vendredi 19 novembre 2010

Smet stelt beleidsnota Brussel voor Brussel

Vlaams minister voor Brussel Pascal Smet (SP.A) investeert twee miljoen euro extra in de Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur in de hoofdstad. Het geld gaat onder meer naar scholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang. Hij wil de Vlaams-Brusselse media ook beter doen samenwerken. In het parlement gaf Smet toelichting bij zijn nieuwe beleidsnota voor Brussel.

Het komende beleidsjaar wil Vlaams minister voor Brussel Smet communicatiehuis Muntpunt operationeel maken, de Brusselse media beter doen samenwerken, vernieuwende culturele projecten subsidiëren en de taken van de Vlaamse gemeenschap en Vlaamse gemeenschapscommissie (VGC) duidelijk afbakenen.
Smet geeft toe dat de De VGC ongeveer twee procent minder werkingsmiddelen krijgt, maar ook dat hij extra geld pompt in de Brusselse gemeenschapsinfrastructuur. "In tijden van crisis investeren we twee miljoen euro om een flankerend infrastructuurbeleid te voeren in functie van kinderonderwijs, onderwijs, buitenschoolse opvang en dergelijke."
In de beleidsbrief herhaalt Smet ook zijn intentie om de Vlaams-Brusselse media (Brussel Deze Week, Agenda, tvbrussel, FM Brussel en brusselnieuws.be) beter te doen samenwerken.
"De Vlaamse regering zal samen met de VGC voor eind 2010 de lijnen uitstippelen voor de toekomstige ontwikkeling, organisatie en werking van de Vlaams-Brusselse media-organisaties, met het oog op maximale synergieën, een verhoging van de slagkracht op het vlak van nieuwsgaring en beeldvorming, en met het oog op efficiëntiewinsten," heet het in het document. In 2011 moet de overgang naar een nieuwe manier van werken dan worden ingezet.
Brusselnieuws.be wordt volgend jaar verder uitgebouwd tot 'speerpunt van het Brusselse nieuws', in nauwe samenwerking met de andere Brusselse media.
Groen! reageert tevreden. "Over het algemeen is het een goede beleidsbrief," zegt parlementslid Luckas Vander Taelen (Groen!). "Maar er is geen plan voor de groeiende bevolkingstoename en de repercussies voor het onderwijs."
"Het zal natuurlijk nooit genoeg zijn," reageert Paul Delva (CD&V). "Maar de aanzet is interessant."
Open VLD merkt dan weer op "dat er 34 keer het woord onderzoek en 37 keer het woord overleg in de beleidsbrief voorkomt." De partij vindt het plan bijgevolg niet concreet genoeg.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
PASCAL SMET, KETJE DE BRUXELLES,
Pascal Smet envoyé par Steve Stevaert à Bruxelles où il exerça la fonction de secrétaire d’Etat à la mobilité (ce n’est pas lui qui aurait fait peindre les taxis en jaune et noir) a attrapé, comme beaucoup de Flamands vivant dans la capitale, le virus cosmopolite bruxellois. C'est pendant cette partie de sa carrière que Pascal Smet s'est fait remarquer en adoptant une position plutôt favorable à l'élargissement de la Région de Bruxelles-Capitale, une des solutions avancées par les francophones aux problèmes de la région []. Du jamais entendu en Flandre !
Il habite dans le croissant pauvre, dans un loft molenbeekois, du côté du canal. Il y a écrit un petit bouquin où il plaide pour l’interculturel et le “trilinguisme” qui nous a interpellé.
Voici qu’il propose de refinancer l’enseignement flamand et la “brede school" (kinderonderwijs, onderwijs, buitenschoolse opvang en dergelijke.) La “brede school” englobe dans la sphère scolaire un ensemble d’activités para et post scolaires telles que sport, loisirs, culture etc. qui sont autant d’activités permettant de pratiquer la langue de l’école et de se « socialiser ».
Pour le surplus il exprime sa détermination, comme ministre de tutelle bruxellois d’organiser une meilleure synergie au sein des Vlaams-Brusselse media (Brussel Deze Week, Agenda, tvbrussel, FM Brussel en brusselnieuws.be).
Au cours de la passionnante session de la Brussels Univercity organisée par Alain De Neve et Eric Corijn, il a pris des positions hardies qui ne peuvent laisser aucun lecteur de DiverCity indifférent. En voici une version intégrale non expurgée.
Attachez vos ceintures de sécurité, ça va décoiffer, lisez plutôt :

PASCAL SMET VEUT COLLABORER AVEC SIMONET ET PICQUE POUR RELEVER UN DEFI MAJEUR : L’ENSEIGNEMENT A BRUXELLES
HET ONDERWIJSPROBLEEM IN BRUSSEL IS IN WEZEN EEN SOCIAAL PROBLEEM
Niet alleen voor Brussel maar ook voor heel België is het onderwijsprobleem in Brussel een van de grootste uitdagingen, een tijdbom die in onze samenleving aan het tikken is.
Het is belangrijk om naar te luisteren en te zien hoe we nieuwe inspiratie kunnen op doen.
Ik denk dat het grootste probleem in Brussel gewoon is, de manier waarop de bevolking is samengesteld. Als je kijkt naar de afgelopen jaren zie je dat door een migratie, en daaraan is niks verkeerd, maar als je ziet dat er de afgelopen jaren ongelofelijk veel ongekwalificeerde instroom is geweest van migranten, mensen die in het thuisland ook geen diploma hebben, die hier gekomen zijn, die hier komen wonen zijn, wiens moeders ook geen diploma’s hebben, die in buurten wonen waar het gemiddelde inkomen heel laag is, waar de gezinsinkomens heel laag zijn, die geen Nederlands noch Frans als thuistaal hebben, …, dat zorgt er allemaal voor - en het is niet dat die mensen dommer zijn, want dat zijn ze helemaal niet, ils ne sont pas moins intelligents, ils sont aussi intelligents que tout le monde - maar dat door al die sociaal-economische achterstellingsfactoren die elkaar versterken, dat die allemaal samen komen in de stad op een klein territorium. Dit zorgt ervoor dat het onderwijssysteem onder heel zware druk komt en het Franstalig onderwijssysteem is daar het eerst onder gekraakt in Brussel. Het Nederlandstalig onderwijssysteem begint nu dezelfde gevolgen te hebben. Dus het fundamentele probleem in deze stad is dat door de bevolkingssamenstelling je enorm veel achterstandsfactoren hebt die elkaar versterken. Het onderwijsprobleem in brussel is in wezen een sociaal probleem.

We moeten die vicieuze cirkel, van die regeneratie van armoede, doorbreken.
Ik ga nu, als ik hier volgende week rondloop, zeggen welk kind naar de universiteit zal gaan en welk kind niet naar de universiteit zal gaan. Ik kan voorspellen, welk kind ongekwalificeerd zal uitstromen of niet. Wel, als we dat kunnen voorspellen en we doen er niets voor, dan is dat een schande. Dan is dat een maatschappelijke schande. Dat is wat er al jaren in deze stad aan de hand is, maar wat altijd maar verder en verder gaat. In Brussel, op dit moment,1 op 4 van alle kinderen stromen ongekwalificeerd uit. In Vlaanderen is dat 1 op 7. Dat is ook nog veel, 1 op 7, maar goed, in Brussel is dat 1 op 4, in bepaalde wijken, de namen zijn gevallen: Molenbeek, Laken, Anderlecht, noem maar op, is dat 1 op 2! 1 op 2, wiens kinderen op dit moment een toekomst ontzegd wordt. Want wie zegt, ongekwalificeerd uitstromen, zegt ook: ‘geen job’ en zegt dat die kinderen, of hun kinderen op hun beurt, opnieuw in de armoede en sociale uitsluiting terecht komen. Dus dat is voor mij het belangrijkste probleem.

Als we dan in Brussel spreken over onderwijs, moeten we vertrekken vanuit het belang van het kind en niet vanuit het belang van een gemeenschap. Niet uit het belang van een instelling, niet uit het belang van een minister-president of van een minister van onderwijs, maar vanuit het belang van een kind. En dat is ook wat mij drijft. En daarom ben ik ook heel blij dat ik als Brusselaar Minister van onderwijs kan zijn. En dan stel ik inderdaad vast, daarstraks is nog de vraag gesteld, de coördinatie?

ER IS NAUWELIJKS COÖRDINATIE TUSSEN DE FRANSE EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OP HET VLAK VAN ONDERWIJS
Er is nauwelijks coördinatie tussen de Franse en de Vlaamse gemeenschap op het vlak van onderwijs en we hoeven zelfs nog geen gemeenschappelijke taal te maken, om te weten welke kinderen in welk net zijn of in welke gemeenschap zijn ingeschreven om naar school te gaan.

Je constate maintenant, de nouveau, des difficultés entre la Communauté flamande et la Communauté francophone pour résoudre le problème de décrochage scolaire, par exemple. Pour ma part, j’ai convoqué une réunion, c’était une initiative personnelle, avec le procureur du roi, avec ma collègue Simonet, pour justement, organiser un système, pour assurer le suivi des enfants en décrochage scolaire.
De nouveau, ça coince, ça n’avance pas ! C’est est la seule chose dont on parle ensemble, il faut oser aller plus loin.

La Communauté Flamande n’a aucun problème que la Région Bruxelloise prenne en main la régie de cette collaboration à trois. Même que la Région n’a aucune compétence en termes ’enseignement. Moi, avec mon gouvernement flamand, ça c’est nouveau, (le gouvernement Flamand n’a aucun problème que la Région Bruxelloise ) propose de prendre en main la coordination de la problématique d’enseignement à Bruxelles. Dès le moment où s’ organisera la réunion, j’espère que ça sera le plus vite possible, je serai présent, ensemble avec ma collègue Simonet pour justement, ne plus perdre du temps à Bruxelles, puisque on est en train de perdre un temps précieux temps à Bruxelles actuellement.

La langue de l’enseignement est évidemment la question clé. Comment peut-on instruire un enfant, même éduquer un enfant, quand l’enfant ne comprend pas la langue d’instruction.
Je ne connais pratiquement aucune ville au monde ou on est dans une situation pareille, avec des écoles peuplées d’enfants qui n’ont pas de langue commune.

EST-CE QUE LA MANIERE ACTUELLE D’ ORGANISER L’ENSEIGNEMENT EST ENCORE ADAPTEE A LA REALITE SOCIOLOGIQUE ET ECONOMIQUE DE BRUXELLES?
Wij hebben een onderwijssysteem dat op de maat gesneden is van de blanke middenklasse en waarbij je natuurlijk ook andere kinderen kunt meenemen. Dit is gebeurd met arbeiderskinderen, dit is in het begin ook gebeurd met migratiekinderen, wanneer de aantallen in evenwicht zijn, is dat simpel. Maar wanneer de aantallen keren, verandert ook het systeem, en misschien moeten wij de fundamentele vraag moeten stellen, en er is terecht op gewezen,
wat moeten wij niet, de manier waarop wij het taalonderwijs organiseren, anders doen, opdat die kinderen een goede instructietaal hebben?

Wij in de Vlaamse gemeenschap hebben een beslissing genomen.
On a pris une décision de principe : à l’âge de six ans et à l’âge de douze ans, on va organiser des tests de langues, du screening. Pas des tests lourds mais de quoi faire un diagnostic sur le point de savoir si l’enfant a une connaissance suffisante de la langue d’instruction, (pour nous le Néerlandais, la langue Néerlandaise dans l’enseignement Néerlandophone) . Si la réponse est non, il doit être soutenu. On va aider cet enfant prioritairement à apprendre correctement la langue d’instruction. Puisque pas de salut scolaire sans la langue d’instruction. Les gamins et gamines de 17, 18 ans …
Zij spreken heel vaak Nederlands op het niveau van 12-jarigen. Hoe kunnen die kinderen nu ooit een goede job vinden, hoe kunnen die nu, om te beginnen, doorstromen naar het hoger onderwijs? Dat is niet mogelijk! Dus heel die taalverwerving is essentieel.

Certains laissent entendre que Pascal Smet ne veut plus donner un traître sou pour les enfants francophones dans le réseau de l’enseignement Bruxellois. Je n’ai jamais dit ça !
Je sais qu’il y a une tendance chez certains ministres Flamands à insinuer que je ne suis plus Bruxellois, mais Flamand, mais ce n’est pas le cas.
Aujourd’hui 1 enfant sur trois inscrits dans le réseau d’enseignement néerlandophone parlent de temps en temps néerlandais à la maison. 10% parlent exclusivement néerlandais à la maison. 10% à peine

L’enseignement néerlandophone est quand même organisé aussi pour les néerlandophones. Et on en arrive cependant à situation cocasse où les néerlandophones ne trouvent pratiquement plus de place dans les écoles flamandes, avec les conséquences que les néerlandophones quittent Bruxelles. C’est un paradoxe total qui décourage la volonté en Flandre d’investir ici à Bruxelles.

On ne peut pas continuer à voir la qualité de l’enseignement diminuer par effet de conséquence. Dans un réseau néerlandophone il faut un minimum de petits Flamands, ( actuellement 1 sur 3, soit à peine 8 élèves sur 24) Allez expliquer ça comme ministre aux parents flamands, que 8 sur 24 parlent encore le néerlandais à la maison.

Clairement je désire aujourd’hui, et ce sera toujours le cas, que l’enseignement Néerlandophone reste ouvert aux francophones. Mais je veux malgré tout qu’il reste encore des petits Flamands dans nos écoles flamandes, ne fût ce que pour maintenir un enseignement du néerlandais de qualité.
Misschien nog een paar dingen zeggen over meertalig onderwijs. Ik ga iets zeggen dat misschien een beetje raar klinkt, en ik ben daar principieel voor, versta me daar helemaal niet verkeerd in, maar daar lukken we momenteel in Brussel nog niet in, om kinderen gekwalificeerd uit het onderwijs te laten komen in taal.

On n’arrive déjà pas à qualifier les enfants dans une langue. Comment va-on faire pour les qualifier dans deux langues ? Certes, je suis pour l’immersion qui est pratiquée d’avantage en Wallonie et en Flandre.
C’est clair que les élèves à Bruxelles parlent de préférence le français, le néerlandais est important aussi et il ne faudrait pas négliger l’anglais. Mais, soyons réalistes, avec la composition sociologique de la population, peut-on demander à des jeunes gosses de Molenbeek par exemple de parler 4 langues ?

MANQUE D’INFRASTRUCTURES FACE AU CITY BOOM DEMOGRAPHIQUE
La question du manque d’infrastructures scolaires pose un énorme défi à Bruxelles. On a le même problème en Flandres : un problème de sous capacités des infrastructures. On l’ a résolu Anvers. En 4 à 5 mois, on a créé 2000 places, 6 nouvelles écoles, 6,5 million euros on été débloqués.
Tout le monde disait que Smet allait se casser les dents sur le problème, qu’il ne serait plus ministre au début du mois de septembre, que c’était impossible à réaliser en si peu de temps. Mais on y est arrivé. A Bruxelles on a créé 400 places, moins de nouvelles écoles, qu’ Anvers mais on l’a fait. Et on va encore le faire l’année prochaine dans d’autres villes flamande, Malines, Gand, …C’est exactement la même problématique qu’à Bruxelles mains à un moindre degré.
On peut y arriver assez rapidement. En quelques mois. Mais il faut de la volonté, il faut une coordination, il faut un aiguillon. J’ai mis mes fonctionnaires sous pression.

Une anecdote : Quand on a décidé de créer autant de places à Anvers, un de mes fonctionnaire a lancé, « monsieur le ministre nous avons une obligation de moyens. » J’ai dit, « excusez-moi, une obligation de résultats ! » Il a rétorqué : « mais je suis sûr qu’on y arrivera pour la date annoncée » …, « moi je suis sûr qu’on y arrivera. »
Ils ont compris ! On y est arrivé Tout le monde s’est retroussé les manches. J’ai senti chez mes fonctionnaires une fierté de faire quelque chose d’efficace pour l’enseignement.

La Communauté Flamande a changé sa législation pour faire en sorte qu’il y ait de nouvelles écoles à Bruxelles. Mais je suis contre un élargissement sauvage de mon réseau à Bruxelles.

Want dat gaat niets oplossen!
We gaan niet aan kwaliteitsvolonderwijs doen, we gaan het niet in het belang van de kinderen doen. Moest ik er van overtuigd zijn dat het in het belang van de kinderen was, dat alle Brusselse kinderen in het Nederlandstalig onderwijs moesten komen, dan zou ik er voor zorgen dat dat gebeurde. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit niet is!

…, IK WIL ZO SNEL MOGELIJK ROND DE TAFEL ZITTEN, ONDER DE COÖRDINATIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET BRUSSELS GEWEST, SAMEN MET MIJN COLLEGA SIMONET OM TE PRATEN OVER HET INFRASTRUCTUURPROBLEEM , LEERKRACHTENPROBLEMEN, DÉCROCHAGE SCOLAIRE, ….
Ik woon hier in hartje Brussel, vlak bij het kanaal ….
Wanneer ik ’s avonds om 11 uur jonge mannekes, soms ’s middernachts, zie voetballen, en er is niemand die tegen die kinderen zegt: Waarom liggen jullie niet in je bed?, die de kinderen niet oppakken, thuis afzetten en zorgen dat ze in hun bed liggen. Hoe kan die kleine nu, in ’s hemelsnaam, ’s morgens om 7 uur opstaan om op tijd op school te zijn, als ze om middernacht zitten te voetballen. En wij laten dat in deze stad toe. En wat ik ook heel duidelijk wil zeggen, tegen de mensen van het onderwijs:

“ONDERWIJS KAN NIET ALLES OPLOSSEN”.
Onderwijs is maar een onderdeel van de keten. En het begint met die kinderen op tijd in bed te krijgen, het begint met die kinderen waarden te geven en structuur te geven om ze op te voeden en dan kunnen we ze in onderwijs vormen.

Dus, wat ik hier ook nog wil zeggen is: “Ik hoop dat jullie daar ook de coördinatie opnemen.” Het is absoluut belangrijk in deze stad, dat iedereen met zijn neuzen in dezelfde richting gaat. En de Vlaamse Gemeenschap, en voor zolang ik minister van onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ben, zullen wij ons in een algemeen Brussels schema inschrijven. Vanuit Brussel bekeken en vooral vanuit Vlaanderen bekeken is wat de Vlaamse Gemeenschap doet een enorme stap voorwaarts. WIJ REIKEN DE HAND UIT, NIET OM BRUSSEL TE BEVOOGDEN MAAR OM PARTNER TE ZIJN ONDER DE REGIE VAN HET BRUSSELS GEWEST.
Propos recueillis par MG

PASCAL SMET CRAINT DES TENSIONS AUTOUR DES DEROGATIONS DES ECOLES FRANCOPHONES

Pascal Smet veut entamer une concertation avec Marie-Dominique Simonet à propos de l'inspection dans les 6 écoles francophones des communes à facilités de la périphérie bruxelloise.
Mais il dit craindre que des tensions surgissent à propos de la dérogation que peuvent demander ces écoles afin d'appliquer les programmes et socles de compétence de la Communauté française et que le gouvernement flamand ne peut refuser, comme l'a dit la Cour constitutionnelle.

A la suite d'un recours de parents et communes francophones, la Cour a annulé partiellement le 28 octobre le décret flamand confiant à la Communauté flamande l'inspection des écoles en question.

Elle fonde cette annulation sur l'absence de disposition transitoire permettant aux écoles de demander une dérogation au gouvernement flamand pour appliquer les programmes de la Communauté française.

Après s'être livré à une longue consultation juridique, le ministre a évoqué ce dossier jeudi devant le parlement flamand. Il a assuré qu'il veillerait à ce que les programmes francophones contiennent suffisamment d'heures de cours de néerlandais, mais a ajouté que la question se pose de savoir s'il pourra, vu l'obligation d'accorder la dérogation, bloquer ces programmes s'ils n'en contiennent pas suffisamment.

Il a indiqué qu'il transmettrait le plus rapidement possible les programmes (socles de compétence) flamands aux écoles. Celles-ci devront transmettre leur demande de dérogation au plus tard le 1er septembre 2011.

Le gouvernement flamand se prononcera pour le 31 décembre 2011, de sorte que les écoles pourront travailler à partir de l'année scolaire 2012-2013 avec leurs programmes francophones approuvés, a-t-il dit.

Le ministre a encore averti que les écoles devraient se comporter de façon "constructive" et utiliser la possibilité de demander une dérogation: "Il ne serait pas acceptable de leur part de rester les bras croisés", a dit M. Smet

Aucun commentaire: