mercredi 10 novembre 2010

Extra Nederlandse les op zaterdag

De Vlaamse minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A), wil dat leerlingen die onvoldoende Nederlands kennen, extra les volgen, bijvoorbeeld op woensdagnamiddag of op zaterdag.

Een gebrekkige kennis van het Nederlands is een belangrijke reden waarom veel anderstaligen geen diploma halen. De Vlaamse minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A), kijkt vooral naar de lagere scholen om daar iets aan te doen. Zo wil hij dat het basisonderwijs extra uren Nederlandse les geeft aan kinderen met een taalachterstand. Dat idee staat, vreemd genoeg, in zijn beleidsbrief Jeugd voor 2010-2011 (en niet in zijn beleidsbrief Onderwijs), die de minister vandaag in de commissie van het Vlaams Parlement toelicht.

'Leerlingen in de lagere klas krijgen nu 28 lestijden per week. De minister is ervan overtuigd dat veel kinderen nood hebben aan extra lessen Nederlands. Wanneer die extra lesuren moeten doorgaan, kiest de school. Dat kan over de middag, maar evengoed op woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag', zegt de woordvoerder van de minister. Veel kinderen zouden daardoor algauw minstens twee tot drie uren extra les per week krijgen.

Veel lagere scholen geven nu al extra Nederlandse les aan kinderen met een taalachterstand, bijvoorbeeld dankzij de uren voor gelijke onderwijskansen (GOK) die ze daarvoor krijgen. Maar dat doen ze binnen de reguliere lestijden. In de praktijk doen ze dat door die leerlingen uit de klas te halen en apart te zetten, bijvoorbeeld wanneer de andere leerlingen lichamelijke opvoeding of wereldoriëntatie hebben.

'Wij begrijpen dat scholen die oplossing kiezen. Maar de minister wil dat niet als beleidsmaatregel promoten. Kinderen met taalachterstand hebben vaak geen enkele voorsprong in het onderwijs. Door hen tijdens andere vakken uit de klas te halen, bestaat het risico dat ze ook op die vakken een achterstand oplopen.'

Voor Smet zijn de extra uren Nederlandse les onlosmakelijk verbonden met de taalproef die hij op 6- en 12-jarige leeftijd, bij de overstap naar het lager en secundair onderwijs dus, wil invoeren. Die taalproef wordt nu door enkele universiteiten ontwikkeld en zou ten vroegste vanaf volgend schooljaar kunnen worden gebruikt.

De taalproef is geen toelatingsproef, beklemtoont de minister, maar een hulpmiddel voor scholen om te weten wie gebaat is bij extra lessen Nederlands.

Smet beseft dat zijn idee nog tot discussie zal leiden. Hij vraagt dat leerkrachten meer les geven terwijl er weinig of geen extra geld is. 'De discussie over de vergoedingen wordt nog een harde noot om te kraken', klinkt het.

'Maar wij vragen nu niet van alle leerkrachten een extra inspanning. Zelfs op concentratiescholen met veel anderstalige kinderen zullen niet alle kinderen bijles nodig hebben en zal dus ook niet het hele lerarenkorps nodig zijn. Bovendien kunnen leerkrachten elkaar afwisselen.'

Tot slot belooft Smet ook het systeem van de GOK-uren te herzien, waardoor scholen makkelijker extra uren zouden krijgen. 'Al beseffen we dat die uren niet altijd voldoende zullen zijn om alle bijlessen te dekken.'

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
JAMAIS LE DIMANCHE
Le samedi, le mercredi, éventuellement pendant les vacances mais jamais le dimanche.
Pascal Smet est un sorcier de la com.
Il fait parler de lui pour un oui, pour un non, pour l’anglais et pour les cours de néerlandais du mercredi et du samedi quand les enfants musulmans vont suivre leur initiation coranique. C’est très habile politiquement (un projecteur braqué sur le Spa et sa personne) mais risque de soulever un tollé au sein des communautés travaillées par les mosquées.
On souhaiterait qu’avant de lancer des brûlots de ce genre le ministre se soit informé de la faisabilité, notamment financière d’une telle initiative, si judicieuse soit elle.

Un lecteur commente laconiquement:
“Deze problematiek illustreert weer eens ten voeten uit hoe belangrijk het is dat we een stop zetten op importbruiden. Hoe gaat het nu? Een importbruid trekt haar kroost op in een vreemde taal en volgens vreemde gebruiken - is het een moslimjongetje dan geniet hij een behandeling als voor een prinsje. Dan volgt de schoolplicht en blijkt het prinsje in plaats van edel en verheven gewoon achter te zijn op de rest. Het gevolg is een gekneusd egootje en, omdat die achterstand vaak al bepalend is, een nieuwe rancunebom in wording. Deze gang van zaken is mensonterend voor àlle partijen en zolang dit bestaat zal er van integratie geen enkele sprake zijn.”

L’importation systématique et massive de femmes issues du lointain atlas ou du fin fond de l’Anatolie s’apparente de plus en plus à un comportement consciemment ou inconsciemment colonisateur.

Un second lecteur s’interroge su l’opportunité de sensibiliser les parents allochtones à la nécessité d’apprendre la langue du pays d’accueil:
“Zou het geen goed idee zijn om eens een serieuze campagne te voeren, gericht naar de allochtone ouders, met de bedoeling die ouders te doen inzien hoe belangrijk het voor de toekomst van hun kinderen is dat ook de ouders zo vaak mogelijk Nederlands spreken? Een kind dat alleen op school Nederlands hoort en verder in het gezin en de familie voortdurend in een andere taal wordt ondergedompeld, zal zijn achterstand volgens mij niet goedmaken met enkel een paar uurtjes extra taalles op zaterdag. Wie weet brengt zo'n volgehouden campagne stilaan een mentaliteitswijziging teweeg. Elke ouder wil toch immers het beste voor zijn kinderen. Het lijkt mij in ieder geval het proberen waard.”


NEUZEN IN ZELFDE RICHTING KRIJGEN
Pascal Smet’s idee om leerlingen met taalachterstand bij te werken tijdens middagpauzes, op woensdagnamiddagen en zaterdagen is oké, maar niet voldragen. Wie dat moet doen en wie wat gaat betalen, weet hij nog niet. Er is nog niet overlegd met de scholen.
Na de regeerperiode 1999-2005 - waarin ministers om de haverklap ideetjes lanceerden die zelden realiteit werden - was de regel aanvaard dat Vlaamse ministers alleen nog uitgekristalliseerde beleidsideeën lanceren; anders kunnen ze als minister niet ernstig worden genomen.

Middagpauzes en woensdagnamiddagen worden gebruikt voor sport, muziek, toneel, ... en kunnen dus ook gebruikt worden voor het bijschaven van het Nederlands van jongeren die daaraan grote nood hebben. Áls dat andere, eerder genomen beleidsopties aanvult, zoals het vroeger naar de kleuterschool trekken van die jongeren, en áls daarover overeenstemming te vinden is met de scholen, is dat overweegbaar.

Het past tevens in de visie 'brede school', waarbij de school ook buiten de 27 lesuren een oord van vorming moet worden voor jongeren en hun ouders en anderen.

Aucun commentaire: