lundi 31 janvier 2011

Van het konijn en de boa constrictor

Paul Lanoye



















Deze crisis is een crisis van de Vlaamse christendemocratie


De N-VA is geen partij die de staatshervorming echt wil schragen, schrijft TOM LANOYE. Voor die verantwoordelijkheid past ze. Dat maakt het des te merkwaardiger dat CD&V zich eraan vastklinkt, want dat is een strategie die haar nog betekenislozer dreigt te maken dan ze nu al is.
De N-VA heeft de afgelopen zeven maanden nooit onderhandeld om echt een regering te vormen. Ze is al lang en breed bezig aan wat letterlijk in haar programma staat: de Belgische staat opdoeken , in plaats van hem te helpen hervormen — wat het leeuwendeel van de Vlamingen nochtans van haar verwacht.

Maar wie iets hervormt, bevestigt het bestaan ervan. Zover kan de N-VA het niet laten komen, of ze verliest stemmen op haar radicale rechterflank, waarin het reservoir van het Vlaams Belang nog steeds aan het leeglopen is. Zolang België bestaat, verschaft het opzichtig blokkeren ervan al electorale winst aan de huidige marktleider van ‘Belgiekske Niekske'. En moeilijk is zo'n obstructie niet. Bij ieder bijna-compromis legt Bart De Wever een nieuwe eis of een hele financieringswet op tafel, om vervolgens over de grond te rollen van verontwaardiging wanneer er niet wordt ingegaan ‘op onze zo simpele en zo gerechtvaardigde vraag'.

DIT IS GEEN OPBOD MEER. DIT IS GEORGANISEERDE KANKER.

Die malafide tactiek bleek het best uit een interview met Siegfried Bracke in Knack. Bracke — met Baskische baret op het hoofd, allicht om zijn hipheid kracht bij te zetten — gunde ons een blik in de psyche van zijn partij. (Neen, niet Amada, Volksunie of SP, maar het huidige nest van onze meest ervaren draaideurintellectueel.) Drie jaar geleden zouden zijn partijgenoten in vreugdedansen zijn uitgebarsten bij de nota-Vande Lanotte. Nu halen ze er de neus voor op. ‘De urgentie is veranderd', verklaarde Bracke in Reyers Laat.

In drie jaar tijd van vreugdedans naar minachting. Bestaat er dan eigenlijk wel een urgentie, behalve die van het partijbelang? Zo dramatisch is de toestand voor de Vlaamse deelstaat dus blijkbaar niet, als de Nieuw-Vlaamse Elite zich kan permitteren om nu al vier jaar lang te onderhandelen zonder ook maar één vette vis te aanvaarden. Al die kaakslagen en hete hangijzers: BHV, de ‘schandalige' transfers van Noord naar Zuid (waarvan vooral de cijfers schandalig worden gemanipuleerd), de verfransing van de Brusselse Rand… ze blijven gewoon voortduren. Ze vormen inmiddels voor de N-VA wat de Amerikaanse boycot is voor de familie Castro op Cuba. Minder een hinderpaal, dan wel een uitvlucht om het eigen regime te handhaven. Met inbegrip van de retoriek van het zelfbeklag.

De N-VA denkt niet slecht te varen bij deze verrottingsstrategie. Waarom anders blokkeren Vlaamse voorvechters zélf een forse, en tot voor kort onmogelijk gewaande, vooruitgang? Het risico nemend dat ze het momentum zo lang oprekken dat het misschien nog eerder verdampt dan de Belgische staat zelf? Het zou niet de eerste spectaculair gegroeide partij zijn die weer leegloopt als een ballon. Zeker niet als het in wezen gaat om een éénmanspartij.

Dat brengt ons bij Bart De Wever. Zijn persoonlijkheid en populariteit vormen een tweede verklaring voor de negotiërende schizofrenie van deze ‘uit haar pak gegroeide zweeppartij', zoals Bart Sturtewagen in deze krant de N-VA omschreef. De Wever ís de Nieuw-Vlaamse Elite. Gezicht, instrument, stem en body. Hij is ook een product van zijn tijd, waarin ideologie op alle terreinen wordt verdrongen door idolatrie. ‘Bart' haakt naar de volksgunst met inzet van frituur, gewicht, verjaardag en desnoods de eigen kinderen. Anything goes. Een trotse academicus die, zoals Marc Reynebeau opmerkte, spot met academici om populistisch te scoren. Zelfs Steve Stevaert, de vorige tribuun van het anti-intellectualisme, speelde het nooit zo schijnheilig.

In de cenakels van zijn partij blijft hij ideoloog onder de ideologen, op de publieke planken speelt hij met zichtbaar plezier het tegendeel. De bullebak van het gezond verstand en de droge grap, die lak beweert te hebben aan politieke spelletjes, en verlekkerd is op alle andere. Die zich de liefde laat welgevallen van desnoods de grootste idioten, en die maar schrik heeft van één ding. Dat zijn volk hem zou moeten zien opereren in het genadeloze licht van wat een politicus hoort te doen, ná het winnen van verkiezingen en opiniepeilingen. En dat is: besturen.

Als historicus weet De Wever alles van alle groten der aarde, hij heeft zich hun tics en hun woorden eigen gemaakt, hij vertelt met smaak hun anekdotes na alsof hij ze zelf heeft beleefd. Eén ding durft hij niet met hen te delen. Hun littekens van leider zijn die de grenzen van de eigen stam of partij durft te overstijgen. Dat hij zo ook hun medailles en triomfen misloopt, zal hem een rotzorg zijn. Hij wil invloed zonder verantwoordelijkheid. Altijd en overal.

Stel dat deze onderhandelingsmarathon alsnog uitdraait op nieuwe verkiezingen: hoeveel hebben we er dan gehad zónder dat De Wever een ambt heeft opgenomen? Geen minister onder Verhofstadt III. Geen Schepen in Antwerpen. Geen Vlaams minister onder Kris Peeters II. En, bij voorbaat, geen eerste minister bóven Elio Di Rupo… Een echte conservatief stroopt zelf de mouwen op, zou je denken, in plaats van het werk over te laten aan anderen. Dehaene en Mitterrand, die durfden zelf compromissen door te duwen, tegen hun achterban in. Hugo Schiltz, Nelson Mandela en Barack Obama: net zo. En wat zou, omgerekend naar hun land, een Nicolas Sarkozy of een Winston Churchill niet hebben aangevangen met een overwinning van achthonderdduizend stemmen? Margaret Thatcher of Mark Rutte – zouden die nog aan het onderhandelen zijn, na zeven maanden? Of zouden die zo snel mogelijk regeren, om tijdens hun beleid nog meer trofeeën binnen te halen dan tijdens de negotiaties?

Vergeleken met al dezen is De Wever een showman en geen staatsman. Een hedendaagse Hamlet. Boordevol bon mots en tomeloze dadendrang, maar op het moment van de daad gaat hij lopen.

Dat is wat Bart Sturtewagen volgens mij impliceerde met zijn analyse van de N-VA als overgroeide zweeppartij. Ze speelt boven haar niveau. Het vooruitzicht van de macht zelf maakt haar en haar leider nerveus en paranoïde.

En het maakt onze gedoodverfde machtspartij hoorndol. CD&V, de vroegere grote kartelzus van de N-VA, zit als een konijn gevangen in de kronkels van een boa constrictor die ze zelf in het leven heeft geroepen. De kern van deze hele crisis draait niet eens om de wankele Belgische structuur of de overmoedige Vlaamse elite, maar om onze stuurloze christendemocraten.

Al sinds het ontstaan van onze staat voelt de christendemocratie zich geroepen om bestuurders te leveren. Ze doet dat nog steeds, met merkwaardig groot succes zelfs, gezien haar afgekalfde aanhang. Akkoord, de glans is eraf. De Vlaamse christendemocratie bestuurt alleen nog in de luwte (Yves Leterme als eeuwig demissionaire Belgische premier), in de schaduw (Kris Peeters als eeuwig beloftevolle minister-president van Vlaanderen), of ergens in den hoge (Herman Van Rompuy als eeuwig gedienstige president van gans Europa). Niettemin: bestaan er andere partijen in Europa die zo'n balans kunnen voorleggen?

Tegelijk is dit slechts de mooie façade van een herenhuis vol zwammen en betonrot, waar de existentiële angst door alle kamers giert. CD&V is intern verscheurd door gruwelijke twisten, en haar vroegere raison d'être droogt steeds meer op. Haal u alle Vlaamse partijen voor de geest, en probeer ze eens te vatten in een paar sleutelwoorden. Waar staat de SP.A voor? Sociale zekerheid. Open VLD? Meer markt, minder taksen. Groen! Het milieu. N-VA? Vlaanderen. Vlaams Belang? Islamofobie. LDD? Jean-Marie Dedecker. CD&V? Het antwoord daarop is te diffuus voor één term.

Op Jean-Marie Dedecker na, bevat CD&V een stukje van alle andere partijen tegelijk. Vroeger was dat haar kracht, toen de standen zich nog verenigden onder haar vlag en onder de noemer van een en hetzelfde geloof. Ze kon daar zelfs anderhalve eeuw lang een hele zuil op uitbouwen. Nu? De kerken liggen er na de pedofilieschandalen helemaal verlaten bij, de restanten van de katholieke zuil staan overal onder druk, en zelfs de traditioneelste kiezers blijken zo volatiel als een vlucht regenwulpen onder een donderwolk. Wat is er nog zo christelijk aan het ACW? Wat is er nog katholiek aan de Boerenbond? Andermaal: wat ís die CD&V eigenlijk?

Vroeger: de macht in het centrum. Nu: de herinnering aan die macht, en de vurige wens ze te bestendigen, ook zonder de vroegere confessionele basis. De vraag is echter of een partij op lange termijn kan blijven manoeuvreren, en zelfs voortbestaan, zonder inhoudelijk doel of ideologisch kader. Haar enige inhoudelijke vernieuwing bestaat er niet voor niets in dat Rik Torfs zich gaat bezatten in Café De Monk. Al dan niet met zijn onderbroek van De Slimste Mens nog op zijn kop — het hoeft niet altijd een Baskische baret te zijn.

CD&V klinkt zich nu, zelfs zonder kartel, toch weer vast aan de N-VA. Dat lijkt op het eerste gezicht logisch. De vroegere marktleider van de macht bijt zich vast in zijn concurrent, vast van plan hem niet te lossen. Om in de metafoor te blijven: het konijn imiteert de slang die hem aan het wurgen is, in de hoop alsnog de rollen om te draaien. Een beetje potsierlijk is dat schouwspel wel. De ene partij wil de macht eigenlijk niet, de andere wil ze koste wat het kost terug. En inmiddels laten ze zich allebei chanteren door de meest radicale vleugel van een versteende Vlaamse Beweging.

Ik betwijfel of dit alles een goede strategie is voor CD&V, zelfs vanuit een machiavellistisch oogpunt. Door Bart De Wever na te praten, soms nog vóór hij iets heeft gezegd, zet ze iedere keer zelf in het licht dat ze maar de tweede viool speelt. De daaropvolgende complimenten die ze van Bart De Wever krijgt toegewuifd voor haar ‘standvastigheid' zijn helemaal a kiss of death. Zo spreekt men zijn schoothond toe. Correctie. Zo sprak de CVP haar coalitiepartners toe, toen de CVP-staat nog bestond.

Als CD&V de politieke poleposition wil heroveren, zal ze juist moeten leren om Bart De Wever tegen te spreken. Zo niet zal ze zich, als partij zonder bodem, laten pletten en uiteenrukken. Ze heeft eigenlijk maar één keuze. Met bravoure het voortouw nemen om de Belgische staat te hervormen, liefst tegen de N-VA in. Het is dat of verdwijnen. Hetzij in de muil van de tijd, hetzij in die van de andere partijen.

TOM LANOYE Wie? Schrijver. Wat? De N-VA heeft CD&V in de tang. Waarom? De vroegere marktleider klampt zich vast aan de concurrent, maar benadrukt zo dat hij tweede viool speelt.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
BART DE WEVER LE PROCRASTINATEUR SUPERIEUR
Le procrastinateur est celui qui reporte indéfiniment la décision. Au fur et à mesure de l’avancée dans le conflit, le procrastinateur se déplace vers la position « Pas maintenant ». Il s’en suit un blocage. Le processus de décision est suspendu.
Dans cet article éblouissant, le grand écrivain flamand Tom Lanoye va à l’essentiel en montrant que la vraie crise est celle de la démocratie chrétienne flamande en plein désarroi. “Deze crisis is een crisis van de Vlaamse christendemocratie”.
Quant à sa N-VA, elle ne fait que suivre son programme, à savoir le démantèlement de la Belgique. Mais attention : ce que ses électeurs attendent d’elle c’est une réforme de l’Etat, pas sa destruction. Chaque fois qu’on s’est approché d’un compromis, Bart De Wever a mis de nouvelles exigences sur la table en s’indignant ensuite que celles-ci n’étaient pas rencontrées par les francophones. C’est insensé.
Bart de Wever, incarnation de la “Nieuw-Vlaamse Elite” est un pur produit de son époque. Hij is ook een product van zijn tijd, waarin ideologie op alle terreinen wordt verdrongen door idolatrie.
Il a de Dehaene, la stature et la dégaine lourde et débonnaire buvant sa pils et bâfrant volontiers sur le mode bruegelien : plus Lamme Goadzak que Tijl Ulenspiegel. Mais Dehaene est un réaliste et un gestionnaire talentueux. De Wever est un procastinateur. Pour gagner du temps et faire illusion, il se pavane volontiers dans les jeux télévisés où il fait illusion, ce qui le dispense, pense-t-il, d’exercer la moindre responsabilité de gouvernance (bestuur).
« Goed bestuur » est cependant le maître mot de la vie politique flamande. En vérité, pointe Lanoye, De Wever n’a jamais exercé le moindre mandat ministériel, pas même celui d’échevin. Cet amuseur du peuple, ce bouffon des Flandres n’a jamais mis les mains dans le cambouis et semble répugner à prendre la moindre responsabilité de gestion.
Dehaene, Mitterrand, Hugo Schiltz, Nelson Mandela en Barack Obama, Nicolas Sarkozy, Winston Churchill Margaret Thatcher ont osé faire des compromis. “Zouden die nog aan het onderhandelen zijn, na zeven maanden? Of zouden die zo snel mogelijk regeren, om tijdens hun beleid nog meer trofeeën binnen te halen dan tijdens de negotiaties?”
Le grand procratsinateur repousse à demain ce qu’il n’ose pas entreprendre aujourd’hui. « een showman en geen staatsman. Een hedendaagse Hamlet. Boordevol bon mots en tomeloze dadendrang, maar op het moment van de daad gaat hij lopen.”
Son royaume est celui de l’opposition, car ce nouvel Hamlet a peur du pouvoir comme de son ombre. « Though this be madness, yet there is method in't.”
”Het vooruitzicht van de macht zelf maakt haar en haar leider nerveus en paranoïde.”
Le drame c’est qu’il paralyse le CD&V dans cette posture d’attentisme. “CD&V zit als een konijn gevangen in de kronkels van een boa constrictor die ze zelf in het leven heeft geroepen. De kern van deze hele crisis draait niet eens om de wankele Belgische structuur of de overmoedige Vlaamse elite, maar om onze stuurloze christendemocraten.”
La crise de régime qui paralyse le pays est fondamentalement la conséquence de la crise existentielle qui mine la démocratie chrétienne comme un cancer risquant de lui être fatal.
”De ene partij (N-VA) wil de macht eigenlijk niet, de andere (CD&V) wil ze koste wat het kost terug. En inmiddels laten ze zich allebei chanteren door de meest radicale vleugel van een versteende Vlaamse Beweging”.

Selon Lanoye la seule stratégie payante pour le CD&V serait de mettre Bart De Wever hors jeu et de prendre hardiment l’initiative de la réforme de l’Etat belge. C’est ça ou bien disparaître !
Les blocages sont tels aujourd’hui que même des élections ne clarifieront pas la situation. Faudra-t-il passer à une consultation populaire sur l’avenir du pays ?
MG

dimanche 30 janvier 2011

Arab states: a quagmire of tyranny

ARABS ARE REBELLING NOT JUST AGAINST DECREPIT AUTOCRATS BUT THE FOREIGN BACKERS WHO KEPT THEM IN POWER
Soumaya Ghannoushi

Arabs are rebelling not just against decrepit autocrats but the foreign backers who kept them in power
We are witnessing the breakdown of the Arab state after decades of failure and mounting crises. THE ARAB POLITICAL ESTABLISHMENT HAS NEVER LOOKED WEAKER THAN IT DOES TODAY. It is either dying a protracted silent death, corroded from within, or collapsing in thunderous explosions. Tunisia , which toppled its dictator through popular revolution two weeks ago, is by no means an exception. The symptoms are evident throughout the region, from the accelerating movement of protest in Egypt, Algeria and Jordan , or the increasing polarisation of Lebanon 's sectarian politics, to the near-collapse of the state in Yemen and Sudan , and its complete disintegration in Somalia .
The postcolonial Arab state has always carried deficiency as part of its genetic make-up. It had emerged as a substitute for the complex network of local elites, tribal chieftains and religious groupings through which the imperial authorities had maintained their grip; and its mission was the regulation of the indigenous population. This system of indirect control over the region, which assumed its present shape in the aftermath of the first world war, specifically required a "state" that is capable of keeping the local populations under check and maintaining "stability" at home, but too weak to disrupt foreign influence or disturb the regional balance of powers.
The first generation of post-colonial Arab leaders, the likes of Egypt 's Nasser and Tunisia 's Bourguiba, had been able to soften the repressive nature of the Arab state by virtue of their personal charisma, and promises of progress. With their exit from the stage, and the entry of a new class of colourless autocrats and crude generals, the Arab state lost any cover of legitimacy, and became synonymous with violence and oppression.
Much of the turmoil plaguing the region today is traceable to its diseased political order. Its degeneration has wrought havoc on the social sphere too. It has led to weaker national identities, and to individuals reverting to their narrower sectarian affiliations, sparking conflicts between Sunnis and Shias, Arabs and Kurds, Copts and Muslims. The result has been a growth in extremism, self-insulation, and what the French Lebanese novelist Amin Maalouf calls "killer identities".
Beyond the Arab state's aura of physical might – embodied in its terrifying coercion apparatus – lurks a moral vulnerability and an abysmal dearth of popular allegiance. This paradox has been laid bare by protesters in Tunisia and is in the process of being exposed in Egypt today. These demonstrators are discovering the extreme frailty of the instruments of repression that have long crushed and suffocated them simultaneously, with the staggering power of their collective action on the street. The ousting of Tunisia 's tyrant after no more than a month of perpetual protests has handed millions of Arabs the magical key out of the prison of fear behind whose walls they have been incarcerated for decades.
Events in Tunisia , Egypt and – to a lesser extent – Algeria are harbingers of a change long impeded and postponed. Were it not for the international will to maintain the worn out status quo, what happened in eastern Europe and the Soviet Union in the late 1980s could have occurred in the Arab region too. Its decrepit autocrats were allowed to stagger on, shedding their old skins and riding on the wave of rampant economic liberalism, which benefited the narrow interests of ruling families and their associates alone, and thrust the rest into a bottomless pit of poverty and marginalisation.
Arab rulers – aided by their foreign allies – have been able to steal over two decades of their societies' political life. Today they face the hour of truth: either radically transform the structure of authoritarian Arab rule, or depart for ever. The trouble is that an entity that has made coercion its raison d'être and violence its sole means of survival has left itself no option but to sink deeper in the quagmire of tyranny. And the trouble for its sponsors, who have made its preservation the cornerstone of their "stability" strategy in the region, is that they have now tied their own hands, with no choice but to blindly stick with their "friends" to the last breath.
That is why THOSE DEMONSTRATING ON ARAB STREETS TODAY FEEL THAT THEY ARE NOT ONLY REBELLING AGAINST A BAND OF CORRUPT LOCAL DESPOTS, BUT AGAINST THEIR FOREIGN BACKERS TOO. And though we cannot predict the future, the likelihood is that just as Latin Americans had seen the fall of many Pinochets in the 1980s, Arabs will witness more Ben Alis before the close of this decade.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
LE CREPUSCULE DES DICTATURES
Sale temps pour les dictateurs maintenus en place avec la complicité de l’armée et le soutien de l’occident pour contenir l’islamisme. La génération des leaders flamboyants de la trempe des Nasser et des Bourguiba a depuis longtemps passé le témoin à des tyrans sans charisme s’appuyant sur une clique de parvenus qui leur sont redevables de tout. The result has been a growth in extremism, self-insulation, and what the French Lebanese novelist Amin Maalouf calls "killer identities". “Just as Latin Americans had seen the fall of many Pinochets in the 1980s, Arabs will witness more Ben Alis before the close of this decade.”
On sait que la politique, comme la nature, a horreur du vide. Va-t-on dans ces pays assister à l’instauration de régimes démocratiques ou faut-il craindre, au contraire, comme après le renversement du Shah d’Iran ( cette créature installée et maintenue en place par les Etats-Unis), de nouvelles révolutions islamiques, voir islamistes. Faut-il redouter une guerre de tous contre tous ? Bellum omnium contra omnes, est la dynamique infernales qui, dans l’esprit de Hobbes conduit au Léviathan (1651).
« Hereby it is manifest, that during the time men live without a common Power to keep them all in awe, they are in that Condition which is called Warre; and such warre, as is of every man, against every man. [...]and which is worst of all, continuall feare, and danger of violent death; And the life of Man, solitary, poore, nasty, brutish, and short[1]. »
Pour certains l’attentat du 11 septembre 2001 a donné le coup d’envoi de la première guerre civile mondiale : la guerre de tous contre tous.
A l’évidence les Twin Towers sont le symbole du capitalisme, de la consommation sans frein et de son corollaire, la démocratie à l’occidentale. Pour les islamistes, c’est l’ennemi absolu. Le Grand Satan est le surnom qui désigne les États-Unis d'Amérique dans le langage politique de la république islamique d'Iran. L'Ayatollah Khomeini a utilisé les termes Iblis et Shaitanqui.
Le terme Mère de Satan désigne Israël (pays allié des États-Unis (Grand Satan)) ; le Royaume-Uni, la France (pour sa coopération économique avec l'état hébreu, et à une époque pour ses liens avec l'Irak []), l'Australie et le Canada, en étant les alliés des États-Unis (ainsi que d'autres pays s'y relatant), sont surnommés Petit Satan[6].
Pour l’Amérique, la révolution islamique iranienne et le terrorisme islamiste sont l’axe du mal. Dans son discours sur l’état de l’Union du 29 janvier 2002, le président des Etats-Unis, M. George W. Bush, a évoqué un « axe du Mal » constitué, selon lui, par l’Irak, l’Iran et la Corée du Nord.
En s’immolant par le feu, un universitaire tunisien désespéré parce que sans emploi, a déclenche un incendie qui embrase l’Orient et dont on ignore où il s’arrêtera. En août quatorze, un nationaliste serbe a vidé son chargeur sur l’héritier de l’empire austro hongrois et son épouse. On connaît la suite.
MG

samedi 29 janvier 2011

De Wever: "Betoging zorgde voor averechts effect"

De Wever is naar eigen zeggen zeven kilo kwijt. © belga

Verkiezingen is het slechtste wat ons zou kunnen overkomen
Bart De Wever wil zich nog eens "smijten" om de spaak gelopen regeringsonderhandelingen terug op de sporen te krijgen. Hij wil dit ver weg van alle camera's in overleg met Elio Di Rupo doen. Dat zegt hij zaterdag in een interview met de Concentrakranten.

"Geen persoonlijke aversie"
De Wever zegt nog een paar ideeën te hebben om de onderhandelingen weer op het juiste spoor te krijgen. "Ik wil samen met Elio Di Rupo een aantal zaken overlopen en nagaan hoe we de zaken kunnen deblokkeren. Er is zeker geen persoonlijke aversie tussen ons twee."

De betoging van vorige zondag in Brussel om snel een regering te vormen heeft volgens De Wever voor een averechts effect gezorgd. "Ze werkte vooraf al verlammend. Joëlle Milquet was nog enkel met de betoging bezig. Ze wilde niet meer onderhandelen. Ze had mentaal afgehaakt. Idem dito bij Ecolo trouwens. Daarna zorgde de betoging voor de doodsteek van de onderhandelingen omdat er vier keer meer Franstaligen dan Vlamingen waren."

Nieuwe verkiezingen zijn volgens De Wever "zeer riskant voor onze welvaart". "Want dan ligt het land 40 dagen lang als een lamme eend in het water. De kans dat het iets oplost is ook heel klein. Verkiezingen is het slechtste wat ons zou kunnen overkomen", besluit hij. (belga/mvdb)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
IL A PERDU SEPT KILOS
Il a perdu, dit-il, sept kilos.
On l'entend donc maigrir et on le voit grossir.
C'est que les vaches maigres succèdent aux vahes grasses.
Il faut deux libéraux pour faire le poids de Bart: Charles et Alexandre.

'Fils à papa' wint MR-verkiezingen

Voorzittersverkiezingen leggen verdeeldheid partij bloot

BRUSSEL - Met de verkiezingsoverwinning van Charles Michel worden de regeringsonderhandelingen er waarschijnlijk niet makkelijker op.
Tot een uur of acht gisterenavond zag het er ongemeen spannend uit. Beide kandidaat-voorzitters lagen in een nek-aan-nek-race. Op een bepaald moment scheelde het zelfs maar veertig stemmen in voordeel van 'fils à papa' Charles Michel.

De kandidaat van aftredend minister van Financiën Didier Reynders, Daniel Bacquelaine, verraste daarmee vriend en vijand. In de laatste rechte lijn moest hij echter het wiel van Michel lossen, die uiteindelijk meer dan 9.000 stemmen achter zijn naam kreeg van de 17.802 MR-leden die hun stem uitbrachten. Charles Michel haalde daarmee 55 procent van de stemmen, tegenover 45 procent voor Bacquelaine. Zijn mandaat begint op Valentijnsdag, 14 februari.

De voorzittersverkiezingen bewijzen ten overvloede dat MR een verscheurde partij is, verdeeld in twee kampen. En dat Reynders allesbehalve afgeschreven is.

De uitkomst van deze voorzittersverkiezing is ook belangrijk voor het verloop van de huidige regeringsonderhandelingen. Charles Michel was de jongste weken zeker op communautair vlak voor geen gat te vangen. Een splitsing van BHV? Pas als het Brusselse Gewest wordt uitgebreid. De N-VA? Afrijden als het moet. De partij van De Wever mag dan wel de grootste politieke fractie van Vlaanderen zijn, met haar 27 kamerzetels op 150 heeft ze 'geen absolute meerderheid om alles te beslissen in dit land,' klonk het.

En ook: 'Ik pleit voor duidelijke onderhandelingen over een staatshervorming. Maar die moet gerealiseerd worden mét liberalen en zonder N-VA', zei Michel. De komende dagen moet duidelijk worden in hoeverre de uitspraken van Michel verkiezingsretoriek waren, en hoeveel ervan gemeend was.

Zelf zeggen de Franstalige liberalen klaar te zitten om mee te onderhandelen, mocht dat gevraagd worden. Opvallend is dan ook dat Michel de jongste dagen zijn toon milderde en zijn eerdere uitspraken nuanceerde. Zeker nu de liberalen aan beide kanten van de taalgrens nadrukkelijker in beeld komen na het mislukken van de bemiddelingsopdracht van Vande Lanotte.

Blijft de vraag echter hoe de nieuwe MR-voorzitter tegenover alliantiegenoot FDF staat. Voorzitter Olivier Maingain is altijd een trouwe bondgenoot geweest van Reynders. Maar met een balorige Maingain naar de onderhandelingstafel gaan, is zonder meer een garantie op communautaire heibel.

De Brusselaar laten vallen is voor de kersverse voorzitter echter ook geen optie. Willen de Franstalige liberalen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2012 in Brussel scoren, dan hebben ze immers het FDF broodnodig.

Michel mag zich dan wel de komende vier jaar voorzitter van de Franstalige liberalen noemen, makkelijk zal hij het niet hebben. De partij is, zoveel werd nu wel duidelijk, hopeloos verdeeld in een clanoorlog tussen de familie Michel en de getrouwen van Reynders. Als de jonge Michel een rol van betekenis wil spelen de komende jaren, dan weet hij wat te doen: de rangen sluiten.

De verslagen Bacquelaine is alvast bereid de strijdbijl te begraven, zo liet hij in persbericht weten. 'Na de turbulenties die de MR de afgelopen maanden heeft gekend, en nu ook het land in een crisis verkeerd, moeten we meer dan ooit de weg van de eenheid en de loyaliteit opgaan.'

'Er is geen ander alternatief dan eenheid.'

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
BDW N’EN FERA QU’UNE BOUCHEE
L’ogre De Wever dévorera le petit poucet Charles comme il a fait du petit Pousset Beke et qu’il fera du petit Pousset de Croo junior. Les partis libéraux sont devenus de dynasties où on se succède de père en fils comme du temps des rois fainéants ou feignants.
Est ce que ce monde est séééérieux?
MG

La révolution inachevée

Gerald Papy - Rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express.

C'EST LA VICTOIRE DE LA LIBERTÉ CONTRE L'OPPRESSION. Au tournant de la première décennie du XXIe siècle, l'Histoire retiendra que la jeunesse de Tunisie a donné une leçon de courage au monde en renversant, en moins d'un mois de lutte, la dictature du président Zine el Abidine Ben Ali.

Face à un despote qui avait dévoyé la lutte contre l'islamisme en réprimant systématiquement toute opposition et qui avait transformé le « pays ouvert » en Etat policier, c'est à main nue et grâce aux réseaux sociaux que les jeunes Tunisiens ont mené la première révolution réussie contre un tyran dans le monde arabo-musulman. Total respect.

Les affidés du régime honni n'ont cependant pas tous quitté la scène tunisienne, loin de là. Comment pourrait-il en être autrement dans un pays qui, après une parenthèse monarchique, n'a connu que deux chefs d'Etat en 54 ans d'indépendance et a vécu sous la coupe toute-puissante d'un parti quasi unique ? Aujourd'hui, c'est aux Tunisiens, et à eux seuls, de déterminer s'ils s'accommodent d'une période transitoire, frustrante en regard des aspirations qu'ils ont exprimées, ou s'ils forcent un changement radical, profitant du premier succès de la révolution du Jasmin. La réalité ne facilite pas leur choix. Le gouvernement du Premier ministre Mohammed Ghannouchi (à ce poste depuis onze ans sous Ben Ali !) n'est ni celui du changement ni celui de l'union nationale. L'opposition dont il a intégré les principaux leaders était celle adoubée par le dictateur. A contrario, la vraie opposition, celle contrainte à l'exil, n'est peut-être pas armée pour assumer le pouvoir du jour au lendemain.

L'enjeu est crucial. Car du sort de la nouvelle Tunisie qui émergera de la révolution, enracinée dans la démocratie ou livrée à l'instabilité, dépendra l'avenir des autres Etats arabes. Les mesures express (diminution des prix des denrées de base ou hausse des aides sociales) adoptées ici et là depuis le déclenchement des troubles en Tunisie illustrent à souhait le sentiment de panique qui s'est emparé des chefs d'Etat de la région. A juste titre. Car, pour s'en tenir aux pays arabes où la contagion tunisienne a le plus essaimé, ils se répartissent entre des régimes vieillissants (Egypte, Libye, Yémen, où Moubarak, 82 ans, Kadhafi, 68 ans, et Saleh, 64 ans, comptabilisent... cent trois années d'exercice du pouvoir, auxquels on peut ajouter l'Algérie de Bouteflika, 73 ans, dont onze à la tête de l'Etat) et des pouvoirs « jeunes » qui ont peu ou prou déçu les espoirs placés en eux lors de leur avènement il y a une dizaine d'années (Bachar el Assad en Syrie, Abdallah II de Jordanie, Mohammed VI du Maroc). Au-delà de ces implacables constats, la prédiction d'une vaste démocratisation arabe est aléatoire et tributaire de paramètres spécifiques à chaque pays. Si l'armée tunisienne a joué un rôle fondamental dans l'issue de la révolution du Jasmin en lâchant le clan Ben Ali, rien n'indique que ses homologues en Egypte et en Algérie adoptent la même attitude.

En revanche, pour le démographe Youssef Courbage et l'anthropologue Emmanuel Todd, auteurs du Rendez-vous des civilisations (Seuil), « la révolution démographique, culturelle et mentale qui permit le développement des régions aujourd'hui les plus avancées » est déjà à l'œuvre dans le monde arabo-musulman et elle conduit à une mutation démocratique : historiquement, la baisse de la natalité et la progression de l'alphabétisation en sont les facteurs. La fin des dictatures arabes serait donc inéluctable. On l'espère. Mais le réalisme impose de considérer que, si la révolution est en marche, le printemps arabe n'est pas encore près de fleurir.

La coupure d’Internet en Egypte, une première mondiale par son ampleur

La coupure du réseau internet en Egypte, pour contrecarrer les manifestations anti-Moubarak, est une première par son ampleur et les autorités ont clairement fait pression sur les opérateurs pour neutraliser cet outil clé dans la mobilisation, selon des experts.

«Selon nos informations, environ 88% du réseau n’est plus disponible en Egypte, c’est une première dans l’histoire d’internet», a déclaré à l’AFP Rik Ferguson, expert sécurité pour Trend Micro, troisième éditeur mondial de solutions de sécurité.

«Les réseaux des plus importants opérateurs du pays sont coupés, mais il reste encore quelques réseaux minoritaires qui répondent toujours, comme Noor Data Networks. Ce qui montre bien que ce n’est pas un problème de câblage, mais forcément une intervention humaine», souligne-t-il.

Quelque 23 millions d’Egyptiens disposent d’un accès, régulier ou occasionnel, à internet, soit près du quart de la population, selon les chiffres officiels. Outre le web, les réseaux de téléphonie mobile sont également perturbés pour empêcher les échanges de SMS.

«Seul un tout petit trafic arrive à sortir»
«En vingt-quatre heures, on a perdu 97% du trafic internet égyptien», résume Julien Coulon, cofondateur de la société française Cedexis, une sorte d’«aiguilleur du net» qui réoriente les demandes de recherche vers les meilleurs fournisseurs d’accès internationaux en fonction du trafic en temps réel.

«Seul un tout petit trafic arrive à sortir, les demandes en provenance d’Egypte pour se connecter aux sites que Cedexis aiguille, comme Lemonde.fr ou Euronews, ne débouchent que pour environ 3% des internautes», précise-t-il.

C’est la première coupure internet «autoritaire» d’une ampleur aussi importante, s’accordent à dire les experts, car les ruptures d’accès précédentes, en Birmanie en 2007 ou en Iran en 2009 lors de protestations populaires, n’avaient été que temporaires ou très ciblées.

Ainsi, lors des protestations contre la réélection du président Mahmoud Ahmadinejad, Twitter et Facebook avaient été rendus inaccessibles. Et en Birmanie, les connections internet avaient été coupées plusieurs jours lors de la vague de manifestations contre la junte au pouvoir.

L’Egypte - comme la Tunisie - fait partie de la liste des 13 pays classés «ennemis d’internet» par Reporters sans frontières.

«Mais jusqu’à présent, les autorités égyptiennes ne procédaient pas du tout à un filtrage systématique, il y avait plutôt un contrôle des activités sur internet», explique Soazig Dollet, responsable Moyen-orient/Afrique du nord pour RSF.

«Il y a eu sans aucun doute pression sur les opérateurs»
«Contrairement à d’autres pays comme la Tunisie , le gouvernement égyptien ne peut pas appuyer sur un "bouton" pour tout couper. Mais là, il y a eu sans aucun doute pression sur les opérateurs. Et ces opérateurs aujourd’hui ne répondent plus au téléphone pour donner des explications», souligne-t-elle.

«Suite à ce qu’il s’est passé en Tunisie (La révolution de jasmin, NDLR) on comprend bien qu’internet est un outil de démocratie, et donc qu’un gouvernement qui se sentirait déstabilisé puisse considérer de faire pression sur les opérateurs pour couper internet», renchérit Jérémie Zimmermann, porte-parole de l’organisation citoyenne La Quadrature du Net.

«A partir du moment où le gouvernement a la main sur les opérateurs pour filtrer, on peut considérer que c’est beaucoup plus facile pour lui d’ordonner une coupure totale», souligne-t-il.

L’Egypte compte quatre principaux fournisseurs d’accès au web dont la licence est délivrée par l’autorité de régulation des télécommunications égyptienne: Link Egypt, Vodafone/Raya, Telecom Egypt, et Etisalat Misr.
(Source AFP)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
INTERNET REVOLUTIONNE LE MONDE
Après avoir égratigné la Chine , ébranlé la Tunisie , voici qu’internet menace un pharaon égyptien et un dictateur algérien. Who is next ?
Chez nous cinq jeunes clampins ont réussi à faire descendre 34.000 citoyens dans la rue. Du jamais vu !
La question qui est sur toutes les lèvres : par quoi ces dictatures moribondes vont-elles être remplacées ? Par la démocratie ou par l’islamisme conquérant ?
Si le radicalisme fondamentaliste devait par malheur l’emporter, nos banlieues européennes risquent fort de s’embraser à leur tour. « Fini de rire charmante Elvyre », les loups menaceraient alors d’entrer dans Paris, et pas que dans Paris !
On n’en est bien sûr pas là.
Mais qui peut prédire les caprices de l’imprévisible ?
MG

Smet dreigt met onteigening conservatoriumgebouw

Het Koninklijk Conservatorium van Brussel wacht al jaren op een renovatie

De renovatie van het Koninklijk Conservatorium van Brussel sleept al jaren aan. Het dossier is nochtans rond, maar bij gebrek aan een federale regering blijft de start van de werken uit. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) verwacht een initiatief van de federale regering, zo niet denkt hij eraan om het gebouw zelf in bezit te nemen.

Een grondige renovatie is al jaren broodnodig, maar die blijft uit door een typisch Belgische patstelling. Het gebouw is eigendom van de federale regering, met name van de Regie der Gebouwen. Maar omdat de twee gemeenschappen er gebruik van maken weigert de Regie het gebouw te renoveren.
Er is nochtans een uitweg. “Er is een platform opgericht om de verschillende betrokkenen samen te brengen,” zegt Peter Swinnen, departementshoofd van het conservatorium. “Die hebben samen met een aantal juristen een voorstel uitgewerkt om een naamloze vennootschap van publiek recht op te richten. Die zou de patstelling kunnen oplossen.”
Maar bij gebrek aan een federale regering geraakt het initiatief niet van de grond. Het lastenboek voor de renovatie is nochtans klaar en ook Beliris, de federale geldpot voor Brussel, heeft een budget klaar voor de renovatie.
Minister Smet verwacht een initiatief van de regering van lopende zaken. “Ik ga een brief schrijven aan premier Yves Leterme (CD&V) om hem te vragen dit te behandelen als een lopende zaak,” zegt Smet. “Er is een politieke consensus over alle partijen heen om dit gebouw te renoveren, maar het dossier ligt ondertussen alweer maanden stil.”
Minister Smet denkt er ook aan om de federale regering te onteigenen. “Als er op een redelijke termijn geen schot in de zaak komt, dan vind ik dat de Vlaamse gemeenschap dit gebouw in eigendom moet nemen en dit gebouw via een publiek-private samenwerking te renoveren.”

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
DU RIFIFI EN PERSPECTIVE
Certes, le lieu est superbe, comme Flagey du reste, et une rénobation en profondeur s'impose.
Cela risque de faire du bruit. Un joli clash politico linguistique en perspective.

The Economist: 'Situatie België gevaarlijk voor Europa'

De politieke impasse in ons land zou wel eens dramatischer kunnen uitpakken dan de wereld nu denkt, schrijft The Economist deze week. Als België uit elkaar valt, zijn de gevolgen voor Europa mogelijk niet te overzien.
Het begon allemaal verkeerd te lopen nadat de universiteit van Leuven Vlaams werd en Wallonië zijn eigen Louvain-la-Neuve kreeg. Dat is althans de kapstok die het Britse tijdschrift The Economist gebruikt om een artikel over de uitzichtsloze toestand van ons land aan op te hangen.
Na de universiteit werden ook de politieke partijen gesplitst in een Waalse en een Vlaamse vleugel en toen was het hek bij wijze van spreken helemaal van de dam. België is immers niets meer dan een lege schelp, amper iemand die nog warm wordt van de nationale driekleur en een koning die wel eens de laatste zou kunnen zijn. Albert II als laatste Belg, inderdaad.
BELGIË KAN GEVAARLIJK PRECEDENT VORMEN
Allemaal met een knipoog, maar The Economist meent het wel serieus. De wereld slaat het politieke schouwspel nu nog achteloos gade, maar wanneer straks de splitsing van België minder utopisch wordt, zou Europa wel eens een groot probleem kunnen hebben.
Of om het nog eens wat poëtischer uit te drukken: de effecten van die splitsing zouden 'ver buiten de sprookjeswereld van Kuifje en de schilderijen van Magritte' voelbaar zijn. De rijke regio die af wil van de arme, het zou een gevaarlijk precedent kunnen zijn, meent The Economist.
ROMANTISCHE NONSENS
Niet alleen in Spanje en Italië, maar ook Schotse nationalisten dromen al van een onafhankelijke staat binnen de EU. En wat met nationale minderheden in andere landen, zoals de Hongaren in Slovakije? Schrap België en de hele mystiek van een tolerant Europa ligt aan diggelen.
Europa overwon de vijandelijke verhouding tussen Frankrijk en Duitsland, het Europese lidmaatschap van Ierland bespoedigde het einde van de burgeroorlog daar. Om nog maar te zwijgen over het helende effect dat de EU had op de trauma's die de Balkan opliep. 'Maar is dat niet allemaal romantische nonsens wanneer een van de vaders van de EU moet vechten om niet uit elkaar te vallen?', wordt er gevraagd.
EEN STAD IS MOEILIJK TE SPLITSEN
The Economist ziet de hele situatie dus met lede ogen aan. Maar gelukkig is daar Brussel. In onze hoofdstad ziet het tijdschrift nog de beste hoop dat Vlamingen en Walen uiteindelijk op een of andere manier toch met elkaar zullen moeten leren leven.
'Want een stad is moeilijker te splitsen dan een universiteit. Godzijdank voor België en misschien ook wel voor Europa', klinkt de slotsom.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
PERFIDE ALBION
Ah ces Anglais!
C’est à eux que nous devons la création de l’Etat belge. Et voilà qu’ils envisagent sérieusement sa disparition. Pire, ils voient dans son évaporation un risque d’implosion de l’Europe qu’ils semblent « aimer tant ».
Tout ça ne nous rendra pas le Congo.
Devra-t-on dire demain : « tout ça ne nous rendra pas la Belgique ! »

Koning is moe'

reuters

BRUSSEL - Koningin Paola heeft de speculaties aangewakkerd dat koning Albert ‘moe’ is na zeven maanden politieke crisis. Dat wordt ontkend.
Na een concert in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel kreeg Paola de volgende vraag: hoe gaat het met de koning? Voor de camera van RTL zei de koningin: ‘Het gaat. Het zijn niet zijn beste dagen.’
Koning Albert had deze week inderdaad zijn handen vol, met een audiëntie van de eerste minister, een receptie van de president van Hongarije, een onderhoud met zestig Belgen op de wereldtentoonstelling in Sjanghai, en een receptie met de hoofden van de diplomatieke en consulaire posten.
Daar komt nog een onderhoud bij met Johan Vande Lanotte (SP.A), die zijn ontslag als koninklijk bemiddelaar kwam aanbieden en de daaropvolgende consultaties.
Pensioenleeftijd
Op een leeftijd waarop de doorsnee Belg al jarenlang geniet van zijn welverdiende pensioen – koning Albert is 76 – kan dit doorwegen. De Franstalige zender RTL verspreidde vrijdag het gerucht dat de koning ‘moe’ zou zijn en daarom de agenda voor de komende dagen wat lichter gemaakt zou hebben. Dit weekend is er inderdaad geen audiëntie gepland.
Maar in kringen rond de koning wordt stellig ontkend dat er iets aan de hand is, laat staan dat de koning niet in goede gezondheid zou zijn. Dat de consultaties in een trager ritme verlopen, heeft alleen te maken met de politieke toestand. Die maakt het nodig om eerst het stof te laten neerdwarrelen. Daar is dus tijd voor nodig.
Een nieuw initiatief van de koning om een uitweg uit de politieke impasse te zoeken, mag ten vroegste tegen midden volgende week worden verwacht.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
LE ROI EST FATIGUÉ
Cette crise non seulement éreinte le personnel politique et les journalistes, elle épuise Albert II.
Rumeurs d’abdication ?
Il mourra à la tâche, comme Jean Paul II, Molière ou Baudouin.
Mais s’il devait être en impossibilité de régner, ce sera à Philippe à exercer la fonction.
Voilà qui ne devrait pas faciliter les choses.
Que l’on soit monarchiste ou pas, la fonction royale telle que la définit la constitution est une pièce essentielle du puzzle belge.
Rarement on en a pris autant conscience qu’aujourd’hui.
Il semble évident que le prochain gouvernement s’attellera à une réforme profonde de la fonction royale.
Mais on n’en est vraiment pas là…
MG

vendredi 28 janvier 2011

"La Suisse est une démocratie médiocre"

Propos recueillis par Yelmarc Roulet

Loin de l’élève modèle qu’elle pense être, la Suisse se retrouve à un bien médiocre 14e rang dans le «baromètre de la démocratie». Ce classement de 30 pays démocratiques, effectué par des chercheurs de Zurich et de Berlin, est financé par le Fonds national. Les mieux classés sont le Danemark, la Finlande et la Belgique , tandis que la Pologne , l’Afrique du Sud et le Costa Rica sont en queue de liste
Marc Bühlmann Politologue, codirecteur
du Centre pour la démocratie de l’Université de Zurich
Loin de l’élève modèle qu’elle pense être, la Suisse se retrouve à un bien médiocre 14e rang dans le «baromètre de la démocratie». Ce classement de 30 pays démocratiques, effectué par des chercheurs de Zurich et de Berlin, est financé par le Fonds national. Les mieux classés sont le Danemark, la Finlande et la Belgique , tandis que la Pologne , l’Afrique du Sud et le Costa Rica sont en queue de liste.
Le Temps: Par quelle méthode parvient-on à un tel classement?
Marc Bühlmann: Nous ne sommes pas les premiers à mesurer la démocratie, mais nous avons beaucoup affiné les critères. Nous utilisons cent indicateurs pour évaluer les trois principes de liberté, d’égalité et de contrôle.
– Pourquoi la Suisse est-elle si mal classée?
– La Suisse a des points forts, comme des élections vraiment compétitives, une riche offre médiatique et associative, la capacité et la stabilité gouvernementales. Mais elle pèche au chapitre de la transparence. Le financement des partis est opaque et, jusqu’à très récemment,
il n’y avait pas de loi sur l’accès à l’information. Par ailleurs, le contrôle mutuel entre les pouvoirs est limité. Le parlement ne peut pas destituer le gouvernement et celui-ci ne peut pas recourir à la motion de confiance. Enfin, l’ordre judiciaire est très dépendant du parlement.
– Mais la démocratie directe, quel rôle joue-t-elle dans ce classement?
– C’est bien sûr un plus. Mais elle demande en contrepartie des citoyens compétents et actifs. Or, la fonction de participation pour la Suisse est faible. Un cinquième de la population n’a pas le droit de vote et les taux de participation sont plutôt bas.
– La Belgique , un pays pourtant menacé dans son existence, est dans le trio de tête. Est-ce bien crédible?
– Nos mesures s’arrêtent à 2005. Depuis, il est clair que la capacité gouvernementale du pays est très faible. La Belgique a beaucoup de partis, un système ouvert, un fort taux d’organisation, et un bon contrôle entre ses différents pouvoirs. Le vote y est de plus obligatoire. C’est bon pour l’égalité, mais ça fait baisser du coup la note des libertés individuelles.
– Vous ne soupesez que la liberté et l’égalité. La fraternité serait-elle impossible à quantifier?
– Certainement pas. Mais nous avons décidé d’emblée de ne pas entrer dans une discussion trop politique. Vous remarquerez que les pays scandinaves se retrouvent dans le peloton de tête de notre baromètre, alors que celui-ci ne mesure pas du tout l’Etat social. Plus de démocratie entraîne-t-il plus de solidarité? C’est une question sur laquelle nous aimerions nous pencher plus tard.
– En publiant un hit-parade de la démocratie, ne cédez-vous pas à un effet de mode?
– Le classement sert à attirer l’attention. L’essentiel pour nous est de rendre visible le poids des trois principes de liberté, égalité et contrôle que nous avons mesurés, et si possible de faire grandir la démocratie.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
THE CUCKOO CLOCK
“In Italy , for thirty years under the Borgias, they had warfare, terror, murder and bloodshed, but they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci and the Renaissance. In Switzerland , they had brotherly love; they had five hundred years of democracy and peace and what did they produce? The Cuckoo Clock. »

QUALITE DE LA DEMOCRATIE : LA BELGIQUE DEVANT LA SUISSE , LA FRANCE A LA TRAINE
En matière de liberté, d’égalité et de contrôle, la Suisse n’est que 14e, derrière l’Allemagne, selon une étude zurichoise
« La Suisse n’est pas, comme on s’y attendait, la démocratie par excellence.» Telle est la conclusion d’un nouveau baromètre de la démocratie, élaboré par l’Université de Zurich et le Centre de recherches en sciences sociales de Berlin (WZB), qui montre l’évolution des trente meilleures démocraties du monde. C’est au Danemark, en Finlande et en Belgique que la qualité de la démocratie est la meilleure, tandis que cette qualité est la plus mauvaise en Grande- Bretagne, en France, en Pologne, en Afrique du Sud et au Costa Rica. La Suisse n’est que 14e.
Marc Bühlmann, du centre de compétence et de recherche sur la démocratie (NCCR), explique que la Suisse est certes un exemple en matière de liberté individuelle, d’opinion publique active, de compétition politique et de capacité à appliquer des décisions démocratiques. En matière de contrôle du pouvoir exécutif, de transparence et de participation, elle est en revanche très mal notée, car le législatif exerce un contrôle très insuffisant sur le gouvernement, la justice n’est «pas très indépendante en comparaison avec d’autres démocraties», le financement des partis n’est pas transparent et il n’y avait – jusqu’en 2005, date limite de la période considérée – pas de garantie légale de la liberté d’information.
De plus, la participation lors des élections et des votations populaires reste à un très bas niveau. Une grande partie de la population ne s’implique pas du tout en politique. Ceux qui le font sont en général bien éduqués, aisés, âgés et le plus souvent des hommes. La Suisse est plus éloignée que d’autres pays de l’idéal d’une démocratie égalitaire, où tous les citoyens participent activement au débat politique.
En revanche, la qualité de la démocratie suisse a tendance à s’améliorer. En 1995, elle ne se situait qu’au 19e rang; la progression intervenue depuis est la plus importante du groupe de pays considérés. Une amélioration que l’étude attribue à la révision de la Constitution en 1999 et à des progrès en matière de participation et de transparence.
Selon l’université de Zurich, il n’existait pas jusqu’ici d’instrument qui permette de mesurer systématiquement la qualité et la stabilité de la démocratie dans des pays fortement développés et industrialisés. Le baromètre a permis d’analyser l’évolution des aspects les plus importants des trente principales démocraties du monde depuis 1990.
À l’aide de 100 indicateurs empiriques, ce baromètre évalue dans quelle mesure un pays se conforme aux trois principes démocratiques de liberté, d’égalité et de contrôle. La comparaison de trente démocraties établies, sur la période comprise entre 1995 et 2005 a révélé que le Danemark arrive en tête du classement, suivi par la Finlande et la Belgique. «Cette étude comparative a mis en évidence la moins bonne qualité de démocratie en Pologne, en Afrique du Sud et au Costa Rica», déclare Marc Bühlmann, de l’Université de Zurich. Tandis que l’Italie figure vers la fin du classement, il est surprenant que la Grande-Bretagne (26e) et la France (27e) soient également si mal classées. Il est tout aussi surprenant de constater que la Suisse (14e) n’occupe qu’une place médiocre et soit distancée par l’Allemagne, classée 11e.
Le baromètre de la démocratie peut également être utilisé pour mesurer la qualité des systèmes démocratiques en fonction du temps. «Les résultats n’ont toutefois pas mis en évidence de crise globale ni de déclin de la qualité de la démocratie», selon Marc Bühlmann. En considérant la qualité globale de la démocratie dans ces trente pays, on observe une augmentation de la qualité de la démocratie entre 1995 et 2000, et cette qualité est d’ailleurs encore plus élevée en 2005 qu’en 1995. Neuf démocraties ont perdu en qualité par rapport à 1995 (l’Italie, la République tchèque, le Portugal, les États-Unis, le Costa Rica, la France , l’Australie et l’Allemagne), alors que la qualité de la démocratie a augmenté dans les vingt et un autres pays.

Containers helpen haven uit het slop

De haven herstelt zich na de economische crisis

De Haven van Brussel zag haar totale verkeer het afgelopen jaar met 5 procent stijgen. Dat ondanks een daling van het doorgaand verkeer, dat zijn schepen die de haven niet aandoen, maar door het kanaal varen. De containerterminal kende een recordjaar.

De eigen trafiek via de waterweg, goederen die gelost en geladen worden in Brussel, steeg met met 9 procent tot een totaal verkeer van bijna 4,4 miljoen ton. Voor dat eigen verkeer betekent dat het tweede beste jaar voor de Haven van Brussel sinds haar oprichting in 1993.

De stijging is opvallend want de traditionele sterkhouders van de Haven, de bouwsector en de olieproducten, kwamen slechts traag terug op gang na de crisis.
Het was dan ook vooral het containerverkeer dat voor een goed jaar 2010 zorgde. Ten opzichte van 2009 sprong de trafiek met 34 procent omhoog. Ook de agro- en voedingsindustrie deden het goed.
“Dankzij de aanvoer van goederen via de waterweg kon Brussel zowat 600.000 vrachtwagens vermijden,” zegt Charles Jonet, voorzitter van de Haven van Brussel. “Dit betekent een besparing van 23 miljoen euro en 90.000 ton minder CO2-uitstoot.”
(brusselnieuws.be)

Les écoles de devoirs, vecteur d’accrochage scolaire ?

Stéphanie Bocart

Selon une étude, les écoles de devoirs s’écartent de leur rôle de soutien scolaire.
Quinze heures quinze. Le calme règne dans la vaste salle de "Pass-Pass", l’école des devoirs de l’ASBL CEMôme à Saint-Gilles. A l’entrée de la pièce, de gros coussins moelleux sont installés dans un coin avec des livres et des jeux de société. A proximité, des panneaux colorés rappellent le déroulement des après-midi : "15h30-15h45, j’arrive à l’heure, je dis "Bonjour" à tout le monde " Des chaises rouges, oranges ou bleues sont rangées autour de tables en bois. 15h30. Les premiers enfants arrivent dans un gai brouhaha.
Depuis avril 2010, chaque après-midi, une vingtaine de petits Saint-Gillois sont aidés, de 16 à 17h, à préparer leurs devoirs avant de prendre part à des ateliers ludiques, de 17 à 18h. "Pass-Pass est né de constats effectués sur le terrain : les opérateurs locaux des écoles de devoirs sont saturés", raconte Merriem Safsaf, responsable du projet.
"Pass-Pass" est basé "sur un mode de fonctionnement particulier" : l’école des devoirs accueille deux fois par semaine deux groupes de 20 à 25 enfants de la 1ère à la 6e primaire. Raison ? "Notre fonction n’est pas de faire de la remédiation scolaire ou de prendre la place de l’école, mais bien d’offrir un soutien aux devoirs des enfants. C’est aussi une manière de remettre les parents à leur place de parents, même s’ils ont des difficultés", défend Mme Safsaf. Apporter un soutien scolaire. Telle est la mission historique des écoles des devoirs. La première d’entre elles fut érigée en 1973 sous l’impulsion du CASI-UO (Centre d’action sociale italien - Université ouverte) dans le quartier de Cureghem où habitaient des ouvriers italiens. "En ce temps, l’école était envisagée comme la porte d’entrée vers l’ascenseur social, elle était un barrage contre la transmission intergénérationnelle de la pauvreté" , rappelle Nicolas De Kuyssche, chargé de projet au sein du Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté et auteur de la recherche "Le rôle des écoles des devoirs dans l’accrochage scolaire des enfants pauvres" (1). "Mais, à ce jour, l’école n’a plus ce rôle." Les chiffres parlent d’eux-mêmes : à Bruxelles, dans les familles où les parents sont sans diplôme, 50 % des enfants accusent un retard scolaire dès l’entrée du secondaire, contre 10 % pour les enfants dont l’un des parents a un diplôme universitaire.
Aujourd’hui, la Région bruxelloise compte environ 200 écoles des devoirs (EDD) (pour quelque 360 EDD reconnues en Communauté française), majoritairement implantées dans "le croissant pauvre", à l’ouest du Pentagone bruxellois. Un mécanisme unique et souvent indispensable "car les EDD constituent le seul dispositif qui propose un service d’accrochage scolaire aux enfants pauvres", insiste M. De Kuyssche. "Dans cette partie de Saint-Gilles, nous accueillons beaucoup d’enfants issus de familles précarisées ainsi que des primo-arrivants", confirme Merriem Safsaf.
Mais les EDD jouent-elles encore réellement ce rôle d’accrochage scolaire des enfants défavorisés ? Pendant dix mois, le Forum bruxellois a rencontré et analysé plus d’une centaine d’entretiens réalisés avec divers acteurs du secteur. Principaux constats ? "Les acteurs des EDD que nous avons rencontrés ne connaissent plus la rhétorique ouvrière des années 70, contexte dans lequel sont nées les EDD à Bruxelles. Je ne retrouve plus en eux un discours de lutte contre la pauvreté, mais bien un vocabulaire psychopédagogisant", relate l’auteur de la recherche. Autrement dit : "Aujourd’hui, la plupart des EDD rechignent à faire du devoir, se résignent par rapport à la question scolaire et s’orientent vers le discours de l’extrascolaire (activités d’éveil, de découvertes, de loisirs ), très psychopédagogique."
En cause ? "Les orientations politiques prises via le décret de 2004 de la Communauté française (NdlR : qui fixe les missions des EDD, à savoir le développement intellectuel, l’émancipation sociale et la créativité de l’enfant) ainsi que l’ancrage des EDD dans le secteur de l’extrascolaire" , tacle Nicolas De Kuyssche. Or, si à Bruxelles, les EDD relèvent de la Cohésion sociale et de l’Action sociale - la Région vient d’initier son nouveau plan quinquennal 2011-2015 en Cohésion sociale dont l’une des trois priorités "est le soutien et l’accompagnement scolaires" -, la Communauté française planche, elle, sur "un nouveau décret EDD", qui devrait être finalisé d’ici fin 2011. Pour le Forum bruxellois : "Il manque une coordination du pilotage politique des EDD entre la Communauté française et la Région bruxelloise."
Nicolas De Kuyssche affirme : "Ce discours psychopédagogique n’est pas à bannir; il faut orienter les enfants vers des activités extrascolaires grâce à un réseau qui dépasse les EDD. Mais ce serait plus efficace en termes de lutte contre la pauvreté si les EDD se concentraient exclusivement sur leur mission historique de soutien scolaire par l’aide aux devoirs." Un tel revirement est-il possible ? "Je crains que non", confie-t-il à regret, espérant que la Communauté française prendra en compte les recommandations édictées dans sa recherche.
Pourtant, à l’instar de "Pass-Pass", il est des EDD qui offrent un vrai soutien scolaire aux enfants précarisés, tout en leur permettant un développement psychopédagogique. Face à une paupérisation croissante de la population bruxelloise et au boom démographique, "les demandes des parents pauvres pour un soutien scolaire vont encore s’accentuer", prévient Nicolas De Kuyssche. Si aux yeux de nombreux parents, "les EDD sont vues comme une solution magique dans l’aide scolaire de leurs enfants, sourit Merriem Safsaf , un enfant a aussi besoin d’être un enfant, d’avoir des moments à lui, plus ludiques" .
La recherche du Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté est présentée ce vendredi 28 janvier de 8h30 à 13h30 à l’asbl CEMO (rue du Danemark, 15-17, à 1060 Saint-Gilles) dans le cadre du colloque "Les écoles des devoirs, un outil de lutte contre la pauvreté ?"

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
TANT QU’IL Y AURA DES ECOLES
Tant qu’il y aura des écoles, il y aura des devoirs et forcément des devoirs d’école et des écoles de devoirs.
Celle logique est infernale et quand on y regarde de plus près, assez absurde.
C’est quoi des devoirs ? Littéralement des obligations : «les droits et les devoirs du citoyen», de l’écolier.
Plus exactement il s’agit des tâches imposées par l’enseignant et que l’élève est en devoir d’accomplir.
Ces devoirs d’école nous laissent à tous d’assez mauvais souvenirs.
Beaucoup de parents sont rassurés quand on donne beaucoup de devoirs à leurs enfants. On en donne donc volontiers en quantité sans beaucoup se soucier de leur utilité pédagogique. ( exercices de fractions répétitifs, de conjugaison avec textes lacunaires, recherche de documentation imagée, thèmes ou versions diverses, etc…)
Les parents attentifs, ceux qui ont autrefois bien réussi à l’école (parce que leurs parents étaient attentifs…) « vérifient » les devoirs de leurs rejetons. Ce sont ceux, de plus en plus rares, qui les « suivent ». Certains, particulièrement acharnés à faire réussir leurs rejetons les « précèdent » en prenant de l’avance sur les programmes, les accompagnent en les conduisant à des activités complémentaires (violon, natation, avirons, cercle d’impro, ateliers d’écriture, de bricolage, d’informatique…). Au Japon, qui organise le plus compétitif des enseignements, les mamans parcourent des km avec leurs enfants pour les conduire, après l’école, à des cours soit de rattrapage pour les plus faibles, soit de renforcement pour les surdoués. On ne s’étonnera pas que, soumis à une telle pression, certains ados se suicident.
C’est dire que dans tous les cas de figure, il y a une école à côté de l’école : « l’école dite des devoirs ».
Est-ce bien raisonnable ?
A l’université, de plus en plus d’étudiants passent leurs blocus en bibliothèque. Pourquoi ? Pour utiliser les ouvrages de référence ? Pas du tout, pour être au calme, au silence et dans le coude à coude qui mutuellement stimule.
Les établissements secondaires possèdent tous des salles d’étude. Curieusement, on y fait tout sauf étudier ! On y parque les punis, les renvoyés et les élèves dont les professeurs sont absents, sous la surveillance d’un pion qui lit sa gazette, parfois en y faisant un trou pour traquer les bavards. On y baille, on y braille, on y chique, on y taillade les tablettes à la pointe du compas, on y somnole, on y papote doucement, on y sms en silence, surtout on y tue le temps.
Beaucoup d’écoles secondaires ont des bibliothèques, généralement pourvues de stocks déclassés et rarement d’ouvrages de référence. Peu d’élèves s’y rendent spontanément.
Où étudient les élèves du secondaire, où font-ils leurs devoirs ?
En principe dans leur chambre. On se souvient de la scène de « Mon Oncle » de Tatti (1956) où le gamin s’amuse avec une grenouille en caoutchouc dissimulée derrière ses livres de classes. Sa maman n’y voit que du feu. Elle est persuadée qu’il étudie avec acharnement. Beaucoup n’ont pas de chambre ; d’autres s’y réfugient pour se plonger dans Facebook, on a déjà évoqué ce problème ici.
D’autres fréquentent des écoles de devoir animées par des « grands frères » et des « grandes sœurs » plus ou moins aptes à jouer le rôle de répétiteurs, de coachs et/ou de copains sympas à l’écoute. Ils dépendent d’asbl subsidiées par la Communauté française qui se soucie peu de leur degré de compétence réelle et de la qualité du travail fourni. Le meilleur y côtoie le pire. Personne ne se donne la peine de vérifier.
"Aujourd’hui, la plupart des EDD rechignent à faire du devoir, se résignent par rapport à la question scolaire et s’orientent vers le discours de l’extrascolaire (activités d’éveil, de découvertes, de loisirs ), très psychopédagogique." Dont acte !
Alors que faire pour donner à tout cela un peu de cohérence.
D’abord repenser de fond en comble la notion de devoirs.
Préciser, en toute transparence, pourquoi on impose ce devoir et pas un autre, cette leçon et pas une autre.
Quelques exemples :
(1) Trouvez-moi pour demain les capitales des 27 Etats européens. Attention, cet exercice est de nature à entraîner une compétence essentielle : la recherche de renseignements. Autre exemple : trouvez moi le magasin de votre commune où je trouverai le lave-vaisselle le plus écologique. Trouvez-moi la meilleure traduction de Don Quichotte, du coran, de l’odyssée, des mille et une nuits, de Das Kapital… Trouvez-moi un bon résumé de la note de Vande Lanotte…
(2) Préparez un exposé devant vos camardes sur : les droits de l’homme, la communauté européenne, l’égalité homme femme, la voiture électrique, les centrales nucléaires, les drogues douces, l’interculturel, le siècle de Louis XIV, la marine à voile…. Attention cet exercice va vous obliger à faire des recherches, ensuite à faire un inventaire, une synthèse de celles-ci, enfin à communiquer le résultat de vos recherches en y rendant vos camarades attentifs, en les incitant à vous poser ensuite des questions. Ce sont des compétences importantes à acquérir ; elles vous serviront tout au long de la vie : les compétences certes, pas forcément les références.
(3) Débrouiller des problèmes d’intérêt, de robinets, partage. But : entraîner votre capacité à résoudre des problèmes, à comprendre ce que vous faites et surtout comment vous le faites. (qu’est ce que vous savez, quelles sont les méthodes de résolution qu’on vous a apprises, comment les appliquer ici.)
(4) Apprendre un poème de Apollinaire ou René Char, une chanson de Brel, de Brassens, de Morane, des Beatles, une liste de temps primitifs, de vocabulaire, d’abréviations, de définitions ; les vins du Bordelais, les fleuves d’Europe, les équipes de première division de foot, le nom des partis politiques belges, des rois des Belges., des informateurs, négociateurs, médiateurs, conciliateurs… But : entraîner votre mémoire, apprendre à restituer correctement ce que vous avez mémorisé. C’est plus qu’utile, c’est indispensable.
Ensuite repenser en fonction de cela les finalités et les buts des écoles de devoirs : entraîner les aptitudes des élèves : lesquelles ? La mémorisation, (sais tu comment tu mémorises ? Il y a différentes types de mémoires, sais ton comment la tienne fonctionne), la recherche d’informations (notamment et surtout désormais sur internet ou en bibliothèque). Les technique de résolution de problème (qu’est ce qu’on me donne comme info, comme données, qu’est ce qu’on m’a enseigné comme technique de résolution, suis-je en mesure de les appliquer, à livre ouvert ou fermé). Les techniques de communication orales et écrites (cela demande un solide entraînement, de préférence par très petits groupes avec des formateurs chevronnés) c’est ici que se situent les ateliers d’écriture et les ligues d’impro, les cours de théâtre et de diction. C’est ici qu’on apprendra à faire des résumés des synthèses et aussi à analyser les données d’un problème, une phrase latine, un précipité chimique, un poème de Mallarmé, un paysage alpestre, une page du guide Michelin, une notice pharmaceutique…
Je ne connais aucune école des devoirs dont tout ceci serait le cahier de charge et pourtant c’est bien en tout cela que consiste cette fameuse méthode de travail qui fait réussir les uns et échouer tant d’élèves. On y ajoutera la problématique délicate de la gestion de temps.
En revanche il existe désormais des boîtes privées qui se chargent efficacement de cette formation contre monnaie sonnante et trébuchante. C’est devenu un nouveau métier, un activité complémentaire pour enseignants dépensiers.
Si un lecteur, un seul m’invitait à aller visiter une école des devoirs qui fait effectivement cela, je changerai volontiers d’avis mais j’ose faire le pari qu’une telle école n’existe pas encore. Et pourtant, je demeure persuadé que c’est exactement cela qui serait utile pour combattre l’échec scolaire et, partant, les redoublements et les décrochages.
Le préfet de l’athénée Charles Janssens, Francis Bonnet, ancien de Charles Buls, (comme le professeur Louis Vande Velde son presque contemporain et ami), et pédagogue inspiré fut un des premiers à créer dans son établissement une salle de ressources où consulter une masse de documents, dossiers et ouvrages de référence. C’était une véritable ruche animée par un(e) ou deux formateurs (seul un formateur correctement formé est un bon formateur). Chaque école devrait disposer d’un ou idéalement de plusieurs locaux de ce genre. On en est loin, vraiment très loin.
A défaut et en attendant mieux, chaque bibliothèque communale devrait avoir pour mission d’accueillir les élèves pour leur dispenser ce type de service hautement nécessaire. Mais m’objectera-t-on cela va entraîner des dépenses complémentaires.
Pas du tout ! Il suffit de supprimer le saupoudrage de subsides à des asbl inféodées à des partis politiques tentaculaires et de consacrer ces sommes immenses à organiser de vrais ateliers de devoirs dans les établissements scolaires (en discrimination dite positive), en toute rigueur et sous la haute autorité de la Communauté française, pouvoir subventionnant. Les écoles de devoirs, vecteur d’accrochage scolaire ?
De cette manière là oui, sans aucun doute.
On me dira que je débarque en plein pays d’utopie et on aura raison. Sauf que l’utopie n’est pas forcément le pays de nulle part. Elle est quelquefois celui de pas encore. Il suffit, comme le suggérait Shopenhauer de donner du temps au temps.
Marc Guiot

Belgische Tunesiërs over de Jasmijnrevoluti

Op 17 december vorig jaar stak de jonge, universitair gediplomeerde groenteverkoper Mohamed Bouazizi zichzelf in brand, radeloos als hij was door het gebrek aan perspectief, de corruptie en de censuur in zijn land. Kort daarop stond heel Tunesië in rep en roer: de Jasmijnrevolutie was een feit. Brusselaars van Tunesische origine blikken terug op tumultueuze weken. “Plots durfde iedereen wat voordien ondenkbaar was.”

M ahfoud Romdhani is afkomstig uit Kairouan en werkte als leraar in Kassrin, een dorp niet ver van Sidi Bouzid, de Tunesische regio waar de eerste protesten uitbraken nadat de groenteverkoper Mohamed Bouazizi er zichzelf in brand had gestoken. De protesten verspreidden zich vervolgens over het hele land en leidden uiteindelijk tot het aftreden van president Ben Ali.
Romdhani, die in de jaren 1970 als politiek vluchteling naar België kwam, heeft een lange carrière als Belgisch politicus (voor de PS) achter de rug. Hij voelt zich zeer verwant met Brussel, maar houdt nog altijd contact met vrienden in Tunesië, van wie er sommige actief zijn in de oppositiepartijen.
“Niemand had de hevige protesten zien aankomen. Het feit dat de Tunesiërs zo massaal de straat op gingen om hun onvrede en woede uit te schreeuwen, kwam als een totale verrassing voor iedereen. Plots durfde iedereen wat voordien ondenkbaar was.”
Ook Mohamed Kouki, die als federaal ambtenaar in Brussel werkt, kan de gebeurtenissen in Tunesië nog maar moeilijk bevatten. Hoewel hij zijn leven in Brussel heeft opgebouwd en hier een gezin heeft gesticht, staat hij naar eigen zeggen ‘nog met één been in Tunesië’. “Mijn familie woont in Tunis en ik heb de protesten in de Tunesische hoofdstad op de voet gevolgd dankzij Facebook. Via dit netwerk werd de informatie over de geplande demonstraties verspreid, vaak pas de avond voordien. Mensen beslisten van het ene moment op het andere om aan de protesten deel te nemen en hun werk in de steek te laten. Op die manier slaagde men erin om in korte tijd tienduizenden mensen op de been te brengen. In feite is deze revolutie dus voor een groot deel aan Facebook te danken.”
SILIDARITEIT
De grote kracht van deze gebeurtenissen ligt volgens Romdhani in het feit dat Tunesiërs uit alle lagen van de bevolking samen opstonden tegen het corrupte regime. “Maar deze nieuwe vrijheid is ook heel kwetsbaar. België en Brussel hebben een lange voorgeschiedenis van vreedzaam samenleven, ook met bevolkingsgroepen die volledig verschillende belangen hebben. In Tunesië hebben we die ervaring nooit gehad. Politieke vrijheid bestond niet.”
Romdhani organiseerde donderdagavond een solidariteitsbijeenkomst in het Spaanse cultuurcentrum García Lorca, vlak bij het Anneessensplein. Een vijftigtal Belgo-Tunesiërs en een tiental Spanjaarden kwamen er bijeen om er informatie over de situatie in Tunesië uit te wisselen. Veel van de deelnemers hebben familie in Tunesië. Brahim was op 8 januari nog op familiebezoek in Tunis, één week dus voor de grote demonstratie in Tunis, die de president tot aftreden dwong. Brahim vertelt over de grote ontevredenheid die er leefde in alle lagen van de bevolking, van de eenvoudige buschauffeur tot de welgestelde zakenman. “Iedereen sprak vrijuit over de corruptie en de onderdrukking waaronder ze leden, en niemand leek nog bang te zijn voor represailles van het regime.”
Volgens Brahim heeft Brussel een grote verantwoordelijkheid, omdat hier veel Tunesische politieke vluchtelingen leven. “We mogen deze mensen en hun familie in Tunesië niet in de steek laten. Ze hebben de steun van Europa hard nodig.”

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
RENCONTRE INTERCULTURELLE
Trois choses nous frappent dans cet article. D'abord le look à la Simenon de Mahfoud Romdhani, un homme éminemment sympathique au demeurant; ensuite son insistance sur la qualité de la cohésion sociale et du "vivre ensemble " belgo belge. ("België en Brussel hebben een lange voorgeschiedenis van vreedzaam samenleven, ook met bevolkingsgroepen die volledig verschillende belangen hebben.").
Enfin son souci d'organiser un événement en faveur des Tunisiens dans un centre culturel espagnol. C'est ça le dialogue interculturel! ("Romdhani organiseerde donderdagavond een solidariteitsbijeenkomst in het Spaanse cultuurcentrum García Lorca, vlak bij het Anneessensplein")

La Belgique est la troisième meilleure démocratie

© Reporters
Le Danemark arrive en tête de ce classement devant la Finlande et notre pays
ZURICH C'est au Danemark, en Finlande et en Belgique que la qualité de la démocratie est la meilleure, selon un nouveau baromètre de la démocratie, élaboré par l'Université de Zurich et le Centre de recherches en sciences sociales de Berlin (WZB), qui montre l'évolution des trente meilleures démocraties du monde. Cette qualité est la plus mauvaise en Grande-Bretagne, en France, en Pologne, en Afrique du Sud et au Costa Rica. Il n'existait pas jusqu'ici d'instrument qui permette de mesurer systématiquement la qualité et la stabilité de la démocratie dans des pays fortement développés et industrialisés. L'Université de Zurich vient donc de présenter un baromètre de la démocratie qui a permis d'analyser l'évolution des aspects les plus importants des trente principales démocraties du monde depuis 1990.
A l'aide de 100 indicateurs empiriques, ce baromètre évalue dans quelle mesure un pays se conforme aux trois principes démocratiques de liberté, d'égalité et de contrôle.

La comparaison de trente démocraties établies, sur la période comprise entre 1995 et 2005, a révélé que le Danemark arrive en tête du classement, suivi par la Finlande et la Belgique.

Les résultats n'ont par ailleurs pas mis en évidence de crise globale ni de déclin de la qualité de la démocratie. Au contraire, en considérant la qualité globale de la démocratie dans ces trente pays, on observe une augmentation de la qualité de la démocratie entre 1995 et 2000, et cette qualité est d'ailleurs encore plus élevée en 2005 qu'en 1995.
© La Dernière Heure 2011

Geen regering, maar wel brons voor Belgische democratie

© reuters
België eindigt zeer verdienstelijk derde in een onderzoek van de Universiteit van Zürich en het WZG (Onderzoekscentrum van Sociale Wetenschappen) in Berlijn naar het functioneren van de democratie in de "dertig beste democratieën ter wereld". Enkel Denemarken en Finland gaan België vooraf.

Volgens de studie verkeert het globale democratische bestel niet in een crisis, integendeel zelfs. De opstellers gaan er van uit dat de diagnose van crisis inherent is aan het systeem en zo oud is als de staatsvorm zelf.

Aan de andere -de slechte- kant van het spectrum noteert de studie de landen Groot-Brittannië (26ste), Frankrijk (27ste), Polen, Zuid-Afrika en Costa Rica. Ook Italië bengelt onderaan.

In de studie wordt de evolutie tussen 1995 en 2005 onder de loep genomen van de belangrijkste aspecten van de dertig leidende democratieën ter wereld, aan de hand van "honderd empirische indicatoren". De drie pijlers van een democratie zijn vrijheid, gelijkheid en controle.

Reden tot vreugde: hoewel in negen van de dertig onderzochte landen (waaronder de Verenigde Staten, Duitsland en Australië) de kwaliteit van de democratie erop achteruit is gegaan, is het in de 21 andere sinds 1995 enkel maar (nog) beter geworden. (belga/kve)

UN HOMME MALADE QUI SE PORTE BIEN,
LA BELGIQUE MOURRA GUÉRIE ET EN EXCELLENTE SANTE
«La Belgique est elle l’homme malade de l’Europe ? » S’est demandé le Bonaparte des Flandres dans le Spiegel. « Napoléon mon cul. Il m'intéresse pas du tout, cet enflé, avec son chapeau à la con." dirait Zazie dans le métro. Arno fit pareil en montrant le sien à Bart sur la scène du KVS.
Leterme et Reynders n’arrêtent pas de le répéter : économiquement, notre Belgikske se porte bien. Et voilà que nous apprenons par une enquête suisse que politiquement, c'est-à-dire démocratiquement, on vient clairement en tête du classement. Que pensent de cela les grenouilles flamandes qui ont choisi « cet enflé » comme roi ?
La réponse de Jean de La Fontaine est claire
« Les grenouilles se lassant
De l’état démocratique,
Par leurs clameurs firent tant
Que Jupiter les soumit au pouvoir monarchique.

(…)" Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue. "
Le monarque des dieux leur envoie une grue,
Qui les croque, qui les tue,
Qui les gobe à son plaisir ;
Et grenouilles de se plaindre,
Et Jupi de leur dire : " Eh quoi ? votre désir
A ses lois croit-il nous astreindre ?
Vous avez dû premièrement
Garder votre gouvernement ;
Mais ne l’ayant pas fait, il vous devait suffire
Que votre premier roi fût débonnaire et doux :
De celui-ci contentez-vous,
De peur d’en rencontrer un pire. "
Longue vie donc à Albert II notre souverain conciliateur, médiateur et racommodeur supérieur.
Et qu’il nous désigne promptement un dompteur de cirque capable de conduire à l’abreuvoir et surtout de faire boire enfin les chevaux récalcitrants flamands, wallons et Bruxellois !
MG

jeudi 27 janvier 2011

België ter sprake in eerste debat in Davos

Volgens Dr. Doom is het glas half vol in plaats van half leeg
Het wordt steeds lastiger voor België om uit de headlines te blijven van de internationale financiële pers. Tijdens het eerste debat van de eerste dag van de WEF in Davos werd België samen met Spanje als de volgdende domino genoemd in de schuldencrisis.
De vermelding gebeurde tijdens de eerste bijeenkomst gisteren om 9 uur in het congrescentrum van Davis waar een druk bijgewoond debat werd gevoerd over ‘de nieuwe economische realiteit’. De discussie was pas begonnen of Nouriel Roubini, professor aan de universiteit van New York, noemde Spanje én België als de volgende risicolanden in de Europese schuldencrisis.
Hij maakte geen onderscheid tussen beide landen, maar verwees naar de lage economische groei en het hoge deficit als de belangrijkste oorzaken. Hij ging ook niet echt in detail om zijn punt te maken. Roubini wordt ook wel eens Dr. Doom genoemd omdat hij de reputatie heeft eerder pessimistisch te zijn.
Dat van die grote Roubini klopt misschien wel, maar toen wij de wereldberoemde professor na afloop van het debat wilde aanspreken over zijn uitspraak over België, weigerde hij daarop te antwoorden. Geen tijd en geen zin en weg was hij.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
TOUT LE MONDE MEDIT DE NOUS
« Au village sans prétention
J'ai mauvaise réputation.
Que je me démène ou que je reste coi
Je passe pour un je-ne-sais-quoi !
Je ne fais pourtant de tort à personne
En suivant mon chemin de petit bonhomme.
Mais les braves gens n'aiment pas que
L'on suive une autre route qu'eux
Tout le monde médit de moi
Sauf les muets ça va de soi. »

Les éditorialistes demandent aux politiques de se préoccuper des citoyens

La Libre se montre plus prudente dans son analyse, relevant qu'il ne sert à rien de discourir pendant des heures sur les responsabilités des uns et des autres, le Nord accusant le Sud et inversement.
Après l'échec de la mission du conciliateur Johan Vande Lanotte, les éditorialistes des journaux belges francophones demandent au monde politique de SE PREOCCUPER DU QUOTIDIEN DES CITOYENS. Pour les journaux de Sud Presse, il faut oser rendre la parole aux électeurs.
"Le monde politique belge est comme UN TRAIN FOU QUI FONCE, IGNORANT LE RESTE DU MONDE (..). Il y a dans cet aveuglement de l'arrogance mais aussi un mépris pour le bien commun", écrit Béatrice Delvaux dans Le Soir. Pour la rédactrice en chef, l'exigence d'une réforme jusqu'au boutiste est UN BRAS D'HONNEUR AUX PREOCCUPATIONS QUOTIDIENNES DES BELGES. "L'APPEL DES MARCHES, DES HOMMES D'AFFAIRES, DES CULTURELS, DE CINQ JEUNES (ET LEURS 35.000 SUIVANTS) N'AURA PAS ETE ENTENDU", note-t-elle.
Les journaux de L'Avenir trouvent pénible la "litanie des réactions politiques" qui ont suivi la démission du conciliateur. "Des discours préformatés, relevant de la caricature et des réponses insatisfaisantes face aux questions des citoyens".Pour La Libre , la Belgique a d'abord besoin d'être gouvernée. Francis Van de Woestyne propose "pour le bien-être des Belges", de découpler les négociations. Le journal économique L'Echo demande aux politiques d'écouter la voix du bon sens. " La Belgique a beaucoup de chance: sa croissance est meilleure que prévu. Il ne faut pas jouer avec", indique la rédactrice en chef Martine Maelschalck.
Le journaliste politique de Sud Presse Demetrio Scagliola considère que la seule solution crédible et démocratique consiste à redonner la parole aux électeurs, avec un scrutin aux allures de consultation sur l'avenir du pays.Les journaux du groupe Rossel, Le Soir et Sud Presse, imputent l'échec de la mission du conciliateur Johan Vande Lanotte à la NV-A et au CD&V. Sud Presse estime que les deux partis flamands ont saboté les négociations en raison de leur surenchère nationaliste. Pour Le Soir, les deux partis n'ont cessé de changer leurs lignes de négociation. "Venant de la NV-A à la limite c'est attendu, mais pour le CD&V, c'est INCOMPREHENSIBLE CAR IRRESPONSABLE", considère Béatrice Delvaux.
La Libre se montre plus prudente dans son analyse, relevant qu'il ne sert à rien de discourir pendant des heures sur les responsabilités des uns et des autres, le Nord accusant le Sud et inversement. L'Echo ne désigne pas davantage les partis qui ont provoqué l'impasse mais note que les négociateurs ne se sont plus vus ensemble depuis cinq mois et que cela en dit long sur leur envie d'aboutir, "en tout cas dans le chef de certains". L'Avenir critique, lui, l'ensemble des sept partis "qui n'ont pas été fichus de se retrouver autour d'une table", "comme si les attitudes sclérosées de chacun étaient les seules postures politiques valables".
"DE NOUVELLES ACTIONS JUSQU'A CE QU'ILS COMPRENNENT VRAIMENT"
"Le fait que Vande Lanotte jette maintenant l'éponge signifie que les politiciens ne tiennent absolument pas compte de notre manifestation de dimanche", considère Felix De Clerck, interrogé jeudi dans Het Laatste Nieuws. Il était l'un des organisateurs, avec quatre autres jeunes, de la manifestation 'No Shame' qui a attiré 34.000 personnes à Bruxelles. Il prévoit déjà de mener de nouvelles actions. "Ils n'ont rien compris à notre message, soit qu'ils doivent se préoccuper de l'intérêt général, chercher à trouver un compromis et transcender leur ego pour former un gouvernement", a ajouté le fils du ministre de la Justice Stefaan De Clerck. "Cela démontre que notre manifestation était légitime et que la manière dont la politique est exercée dans ce pays n'est pas constructive", a ajouté Felix De Clerck, interrogé également dans les journaux flamands Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg. " LA PROCHAINE MANIFESTATION ATTIRERA 100.000 MANIFESTANTS", conclut-il.
·
VANDE LANOTTE BEMIDDELAAR AF: DE KRANTENCOMMENTAREN
De mislukking van bemiddelaar Johan Vande Lanotte beheerst de koppen en opiniestukken donderdag in de Vlaamse en Franstalige kranten. Veel opiniemakers worden er op deze Gedichtendag niet lyrisch van, maar het ontslag betekent dat verkiezingen dichterbij sluipen.

'Shame' kopt De Morgen paginabreed met een knipoog naar de manifestatie in Brussel. Het blijft koffiedik kijken hoe het nu verder moet. Het triumviraat is een dode formule, de 'less is more-strategie' al evenzeer, schrijft Yves Desmet.

'Di Rupo laat de boel stikken. De Wever blaast overleg op', opent Het Laatste Nieuws.

'Vande Lanotte stopt. Land ligt al 228 dagen stil', rekent Het Belang van Limburg voor. "WILLEN DE FRANSTALIGEN NOG WEL AAN TAFEL MET DE N-VA? ZE ZEGGEN 'JA', MAAR DENKEN 'NEEN'. HET ALTERNATIEF IS VERKIEZINGEN", OORDEELT COMMENTATOR ERIC DONCKIER.

'Formule met zeven morsdood', titelt Gazet van Antwerpen. Voor Paul Geudens ligt "dé oorzaak voor de mislukking van Vande Lanotte in DE ONWIL VAN DE FRANSTALIGEN OM HET LAND TE HERVORMEN. Paroles et paroles et paroles, daar zijn ze straf in", meent Geudens die vreest voor vervroegde verkiezingen.

"Laat maar komen, die verkiezingen die niemand heeft gewild", besluit editorialist Wim van de Velden in De Tijd. "De financiële markten zullen zich vragen stellen. Zeker als de inzet van verkiezingen het voortbestaan van het land wordt, dreigen de markten bijzonder nerveus te worden", waarschuwt hij.

'Weer Niks' kopt De Standaard. "De gedachte aan nieuwe verkiezingen grenst aan het criminele: misdadig en dwaas. Tot nader order worden de krachtsverhoudingen bepaald door de uitslag van 13 juni 2010. De winnaars van toen moeten hun ketens breken. Daarvoor bestaat domweg geen alternatief", vindt commentator Bart Sturtewagen. Zusterkrant Het Nieuwsblad voert ook een sip kijkende bemiddelaar op onder de titel 'Moegestreden'.

DE FRANSTALIGE KRANTEN
Na de mislukking van bemiddelaar Johan Vande Lanotte, vragen de commentaarschrijvers van de Franstalige kranten dat de politiek zich zou inlaten met het dagelijkse bezorgdheden van de burger.

Voor Sud Presse moet de durf bestaan het woord aan de kiezer te geven. Opmerkelijk: het afscheid van tennisster Justine Henin wordt soms prominenter geplaatst.

"De Belgische politieke wereld is zoals een denderende trein, de rest van de wereld ontkennend (..). Er steekt in die verblinding IETS VAN ARROGANTIE MAAR OOK EEN MISPRIJZEN VOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK GOED", aldus Béatrice Delvaux in Le Soir. Voor de hoofdredactrice is de eis voor een hervorming tot op het bot een minachting van de dagelijkse bezorgdheden van de Belgen. "Het appel van de markten, zakenmensen, de culturele wereld, de vijf jongeren (en hun 35.000 volgers) zal geen gehoor vinden".

De krantengroep van L'Avenir vindt de "litanie van de politieke reacties" volgend op het ontslag van de bemiddelaar pijnlijk. "Voorbereide woorden, met onbevredigende antwoorden op vragen van de burgers".

Voor La Libre Belgique heeft België in de eerste plaats nood te worden geregeerd. Francis Van de Woestyne stelt "voor het welzijn van de Belgen" voor om de onderhandelingen te ontkoppelen.

Zakenkrant L'Echo vraagt aan de politici te luisteren naar de stem van het gezond verstand. "België heeft vele kansen: de groei is beter dan voorzien. Je mag daar niet mee spelen", aldus hoofdredactrice Martine Maelschalck.

Demetrio Scagliola, politiek journalist van Sud Presse, is van oordeel dat de enige geloofwaardige en democratische oplossing erin bestaat het woord te geven aan de kiezers, met een verkiezing die de allure heeft van een raadpleging over de toekomst van het land.

Albert, de Marlboro man van België

Wat de cowboy is voor Marlboro, is het koningshuis voor ons land: de verpersoonlijking van een merk. Guillaume Van der Stighelen denkt dat het huis best een facelift kan gebruiken. Van der Stighelen is reclamemaker. Met André Duval richtte hij Duval Guillaume op, een van de meest prominente reclamebureaus in Europa.

Voor uw kinderen is het misschien te laat, maar met uw kleinkinderen kunt u nog mirakels verrichten. Als u nu ingrijpt klappen die klein mannen straks vlot Merchtems en Opwijks. En dat, Sire, zou een onvoorstelbaar effect hebben op het volk in het Noorden
Sire,

Ik ben maar een reclamemaker en u bent maar een koning. Zoveel hebben we al gemeen. We hebben allebei veel te vertellen, maar niks te zeggen. Men zal u ook wel regelmatig de vraag gesteld hebben op recepties en andere gelegenheden, over het imago van België. Of wij soms niet weten hoe belachelijk ons land gemaakt wordt in het buitenland, door al dat geruzie tussen een paar flaminganten en franskiljons.

Uw goede vriend, de burgemeester van Berlare, heeft mij er al eens over geraadpleegd toen hij minister van Buitenlandse Zaken was. Ik heb hem toen gezegd: een imago is niet iets dat men zomaar kan kopen. Een imago is een beeld dat de mensen zich vormen aan de hand van uiterlijkheden en publieke verklaringen, getoetst aan dewerkelijkheid. Met andere woorden, vraag nu niet aan een reclamebureau om een geestig spotje te maken met een paar grappige verwante apps voor op de iPad over wat voor geweldig land België wel is.

Wat ik wel kan doen is met u overlopen welke uw rol kan zijn in het oppoetsen van dat imago.

Sire, we zijn nu even onder ons, en ik hoop dat u mij vergeeft dat ik een paar onhandige vergelijkingen ga hanteren om mijn punt te maken. Uw ambt heeft namelijk een hoofdzakelijk symbolische waarde. Het is een beetje zoals de purperen koe van Milka. Of, als deze vergelijking u beter ligt, de tijger van Esso. Of het beertje van Lenor. Kiest u maar uit. Het zijn symbolische figuren die alle positieve gevoelens van het volk ten opzichte van het merk belichamen.

Neem nu meneer Proper, u waarschijnlijk beter bekend als monsieur Propre. Denk nu niet dat die kale meneer met zijn bedenkelijke oorringetje uw badkamer persoonlijk komt opblinken. Die meneer staat daar op de verpakking opdat de mensen hem makkelijk zouden herkennen. Dan moeten ze niet bij elke aankoop de hele verpakking lezen om te zien wat het product voor hen kan doen, begrijpt u. Hij staat daar symbool te zijn van al het goede wat het product wil bieden. Kracht, efficiëntie, hygiëne en dat soort zaken.

U bent dus, Sire, voor het merk België, wat de cowboy is voor Marlboro. De verpersoonlijking van een aantal waarden en kwaliteiten die, als het product beantwoordt aan de verwachtingen, automatisch leiden tot een zekere getrouwheid.

Om die getrouwheid zo'n beetje tastbaar te maken voor de betrokkenen, peilen we regelmatig de publieke opinie. En wat blijkt nu? Men gaat eens horen bij de Franstalige Belgen wie ze de man van het jaar vinden, en daar komt u als groot overwinnaar uit. Nummer twee heeft nog geen tiende van uw stemmen. Bravo, maar wacht even, dezelfde vraag werd ook gesteld aan de Nederlandstalige Belgen en wat blijkt? Bart De Wever, van wie de door u in het veld gestuurde bemiddelaar beweert dat u hem niet graag heeft, die De Wever scoort en u hangt ergens aan het staartje.

Diezelfde De Wever laat in The New Yorker noteren dat u enkel koning bent voor de Franstaligen. Wij weten dat dat niet waar is, maar goed, het staat daar nu gedrukt voor eeuwig. Het is geen goede zaak dat u maar voor de helft van het merk symbool staat. Mocht u nu in het ganse land maar half scoren, dan was er een serieus probleem. Maar gezien uw resultaten in het zuiden, mogen we ervan uitgaan dat u het wel in u hebt.

Sire, u moet dat zien als goed nieuws. Natuurlijk, ik kan me voorstellen dat die De Wever niet de eerste is die u op de lijst van genodigden zet voor de communie van uw kleinkinderen, maar ik denk nu ook niet dat jullie 's zondags in familiekring spelden zitten te prikken in een mollig poppetje dat de naam Le Porc D'Anvers draagt. Integendeel. Ik denk dat hij u wel ligt, die De Wever. U houdt van een grap, dat weten we, en hij maakt er vaak hele goeie. In de reclame, Sire, gooien we er al eens graag een woordje Engels tussen als ons betoog wat zwakker wordt, dus hier gaan we. It is not a problem, it is an opportunity. Als u die De Wever aan uw kant krijgt, dan scoort u big time. En met u het land.

VAN OFFICIEREN EN SOLDATEN
Iets waar we ook heel straf in zijn in de reclame, Sire, is identifying the problem. U zult het misschien niet geloven, maar het heeft iets met taal te maken. Om te beginnen is er die slogan: 'L'union fait la force'. De vertaler die destijds de Nederlandse leverde, heeft u geen diensten bewezen. 'Eendracht maakt macht' betekent in het Frans 'L'union fait le pouvoir'.

Pouvoir is iets anders dan force. Force gaat over bouwen op uw sterktes, macht gaat over veel gezever en politiek gedoe. Kracht associeer je met groten als Ghandi, Mandela en Aung San Suu Kyi. Macht, dan denk je eerder aan Bush, Sarkozy en Poetin. En dan verbaast het u dat, terwijl de Franstaligen de rangen gesloten houden, de Nederlandstaligen zitten te konkelfoezen in restaurants om elkaars stellingen op te blazen.

Maar we mogen aannemen dat het te laat is om daar nog iets aan te veranderen. Laten we ons concentreren op iets waar u zelf meer invloed op hebt. De manier waarop u en de leden van uw gezin het Nederlands gebruiken doet Nederlandstalige Belgen pijn. Sta me toe dit toe te lichten. Ten noorden van de taalgrens gaat het verhaal dat ten tijde van uw overgrootvader de officieren Franstalig waren en de soldaatjes Nederlandstalig. Terwijl de enen in oorlogstijd cognac dronken en sigaren rookten zakten de anderen weg in de modder. Het zal in het echt wel iets genuanceerder zijn geweest, Sire, maar u weet hoe het gaat: Perception is reality.

Als je weet dat je betovergrootvader in die loopgraven heeft gelegen en je hoort van dat gebroken Nederlands, dan doet dat in sommige families bijna honderd jaar later nog steeds pijn, Sire. Niet vanwege dat Frans maar vanwege de attitude. Nu moet u weten dat de meesten van die officieren toen geen Walen waren maar Vlamingen van goede komaf. Er zat, u ziet de bui al hangen, een beetje jaloezie bij. Die mannen hadden een schonere carrosse en de meisjes van het dorp waren daar zot van. Dat maakt het probleem niet eenvoudiger. Maar de oplossing misschien wel.

Ziet u, door de jaren heen zijn die welstellende families hun kinderen gaan opvoeden in zowel het Nederlands als het Frans. Met het gevolg dat ze nu in de Royal Zoute, de Royal Latem en de Royal Antwerp Golf Club gezellig onder elkaar Frans kunnen kletsen en tegelijkertijd in het dorp naar de bakker kunnen om een klein grof gesneden te vragen. Er blijven natuurlijk altijd een paar uitzonderingen die nog steeds het gehakkeld Nederlands hanteren, maar die worden zeldzaam. Helaas, tot die uitzonderingen behoren u en uw gezin.

Uw familie woont nu al zes generaties in België. Meer bepaald in Vlaanderen. Voor uw kinderen is het misschien te laat alhoewel - maar met uw kleinkinderen kunt u nog mirakels verrichten. Als u nu ingrijpt klappen die klein mannen straks vlot Merchtems en Opwijks. En dat, Sire, zou zo'n onvoorstelbaar effect hebben op de stemming van het volk in het Noorden, u hebt daar geen idee van. Ze zouden op handen gedragen worden. Ze zouden op het Ros Beiaard gezet worden. Ze zouden mogen meelopen in de Bloedprocessie en als eerste op de knie van de reuzin in Antwerpen mogen zitten. Daar zouden foto's van in de kranten komen, Sire. Op de eerste pagina, daar waar nu de gezichten staan van diegenen die constant in uw jaarlijkse fee snijden.

ONGEMERKT EIGENTIJDS
Sire, ik maak het zo vaak mee. Bedrijven die tonnen geld over hebben voor een positiever imago. Ik zeg dan dikwijls, stop al eens met te doen wat schadelijk is voor uw imago, dat is veel goedkoper. En dan zijn ze zwaar teleurgesteld. Ze verwachtten een magische spreuk van mij. Ja Sire, ik heb ook mijn reputatie mee te sleuren, maar dit ter zijde. Geef die kleinkinderen van u een Nederlandstalige oppas, stop ze in een Nederlandstalig klasje, en geef ze een gesigneerde foto van Lukaku, kwestie van hen eraan te herinneren dat het niet moeilijk kan zijn om Nederlands te spreken alsof het je eerste taal is.

Is het daar allemaal niet een beetje laat voor? Tegen dat die rakkers rijp zijn voor de troon zijn de Eendracht en de Union toch al lang uit elkaar? Sire, tel eens even na hoe lang men er straks over gaat gedaan hebben om één arrondissementje te splitsen. Ik denk dat u nog wel even de tijd hebt om een en ander te regelen voor uw job mee verdampt is.

Sire, ik bezit geen kennis van politiek, maar ik denk dat u mits die kleine ingreep een behoorlijke bijdrage kunt leveren aan het positieve imago van België. Weet u, de Friese dame in het logo van Douwe Egberts heeft ook wel eens een facelift gehad. Kwestie van er ongemerkt eigentijds te blijven uitzien. Zo erg is het niet, gebeurt in de beste families.

Ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt dat ik u ongevraagd adviseer. Dat gebeurt wel meer in onze wereld. A cold call, no strings attached, zoals dat dan wordt genoemd. Ik heb altijd een zwak gehad voor grote bekende merken die verwaarloosd worden door de moderne marketing. Verdwenen in de plooien van een of andere grote internationale fusie, of wat dan ook.

Vandaar deze aanbeveling die u tot dusver niets kost. Mocht u evenwel op mijn diensten beroep wensen te doen, aarzelt u dan niet van mij of een van onze medewerkers te contacteren.

DEMISSION DE VANDE LANOTTE ACCEPTEE: "AUCUNE PERSPECTIVE REELLE DE PROGRES"
Johan Vande Lanotte est bien arrivée au palais vers 17h pour rencontrer le roi. Et a quitté les lieux vers 18h30. Il venait y poser sa démission. Et Albert II a accepté sa démission et commencera ses consultations jeudi, annonce un communiqué officiel du palais. "Il n'y a aucune perspective réelle de progrès" a déclaré le conciliateur démissionnaire.
Après avoir présenté son sixième rapport au Roi, le conciliateur Johan Vande Lanotte a expliqué mercredi avoir remis sa démission après avoir constaté qu'il n'y avait " aucune perspective réelle de progrès" dans les discussions institutionnelles en vue de la formation du gouvernement. "Il n'a pas été possible de ramener les 7 partis autour de la table des négociations", a précisé M. Vande Lanotte sans faire porter la responsabilité de l'échec à l'un des protagonistes.
L'ex-conciliateur a ajouté qu'il avait la "ferme conviction" que la date du 5 janvier 2011 (ndlr: celle de son premier constat d'échec dans la tentative de rapprochement des points de vue entre les sept partis) était devenue une "date-charnière" dans l'histoire du pays.
Soulignant qu'il n'était pas possible de conclure un accord sans se réunir autour de la table de négociation, Johan Vande Lanotte a précisé qu'il respecterait durant encore un certain temps le devoir de discrétion qu'il s'était imposé dans le cadre de sa mission.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
UN DOMPTEUR ROYAL POUR FAIRE BOIRE LES CHEVAUX
C’est bien beau de gagner des élections. Après il faut faire des compromis.
Tout responsable politique doit savoir en faire, sinon il bloque le pays.
La Belgique fédérale est une démocratie enrayée.
Demain, convoqués par le roi, les chefs de partis devront faire dans la transparence mais aussi de la discrétion des propositions nouvelles pour former un gouvernement qui gouverne en évitant un retour aux urnes et une attaque en piqué des marchés.
Le cas échéant, il faudra comme le préconise Daniel Reynders qui piaffe d’impatience, « changer de méthode », n’en déplaise à Laurette et à Javeau.
“De Vlaamse partijen zijn verdeeld. Daarop hebben de Franstaligen gemikt. “(Gennez Spa).
L’échec est patent, l’impasse est totale.
La balle est dans le camp royal.
Le roi doit savoir combien il est apprécié en Wallonie et à Bruxelles où il fut désigné comme « l’homme de l’année » ; beaucoup moins en Flandre (où Bart De Wever est « le roi qui boit », comme dans le célèbre tableau de Jordaens) ainsi que le montre, à demis mots l’excellent article « Albert, de Marlboro man van België »
Puisque les chevaux refusent de boire, le roi devra désigner un dompteur expérimenté pour les diriger de force vers l’abreuvoir.
Depuis le lendemain des élections, notre conviction, nous l’avons dit et redit, c’est que Louis Michel est le seul capable de mener à bien cette mission impossible tout en ressoudant les ailes brisées de son cher MR.
Albert II et Big Loulou ont au moins trois points communs : une passion pour les gros cubes, un amour profond pour la Belgique et sa monarchie ainsi qu’un fils barbu impatient de régner ! Il devraient donc pouvoir s’entendre à merveille pour nous sortir enfin de l’impasse, interpréter le meilleur rôle de leur longue carrière tout en enlevant la vedette à Bart De Wever.
MG