lundi 20 décembre 2010

Nederlandstalige imams krijgen forum op radio en tv

Derdenuitzending door en voor moslims op VRT
Nederlandstalige imams krijgen forum op radio en tv

BRUSSEL - De moslimomroep die vanaf volgend jaar op de VRT zendtijd krijgt, zal vooral de hoogdagen van de islam belichten, zoals het Offerfeest.

De Vlaamse moslims hebben er lang op moeten wachten, maar vanaf volgend jaar kunnen ze op de VRT hun eigen radio en televisie maken in het kader van de uitzendingen door derden. De programma's zullen worden gemaakt door de nieuwe vzw Moslim Televisie- en Radio-Omroep (MTRO), die in de schoot van de Moslimexecutieve is opgericht, en worden door de Vlaamse overheid gesubsidieerd.

De islam, die al sinds 1974 in België een erkende godsdienst is, krijgt daarmee wat andere levensbeschouwelijke organisaties al langer krijgen: zendtijd.

De Vlaamse regering nam de beslissing op de ministerraad van vrijdag. ‘Wij hebben nog niets gehoord', zegt Mohamed Achaibi, woordvoerder van de Nederlandstalige moslims in de Moslimexecutieve en voorzitter van de nieuwe omroep. ‘Hoeveel uren zendtijd we krijgen en wanneer, is nog niet beslist. Veel zal het allicht niet zijn. Er zijn 50 uren televisie per jaar beschikbaar, die onder alle derdenverenigingen moeten worden verdeeld. Maar we juichen dit uiteraard toe.'

Wat er op de islamitische omroep te horen en zien zal zijn, daar heeft Achaibi al een goed idee over. ‘We willen werken rond drie luiken. Het eerste is theologie. Dat klinkt zwaar, maar we zullen ons focussen op de hoogdagen van de islam, zoals de ramadan, het Offerfeest en de geboorte van de profeet. Op die dagen organiseren moslims veel activiteiten, in huiselijke kring of in de moskee. Het is goed om die activiteiten ook eens te laten zien.'

‘Belangrijk is ook te zeggen hoe de islam tegenover maatschappelijke fenomenen aankijkt en hoe ze kan bijdragen tot dialoog en tolerantie. Ook de cultuur verdient aandacht. We spreken al lang niet meer alleen over de Turkse of Marokkaanse islam. Er zijn ook andere etnische moslimgemeenschappen. Samen willen we richting een Belgische islam evolueren. Wat dat betekent en hoe die eruit ziet, daar zijn we zelf nog niet uit. Maar door te tonen hoe de moslims hun religie in Vlaanderen beleven, hopen we daartoe bij te dragen. Want de beleving hier is anders dan in pakweg Egypte', aldus Achaibi.

Daarmee raakt hij zelf een belangrijk doel van de omroep aan: een tegengewicht bieden voor de buitenlandse religieuze uitzendingen waar veel Vlaamse moslims nu naar kijken, maar die vertrekken vanuit een heel andere samenlevingsvorm.

‘We willen de grote buitenlandse zender niet beconcurreren', zegt Achaibi. ‘Daarvoor krijgen we te weinig zendtijd. Maar er zijn 500.000 moslims in België. Dan is het belangrijk programma's te maken die hen aanspreken en ook aansluiten bij hun eigen leefwereld. Voor ons is dit een symbooldossier, omdat het over de integratie van alle moslims gaat.'

‘Ik geef een voorbeeld: de moslimomroep kan een forum zijn voor imams die Nederlands spreken. Hopelijk stimuleert dit indirect andere imams, maar ook gewone gelovigen, om de Nederlandse taal te leren', aldus Achaibi.

Productiehuizen
Hoe de uitzendingen zullen worden gemaakt, daar bestaat nog onduidelijkheid over.

‘Uiteraard zullen we een beroep doen op mensen met media-ervaring. Dat kan gaan om jongeren die een journalistieke opleiding hebben gevolgd. Maar we kunnen evengoed samenwerken met productiehuizen, die nu ook al voor andere derdenverenigingen televisie maken. De televisiemakers hoeven daarbij niet per se moslim te zijn. Maar het lijkt me logisch dat ze de islam genegen zijn en de gevoeligheden, zowel bij moslims als niet-moslims, kennen.'

Vlaams parlementslid Veli Yüksel (CD&V) roept de moslimomroep op het project ‘met de nodige omzichtigheid en transparantie' aan te pakken. De Moslimexecutieve heeft geen al te beste reputatie. De voorbije jaren slaagde ze er niet in met één stem te spreken en maakten enkele bestuursleden zich schuldig aan gesjoemel. ‘Elke zweem van onkunde en amateurisme van de omroep kan zware gevolgen hebben. De moslimgemeenschap kan zich geen nieuw fiasco veroorloven', zegt Yüksel.

Hij wil dat een raad van externe mediaspecialisten de koers van de omroep opvolgt. Achaibi zegt daarvoor open te staan, maar benadrukt dat het niet nodig is om op de problemen uit het verleden te blijven focussen.

Aucun commentaire: