lundi 13 décembre 2010

LETTERLIJK. Bart De Wever in Der Spiegel

'De zieke man van Europa' - Bart De Wever, Vlaams-nationalist en stemmenkanon, over de dreigende splitsing van zijn land.


Na de parlementsverkiezingen van bijna zes maanden geleden zijn alle pogingen om een nieuwe regering te vormen op een mislukking uitgelopen. De twee kampen hebben zich onverzoenbaar tegenover mekaar opgesteld: de socialisten, die de verkiezingen wonnen in Wallonië – het Franstalige zuidelijke deel van het land – en de nationalistische conservatieven uit het Vlaamse, Nederlands georiënteerde noordelijke landsgedeelte. De Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) heeft de meeste parlementszetels veroverd. Hun aanvoerder, historicus Bart De Wever (39), wil België in twee staten onderverdelen.

MENEER DE WEVER, HOEVEEL TIJD GEEFT U BELGIË NOG?
Ik ben geen revolutionair, ik wil niet onmiddellijk een einde maken aan België. Dat hoeft ook helemaal niet, België zal op een bepaald moment vanzelf in rook opgaan. Wat wij Vlamingen nu verlangen, is de eigen bevoegdheid voor de rechtspraak en het belastings- en sociale bewind. De buitenlandpolitiek is volgens ons in betere handen bij de Europese Unie. Maar de Belgische staat heeft op lange termijn geen toekomst meer: voor grotere politieke ambities is die te klein en op kleine schaal, zoals belastingen of het sociale stelsel, is hij te heterogeen.
OP BASIS VAN DIEZELFDE ARGUMENTEN HAD BEIEREN ZICH AL LANG VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND MOETEN AFSCHEIDEN.
Nee, Beieren maakt deel uit van de Duitse democratie. Uit de Duitse geschiedenis kun je opmaken hoe dat land zijn eenheid gevonden heeft. In België merk je hoe een land uit mekaar valt. Met fatale gevolgen: in 2003 zei de Duitse econoom Hans-Werner Sinn dat Duitsland de “zieke man van Europa” was. Ondernemingen weken uit of gingen over de kop, de belastingdruk voor de burgers bleef maar stijgen. Tegenwoordig is Duitsland weer de locomotief van Europa en is België, na eindeloze politieke conflicten, de zieke man.
U HAALT ECONOMISCHE ARGUMENTEN AAN OM DE AFSPLITSING VAN VLAANDEREN DOOR TE VOEREN?
Ik herhaal: Als het mogelijk zou zijn de hervormingen in de Belgische staat die nu noodzakelijk zijn uit te voeren, zou ik dat niet verhinderen. Maar dat is niet mogelijk. De Walen, en vooral de socialisten die de sterkste partij vormen, houden alle nuttige hervormingen tegen. Daarom zeg ik: BELGIË FUNCTIONEERT NIET MEER. BELGIË IS EEN MISLUKT LAND.
U WILT EEN STAATKUNDIGE VERSNIPPERING, TERWIJL OM U HEEN AAN EEN GROOT EN VERENIGD EUROPA GEWERKT WORDT?
Maar door de ontwikkeling van Europa en vooral de invoering van de euro wordt een scheiding net veel eenvoudiger. Vroeger dacht ik dat de afschaffing van de Belgische frank in een economische catastrofe zou uitmonden. Tegenwoordig betalen de twee Belgische landshelften gewoon verder met de euro.
ER WORDT ALTIJD WEER GEZEGD DAT DE LAATSTE HAKEN DIE BELGIË SAMENHOUDEN BIER, VOETBAL EN HET KONINGSHUIS ZIJN. MAAR VLAMINGEN EN WALEN HEBBEN HUN EIGEN BIEREN EN ZE SPELEN TWEEDERANGS VOETBAL DAT NIET BIJDRAAGT TOT DE COLLECTIEVE EENHEID. DAN BLIJFT ALLEEN NOG DE KONING OVER.
Veel mensen hebben een romantisch beeld van de monarchie, zelfs in de Franse republiek meet de president zich de allure van een monarch aan. Maar de monarchie maakt deel uit van het Ancien Régime, het is iets van vroeger. In mijn ogen is de koning niet belangrijk.
MAAR HIJ IS WEL DEGENE DIE DE POLITICI OPDRAAGT EEN REGERING TE VORMEN.
Het is een probleem dat de koning nog een politieke rol vervult. Als er een crisis ontstaat, wint de koning aan belang. Hij neemt het voortouw bij de vorming van een regering. Voor de Vlamingen is dat een nadeel, omdat de koning anders denkt dan wij. Voor de Walen is het een voordeel, omdat zij met hem verbonden zijn. WIJ ZIJN VOORSTANDERS VAN EEN REPUBLIEK.
EEN HALF JAAR NA DE PARLEMENTSVERKIEZINGEN IS ER NOG ALTIJD GEEN REGERING. HEEFT DE KONING GEFAALD?
Dat is een heel gevaarlijke vraag, want Der Spiegel wordt ook in België gelezen.
ANTWOORDT U GEWOON EERLIJK.
Het wordt in ieder geval steeds moeilijker een federale regering te vormen. Als we ons aansluiten bij een dergelijke regering, is het risico groot dat we de volgende verkiezingen verliezen. We zijn verkozen omdat we voorstanders zijn van radicale veranderingen en omdat de kiezers erop vertrouwen dat we na zes maanden van onderhandelingen niet zullen inbinden.
DAN BLIJVEN ER ENKEL NOG NIEUWE VERKIEZINGEN OVER. DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET BRUSSELSE GEWEST, EEN FRANSTALIGE SOCIALIST, ZEGT DAT DAT HET EINDE VAN BELGIË ZAL BETEKENEN.
Het is toch merkwaardig dat de mensen die België niet willen ontbinden er wel heel veel over praten.
UW TEGENSTANDERS VERDENKEN U ERVAN DAT U DE ONDERHANDELINGEN BELEMMERT OM NIEUWE VERKIEZINGEN UIT TE LOKKEN EN NOG MEER STEMMEN TE VERZAMELEN.
We volgen een strategie en daar hebben we nooit een geheim van gemaakt. WE STREVEN STAP VOOR STAP NAAR EUROPA EN NAAR VLAANDEREN. We willen geen revolutie, ik ben in wezen een conservatieve man, ik hou niet van avontuur.
WAAROM ZOUDEN DE WALEN MET DE FINANCIËLE ONAFHANKELIJKHEID VAN VLAANDEREN INSTEMMEN? HET ECONOMISCH STERKERE VLAANDEREN KAN DAN OP ELK MOMENT DE GELDKRAAN DICHTDRAAIEN, DAN HANGT WALLONIË AAN DE LEIBAND.
We willen ze de hand reiken, ook financieel. Maar wanneer we geld doorsluizen naar Wallonië, moet dat op normale voorwaarden gebeuren. Geld mag toch geen infuus zijn, zoals drugs dat voor een junkie zijn.
WAS DE SITUATIE IN DE BELGISCHE GESCHIEDENIS NIET OOIT OMGEKEERD? VEEL VLAMINGEN VONDEN VROEGER WERK IN HET ZUIDELIJKE LANDSGEDEELTE.
Het klopt inderdaad dat Wallonië in de 19de en in het begin van de 20ste eeuw economisch sterk stond. Maar er werd nooit geld overgeheveld naar Vlaanderen. Alleen de ondernemers die in Brussel woonden, waren rijk. Als u beweert dat wij Vlamingen ooit steun gekregen hebben en nu we rijk zijn, niet meer willen betalen, zou dat geschiedenisvervalsing zijn.
MAAR HET DRAAIT BIJ U TOCH NIET OM GELD?
Natuurlijk gaat het ook om onze nationale en culturele identiteit. Wie zoiets zegt, lijkt tegenwoordig niet modern te zijn. JE BENT PAS MODERN ALS JE EEN “WERELDBURGER” BENT, indien mogelijk ook nog mobiel, flexibel en rijk. Maar in werkelijkheid is de grote meerderheid bang voor globalisering en vragen ze zich af: Waar hoor ik nu eigenlijk bij? Dat is bij ons ook het geval.
EN DIE MENSEN KUNT U DAN EEN “VLAAMSE IDENTITEIT” BIEDEN?
Ja. Wanneer mensen geen maatschappelijke en culturele identiteit meer gewaarworden, keren ze zich af van de democratische partijen en kiezen voor degene die een ongezond, gedeeltelijk racistisch nationalisme verspreiden. Dan zeggen ze: We voelen ons bedreigd! Gooi die buitenlanders eruit! Weg met vreemde godsdiensten!
DAT IS NIET UW DEVIES?
We streven naar een integratie van buitenlanders, geen uitwijzing. Maar op het vlak van integratie knelt nu net het schoentje. Bij ons in België leven buitenlanders van de vierde generatie, de grootvader is een buitenlander, de zoon, die zijn zoon ook en zo verder. In ons land zou zelfs de Amerikaanse president Obama nog een buitenlander zijn. Als we dat probleem niet oplossen, dwalen steeds meer mensen af naar populisten zoals Geert Wilders of Jean-Marie Le Pen.
OOK BART DE WEVER WORDT DOOR VEEL MENSEN IN BELGIË ALS EEN “WOLF IN SCHAPENVACHT” BESCHOUWD. HIJ STELT ZICH BEDAARD OP, MAAR BIJT HARD TOE, ZODRA HIJ DAAR DE KANS TOE KRIJGT.
Als die mensen gelijk zouden hebben en ik verholen extreem-rechts zou zijn, waarom ben ik dan in 2003 niet meteen naar het Vlaams Blok overgestapt?
U BEDOELT DAARMEE DE EXTREEM-RECHTSE VLAAMSE SEPARATISTEN.
Ze hadden in 2004 bijna een kwart van de stemmen behaald. Met hun 24 procent waren ze strikt genomen de machtigste partij in Vlaanderen, dan was ik meteen in het parlement terechtgekomen. In plaats daarvan heb ik me bij een partij aangesloten die toen nog zeer klein was.
WAAROM?
Ik wil niks te maken hebben met populistisch rechts. Ze brengen de Vlaamse beweging schade toe.
(vertaling: Eva Feremans)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
BART DE WEVER L’ANTI COSMOPOLITE
L’essentiel a été dit sur cette lamentable interview sauf une : « je bent pas modern als je een “wereldburger” bent » affirme le barde flamand.
C’est un scoop : Bart De Wever, comme Adolphe Hitler, comme Joseph Staline est allergique au cosmopolitisme !
C’est en s’en prenant au cosmopolitisme que l’homme de la N-VA tombe vraiment le masque et montre dans quel camp il milite.
Que chacun en tire ses conclusions, nous en tirons les nôtres:ce type est un danger pour une démocratie cosmopolitique.
MG

Aucun commentaire: