lundi 10 janvier 2011

Koning kan uit vijf sporen kiezen

Wie komt er na koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte?

De contacten onder de zeven partijen leveren vijf mogelijke sporen op voor de koning.

1. Hij kan het ontslag niet aanvaarden en Vande Lanotte vragen een nieuwe poging te doen.
Veel kans maakt dit spoor niet, hoewel CD&V en de PS het verkiezen. Er zijn contacten geweest onder technici over hoe teksten kunnen worden aangepast.

2. Hij kan Vande Lanotte vragen samen om samen met Bart De Wever en Elio Di Rupo een poging te ondernemen. Iedereen krijgt dan ‘een beetje gelijk'. Maar veel slaagkans heeft dat plan niet.

3. De koning kan Bart De Wever alleen belasten met een opdracht. De koning en de Franstalige partijen huiveren daarvoor, maar De Wever heeft gezegd dat hij ‘voorstellen heeft', en die wil men toch wel kennen.

4. De koning kan een N-VA'er én een CD&V'er samen belasten met een opdracht. Die twee partijen waren ‘tegen' de nota-Vande Lanotte, zij zijn nu dus ‘aan zet'.

5. De koning kan ten slotte die opdracht ook geven aan een CD&V'er alleen.

Aucun commentaire: