samedi 15 janvier 2011

Atheneum Sint-Pieters-Woluwe biedt als eerste meertalig onderwijs

Het atheneum van Sint-Pieters-Woluwe begint in september met meertalig onderwijs. De leerlingen krijgen enkele vakken volledig in het Engels. Een doorbraak, zegt VUB-professor Piet Van de Craen, pleitbezorger van meertalig onderwijs.

De Belgische taalwetgeving verbiedt onderwijs in een andere taal. De Franse Gemeenschap staat sinds 1998 uitzonderingen toe op deze regel. In Wallonië en Brussel zijn er inmiddels 250 lagere en secundaire immersiescholen, waar de leerlingen een flink deel van de lessen in een andere taal, meestal het Nederlands, krijgen.
In Vlaanderen bestaat nog behoorlijk wat koudwatervrees. De vorige Vlaamse minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (SP.A), was van mening dat immersie geen geschikt model was voor Vlaanderen. Hij stemde er in 2007 wel in toe dat negen Vlaamse secundaire scholen drie jaar lang zouden experimenteren met CLIL, Content and Language Integrated Learning. In die proeftuinscholen zou een beperkt aantal vakken in het Frans of het Engels worden gegeven. In Brussel liet Vandenbroucke dergelijke experimenten niet toe door het grote aantal anderstaligen. Hen Nederlands leren was al moeilijk genoeg.
In Brussel bestaat dan ook alleen het Stimob-project (Stimulerend meertalig onderwijs Brussel), een initiatief waarmee professor Van de Craen en enkele basisscholen van het gemeenschapsonderwijs tien jaar geleden begonnen. De scholen geven tien procent van het leerplan in het Frans. Van de Craen: “Ze gebruiken hiervoor de herhalingsuren. Een akkoord van de minister was dus niet nodig. Maar het is meer dan louter herhaling, het is een variatie, bijvoorbeeld op de rekenles, maar dan in het Frans.”
Een van de Stimob-scholen is De Zonnewijzer, gelegen op dezelfde campus als het atheneum van Sint-Pieters-Woluwe. De ASO-school wil nu ook met meertalig onderwijs beginnen. “We volgen het voorbeeld van de Europese scholen. Vanaf september krijgen de leerlingen van het eerste jaar enkele vakken in het Engels. Welke en hoeveel vakken staat nog niet vast,” zegt directrice Helena Van Driessche. “We hebben nog geen overleg gepleegd met minister van Onderwijs Pascal Smet. Als we mogen werken binnen het verplichte lessenpakket, dan zal het om minstens vijf van de 32 lesuren gaan. Anders zullen we de vier vrij in te vullen uren gebruiken, plastische opvoeding of uitdieping economie bijvoorbeeld.”
'OUDERS TEVREDEN'
De school kiest voor Engels als tweede instructietaal, niet Frans. Van Driessche: “Aan de universiteit worden bepaalde vakken nu al in het Engels gegeven. Daarom ook krijgen de leerlingen van De Zonnewijzer naast de Franse herhalingslessen ook al Engels. Dat willen we voortzetten.”
De ouders zijn tevreden over het plan. “Uit onze enquête blijkt dat negentig procent akkoord gaat, ook met de keuze voor het Engels. Later kunnen er andere talen bijkomen: Frans, voor de hogere jaren ook Spaans of Duits,” zegt Van Driessche.
Van de Craen had liever gezien dat de school voor het Frans had gekozen. “Ik hoop dat de keuze niet is ingegeven door koudwatervrees voor de tweede landstaal.” Maar hij is vooral erg tevreden dat in het Brussels Nederlandstalig secundair een begin wordt gemaakt met meertalig onderwijs. Uit eigen en buitenlands onderzoek blijkt dat het heel wat voordelen biedt. “De kennis van de vreemde taal, maar ook die van de moedertaal wordt beter. Voorts blijken de leerlingen de leerstof beter te kennen en zijn ze gemotiveerder. Bovendien stimuleert meertalig onderwijs het brein.” Probleem is alleen dat de lerarenopleiding weinig aangepast is.
De ervaringen in de Vlaamse proeftuinscholen hebben volgens Van de Craen aangetoond dat meertalig onderwijs in het secundair tot vergelijkbare positieve resultaten leidt. De experimenten in Vlaanderen liepen in september af. Het eindrapport is klaar, maar werd nog niet vrijgegeven. Van de Craen vernam dat de scholen er graag mee doorgaan. “Minister Smet zal dus een initiatief moeten nemen.”
(Brussel Deze Week)

COMMENTAIRE DE DIVERCIY
UNE INITIATIEVE HARDIE ET REALISTE
On sait le succès des écoles européennes. Il est tel qu’on envisage la création d’un quatrième établissement de ce type. Cet enseignement est onéreux et difficile d’accès (donc réservé à une élite sociale). Aussi l’idée de créer un ou plusieurs établissements (relevant de l’enseignement officiel flamand) bi ou trilingues à Bruxelles est extrêmement séduisante.
Mais il faut être lucide et se rendre compte que les parents des milieux aisés et favorisés opteront de préférence pour ce type d’établissement ainsi que pour l’enseignement privé ou ce qui y ressemble le plus : le libre trié sur les volet (Saint Michel, Saint Pierre, Saint Lambert, Jean XXIII etc.
Il faut bien dire que ceci n’est pas pour favoriser le développement de l’enseignement officiel obligé d’inscrire le tout venant et de souscrire au prescrit des décrets inscription et mixité.

Aucun commentaire: