jeudi 27 janvier 2011

Achterstand van allochtone vrouwen is 'logisch'

De traditionele opvoeding die ze thuis krijgen is niet de enige reden waarom Turkse en Marokkaanse vrouwen het minder goed doen op school en op de arbeidsmarkt. Ook de autochtone bevolking verwacht van hen dat ze zich tevreden stellen met een zorgende huiselijke rol.
In hun boek Gekleurd door het leven stellen sociologen Ignace Glorieux, Suzana Koelet en Ilse Laurijssen van de VUB een aantal zaken scherp.
Er blijkt een verschil te zijn tussen de manier waarop mannen en vrouwen van allochtone afkomst aansluiting vinden op school en op de arbeidsmarkt. Voor vrouwen ligt dat nog een pak moeilijker dan voor mannen.
Uit gesprekken met enkele 33-jarige vrouwen die aan de eerdere onderzoeken ook al deelname, kwamen enkele frappante feiten naar boven. Grote constante blijkt de 'macht van de zelfsprekendheid' te zijn.
Niet alleen de vrouwen zelf leggen zich bij hun situatie neer en gaan ervan uit dat die toch 'onveranderbaar is', die veronderstelling blijkt ook te leven bij de autochtone gemeenschap. Die lijkt niet altijd even ontvankelijk voor de participerende allochtone vrouw die vasthoudt aan haar religieuze en culturele tradities.

SNELLE ACHTERSATAND
Het loopt volgens de studie om te beginnen mis op school, waar er in het secundair onderwijs heel snel bepalende keuzes voor de toekomst gemaakt moeten worden. Allochtone meisjes worden thuis vaak weinig begeleid en verzeilen al snel in een zwakkere richting. Die achterstand valt later amper nog in te halen.
Ook onze kinderopvang is niet voorzien op de noden van allochtone vrouwen, meent de studie. Zij zouden - in tegenstelling tot de autochtone vrouwen - liever op korte termijn ingaan op werkaanbiedingen en dat valt niet te combineren met het huidige systeem waarbij maanden op voorhand een plaatsje aangevraagd moet worden in de opvang.

'BETER THUIS BLIJVEN'
Helemaal een probleem zijn de werkloosheidsuitkeringen. Wanneer het steeds meer geaccepteerd wordt dat men van een uitkering leeft, zou men dit als een recht kunnen gaan zien. De allochtone vrouwen die een uitkering ontvangen zonder dat ze actief op zoek zijn naar werk, zijn zich niet altijd bewust van het oneigenlijke gebruik van deze uitkering.
Volgens een van de geïnterviewde vrouwen lijkt de overheid met deze uitkeringen het signaal te geven dat vrouwen beter thuis blijven dan te gaan werken, en herbevestigt ze daarmee dus het vanzelfsprekende parcours waarvan eerder sprake.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
BRISER LES TRADITIONS ARCHAIQUES QUI ENCHAINENT CES FEMMES
Excellent papier qui renvoie à une enquête nécessaire sur le destin de la femme immigrée en Europe, en Belgique en particulier. Et pourtant, sauf erreur de notre part, ne constate-t-on pas que ces Méditerranéennes réussissent mieux à l’école, beaucoup mieux que les garçons qui fréquentent plus volontiers les bandes et l‘école de la rue; qu’elles adoptent, au-delà des foulards imposés ou acceptés, les valeurs et les modes de vie de la société dite d’accueil. A l’école elle s’imposent aux garçons qui répugneront à les épouser demain, leur préférant des villageoises incultes et dociles issues de leur lointain terroir d‘origine. Ne mesurent-elles pas tout ce qu’elles ont à gagner à s’émanciper d’un carcan familial où les grands frères, en décrochage scolaire pour la plupart, leur imposent leur loi
archaïque au nom d’un islam volontairement mal compris?
C’est par les femmes et c’est par les écoles que les fils et les filles de l’immigration briseront les chaînes qui les lient à des usages et des modes de vie qui tiennent le sexe dit faible pour inférieur , quand il est le levier d’émancipation le plus efficace. Comme hier et aussi demain, l’éducation scolaire est le meilleur, sinon le seul vecteur d’émancipation avec biensûr le contrôle des naissances. Mais trop peu de filles issues de l’immigration l’ont compris. Surtout, trop peu d’enseignants en prennent conscience
MG

Aucun commentaire: