mardi 14 décembre 2010

'De Wever vernedert ons'

INTERVIEW
BRUSSEL - 'Een pure provocatie. Totaal onverantwoord', noemt Paul Magnette De Wevers uitspraken in 'Der Spiegel'. Toch blaast de PS de onderhandelingen niet op.

'Ik viel van mijn stoel toen ik las wat De Wever in Der Spiegel allemaal had verklaard', zegt Paul Magnette. 'We weten hoe hij denkt over de Franstaligen. Maar dat hij uitgerekend op zo'n delicaat moment in de onderhandelingen over de financieringswet, uitgerekend op de dag dat het IMF zijn oordeel over België bekendmaakt, meent dergelijk interview te moeten geven aan een gerenommeerd internationaal weekblad... Dat is totaal onverantwoord.'

Aan welke uitspraak tilt u zo zwaar? De Wevers stellingen zijn niet nieuw.

'Twee dingen storen me in het bijzonder. Dat hij de Walen voorstelt als junkies aan een geldinfuus, is echt zeer vernederend. Stel u ook maar één seconde voor dat Elio Di Rupo een interview in de New York Times zou geven en maar één tiende van wat De Wever gezegd heeft, zou zeggen over de Vlaams-nationalisten. De Wever zou het, met veel misbaar, niet pikken.'

'Een tweede zaak is de voorstelling van België als de zieke man van Europa. Dat laten verschijnen in een gereputeerd weekblad in de grootste economie van Europa, is ten eerste niet juist en ten tweede zeer onverstandig. De Wever speelt met vuur. Hij moet de financiële markten niet op verkeerde gedachten brengen.'

Het wantrouwen tegenover De Wever zegeviert. Toch blijft u voort onderhandelen. Heeft dat nog wel zin?

'In normale omstandigheden zouden de onderhandelingen na zulke provocaties onmiddellijk worden stopgezet. Maar dit zijn geen normale omstandigheden. We weten dat we absoluut een regering nodig hebben. We weten ook dat een regering zonder de N-VA onmogelijk is. Dus doen we voort.'

Hoe moet het nu verder?

'De Wever zal toch moeten uitleggen hoe hij nu voort wil. En waarom hij het nodig vond dat allemaal te zeggen. Dit zijn toch uitspraken van een man in verkiezingscampagne, niet van een man die alles op alles zet om een compromis te bereiken en een regering te vormen.'

'Of hij nu provoceert over Walen als junkies of over de collaboratie, hij kan niet enerzijds de rol opnemen van leider in de onderhandelingen en anderzijds als intellectuele nationalist beschouwingen geven alsof het vanop de zijlijn is.'

De PS heeft enkele structurele hervormingen tegengehouden, weet nu ook het Duitse publiek.

'Dat vertelt hij op het moment dat wij ons verregaand engageren om de structuren te hervormen! De grote geste van Elio Di Rupo voor fiscale autonomie is nauwelijks twee weken oud, er komen een pak overhevelingen van bevoegdheden en vergeet niet dat wij bereid zijn BHV te splitsen. Wat is er nu nog nodig?'

'Ik zie vandaag dat niet alleen de Franstalige partijen vinden dat Bart De Wever te ver is gegaan. SP.A en Groen! menen dat we dicht bij een evenwichtig akkoord zitten. CD&V zegt nu toch ook dat dit niet door de beugel kan.'

'Ik hoop dat De Wever beseft dat hij te ver is gegaan en eindelijk een regering vormt. Als hij problemen heeft met de teksten, dat hij dan voorstellen doet om paragraaf x of y te veranderen, maar dat hij zulke onverantwoorde commentaren houdt voor op café.'

DE WEVER IN HET NAUW
BRUSSEL - Een interview isoleert Bart De Wever. De Franstalige kritiek was voorspelbaar, maar ook Vlaamse partijen vinden niet dat België 'een zieke man in Europa' kan worden genoemd.
Straks trekt Bart De Wever opnieuw naar koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) om voort te onderhandelen met de Vlaamse partijvoorzitters over een nieuwe financieringswet. Maar een interview in Der Spiegel isoleerde de N-VA-voorzitter gisteren van zijn potentiële medestanders. Vooral de kritiek van CD&V kwam hard aan. 'Die reactie raakt me het meest, daarvan weegt de politieke fall-out het zwaarst', zei een aangeslagen De Wever, 'want CD&V gaat door op iets wat er echt niet staat. Dat verwacht je alleen van tegenstanders.'

De CD&V-kopstukken reageerden inderdaad zeer geërgerd. Ontslagnemend premier Yves Leterme haastte zich om te ontkrachten dat de economische toestand van het land belabberd is. Hij kon daarvoor steunen op het gisteren verschenen rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het IMF vraagt dat ons land dringend een nieuwe regering vormt om 'zonder dralen maatregelen te nemen om de economie te stabiliseren.' Toch wijst het erop dat de fundamenten van de Belgische economie goed zijn, beter zelfs dan het Europese gemiddelde.

Letermes partijgenoten Wouter Beke (voorzitter) en Steven Vanackere (ontslagnemend minister van Buitenlandse Zaken) haalden ook het grove geschut boven: 'Onbegrijpelijk lichtzinnig' en 'niet wijs'. 'De Wever moet de moed hebben om verantwoordelijkheid op te nemen en zich niet laten verlammen door de vrees voor de volgende verkiezingen', zei Beke.

HET IS DE EERSTE KEER DAT CD&V ZICH OPENLIJK DISTANTIEERT VAN DE N-VA TIJDENS DEZE ONDERHANDELINGEN. Tot nog toe was er nooit een barstje in het feitelijke front tussen de vroegere kartelpartners.

De Wever beschuldigde in Der Spiegel de Waalse socialisten ervan alle hervormingen te blokkeren en vindt dat België de zieke man van Europa is geworden. Franstalige boze reacties bleven niet uit. 'Dit vernedert ons', zegt PS-minister Paul Magnette. In een interview met De Standaard vraagt hij dat De Wever uitlegt waarom hij 'zo blijft provoceren'. Toch blaast de PS de onderhandelingen niet op. 'In normale omstandigheden zou dit het einde betekenen. Maar we weten dat we absoluut een regering nodig hebben. We weten ook dat een regering zonder de N-VA onmogelijk is. Dus doen we voort.'

De N-VA-voorzitter bleef gisteren bij zijn uitspraken, al gaf hij toe dat de timing ongelukkig samenviel met de cruciale onderhandelingen.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
UNE FAILLE ENFIN
Pour la première fois, une faille (« een barstje ») apparaît au sein du cartel N-VA-CD&V. Het kartel barst ! Et Leterme premier ministre du gouvernement démissionnaire, Steven Vanackere ministre des affaires étrangères, et Wouter Beke président par intérim du CD&V se sont insurgés contre l’énormité lâchée par Bart De Wever. Non la Belgique n’est pas l’homme malade de l’Europe.
Didiers Reynders le dément ainsi que le FMI.
Et voilà que le barde flamand grand mangeur de gaufres de Liège, pour la première fois se retrouve complètement isolé médiatiquement et politiquement. De Wever est dans ses petits souliers. Intéressant ! Affaire à suivre de près.
MG

Aucun commentaire: