jeudi 25 novembre 2010

'Non' en 'Neen' voor Johan Vande Lanotte

BRUSSEL - De Franstalige partijen vinden het werkstuk van Johan Vande Lanotte 'te Vlaams'. Dat belooft weinig goeds voor het verdere succes van de bemiddelaar.
Van onze redacteur

'Trop flamand', zo analyseerde de PS gisteren. Voorzitter Elio Di Rupo riep meteen voor deze ochtend een vergadering met de betrokken Franstalige partijvoorzitters bij elkaar om zich te beraden over een antwoord aan bemiddelaar Vande Lanotte. Die verwacht de voorzitters van PS, CDH en Ecolo deze middag voor een eerste gedachtewisseling over zijn compromis. Het belooft een pittig gesprek te worden.

Na 34 dagen werk in stilte bezorgde Vande Lanotte de zeven partijen (socialisten, christendemocraten, groenen en N-VA) gisteren zijn voorstel per drager. Alle partijen waren bereid om op basis van de tekst opnieuw te praten. Na de Franstaligen vandaag komen morgen de Vlamingen aan de beurt.

Zelf sprak de bemiddelaar over een 'kleine stap vooruit', in geen geval wilde de socialist horen van een 'grote doorbraak' in de regeringsvorming die al 164 dagen aansleept. De bemiddelaar slaagde erin om de diverse partijen weer aan tafel te krijgen om over een tekst - die ze nog mogen amenderen - te praten. Van een akkoord is geen sprake.

Op SP.A-voorzitster Caroline Gennez na verkoos gisteren niemand om openlijk te reageren op de compromistekst. Maar de Franstalige afwijzing, weliswaar en sourdine, kwam niet onverwacht. De jongste dagen liep Elio Di Rupo bijzonder zenuwachtig rond. In die zin wilde de PS-voorzitter zelfs niet horen van een tekstbasis, enkel een basis van tekst. Met deze semantische woordenkramerij wilde hij voldoende marge behouden om in zijn partij de indruk te wekken dat er nog over heel wat kon worden gepraat. De PS heeft het erg moeilijk met het voorstel van financieringswet dat de bemiddelaar heeft gedistilleerd.

'De bemiddelaar bevindt zich in een niemandsland. Het is wachten op de eerste die schiet en met welk kaliber dat gebeurt', merkte een betrokkene op. Want ook aan Vlaamse kant lopen CD&V en N-VA niet over van enthousiasme. Opnieuw valt het voorstel van financieringswet - dat voor de regio's responsabilisering noch fiscale hefbomen inhoudt - op een koude steen. Eerder bedacht de N-VA het onderdeel gezondheidszorg met 'een dikke onvoldoende'. Al kan de defederalisering van justitie voor een zekere balsem zorgen.

Over de werkwijze van de koninklijke bemiddelaar viel gisteren geen onvertogen woord. En de desastreuze gevolgen van de overhaaste manier waarop de Franstalige partijen half oktober het werkstuk van verduidelijker Bart De Wever naar de knoppen hielpen, deed iedereen beseffen dat het voortaan anders moest. Maar het tandengeknars aan de twee kanten van de taalgrens was gisteren niet van aard om het onbestaande optimisme te voeden.

COMMENTAIRE DE DIVERITY
« TROP FLAMAND »
FIN DE PARTIE ?
Rien ne va plus. Selon de Standaard (qui est seul à donner cette info-intox) Di Rupo aurait dit non à la proposition Vande Lanotte (jugée trop flamande) après avoir dit non à la proposition Dehaene (jugée trop flamande par Milquet), non à la note De Wever (elle aussi jugée trop flamande) et trois fois non à une quelconque participation des libéraux à la manœuvre.
Autrement dit non à la responsabilisation wallonne en matière fiscale?
Ce non équivautdrait-il à un oui franc et massif au plan B, le plan catastrophe du démantèlement ?
La responsabilité du montois dans l’échec global des négociations serait-alors totale.
Après un sans faute de plusieurs mois face à de Wever, Di Rupo qui avait la main l’aurait en effet définitivement perdue.
Impossible d’échapper donc à de nouvelles élections fédérales ou alors, nous n’avons rien compris.
Tout est fichu, sauf si les libéraux devaient enfin prendre ou relayer une initiative. Mais le libéraux sont paralysés par une funeste guerre de succession sans successeur possible
Wait and see.
MG

LE GRAND TROC DE VANDE LANOTTE
DAVID COPPI

Le refinancement de Bruxelles aux francophones contre une forte autonomie fiscale aux Flamands : le troc des symboles est assorti de garanties. LE RÉSUMÉ DE LA NOTE DANS LE SOIR

C’est un échange fort qu’il estime équilibré. Johan Vande Lanotte, le conciliateur royal, a proposé hier aux francophones et aux Flamands une note de 33 pages, dont Le Soir a pris connaissance. Elle se décline en deux axes forts : le gros morceau : la loi de financement, et le transfert de compétences.

Le programme de Vande Lanotte
Jeudi : réunion avec les partis francophones (PS, cdH et Ecolo).

Vendredi : réunion avec les partis flamands (N-VA, CD&V, sp.a et Groen !).

A ce stade, aucune date n’est avancée pour une réunion à sept.

Loi de financement. Vande Lanotte assure à la Flandre un « split rate », soit une large autonomie fiscale pour les Régions, assortie de conditions bétonnées dans la Constitution. La base imposable reste au fédéral (ainsi que les déductions, réductions et exonérations d’impôts). Les Régions, de leur côté, détermineront leur taux pour chaque barème fiscal. Une série de conditions sont liées à cette régionalisation partielle de l’IPP. Les Régions devront s’engager à maintenir la progressivité de l’impôt et éviter toute concurrence fiscale déloyale. Un mécanisme de solidarité est par ailleurs prévu, qui compense, à concurrence de 80 %, la différence de revenu imposable net entre entités. Vande Lanotte laisse par ailleurs au fédéral l’élasticité de l’impôt.

Pour les francophones, le refinancement de Bruxelles par le fédéral sur base non d’une dotation mais d’un lien structurel au nombre de navetteurs. On attribue 20 à 30 % de l’impôt moyen dû par navetteur à la Région bruxelloise, une somme prélevée sur les finances fédérales. Une dotation spéciale est par ailleurs prévue pour la mobilité, l’infrastructure et le développement urbain.

Un troc de deux symboles forts pour chaque communauté, qui maintient par ailleurs au fédéral les leviers financiers de la politique sociale.

Cette proposition, selon les termes de la note distribuée hier aux partis, n’appauvrirait aucune des trois Régions et ne provoquerait aucune compétition fiscale entre entités.

Compétences. La note évoque aussi une large régionalisation de la justice. Sur l’emploi, Vande Lanotte propose que les Régions reçoivent la pleine compétence de décision et d’exécution, le fédéral conservant le cadre normatif. (tous les détails des transferts de compétences dans Le Soir de ce jeudi).

Le texte est amendable mais évidemment pas dans ses fondements, tant l’équilibre qui y figure est soupesé. Le conciliateur a rencontré hier Elio Di Rupo et Bart de Wever. On ne pouvait dire que l’enthousiasme était de mise dans les états-majors mais les deux hommes se sont visiblement dits prêts à discuter ce texte durant la semaine à venir. Après cela…

MILLIMETER PER MILLIMETER
Auteur: BART STURTEWAGEN
COMMENTAAR — Koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte is bespaard gebleven wat koninklijk verduidelijker Bart De Wever overkwam. De tekst die hij aan de zeven bij de regeringsonderhandelingen betrokken partijen voorlegde, is niet binnen de paar uren afgeschoten. Betekent dit dat zijn poging om een regeerakkoord te smeden inhoudelijk sterker is dan de vorige? Of roepen zijn persoon en zijn positie op het politieke speelveld gewoon minder weerstand op? Of gaat het slechts om tactiek van partijen die weten dat verkiezingen steeds waarschijnlijker worden en niet het odium op zich willen laden dat ze die hebben uitgelokt?
Het is ongetwijfeld een combinatie van dat alles, aangevuld met slijtage, vrees voor het onbekende en - waarom niet? - verantwoordelijkheidszin. Op een moment dat in Europa weer tientallen en straks mogelijk honderden miljarden euro's worden ingezet om een financiële catastrofe te voorkomen, is dat laatste geen overbodige luxe. Als Vande Lanotte erin slaagt die verantwoordelijkheidszin aan te wakkeren en te richten naar een eerbaar, werkbaar en begrijpbaar akkoord, dan heeft hij indrukwekkend werk verricht.

We zijn echter nog lang niet zover. We staan nu op het punt dat partijen niet neen zeggen op gesprekken per taalgroep over een ontwerp van een tekst die de aanzet kan zijn tot besprekingen over de financiële stromen in de Belgische constructie en de verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan. Mocht dat, tegen alle pessimisme in, leiden tot een echte nieuwe onderhandelingsronde met de zeven, dan zou dat al een formidabele stap zijn. Maar dan hebben we nog geen akkoord. En als we dat toch zouden hebben, moet het debat nog beginnen over Brussel, BHV, de asiel- en migratiecrisis, de drastische besparingen op de begroting en wat nog.

Het getuigt waarlijk van doodsverachting om dit titanenwerk aan te vatten. De brokken waarover wordt gesproken, worden steeds kleiner en de last om er een beslissing over te nemen steeds groter. Want alles wordt gemeten in toegevingen, in winst of verlies. Het is moeilijk om te strijden tegen het knagende gevoel dat het moment waarop het onmogelijke kon lukken, al sinds de zomer voorbij is.

Mogelijk is Vande Lanotte al bezig aan het voorbereidende werk voor onderhandelingen na verkiezingen in het voorjaar. Zijn gestage aanpak tilt ons in ieder geval over Nieuwjaar en het einde van het Belgische EU-voorzitterschap. Dat doel is dan toch al bereikt. Als we straks toch weer naar de stembus moeten, dan liggen er nadien in ieder geval schema's, berekeningen en scenario's voor een echte hervorming klaar. De winst in deze uitputtingsoorlog wordt niet meer in kilometers, zelfs niet in meters, maar in millimeters uitgedrukt.

COMMENTAIRE D’INTERNAUTES
“'Trop flamand', zo analyseerde de PS gisteren. Tja, we hadden niets anders verwacht van een partij die hardnekkig weigert om alle Vlaamse verzuchtingen om de democratie te herstellen te aanhoren, laat staan er iets aan te doen. Onverzettelijk 'non' blijven zeggen tegen de terechte Vlaamse eisen voor fiscale autonomie, meer moeten we niet verwachten, dan mogen er nog verschillende nota's van VDL of wie dan ook komen. Denkt men daar nu echt dat we dit hier ten eeuwige dage gaan blijven pikken en slikken? Nog een paar weken palaveren en mekaar verwijten toesturen? Neen, als het dan toch moet, opnieuw verkiezingen, hopelijk krijgen de partijen die maar al te vlug tevreden zijn met wat beentjes voor Vlaanderen, en een heus gebraad voor Wallonië, een duidelijk signaal. Is het niet godgeklaagd dat wij niet mogen doen wat we willen doen: ons eigen beleid voeren! “
“Wanneer durven wij eindelijk eens in te zien dat de Franstaligen een zeer diepgaande hervorming niet wensen? Het is zoals Rik van Cauwelaert zegt: (op lange termijn) willen de Franstaligen tijd winnen tot het moment dat Wallonië uit het economisch dal komt gekropen. Hij citeerde hierbij Magnette die sprak van tien tot vijftien jaar tijd, Di Rupo sprak van twintig tot vijfentwingtig jaar.De vraag is: Kan Vlaanderen zich dat veroorloven en willen de Vlamingen wel zo lang wachten want de tijd speelt in ons nadeel. “””
“Nieuwe verkiezingen ASAP. Waarbij elke partij duidelijk zegt waarvoor ze staat. Veel Minder België ( NVA), Nieuw België (SPA), Oud&Nieuw België (CD&V en VLD ), Geen België (VB) en Meer België (Groen). Deze verkozenen kunnen/willen het niet. Dus laat ons kiezen voor enkele anderen en sommige dezelfden tot er eens een duidelijke meerderheid komt voor één definitief scenario.”
C'était une bonne idée, un socialiste flamand pour dénouer l'affaire. Mais plus flamand que socialiste, hélas.

Car s'il fallait "régionaliser la politique de l'emploi parce que les situations sont différentes", partout où... les situations sont différentes, on en viendrait à une autonomie totale des communes en matière de promotion de l'emploi.

Sophisme de flamingants que cela. »
"
»Tant que la majorité des habitants du pays refuseront que chaque région soit autonome, et donc responsable, il n'y aura pas de solution!

Région autonome = délimitation de chaque région de manière démocratique, responsabilité financière, administration dans la région, aucune ingérence dans la région voisine, etc.

Nous sommes loin du compte! »

« Etant francophone, j'ai aussi un ABO Laatste Nieuws. Commentaire Meynen : De Wever dit à Vande Lanotte p.2 : "...par respect je vais etudier et analyser la proposition. Puis on va la corriger, amender et negotier... Enfin, mi decembre, on va la torpiller..."
Donc, on va vers des elections !!! »

Aucun commentaire: