lundi 22 novembre 2010

Parlementsleden wonen meer in arme buurten

Kuregem, nu ook in het Brussels parlement. (© Saskia Vanderstichele)

Brusselse parlementsleden wonen steeds vaker in arme wijken en zijn er zelfs oververtegenwoordigd. Alleen extreem-rechts en het FDF situeren zich nog exclusief in de betere 'quartiers'. Dat staat te lezen in een nieuwe editie van Brussels Studies.

“In 1989 was het aantal parlementsleden dat in minder welgestelde, meer centraal gelegen buurten woonde bijzonder beperkt. In 2009 is dat niet meer het geval,” staat te lezen in de studie, die uitgevoerd werd door de Leuvense geograaf Filip De Maesschalck (KUL). “Het gemiddelde inkomen en de gemiddelde index van achterstelling liggen nu zelfs lager in de woonbuurten van de parlementsleden dan gemiddeld in het gewest.”
Er zijn wel grote verschillen tussen de politieke strekkingen. Vooral socialisten en groenen wonen in de minder welgestelde buurten, zij het om verschillende redenen. Groene politici hebben van oudsher de neiging om in ‘gentrificerende’ buurten te gaan wonen. Bij de socialisten zijn het vooral de parlementsleden van niet-Europese afkomst die voor een evolutie zorgen. Vanaf 1999 versterkt dit fenomeen zich nog.

OVERVERTEGENWOORDIGING
1999 blijkt een belangrijk keerpunt. Vanaf dan zijn er ook meer liberale en christen-democratische parlementsleden die in de ‘mindere’ buurten wonen. Bij liberalen was die vertegenwoordiging er wel bij de oprichting van het gewest in 1989, maar was die zestien jaar later bijna verdwenen, om dan aan een heropleving te beginnen. Bij de christen-democraten heeft het fenomeen vooral te maken met de opname van volksvertegenwoordigers van niet-Europese oorsprong.
Het is volgens de studie vooral het groeiende aantal parlementsleden van niet-Europese origine die zorgt voor meer vertegenwoordiging van de armere buurten in en rond het centrum. In die mate zelfs dat migrantenbuurten in moeilijkheden nu licht oververtegenwoordigd zijn in het Brussels parlement.
Uitzonderingen zijn dan extreem-rechts en het FDF. De eerste strekking situeert zich in de zogenaamde nabije periferie, de eerste ring rond het stadscentrum. Het FDF vertegenwoordigt dan weer vrijwel uitsluitend het welgestelde oosten en zuidoosten.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
COMME UN VENT DE GENTRIFICATION
Dis-moi où tu habites, je te dirai qui tu es.
Surprenante étude qui montre que hormis les mandataires FDF résidant de préférence en périphérie et notre Dame de Lasne, la majorité de nos parlementaires sont domiciliés au sein de communes de la couronne pauvre de la capitale. Les plus «gentrifiants» d’entre eux seraient les verts. (gentrification : tendance de gens « friqués » à s’installer dans des quartiers qui le sont moins)
C’est une excellente nouvelle. Il nous revient aussi que de plus en plus de petits propriétaires issus de l’immigration vendent leur maison et vont s’installer hors des 19 communes dans des petites maisons « ouvrières » avec jardinet mises en vente après le décès de leurs vieux propriétaires flamands. Du grain à moudre pour le courant nationaliste populiste et ouvertement xénophobe.
MG

Aucun commentaire: