jeudi 18 novembre 2010

Nieuwe migrant is vrouw en geschoold

Uit een analyse van de recente immigratie door het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMis) van de Universiteit Antwerpen blijkt dat steeds meer vrouwen een betere toekomst en dito partner zoeken in ons land. Ook het aantal hooggeschoolde nieuwkomers neemt toe: een op de drie heeft minstens twaalf jaar opleiding achter de rug wanneer zij zich aanmelden bij een onthaalbureau.

Nog steeds komt meer dan de helft van de wettelijke nieuwkomers via gezinshereniging België binnen. Maar de laatste jaren verlaten steeds meer vrouwen op eigen kracht hun land om zich hier te vestigen. Dat blijkt uit een analyse van CeMis, die vandaag op een congres van het instituut wordt voorgesteld.

Volgens de meest recente beschikbare cijfers was in 2007 49 procent van alle nieuwkomers vrouw. Voor nieuwkomers van buiten de Europese Unie was dat al 54 procent, en volgens CeMis blijft hun aandeel stijgen. Voor landen als Thailand, de Filippijnen, Kazachstan en Oekraïne ligt het aandeel zelfs boven de 75 procent. Maar ook uit Congo en Brazilië is meer dan de helft van de immigranten vrouw. "We stellen vast dat vrouwen niet langer uitsluitend lijdzaam hun partner volgen die zich eerder in België gevestigd heeft", stelt Christiane Timmerman, directeur van CeMis. "Ze worden nu ook door hun familie uitgestuurd als kostwinner. Of ze komen zelf hier een partner zoeken, in de hoop een meer ideale relatie te vinden dan in hun moederland. Als ze trouwen, is dat meestal met een autochtone Belg."

ONTOEREIKEND OPLEIDINGSAANBOD
Tussen 1989 en 2004 is het aantal mensen dat op legale wijze jaarlijks naar België migreert meer dan verdubbeld, van 16.084 naar 34.718. Zo ligt het migratiesurplus, de som van mensen die het land binnenkomen en verlaten, op dit moment met 30.000 per jaar op hetzelfde niveau als tijdens de hoogdagen van de gastarbeiders in de vroege jaren zestig.

Niet alleen vervrouwelijkt de immigratie, er zijn ook steeds meer hoogopgeleide immigranten. "Op dit moment ligt de scholingsgraad van nieuwkomers hoger dan die van de autochtone Belgische bevolking", stelt Timmerman. Een op de drie migranten die zich melden bij onthaalbureaus in Vlaanderen en Brussel heeft minstens twaalf jaar scholing genoten. Toch ligt de tewerkstellingsgraad van hooggeschoolde nieuwkomers met 73,7 procent meer dan tien procent lager dan de tewerkstelling van 83,9 procent van hooggeschoolde Belgen.

Daaruit blijkt dat het beleid kansen laat liggen, vindt Timmerman. "Hooggeschoolden zijn veel minder tevreden over de inburgeringscursus dan laaggeschoolden. Het opleidingsaanbod is voor hen ontoereikend. Ook de erkenning van diploma's en competenties is vooral voor mensen van buiten de Europese Unie een lang en ontmoedigend proces. We stellen vast dat het integratiebeleid niet is aangepast aan de veranderde migratie. Inburgeringscursussen zijn vooral gericht op laaggeschoolde mannen, maar op die manier gaat een enorm economisch potentieel verloren."

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
ENFIN UNE BONNE NOUVELLE
Il semble bien que depuis 2007 49 % des nouveaux immigrés soient des femmes, 54 % chez les non Européens.
Elles sont issues de Thailande, des Filippines du Kazachstan , de l’Ukraine, du Congo et du Brésil. Il ne s’agit pas de femmes qui vont rejoindre un partenaire masculin en Europe mais au contraire de personnes envoyées par leur famille pour lui fournir des ressources.
Souvent elles trouvent de fait chez nous un partenaire de vie.

Comme dans les années soixante, environ 30.000 personnes émigrent chaque années vers la Belgique.
La grande différence avec l’immigration des années soixante, c’est que désormais les migrant(e)s issus de ces pays ont un niveau d’étude assez élevé. ( er zijn ook steeds meer hoogopgeleide immigranten. "Op dit moment ligt de scholingsgraad van nieuwkomers hoger dan die van de autochtone Belgische bevolking").
Bonne nouvelle pour le pays d’accueil, mauvaise nouvelle pour le pays qui perd ses universitaires tellement nécessaires à son développement.
MG

Aucun commentaire: