mercredi 22 décembre 2010

Eerste aanbesteding metro naar Schaarbeek

Tegen 2018 moet er een metro naar Schaarbeek rijden

Er wordt al jaren over gesproken maar nu wordt het toch menens met de metrouitbreiding naar Schaarbeek. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB heeft dinsdag beslist om een eerste aanbesteding in gang te zetten. Er is een consortium aangeduid om de uitvoering te bestuderen. Beliris trekt daarvoor 10 miljoen euro uit. De totale kostprijs wordt geraamd op 643 miljoen euro.

De studie zal uitgevoerd worden in samenspraak met het kabinet van Brussels minister van Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V). Het is de bedoeling een ondergronds tracé aan te leggen tussen het Noordstation in Schaarbeek en Bordet in Evere. Op het traject van ongeveer 4 kilometer zouden zeven haltes komen: Liedts, Paviljoen, Verboekhoven, Demolder, Riga, Helmet, Vrede en Bordet. "De exacte inplanting moet wel nog bepaald worden," klinkt het in een persbericht.
Behalve de ligging van de tunnel en de locatie van de stations, zal de studie ook moeten uitwijzen wanneer de premetro tussen Albert en het Noordstation, waar het nieuwe tracé zal op aansluiten, moet worden omgebouwd tot zware metro.
De eigenlijke werkzaamheden zouden ten vroegste in 2012 kunnen aanvangen. Het is bedoeling van de gewestregering om tegen 2018 een operationele ondergrondse verbinding naar Schaarbeek te hebben. Voor de aanleg zal zeer waarschijnlijk gewerkt worden met een tunnelboormachine. Zo kan de metro dieper worden aangelegd (35 meter diep) en blijft de hinder voor omwonenden beperkt. In de beginjaren van de Brusselse metro werd er gewerkt met de cut-and-covermethode. Dat zorgde voor littekens in het stadsweefsel.
De totale kostprijs wordt geraamd op 643 miljoen euro. Om de financiering helemaal rond te krijgen is het dan ook wachten op de nieuwe federale regering. In belangrijke mate zal het geld immers van Beliris moeten komen, het federaal fonds voor de hoofdstad.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
UNE EXCELLENTE NOUVELLE POUR BRUXELLES
Schaerbeek est uen des communes les plus peuplées de la Région Bruxelles capitale.
Elle est relativement isolée du centre qui est difficile à rejoindre en voiture. Ce métro devrait désengorger le nord.

Aucun commentaire: