’effraie pas les francophones, persuadés que Johan Vande Lanotte a bien présente à l’esprit la nécessité de dégager un compromis équilibré. Voici donc que le conciliateur royal enfile bien une cape de préformateur puisque, s’il réussit, il aura déminé tous les dossiers les plus dangereux sur lesquels Elio Di Rupo et Bart De Wever ont buté pendant des mois. La difficulté, pour le président du PS, Elio Di Rupo, sera de reprendre le flambeau ni trop tôt (il faut regagner la confiance) ni trop tard, sous peine d’apparaître comme le notaire d’un accord gouvernemental qui aurait été entièrement négocié par quelqu’un d’autre. Un peu comme ce fut le cas entre Jean-Luc Dehaene et Wilfried Martens à la fin des années 80. Si Elio Di Rupo veut être Premier ministre, il faudra qu’il se relance dans l’arène et qu’il prenne des risques. Mais l’optimisme n’est pas pour autant nécessairement de mise. Car la N-VA ne s’embarque que du bout des pieds dans cette galère. Et ne veut pas se résigner à jouer dans un gouvernement "de gauche"...

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
SUPERLANOTTE
Il avait fallu un Superhofsstadt pour tirer un gouvernement fédéral enlisé dans la gadoue, ensuite un Superrompuy pour remettre cela avant que l’Europe nous l’enlève et voilà que le palais a sorti de son chapeau un Superlanotte qui a vite fait, en basketteur talentueux, de dribler le lourd De Wever qui, en aucun, ne voulait de lui, moins encore de la coalition de centre gauche. Cet universitaire de haut vol n’a pas tardé à réunir autour de la table la crème de la crème des techniciens financiers du pays pour, enfin, chiffrer les coûts d’une révision de la loi de financement. S’il faut « trouver le point d’équilibre », on peut compter sur lui.
Superlanotte pré formateur ? Pas impossible mais pour quel formateur roule-t-il ? Pour lui-même ?
MG

LA METHODE-VANDE LANOTTE
“Juicht! Want aan het einde van de tunnel gloort weer een streepje licht. Volgens Bart De Wever is Johan Vande Lanotte sinds gisteren een toffe pee, die een zeer goede methodiek heeft gevonden om de vastgelopen onderhandelingen weer op gang te trekken.”

- 'zeggen wat we doen, doen wat we zeggen'
Tot slot biedt de methode-Vande Lanotte ook voordelen: ze dwingt niet alleen tot objectivering van de scenario's maar verplicht alle partijen ook om uit hun kot te komen en zelf te formuleren hoe ver ze willen gaan. Dat zou in het beste geval meer dan tot nu toe de onderhandelingsmarge duidelijk moeten kunnen maken.

We bewegen dus weer. Of dat een garantie is dat we ook ergens gaan uitkomen, is weer een heel andere vraag.”
Yves Desmet (uittreksels)

SCEPTICISME DES LECTEURS COMMENTATEURS DU MORGEN
“Wat ook het resultaat van de berekening zal zijn, de PS zal het afwijzen uit eigen belang, voor hun eigen centen en dus de hervorming van de financierings wet beschouwen als een aanval. Een toemaatje : de Franstaligen zullen de stekker uit La Belgique trekken, niet de Vlamingen.”

“Zolang de gezamelijke Vlaamse partijen de franstaligen niet dwingen om eigen verantwoordelijkheden te nemen: Vergeet het maar. Hoe zou je zelf zijn ? Als 'schoon'moeder ieder maand je tekorten in je uitgaven, automatisch bijpast, waarom zou je zuinig zijn ? Als mijn kinderen met hun zakgeld niet toekomen, pech, ik leer hen de tering naar de nering te zetten, niet uitgeven wat je niet hebt, dat leren ez van kindsaf. Anders belanden ze later, net als de franstaligen in de financiële problemen”.

“Alle Vlaamse partijen vragen in meer of mindere mate fiscale autonomie en financiële responsabilisering. Terwijl alle francofone partijen die afwijzen omdat ze bang zijn te zullen verarmen.”

mercredi 27 octobre 2010

Obama diabolisé

L'édito de Philippe Paquet.

Asept jours des élections de la mi-mandat aux Etats-Unis, la situation est plus confuse que jamais. Responsables démocrates et républicains affichent une pareille confiance dans la victoire, ce qui est somme toute de bonne guerre, mais, cette fois, on ne saurait reprocher à l’un ou l’autre camp de mentir sciemment. Si les Démocrates semblent avoir de bonnes chances de conserver leur majorité au Sénat et si les Républicains pourraient gagner une dizaine de postes de gouverneurs, le sort de la Chambre reste, quant à lui, incertain.

Tous les Présidents prennent des coups à mi-parcours, mais, dans le cas de Barack Obama, cette année, on croit déceler une vague d’hostilité d’une intensité comparable à la lame de fond qui l’avait porté au pouvoir il y a deux ans, comme si beaucoup d’Américains voulaient d’ores et déjà brûler ce qu’ils ont adoré. C’est d’autant plus choquant que M. Obama, loin d’avoir démérité, a mené des réformes difficiles, celle de l’assurance-maladie bien sûr, mais aussi celle, moins médiatisée, des prêts personnels pour le financement des études universitaires.

Ce bilan est à l’évidence éclipsé par la crise économique qui obsède tous les Américains, mais aussi par les intérêts locaux qui dominent traditionnellement les scrutins législatifs. Les Républicains ont par ailleurs investi, dans la toute-puissante publicité électorale, des sommes sans précédent pour discréditer les Démocrates.
Enfin, il y a la dose d’irrationalité que le Tea Party a insufflée dans la campagne, en n’étant pas loin d’insinuer que si le mot Obama n’était pas écrit dans la Bible , il méritait d’être voué aux gémonies.

BUT I THOUGHT WE WERE NUMBER ONE
“Here is a little dose of reality about where we actually rank today,”: sixth in global innovation-based competitiveness, but 40th in rate of change over the last decade; 11th among industrialized nations in the fraction of 25- to 34-year-olds who have graduated from high school; 16th in college completion rate; 22nd in broadband Internet access; 24th in life expectancy at birth; 27th among developed nations in the proportion of college students receiving degrees in science or engineering; 48th in quality of K-12 math and science education; and 29th in the number of mobile phones per 100 people.

“This is not a pretty picture, and it cannot be wished away,” said Vest. His study recommended a series of steps — some that President Obama has already initiated, some that still need Congress’s support — designed to increase America’s talent pool by vastly improving K-12 science and mathematics education, to reinforce long-term basic research, and to create the right tax and policy incentives so we can develop, recruit and retain the best and brightest students, scientists and engineers in the world. The goal is to make America the premier place to innovate and invest in innovation to create high-paying jobs. (Th Friedman)

OBAMA ET LE “SLURPEE” DES REPUBLICAINS
Qui a dit qu’il avait des problèmes de communication ?
Barack Obama a retrouvé une “story” et il s’y accroche. L’histoire ne cesse de prendre de nouveaux éléments. On en trouve une première trace en mai 2010. Ces dernières semaines, elle revient dans tous ses speeches.

C’est l’histoire d’une voiture (une métaphore pour l’économie). Les républicains étaient au volant. Ils ont conduit la voiture dans le fossé.
Les démocrates essaient de la sortir de l’ornière. Ils mettent leurs bottes, descendent dans le fossé. Il fait chaud. “On transpire”, raconte Obama (Dans un discours dans le Marlyand, il a ajouté des “bugs everywhere” -des mouches- au tableau).
Et pendant ce temps-là, les républicains restent sur le bord à siroter un slurpee…
-”Come on down”, appelle le président. Venez aider !
Les républicains ne bougent pas. Mais une fois que la voiture est sortie, ils réclament les clefs …
- “No !”, déclame le président qui -enfin- a l’air de s’amuser. ”Vous ne savez pas conduire”!
Barack Obama veut bien que les républicains montent dans la voiture.
Mais alors à l’arrière….
L’histoire a encore embelli hier, dans le Rhode Island. Non seulement les républicains sirotent leur boisson en se tournant les pouces, mais ils lancent de la boue au visage des gens qui essaient de sortir la voiture de l’ornière…
Obama embarque vendredi pour une dernière tournée (Pennsylvanie, Connecticut, Ohio, Illinois). D’après Robert Gibbs, on devrait voir de nouvelles enjolivures à l’histoire sinon à la voiture…(Blog du Monde)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
INEXORABLE DÉCLIN ?
L’obamamania n’aura duré qu’un temps, celui d’une bulle spéculative qui soudain éclate sous nos yeux.
Le président métisse aurait-il déçu ? On l’attendait comme le messie, le superman capable de redresser le gâchis que lui a laissé Busch junior.
Il semble qu’il ait réalisé bien plus que les plus sceptiques lui créditaient. « Tous les Présidents prennent des coups à mi-parcours, mais, dans le cas de Barack Obama, cette année, on croit déceler une vague d’hostilité d’une intensité comparable à la lame de fond qui l’avait porté au pouvoir il y a deux ans, comme si beaucoup d’Américains voulaient d’ores et déjà brûler ce qu’ils ont adoré »
Attention, l’occident vit sous le régime de la médiacratie et aujourd’hui toute l’attention va aux tribulations des tea-parties qui semblent tellement passionner les Américains obsédés par leur pouvoir s’achat et l’hyperconsommation.
Et voilà que l’horizon de Barack Obama se bouche. Serait-il le bouc émissaire de l’inexorable déclin américain ?
On susurre même que Hilary Clinton briguerait le ticket démocrate aux prochaines présidentielles. Wait and see.
MG

Wulff in der Türkei

Bild vergrößern

Die Angst vor dem Fremden ist stärker
Charmeoffensive vor Wulffs Ankunft in Ankara: Spitzenpolitiker appellieren, die Türken in Deutschland sollten Deutsch lernen und sich möglichst gut integrieren. Aber auch Erdogan und Gül werden den deutschen Gast auf etwas hinweisen.
Wenn türkische Diplomaten von Nicolas Sarkozy reden, dem schärfsten Gegner des türkischen Beitrittsantrags in der EU, dann äußern sie oft einen sehnlichen Wunsch: Dass der französische Präsident doch bitte einmal die Türkei besuchen möge und mit eigenen Augen sähe, wie sehr die Realität im Land jenem Bild widerspreche, das er mit sich herumtrage. Bei Christian Wulff werden die Türken möglicherweise nicht ganz so viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Doch auch beim fünftägigen Staatsbesuch des Bundespräsidenten gilt in Ankara das Sarkozy-Prinzip: Der Staatsschef, und mit ihm eine größtenteils skeptische deutsche Öffentlichkeit, sollen erfahren, dass die Türkei anders ist als so mancher glaubt.
Präsident Abdullah Gül und andere Spitzenpolitiker wie EU-Minister Egemen Bagis haben mit der Charmeoffensive schon vor Wulffs Ankunft in Ankara begonnen. Ihre Appelle, die Türken in der Bundesrepublik sollten Deutsch lernen und sich möglichst gut integrieren, hat viele Deutsche überrascht. Auch Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan sagte bei seinem Besuch in Berlin zu, er wolle bei der Intergrationsarbeit mithelfen. Dabei haben viele Deutsche noch Erdogans Warnung von 2008 im Ohr, als er vor einer „Assimilierung“ der Türken warnte und diese als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ geißelte.

. Je besser sich die Türken in die deutsche und andere europäische Gesellschaften eingliedern, desto günstiger ist das für die Türkei und ihr Image in der EU, lautet das Motto.
Wulff besucht Ankara: Türkische Christen: Allein im Glauben
Zweites Hauptmotiv der Reise: die Religionsfreiheit. Der Bundespräsident nimmt an einem ökumenischen Gottesdienst im südtürkischen Tarsus teil und er trifft den griechisch-orthodoxen Patriarchen von Konstantinopel. Die Christenvertreter werden ihm einiges erzählen können über die Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen haben, vom fehlenden Rechtsstatus bis zum Verbot der Priesterausbildung, von den Morden an katholischen, protestantischen und armenischen Christen in den vergangenen Jahren ganz zu schweigen.
Wenn Gül, Erdogan und die anderen Regierungspolitiker Wulffs Äußerungen über den Islam beklatschen, müssen sie sich auch fragen lassen, wie es mit dem Verhältnis der Türkei zum Christentum aussieht.

Vorurteile, Verschwörungstheorien und die Angst vor dem Fremden sind nicht nur in der Türkei mitunter stärker als Toleranz und Vernunft.

WULFF IN DER TÜRKEI
„FREIHEIT DER RELIGIONSAUSÜBUNG EIN MENSCHENRECHT“
Bundespräsident Christian Wulff hat im südtürkischen Tarsus an einem ökumenischen Gottesdienst teilgenommen. In der Geburtsstadt des Apostels Paulus bezeichnete Wulff die Freiheit der Religionsausübung als Menschenrecht.

Bundespräsident Christian Wulff und Vertreter der christlichen Konfessionen haben mit einem ökumenischen Gottesdienst im Süden der Türkei ein Bekenntnis für Religionsfreiheit abgelegt. „Da ist noch ein Stück Weg zurückzulegen, aber mit dem heutigen Gottesdienst ist ein weiterer größerer Schritt gelungen“, sagte Wulff am Donnerstag nach dem Gottesdienst in der Paulus-Kirche in der südtürkischen Kleinstadt Tarsus, die als Geburtsort des Apostels Paulus gilt.

Die Türkei sei bei der Stärkung der Religionsfreiheit der Christen „in der richtigen Richtung unterwegs“, aber noch nicht am Ziel, sagte Wulff. Der Bundespräsident wollte die Christen mit dem Besuch am vierten Tag seiner Reise stärken. Die etwa 100,000 Christen unter den gut 70 Millionen Einwohnern des islamisch geprägten Landes haben bei weitem nicht die gleichen Rechte wie Muslime.

Pfarrer Holger Nollmann in seiner Predigt: „Das Christentum ist ganz zweifelsfrei ein Teil der Türkei“, sagte er. „Wir als Christen in der Türkei sehnen uns nach vollständiger Religionsfreiheit.“

Dies sei mehr als nur Toleranz: „Toleranz wird gewährt oder versagt, aber Religionsfreiheit heißt, einen Rechtsanspruch zu haben „Es gibt keine Alternative zur Religionsfreiheit für alle und an allen Orten, für Christen in der Türkei und für Muslime in Deutschland.“

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
LIBERTÉ RELIGIEUSE POUR LES MUSULMANS D’ALLEMAGNE COMME POUR LES CHRETIENS DE TURQUIE
La visite de cinq jours du nouveau président de la République fédérale allemande Christian Wulff fut une véritable opération de charme visant à détendre les relations entre les deux pays.
Le message était clair : « die Türken in Deutschland sollten Deutsch lernen und sich möglichst gut integrieren.” Les Turcs d’Allemagne doivent s’intégrer et parler l’allemand”
Le message des hôtes turcs « Eine größtenteils skeptische deutsche Öffentlichkeit, sollen erfahren, dass die Türkei anders ist als so mancher glaubt. » Montrer aux Allemands que les Turcs sont très différents du cliché qu’ils s’en font.
Le ton a changé depuis la fameuse déclaration de Erdogans en 2008 “vouloir assimiler les Turcs est un crime contre l’humanité”
Nouveau slogan: mieux les Turcs seront intégré dans la société allemande et européenne meilleure en sera l’image de la Turquie et partant ses chances de la voir rejoindre l’Europe.
Deuxième objectif de ce voyage un plaidoyer pour plus de liberté religieuse en Turquie, singulièrement en faveur des chrétiens :l a Turquie est un des berceaux du christianisme paulinien. Paul était originaire de Tarse en terre turque qu’il contribua à évangéliser.
“Die Türkei sei bei der Stärkung der Religionsfreiheit der Christen „in der richtigen Richtung unterwegs“, aber noch nicht am Ziel” (Wulff). Pfarrer Holger Nollmann in seiner Predigt: „Das Christentum ist ganz zweifelsfrei ein Teil der Türkei“, sagte er. „Wir als Christen in der Türkei sehnen uns nach vollständiger Religionsfreiheit.“„Es gibt keine Alternative zur Religionsfreiheit für alle und an allen Orten, für Christen in der Türkei und für Muslime in Deutschland.“ Le pasteur Holger Nollmann dit dans son homélie qu’il n’y avait pas d’alternative à une liberté religieuse pour tous, partout dans le monde. Aussi bien pour les musulmans d’Allemagne que pour les 100.000 chrétiens de Turquie.

België vreest vloedgolf van Albanese asielzoek

Staatssecretaris voor Asiel- en Migratiebeleid Melchior Wathelet

Niet minder dan 1,3 miljoen Albanezen hebben een paspoort aangevraagd om na de afschaffing van de visumplicht eind december naar de Europese Unie te reizen. 'Er zullen netwerken zijn die mensen onder valse voorwendsels naar België halen', voorspellen specialisten.

We moeten erop blijven hameren dat het uitgesloten is om in België asiel te krijgen om economische redenen
Staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH)
Niet minder dan 1,3 miljoen Albanezen hebben een paspoort aangevraagd om na de afschaffing van de visumplicht eind december naar de Europese Unie te reizen. 'Er zullen netwerken zijn die mensen onder valse voorwendsels naar België halen', voorspellen specialisten.

Net nu heeft België samen met Nederland en Groot-Brittannië beslist om asielzoekers tijdelijk niet meer terug naar Griekenland te sturen. Dat land is de toegangspoort naar Europa in het oosten, en volgens de EU-regelgeving moeten asielzoekers hun aanvraag richten aan het land waar ze de Europese Unie binnenkomen.

Negentig procent van de migranten zonder juiste papieren die in het tweede kwartaal probeerden de EU binnen te komen, werd opgepakt in Griekenland. Dagelijks proberen zo'n 400 mensen, voornamelijk Irakezen en Afghanen, de Grieks-Turkse grens over te steken. Het Europese grensagentschap Frontex heeft extra troepen naar Griekenland gestuurd om de asielcrisis te kunnen bolwerken. Het is de eerste keer sinds de oprichting van het agentschap in 2007 dat het in actie komt.

In Griekenland worden asielzoekers lang en in mensonwaardige omstandigheden opgesloten. Uit protest tegen die behandeling hebben asielzoekers een zaak aangespannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Ze vinden dat ze in Griekenland geen eerlijke procedure krijgen, en dat andere lidstaten dus niet het recht hebben om hen naar Griekenland te sturen. Ook bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg loopt er een procedure op verzoek van Groot-Brittannië. In afwachting van een uitspraak besloot ons land asielzoekers tijdelijk niet terug te sturen. De aanvraag van de 170 mensen die hiervoor in aanmerking kwamen wordt nu hier behandeld.

1,3 miljoen Albanezen, een derde van de bevolking, hebben al een paspoort aangevraagd in afwachting van de afschaffing van de visumplicht om naar de Schengenlanden te reizen vanaf eind december. Bronnen bij de overheid vrezen dat dit, net zoals de instroom van Serviërs en Macedoniërs sinds het afschaffen van de visumplicht, een nieuwe piek in het aantal asielaanvragen in ons land zal veroorzaken. In 2009 vroegen 201 Serviërs en 514 Macedoniërs asiel aan in België.

"Het is een feit dat armen, die geen visum konden betalen, nu wel hun geluk zullen beproeven", zegt Nicolas Mai, migratiespecialist aan de London Metropolitan University. "Er zullen net als in Servië en Macedonië ook netwerken zijn die mensen onder valse voorwendsels naar België halen." Mai voorspelt een korte en eenmalige piek, en zegt dat het leeuwendeel van de Albanezen die een paspoort aanvragen dat doet om familie in de EU te bezoeken.

Staatssecretaris voor Asiel- en Migratiebeleid Melchior Wathelet (cdH) houdt vast aan een beleid van ontraden en sensibiliseren. Vorige week was hij op bezoek in Servië, Macedonië en Kosovo om zijn boodschap uit te dragen. Hij ziet geen heil in een strenger asielbeleid. "Hen op een vlucht zetten helpt niet, want dan komen ze toch terug. Het zou wel goed zijn als de aanpak in Europa meer wordt geharmoniseerd, zodat de concurrentie tussen de lidstaten wegvalt." (Barbara Seynaeve DM)

LA BELGIQUE ACCUEILLE 4 FOIS PLUS DE DEMANDEURS D'ASILE QUE LA MOYENNE EUROPEENNE
Eurostat établit son classement sur base du nombre de demandes d'asile par Etat membre en comparaison au nombre d'habitants.
La Belgique compte 4 fois plus de demandes d'asile que la moyenne européenne. Seule la Suède et Chypre présentent des résultats plus élevés, selon des chiffres d'Eurostat dont font écho mercredi De Standaard et Het Nieuwsblad.
Notre pays attire probablement les demandeurs d'asile parce qu'il apparaît à l'étranger comme un Etat offrant de nombreuses opportunités pour ceux-ci.
Ainsi, les personnes qui n'obtiennent aucune place d'accueil via Fedasil, par exemple, peuvent être logées dans une chambre d'hôtel. Et si aucun lit n'est disponible à l'hôtel, elles reçoivent, après une procédure en référé, 500 euros par jour et la garantie d'être prioritaires pour un logement, rappellent les journaux.
La Belgique est surtout populaire auprès des Macédoniens et des Serbes qui, même s'ils savent qu'ils n'auront aucun droit d'asile pour raison économique, utilisent ce motif pour venir ici.
Souvent, ils ne veulent que passer l'hiver avant de retourner dans leurs pays. Pour d'autres, la procédure d'asile est une sorte de porte d'accès pour obtenir des papiers par d'autres canaux, comme par exemple via le travail ou sur base d'une régularisation (médicale).
En outre, il semble que la grande campagne de régularisation de 2009 a poussé de nombreux demandeurs d'asile à se rendre en Belgique.
Eurostat établit son classement sur base du nombre de demandes d'asile par Etat membre en comparaison au nombre d'habitants.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
LA BARQUE EST PLEINE
Il n’est pas indifférent que ce type d’infos soient diffusées par De Standaard, journal proche des thèses de la N-VA qui plaide pour un durcissement du « azielbeleid » en accusant la gauche wallonne d’être trop laxiste en ces matières. C’est en effet un des points d’achoppement entre De Wever et Di Rupo. Pour Bart De Wever comme pour feu Pim Fortuyn : "de boot is vol ", la barque est pleine.
Il ne serait pas inutile que l’Europe adopte une politique commune à l’égard de l’immigration. pour mettre fin à la surenchère et à la concurence que se livrent les nations européennes. (Het zou wel goed zijn als de aanpak in Europa meer wordt geharmoniseerd, zodat de concurrentie tussen de lidstaten wegvalt).
Mais il faut savoir que la position de la Roumanie a peu de chance de rejoindre celle de la France ou de l’Italie.
Il est certain que toujours plus de pauvres vont assiéger la citadelle Europe qui, telle Constantinople, finira par céder face au tsunami migratoire. "Er zullen netwerken zijn die mensen onder valse voorwendsels naar België halen', voorspellen specialisten". Une chose est de plaider la cause de l’interculturalité, une autre chose est de donner le feu vert à une immigration économique sauvage de plus en plus envahissante.
MG

COMMENTAIRES D'INTERNAUTES
"L'Angleterre, UK, n'est pas réputée pour la générosité de ses allocations sociales, ce qui fait de ce pays une destination de choix pour les migrants illégaux c'est l'absence de registre de population et la possibilité d'y travailler sans permis."

"On a même l'impression qu'un demandeur est mieux traité qu'un miséreux belge ! Je me rappelle que les avocats avaient fait condamner l'état à payer plus de 300 euros par jour à des demandeurs d'asile parce qu'il n'y avait plus de place dans les centres d'hébergements. Et qui en fin de compte paie cela ? L'état ? Mais l'état c’est nous ?"

‘MIGRANTEN MOETEN WETTEN RESPECTEREN'
Migranten en vluchtelingen moeten de wetten en de nationale identiteit van hun gastland respecteren. Dat zei paus Benedictus XVI naar aanleiding van de Werelddag van de migrant en de vluchteling. ‘Migranten en de lokale bevolking hebben hetzelfde recht om te genieten van de goederen van de aarde waarvan de bestemming universeel is', zegt de paus.

Extreme censuur in joodse scholen

In verscheidene joodse scholen in Antwerpen wordt zware censuur toegepast. Daar zitten ook enkele gesubsidieerde scholen tussen. Zij riskeren hun erkenning te verliezen, schrijft Gazet van Antwerpen.

De censuur in de joodse scholen neemt extreme proporties aan. Zo worden in sommige handboeken, zowel van privéscholen als van scholen die geld van de overheid krijgen, "bezwarende" tekeningen met een zwarte stift bijgewerkt. Een blote vrouwenarm, een navel of twee mensen die elkaar een kus op de wang geven: de joodse kinderen krijgen het niet te zien.

Strenge, religieuze opvoeding
"De censuur maakt deel uit van onze strenge, religieuze opvoeding", zegt Abraham Weiss van de Antwerpse Wiznitzschool.

In enkele gesubsidieerde scholen wordt bijvoorbeeld ook leerstof zoals de evolutietheorie van Darwin uit de boeken verwijderd. "Dat is een zware inbreuk voor een gesubsidieerde school", zegt minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a). "Het doorkrassen van een arm is voor ons geen probleem, maar binnen de leerplicht is respect voor andere mensen wettelijk vastgelegd en de inspectie kan daar wel ingrijpen."

Als een gesubsidieerde school niets doet met de aanbevelingen van de inspectie, kan ze haar subsidies en erkenning verliezen. (belga/tw)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
CENSURE À LÉCOLE
Voilà qui est difficile à concevoir pour qui a bénéficié (officiel) d’un enseignement qui ouvre l’esprit et éveille à la liberté de penser sans oeillères.

L’importance de l’école maternelle

Dans les pays en développement, le préscolaire est souvent considéré comme un luxe. Est-il cependant utile d’investir dans le primaire et le secondaire si les fondements éducatifs essentiels font défaut ? Une opinion de Louise Zimanyi et Dirk Van Maele
Vers notre dossier Enseignement
Du 27 au 29 septembre dernier, les plus hautes instances mondiales étaient à Moscou pour participer à la première conférence internationale sur l’éducation et la protection de la petite enfance. L’objectif : placer l’enseignement maternel et la prise en charge des jeunes enfants à l’agenda international. Rappelons à ce propos que depuis 1989, la Convention internationale relative aux droits de l’enfant reconnaît aux mineurs le droit fondamental à un enseignement de qualité. En Belgique, chacun s’accorde à reconnaître que celui-ci repose sur des fondations saines, posées dès le plus jeune âge. En revanche, dans les pays en développement, le préscolaire est souvent considéré comme un luxe : seul un enfant sur trois y a la chance de suivre l’enseignement maternel. Les bailleurs de fonds internationaux donnent en effet la priorité aux enseignements primaire, secondaire et supérieur. Or ces efforts ne seront pas rentabilisés si des investissements ne sont pas réalisés dans le préscolaire. Plan Belgique exhorte donc les autorités belges à investir dans ce secteur en tenant compte des conclusions formulées lors de cette conférence.
En Communauté française, l’obligation scolaire ne commence qu’à six ans. Pourtant, les enfants sont presque tous inscrits à l’école maternelle dès l’âge de trois ans. Il y a donc sans conteste un consensus social sur l’importance de cette première étape de la scolarité. A raison ! Les premières années de vie sont cruciales pour le développement physique, neurologique, cognitif et socio-affectif. Encadrés et stimulés, les enfants qui fréquentent l’école maternelle s’épanouissent davantage. Il est aussi plus rare qu’ils doublent ou abandonnent les cours en primaire. Plusieurs études scientifiques démontrent que les enfants les plus vulnérables ont le plus à y gagner. L’enseignement maternel est donc le meilleur moyen d’offrir des chances équitables à tous les enfants.
Tout le monde s’accorde à reconnaître l’importance du maternel, sauf quand il s’agit des pays en développement. Notamment sous la pression des Objectifs du millénaire pour le développement (dont le bilan peu glorieux, à cinq ans de l’échéance 2015, vient d’être dressé lors du récent sommet de New York), les Etats du Sud et nombre de bailleurs de fonds internationaux se concentrent sur l’enseignement primaire. Les autorités belges soutiennent largement le secondaire technique et supérieur dans les pays du Sud mais n’allouent pratiquement aucun moyen à l’enseignement maternel, qui doit se contenter de 0,18 % (1/500e) du budget "enseignement" de la coopération au développement.
Raison invoquée pour ce sous-financement : "Il faut définir des priorités." Le maternel passe alors pour un luxe, un maillon dont il ne faut se soucier que quand le reste du système éducatif fonctionne bien. Est-il cependant utile d’investir dans le primaire et le secondaire si les fondements éducatifs essentiels font défaut ? Les enfants défavorisés des pays en développement n’ont-ils pas, eux aussi, intérêt à entamer leur scolarité sur des bases équitables ?
C’est pour nous une évidence : l’enseignement maternel devrait faire partie intégrante d’un système éducatif de qualité permettant aux enfants d’ici et d’ailleurs de s’épanouir dès le plus jeune âge. Les investissements dans le primaire et le secondaire seront bien plus rentables si les tout-petits ont également la chance d’être scolarisés. D’autant que l’enseignement primaire laisse souvent à désirer : classes surpeuplées, enseignants mal formés, méthodes d’enseignement obsolètes, soutien scolaire inadapté L’enseignement maternel peut préparer les enfants à tirer le meilleur de leur scolarité, même dans des circonstances difficiles.
Plan Belgique est une ONG indépendante, membre de la coalition internationale Plan, qui a pour objectif l’amélioration à long terme des conditions de vie des enfants dans les pays en développement. Depuis mai 2010, Plan Belgique mène campagne pour valoriser l’enseignement maternel dans la coopération au développement.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
INTERVENIR EN AMONT
Trouvant les filles d’ici trop émancipées à leur goût (elle le sont en effet, grâce à notre enseignement) beaucoup de pères traditionalistes choisissent de marier leurs fils à des filles soumises issues du pays d’origine. Devenues maman, ces femmes qui ne parlant pas français sont cloîtrées au foyer avec leur progéniture qui s’exprime leur langue maternelle et rien d’autre. Lorsqu’ils arrivent à l’école primaire, ces enfants accusent un retard scolaire difficile à rattraper. Un séjour en crèche et dans l’enseignement maternel est le meilleur moyen de réduire cet handicap.
Le rendre obligatoire ne serait pas déraisonnable.
MG

mardi 26 octobre 2010

Verhofstadt veut amener Wikileaks sur la table du prochain sommet Europe-USA

Verhofstadt réclame également une enquête de l'actuelle administration américaine sur d'éventuels abus.

L'armée américaine dit avoir tenté d'arrêter la torture
Les allégations "très graves" du site Wikileaks sur des cas de torture et de meurtres de détenus irakiens durant la guerre en Irak doivent être évoquées lors du sommet Europe-Etats-Unis du 20 novembre prochain à Lisbonne, a réclamé mardi le chef du groupe libéral au parlement européen Guy Verhofstadt. "Ce sera bien entendu un sujet sensible pour l'administration américaine, mais les partenaires de l'Alliance atlantique doivent clarifier les règles communes d'engagement en période de conflit, si nous voulons préserver une attitude morale dans le monde", commente l'ancien premier ministre belge.
Guy Verhofstadt réclame également une enquête de l'actuelle administration américaine sur d'éventuels abus, ainsi que l'établissement de règles de conduite plus strictes dans les conflits.

Rappelant que les Etats-Unis restent un allié "extrêmement important" en termes de sécurité, il n'en souligne pas moins que les Européens ne peuvent se permettre d'accepter "un glissement de nos standards au point d'ignorer le respect de l'Etat de droit".

Le site d'informations WikiLeaks a publié vendredi soir des documents secrets américains sur la guerre en Irak, relatant notamment de nombreux cas de torture par les forces irakiennes, ainsi que "plus de 300 cas de torture commis par les forces de la coalition", selon le fondateur du site Julian Assange.

Les fichiers révèlent aussi la mort de 15.000 civils ignorés jusque là ainsi que celle de six à sept cents civils tués par les forces américaines aux postes de contrôle établis à travers l'Irak, ou lors de tirs visant par erreur des civils.
(La Dernière Heure)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
L’ART DE SE RECYCLER
comme le phénix, Guy Verhofstadt se régénère constamment.
Il semble prendre son pied dans son rôle de chef de file des libéraux au parlement européen où il dénonce toutes les incongruités.
On se souviendra d’un de ses come backs amorcés au sein d’une commission parlementaire sur l’assassinat des 10 paras belges.
On aimerait le voir ressurgir sur la scène politique belge pour siffler la fin de l’interminable récréation. Lui en revanche ne semble pas du tout inspiré par une telle perspective.
Tôt ou tard, il ressurgira au parlement fédéral, ou régional.
On attend avec impatience son bouquin sur l'interculturel.

Le vent du Nord est-il en train de tourner? Pas si vite

Par Francis Van de Woestyne

Les partis flamands ne suivront pas la N-VA qui veut examiner en urgence la proposition scindant BHV. Isolé, Bart De Wever souffle le chaud et le froid.
Une hirondelle ne fait pas le printemps. Et ce n’est pas parce que, doucement et timidement, les partis flamands se décollent de la N-VA, que celle-ci va adoucir son discours et s’inscrire dans la logique d’un compromis équilibré. Mais quel renversement de situation en quelques jours ! Dernier en date : le dossier BHV.
1 Quoi, BHV, c’est fini ? Non, évidemment. Tous les partis flamands veulent toujours scinder BHV, ces trois notes qui ont fait valser le gouvernement au printemps dernier. Mais les partis flamands, SP.A, Open VLD, Groen ! et même le CD&V ont décidé de ne pas demander, au Parlement, l’urgence pour l’examen de la proposition de loi scindant BHV, déposée le 12 octobre par la N-VA. Wouter Beke, le président du CD&V explique : " Le CD&V veut, comme tous les partis flamands, la scission de BHV. Mais nous savons qu’on n’obtiendra pas ce résultat via une proposition votée à la Chambre. Seule la négociation peut permettre d’aboutir à ce résultat " Le bon sens, en somme.
2 La N-VA est-elle isolée ? En politique, les retournements de situation sont fréquents et parfois très brutaux. Il y a une semaine, Bart De Wever avait refait l’unanimité dans le camp flamand en rendant publique une note qui semblait contenter tous les partis du Nord alors que tous les partis du Sud carbonisaient ce document jugé antifrancophone. Motif : le modèle étranglait assez rapidement la Wallonie sur un plan financier. Petit à petit, les partis flamands ont sorti leurs calculettes et ont donné raison aux francophones. Même l’Université de Leuven, la KUL , qu’on ne peut pas soupçonner de sympathie wallonne, a jugé que la N-VA s’était emmêlée les pinceaux dans ses calculs. Pourquoi ce décalage entre les réactions flamandes et francophones ? Depuis la fin des années 80, les francophones sont vaccinés. À cette époque, ils avaient accepté une loi de financement, conçue sur les Toshiba des conseillers de Jean-Luc Dehaene, loi dont la Communauté française fait les frais encore aujourd’hui. La rigueur a changé de camp. Aujourd’hui, les francophones sont ultra-préparés : les services d’études, celui du PS en particulier, et les cabinets ministériels ne laissent rien passer. Donc, ce week-end, Bart De Wever a dû expliquer que ce qui comptait, finalement, ce n’était pas les calculs, mais bien les arbitrages politiques. À court d’arguments, Bart De Wever a même fini par sous-entendre que confier l’analyse des modèles de refinancement à la Banque nationale ou au Bureau du Plan, c’était en fait les faire approuver par les socialistes La Banque nationale, un repère de socialistes ? Voilà qui a dû faire sourire les conseillers de la Banque centrale belge. Pour Bart de Wever, c’est sûr, la Belgique et la Corée du Nord, c’est pareil : il y a un parti dominant, le PS, qui contrôle tout. La réalité est quand même un peu plus nuancée
3 Qui veut gouverner sans la N-VA ? Personne Mais Bart De Wever voit des ennemis partout. À qui veut l’entendre, il répète son antienne : tout le monde veut gouverner sans lui. Curieux message. Car les représentants des autres partis flamands ont toujours tenu le même discours : oui, ils souhaitent gouverner avec la N-VA , premier parti au Nord du pays. Qui alors, veut les contourner ? Les francophones ? Lundi, Elio Di Rupo a dû sortir de sa réserve pour assurer que personne ne voulait virer la N-VA , qui est et reste incontournable. Bien sûr, beaucoup pensent qu’un compromis serait plus facile à dégager sans la N-VA. Bart De Wever ne pense-t-il pas que ce serait plus facile sans les socialistes ? Mais chacun est conscient des réalités politiques et personne ne songe à écarter Bart De Wever des négociations. Mais voilà : quand le président de la N-VA ne peut expliquer pourquoi les autres partis le contestent, il a recours à ce vieux stratagème : on ne veut plus de lui.
4 Que cherche la N-VA ? Mystère. On voit bien que, depuis la désignation de Johan Vande Lanotte, la N-VA tire sur tout ce qui bouge. Le Palais royal, Johan Vande Lanotte, les Wallons, le PS qui préparerait des élections N’est-ce pas plutôt la N-VA qui prépare des élections ? N’a-t-elle pas, déjà, réservé les sites N-VA-2011.be ? Après avoir vu Vande Lanotte, dimanche soir et réuni ses troupes, lundi matin, Bart De Wever s’est exprimé un ton plus bas, jugeant que la méthode du conciliateur était la bonne et qu’il ne s’opposait plus à une réunion avec les 7 présidents. A-t-il flairé le danger d’isolement qui le guettait ?
5 Alors, tapis rouge pour Johan Vande Lanotte ? Rien n’est moins sûr. On a bien vu que les partis flamands, sans doute un peu influencés par les milieux sociaux et économiques, commençaient à prendre leurs responsabilités. Il n’empêche. Lorsque Johan Vande Lanotte aura retissé les fils de la confiance - s’il y parvient -, lorsque la Banque nationale et le Bureau du Plan auront livré leurs analyses, c’est bien au futur Premier ministre, Elio Di Rupo, qu’il appartiendra d’entrer à nouveau dans la danse pour négocier, en tant que formateur, le programme de son gouvernement. On n’y est pas encore
6 Pourquoi Didier Reynders a-t-il été reçu au Palais ? Non, ce n’est pas pour évoquer l’entrée du MR dans les négociations gouvernementales - et ainsi répondre au souhait de Bart De Wever - que Didier Reynders a été reçu par le Roi. On notera d’ailleurs qu’il a été reçu en tant que vice-Premier ministre et ministre des Finances. Les autres vice-Premiers suivront pour évoquer, avec le chef de l’Etat, la situation socio-économique du pays et la manière de gérer les questions financières dans le cadre des affaires courantes. Cela dit, sans trahir le colloque singulier, on imagine quand même qu’en deux heures d’entretien, Didier Reynders et le Roi ont évoqué les délicates négociations en cours

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
AU NOM DE LA DIVERSITÉ ET DE LA COMPLEXITÉ
Un lecteur commente : « Ceux qui rêvent que la N-VA chute aux prochaines élections feraient mieux de lire/écouter de temps en temps les médias flamands.

Ca sera 40% aux prochaines élections. Le problème est linguistique mais aussi et surtout socio-économique. Les flamands en ont "marre" (et je suis gentil) de la fiscalité imposée par les francophones. Ils les prennent pour des boulets.

Ca fait 20 ans qu'ils votent à droite toute, 20 ans qu'il se tape un PS qui les force à faire une politique de gauche au niveau économique/immigration/judiciaire.

Se baser uniquement sur la RTL /RTBF/La libre/Le Soir pour comprendre ce débat et vous êtes biaisé. Idem si vous ne regardez que VRT/VTM/HLN/Morgen »

Ce qui m’exaspère c’est que trop rares sont celles et ceux qui suivent ce feuilleton, ce soap comme on dit désormais, sur l’ensemble des médias disponibles. C’est pourtant ce que nous nous efforçons de faire à DiverCity au nom précisément de la diversité qui fait le charme de Bruxelles et de ce pays merveilleusement complexe. Une complexité que les artistes perçoivent si bien grâce à leur merveilleuse sensibilité.
Les Bruxellois que nous sommes ne veulent ni de l’Etat PS que veut nous « imposer » Di Rupo, ni de l’Etat N-VA dont rêvent De Wever et les membres de son Stratego. ("La NVA ne revendique pas l'application totale de SON programme mais (seulement) les 5 résolutions que TOUS les partis flamands ont votées il y a une décennie. Résultat: elle représente une (large) majorité en Flandre".)

Si le provincialisme flamand nous exaspère autant que sa version wallonne, c’est parce que nous sommes habitués à respirer l’air bruxellois. Cet air est pollué au propre comme au figuré mais il nous rend libres, frondeurs et critiques « Stadtluft macht frei ».
Comme on aimerait que le personnel politique bruxellois fasse bloc pour dire non aux deux communautés qui rêvent de mettre la capitale de l’Europe sous tutelle et prendre leur revanche après un siècle et demi de domination bruxelloise arrogante.
Nous les Bruxellois, condamnés à comprendre et à gérer la complexité d’une communauté urbaine diverse, mixte, métissée, multiculturelle faisons le pari de l’interculturalité et de la dynamique cosmopolite qui toujours a fait la grandeur de l’Europe et l’a honorée.
Efforçons-nous donc de penser « complexe » et de vivre « cosmopolite ». Ni l’un ni l’autre ne vont de soi mais participent de l’optimisme de la volonté.
MG

DSK, une bulle politique

La société française s'est trouvé un Sauveur, s'il faut en croire les sondages et les dires d'une armée de chroniqueurs. Ce Dieu caché présente pourtant des traits assez médiocres. Il est intéressant d'analyser ce cas, car il nous éclaire sur les rouages de la démocratie d'opinion. Un sondage IFOP du mois de juin, réalisé auprès d'un échantillon de sympathisants du Parti socialiste (PS), a produit des résultats étonnants.

Il s'agissait de comparer Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn ("DSK") selon quelques critères. Plus des deux tiers des sondés ont jugé que Martine Aubry l'emportait sur son partenaire-rival en ce qui concerne l'honnêteté, la fidélité aux valeurs de la gauche et la détermination à "changer les choses" ; mais presque les deux tiers des sondés ont jugé que DSK avait, davantage que sa partenaire-rivale, "l'étoffe d'un président de la République ".
La question de ce qui fait d'un homme ou d'une femme politique un "présidentiable" est ainsi brutalement posée.
La question est: qu'est-ce qui fait que le caractère présidentiable se conserve malgré de mauvais scores sur des valeurs aussi essentielles ?
En économie, l'écart entre la valeur marchande d'un bien, appréciée par son prix, et sa valeur intrinsèque s'appelle une bulle. Le phénomène "DSK" serait-il une bulle ?
(…)On lit partout que DSK est un être "supérieurement intelligent", un économiste hors pair qui a déjà sauvé l'euro et l'Europe, qu'il est en marche pour "refonder" le capitalisme mondialisé, et qu'il est donc le mieux placé pour "sauver la France ". Cette enflure, nourrie jusqu'à la nausée par des chroniqueurs qu'on croirait avoir été engagés comme fonctionnaires chez DSK, a quelque chose d'obscène. Quel manque de discernement de confondre l'intelligence et le brillant de celui qui en impose !
Qu'en est-il de l'économiste ? Il y a plusieurs manières de l'être. L'économiste théoricien d'abord, que DSK n'a jamais été, à en juger par la liste de ses publications dans les revues qui comptent. Il détonne par rapport à des Ben Bernanke, des Larry Summers et bien d'autres, qui, quoi qu'on pense de leurs politiques, tentent de faire passer dans leurs actes le fruit de leurs travaux. Le technicien de l'économie, alors ? Tout jugement, ici, est discutable car la pratique reflète, en général, des choix politiques et idéologiques fondamentaux, forcément ouverts au débat. DSK a-t-il eu raison de concevoir les 35 heures, de choisir, lorsqu'il était ministre des finances, de ne pas réduire les déficits et la dette publique et, comme patron du FMI, d'étrangler la Grèce pour mieux la sauver ?
Je ne me prononcerai pas là-dessus. Je me contenterai de pointer l'écart abyssal entre les jugements portés sur son action en France et à l'étranger - et, singulièrement, dans la presse de gauche anglaise et américaine. Celle-ci se déchaîne contre l'action du FMI. Quelques titres d'articles évocateurs : "Les avis du FMI sont-ils meilleurs que ceux d'un ivrogne dans la rue ?" (Dean Baker, codirecteur du Center for Economic and Policy Research à Washington, dans le Guardian du 29 juin) : la réponse est non et, au moins, ces derniers sont-ils honnêtes ; "Des cinglés aux commandes" (Paul Krugman, Prix Nobel d'économie, dans le New York Times du 7 juin) ; j'en passe et des meilleures.
La crise de solvabilité de la Grèce : le FMI a écarté toute solution en termes de restructuration de la dette parce qu'elle aurait coûté trop cher aux banques créditrices, surtout européennes. On gratifie ceux-là mêmes, qui, par leurs paris irresponsables, ont privé des millions de gens de leur travail et de leur domicile en enfonçant encore plus le poignard dans la plaie.
Chose remarquable quand on vit en France : DSK est le plus souvent épargné par ces critiques. C'est que, la plupart du temps, on ne cite même pas son nom, sinon en passant. On juge en effet que les véritables décideurs du FMI sont les ministres des finances des pays riches, le Trésor américain en tête, où grouillent d'anciens employés de la banque d'affaires américaine Goldman Sachs.
Une fois, cependant, DSK a fait l'objet d'une accusation gravissime : sa politique, ou plutôt sa rhétorique, s'expliquerait par le désir de faire les gros titres dans son pays d'origine (New York Times du 11 mai). L'auteur de l'article s'appuie sur l'économiste de Berkeley Barry Eichengreen, un ancien du Fonds, et semble trouver évident que c'est en séduisant les banques plutôt que le "peuple de gauche" que DSK arrivera à ses fins électoralistes.
DSK est-il le sauveur du capitalisme mondialisé ou bien le chef impuissant d'un organisme malfaisant ?
Une question préjudicielle se pose. A supposer même que DSK fût un bon économiste, est-ce d'un économiste que la France a besoin ? C'est l'économie qui empoisonne la société et on appelle des économistes à son chevet ? Il faudrait un Molière pour faire rire du ridicule de cette conclusion. Le capitalisme a besoin de croire qu'un horizon de développement indéfini s'offre à son regard - ce qu'on appelle la "croissance". Or, il commence à douter que ce soit possible.
Les capitalistes ont beau avoir des oeillères, obsédés qu'ils sont par le profit à court terme, ils n'ignorent pas l'inquiétude que manifestent les peuples riches au sujet de leur avenir. Les menaces climatiques, énergétiques, atomiques et technologiques travaillent les esprits et métamorphosent des consommateurs passifs en citoyens qui s'interrogent : à quoi bon continuer sur le même chemin s'il nous mène à l’abîme. (…)
Si vraiment la France a besoin d'un chef, seul quelqu'un qui voit tout cela clairement pourra jouer ce rôle. Que le futur président ait une culture économique de base, cela est nécessaire. Que ce soit un économiste : non, merci !
La bulle DSK s'est formée comme se forment toutes les bulles. L'ignorance et la manipulation ont joué leur rôle, mais aussi la mécanique spéculaire du désir et de la fascination
(…)Le philosophe allemand Max Scheler, fondateur de l'anthropologie philosophique, disait : "L'homme possède un Dieu ou une idole." A défaut de Dieu, les peuples ont les idoles qu'ils méritent.

Jean-Pierre Dupuy est professeur émérite de philosophie économique, sociale et politique à l'Ecole polytechnique. Membre de l'Académie des technologies, il a notamment publié Pour un catastrophisme éclairé (Seuil, 2002), Retour de Tchernobyl. Journal d'un homme en colère (Seuil, 2006), La Marque du sacré (Carnets Nord, 2009).

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
BDW UNE BULLE POLITIQUE ?
Cet article fascinant de Jean Pierre Dupuy sur le phénomène « DSK » nous invite, tout naturellement à nous demander si BDW, autrement dit Bart De Wever, n’est pas, lui aussi, une bulle spéculative.
A force de gonfler de sondage en élection, ne finira-t-elle pas par éclater ?
On nous l’a décrit comme intelligent et drôle après qu’il eut fait merveille au jeu télévisé « de slimste mens van de wereld » ; on est sidéré par sa popularité en Flandre. Jamais pourtant cette « weveromania » n’a franchi la frontière linguistique malgré son excellente maîtrise du français et ses nombreux passage sur les chaîne francophones. On nous l'a prétendu excellent historien mais en dehors de quelques citations latines tirées du petit Larousse on n'a pas eu grand chose à se metre sur la dent, hormis ses assez faibles chroniques bi mensuelles dans De Standaard.
Monolithique, l'homme ne laisse rien paraître de ses émotions. Tout au plus prend-il un peu trop facilement une posture à la Caliméro qui en agace plus d’un.
Le talent de Elio di Rupo conjugué avec toute l’expérience et le savoir faire de Johan Vande Lanotte ne lui ont pas fait perdre pied. Tout au plus légèrement déstabilisé et l’homme s’est repris.
Le temps, quoi qu’il pense, travaille contre lui et, la fatigue aidant, il ne manquera pas de gaffer un jour ou l’autre lourdement.
Mais pas plus que DSK ne réussira, s’il succède à Sarko, à sauver la France à la dérive, BDW, s’il devenait le premier président d’une Flandre indépendante, ne parviendrait à relever les défis colossaux auxquels elle sera de plus en plus confrontée : dénatalité, vieillissement (vergrijzing), désindustrialisation etc.
MG