vendredi 7 janvier 2011

Huwen met migrant bepaalt gezinsleven

Een Turks bruidspaar. Of de partner migrant is of niet, maakt wel degelijk verschil.Piet den Blanken/Hollandse Hoogte

BRUSSEL - Turkse mannen die hun vrouw in Turkije gaan halen, huwen jonger, zijn ouder dan hun vrouw, worden jonger vader, hebben meer kinderen en wonen vaker in bij hun ouders.
Van onze redactrice

Marokkanen en Turken van de tweede generatie - zowel mannen als vrouwen - hebben vaak een huwelijkspartner uit Marokko en Turkije. Dat is algemeen bekend. Maar Edith Lodewijckx, sociaal demograaf bij de studiedienst van de Vlaamse overheid, onderzocht nu ook wat dat betekent voor de gezinsvorming: op welke leeftijd mensen huwen, wanneer ze hun eerste kind krijgen, of ze al dan niet bij (schoon)ouders inwonen en wat het leeftijdsverschil tussen de huwelijkspartners is.

Daarvoor onderzocht ze Turken en Marokkanen van de tweede generatie, mannen en vrouwen dus die geboren zijn tussen 1969 en 1978.

Of ze hun partner in hun herkomstland halen of in België blijkt wel degelijk invloed te hebben. Een aantal opmerkelijke verschillen.

Bij Marokkaanse en Turkse mannen en vrouwen van de tweede generatie is het leeftijdsverschil tussen de huwelijkspartners significant groter wanneer er sprake is van een huwelijksmigrant. Het verschil is bij Marokkanen groter dan bij Turken. Dertig procent van de Marokkaanse mannen die hun bruid in Marokko gaan halen, is minstens zeven jaar ouder, in tien procent van de gevallen is hij zelfs minstens tien jaar ouder. Bij Marokkaanse vrouwen die hun bruidegom in Marokko halen, is het leeftijdsverschil nog groter. In vijftien procent van de huwelijken is het leeftijdsverschil meer dan tien jaar. Als deze mannen en vrouwen hun partner in België vinden, komt een dergelijk groot leeftijdsverschil bijna niet voor.

Volgens de Turkse traditie woont men na het huwelijk tijdelijk bij de ouders van de man. Een derde van de Turkse mannen met een huwelijksmigrant woont na vijf jaar huwelijk nog altijd bij zijn ouders. Als ze hun bruid in België halen, gaat men veel sneller apart wonen.

Turkse mannen krijgen op jongere leeftijd hun eerste kind als ze trouwen met een huwelijksmigrant. Ze krijgen hun kinderen ook vroeger na hun trouwdatum en hebben na acht jaar huwelijk significant meer kinderen dan als ze trouwen met een Turkse vrouw die in België opgroeide.

Marokkaanse mannen en vrouwen stellen de komst van kinderen dan weer langer uit als ze hun partner in het land van herkomst haalden. Na één jaar huwelijk heeft drie vierde van de Marokkaanse mannen en vrouwen een kind als ze hun partner in België vonden. Als ze met een huwelijksmigrant trouwden, is dat maar bij één op de tien huwelijken het geval.

Aucun commentaire: