vendredi 18 février 2011

Alles went, ook het radicalisme

Eva Brems, Groen!-parlementslid en hoogleraar mensenrechten aan de Universiteit Gent, kant zich tegen de nieuwe Vlaamse consensus. De geesten in Vlaanderen zijn langzaam maar zeker geradicaliseerd. Je moet bijna naar het buitenland om het nog te beseffen, zegt Brems.

N-VA werkt aan het einde van België zonder dat de bevolking dit wil en tegen het algemeen belang van Vlaanderen
Zelfst op een buitenlands congres waar ik twee dagen was, achtervolgde de Belgische politiek mij. Ze zijn bezorgd, de collega's-mensenrechtenprofessoren. "Jullie zijn toch in de greep van separatisten, hé?", "Lukt het wat om op te boksen tegen die radicalen?" De blik van een buitenstaander opent de ogen.

Is het separatisme waarmee we geconfronteerd worden? Hebben we te maken met radicalen? Ja natuurlijk, als je er even bij stilstaat. N-VA-voorzitter BART DE WEVER HEEFT ER NOOIT EEN GEHEIM VAN GEMAAKT DAT HIJ STREEFT NAAR VLAAMSE ONAFHANKELIJKHEID. Dat is behoorlijk radicaal. Zo radicaal zelfs dat het enkele jaren geleden als totaal onhaalbaar werd weggelachen. Toch voelt het zo niet aan als je er middenin zit. Integendeel.

VOOR EEN GROOT DEEL VAN DE PUBLIEKE OPINIE BEN JE intussen EEN SLECHTE VLAMING ALS JE DE NV-A NIET ACHTERNA LOOPT. Hoe is deze copernicaanse omwenteling tot stand kunnen komen? Gewenning is een verklaring. Wat je al lang weet of wat je vaak hoort, beschouw je niet meer als radicaal. Mankracht is er ook een. Het discours van een partij met bijna 32 procent van de kiezers (de N-VA in 2010) noem je minder makkelijk radicaal dan een partijtje dat net geen 5 procent waard is (de N-VA in 2003). En dan is er nog de camouflage natuurlijk: BART DE WEVER ALS UNIVERSELE VLAMING: GOED IN HET VLEES, GEESTIG EN TEGEN ALLES WAT NIET MARCHEERT: 'DAT KAN TOCH GEEN RADICAAL ZIJN?' Vlamingen zijn niet radicaal. Nooit de kop boven het maaiveld.

Tja, SINDS 13 JUNI IS ONS LAND IN HANDEN VAN DE N-VA, daar kun je niet onderuit. EN DIE WETEN HEEL GOED WAAR ZE MET ONS LAND NAARTOE WILLEN. Ze maken soms vreemde bokkensprongen (zoals toen ze eerst de financieringswet helemaal niet en daarna absoluut wel wilden bespreken), maar fundamenteel staan de neuzen daar allemaal in dezelfde richting. Hun strategie is gebaseerd op de overtuiging dat dit een uniek momentum is. MISSCHIEN KOMT ER NOOIT NOG ZO'N KANS VOOR HEN, MISSCHIEN ZIJN ZIJ NOOIT MEER ZO STERK EN DE ANDERE VLAAMSE PARTIJEN ZO ZWAK.

HET EINDDOEL VAN DE N-VA IS EEN ONAFHANKELIJK VLAANDEREN. MAAR OMDAT ZE OOK WEL WETEN DAT DE MEESTE VLAMINGEN DIT EIGENLIJK NIET WILLEN, PERFECTIONEREN ZE ZICH IN DE KUNST OM HET VOOR TE STELLEN ALSOF ZE HET LAND ENKEL WILLEN HERVORMEN. In de feiten gaan ze voor de afbraak. Met een mooi eufemisme wordt dit omschreven als een keuze voor de evolutie in plaats van de revolutie. ALS ZE AL OOIT BEREID ZULLEN ZIJN OM EEN COMPROMIS TE STEUNEN, DAN ZAL HET ENKEL ZIJN ALS DAT COMPROMIS DE FEDERALE STAAT VERDER UITHOLT. Vervolgens kunnen ze dan makkelijker aantonen dat die federale staat toch eigenlijk maar weinig meer om het lijf heeft. Om het duidelijker te stellen: DE N-VA WIL GEEN OPLOSSINGEN.

WAT ZE WEL WILLEN IS HET VIRUS IN HET SYSTEEM BRENGEN, DE HOUTWORM IN DE BALK. En daarom juist zijn het radicalen: radicalisme is de bereidheid om de uiterste consequentie uit een denkwijze te aanvaarden en in daden om te zetten.

Zo wil de N-VA homogene bevoegdheidspakketten, maar stelt tegelijk voor om stukken van de sociale zekerheid op te splitsen. ZE WILLEN DE SOLIDARITEIT TUSSEN PERSONEN GEWOONWEG NIET BEHOUDEN, dat hebben we de voorbije maanden genoeg gezien. Ze stelden voor om de werkloosheidsuitkeringen te defederaliseren, een van de voornaamste sokkels van de interpersoonlijke solidariteit in ons land. Een werkende Vlaming betaalt mee voor een werkloze Waal, een werkende Waal betaalt mee voor een werkloze Vlaming. Ze wilden ook de kinderbijslag splitsen. In beide dossiers aanvaarden ze voorlopig dat de financiering federaal blijf. Maar de zaak nu splitsen, bereidt de vraag voor om de volgende staatshervorming ook die financiering te defederaliseren.

De focus van de N-VA ligt op zoveel mogelijk naar Vlaanderen overhevelen, niet op efficiëntie. Het luik rond justitie was daarvan een sprekend voorbeeld. De gerechtelijke organisatie splitsen zal leiden tot een ongelooflijke complexiteit, tot een kluwen in Brussel, tot slechtere rechtsbedeling. Ook dit is een virus in het systeem, want al snel zou de roep weerklinken om ook de gerechtelijke wetboeken te gaan splitsen omdat die niet langer aangepast zijn aan de verschillende organisatie en structuren.

Met de staatshervorming die de N-VA zo graag wil tekenen, krijgen we meteen de garantie erbij dat het binnen vijf of tien jaar weer van dattum is. BART DE WEVER WIL HELEMAAL GEEN COMMUNAUTAIRE PACIFICATIE. HIJ WERKT AAN HET EINDE VAN BELGIË zonder dat de bevolking dit wil en tegen het algemeen belang van Vlaanderen, omdat de ultieme consequentie is dat we met Brussel ons venster op de wereld opgeven . En wie dat nog durft aanklagen, is op den duur bijna zelf een radicaal.

“Vlaanderen kan niet onafhankelijk zijn, zoals België dat niet kan, Zoals Europa dat niet kan. We leven in een geglobaliseerde wereld. Economieën hebben elkaar nodig en we moeten verder kijken naar een globale solidariteit. De weg van de NVA is een weg terug naar de kleine welvarende en grote onwelvarende wereld. Stook geen ruzie tussen taalgroepen. Overwin verschillen”

“Eindelijk een politica die een duidelijke visie heeft van wat er aan de hand is. Proficiaat mevrouw. . Hoe is het inderdaad mogelijk dat fanatici die 7-jaar geleden politiekdood waren erin gelukt zijn om hun gestoorde ideeën door zoveel te laten aanvaarden. . Eigen belang het enige belang is dat zij kennen.”

peter V

“Haarfijne analyse. De overgrote meerderheid van de Vlamingen wil België behouden. Terecht.”

“Het zal niet de eerste keer in de geschiedenis zijn dat een democratie op democratische wijze omslaat naar minder democratie of helemaal geen. Een zulke ommekeer had zelfs de tweede wereldoorlog tot gevolg. Nu zal het in België nog wel zo geen vaart nemen, maar ik pas toch voor een verkozen regime met laag democratisch gehalte, zeker wanneer het gedomineerd wordt door slechts 1/3 van de kiezers. Het probleem werd al eerder gesteld: de overige 2/3 reageren te verdeeld om democratisch tegengewicht te garanderen.”

“Vlaanderen komt van ver en Vlaanderen is bezig weer naar dezelfde verte terug te keren. Vlaanderen is bezig zich te koesteren in neo-isolationisme en voelt zich”

“kan allemaal wel goed zijn wat mevrouw beweert maar zolang ik vindt dat de traditionele partijen geen goed werk geleverd hebben ga ik er toch niet voor stemmen zeker...dat maakt dus van mij een radicale racistische "goede Vlaming"...in het andere geval zou het mij een stommerik maken...zo simpel kan het zijn.”


COMMENTAIRE DE DIVERCITY
AIMEZ-VOUS BREMS ?
Comment ne pas succomber au charme de la prose et à la pertinence de l’argumentaire de ce sympathique professeur qui enseigne les Droits de l’Homme à l’université de Gand. « On s’habitue à tout, dit elle, même au radicalisme », et de pointer là précisément le suprême danger. Il suffit de penser à l’Allemagne d’avant guerre.

Un lecteur commente “Al wie op 13 juni op de NV-A heeft gestemd, is medeplichtig aan de huidige politieke impasse en aan het ondergraven van hun eigen welvaart. Want NV-A is nog een stap verder dan de liberalen, het is ultra-neo-liberalisme. Dus iedere leefloner, werkloze, gepensioneerde, chronisch zieke Vlaming zal zijn uitkering drastisch zien dalen. Hoe kan je dan op NV-A stemmen? De reactie over 5 jaar zal zijn: "Wir haben es nicht gewusst." Sorry gasten, dan had je je maar beter moeten informeren.”

«Les électeurs du VB et de la NVA , » m’écrit un ami « sont fondamentalement les mêmes, au centre de leur typologie ; pas aux extrême sans doute. Et les déplacements de cet électorat lors de prochaines élections, risquent de donner à Bart DW un soutien malodorant. Et qui demandera sa part du butin ! »

Exact ! L'électeur flamand versatile est flottant, comme un dollar à la dérive.
Eva Brems n’est pas dupe, pas plus que Rik Torfs qui sort ses griffes, enfin.
De Wever est en train de réussir la quadrature du cercle : ressouder sous sa bannière l’ancienne Volksunie, porte voix du Vlaamse Beweging et partant, de donner une teinture démocratique au Vlaams Belang et le rendre « salonfähig ».
Aujourd’hui il parle d’élections. Il les veut, c’est son nouveau dada, il l'a enfourché médiatiquement jeudi matin. Il vise un blocage définitif, il l’aura. Son but : prouver que cet Etat fédéral dysfonctionne pour le "con-fédéraliser" aux dépens de Bruxelles.
En vérité, c’est le contraire qui va se produire : la N-VA va payer de sa réputation ce pacte avec les diables du Belang.
La Flandre déchristianisée, c'est-à-dire libérée de ses scrupules, renoue avec ses démons VNV.
AVK KVV devient : Alles voor Bart en Bart Voor Vlaanderen!
La mairie d’Anvers vaut bien une messe noire.
Il doit faire vite. 2012 approche et comme toute bulle, celle du Bart flamand finira, il le sait mieux que personne, par éclater comme celle de Dehaene, Verhofstadt et Leterme. On appelle ça en Flandre l'effet Tindemans (l'homme au million de voix qui n'en sut rien faire).
L’illusionniste de la N-VA va très bientôt y perdre son latin. On verra alors, que dans le conte d’Andersen ? Le roi des Flandres est nu. Eva Brems (groen) et Eric Torfs (CD&V) sont les premiers à le dire et surtout à le prouver. Reynders et Vande Lanotte parlent désormais d'une Belgique à quatre régions.
Rien donc n’est vraiment perdu.
MG

TORFS STRENG VOOR BART DE WEVER
CD&V-senator Rik Torfs heeft donderdag scherp uitgehaald naar de N-VA, nochtans vaak de nauwste bondgenoot van zijn partij aan de onderhandelingstafel.

"HET IS NIET OMDAT BART DE WEVER OP DIT OGENBLIK KONING VAN VLAANDEREN IS, DAT DE COMPROMISLOZE HOUDING DE BESTE IS", zei hij voor de VRT-camera’s in het parlement. Opvallend is dat voorzitter Wouter Beke tijdens het interview aan de zijde van Torfs staat.
BOVENDIEN LIJKT DE WEVER VOLGENS HEM NIEUWE VERKIEZINGEN TE SUGGEREREN.

"Nu zijn mensen aan zet die zeggen: ’Stoer blijven, standhouden. Mijn standpunt is het juiste omdat het het mijne is. Ik heb altijd gelijk, dus geen duimbreed toegeven’", aldus Torfs voor de camera’s van Villa Politica.

RIK TORFS (CD&V) S’EN PREND AU « ROI DE FLANDRE »
«Ce n’est pas parce que Bart De Wever est actuellement le roi de Flandre que l’attitude refusant tout compromis est la meilleure», a-t-il déclaré ce jeudi soir à la VRT-télé.

Le sénateur Rik Torfs (CD&V) s’en est violemment pris à la N-VA , parti dont les chrétiens-démocrates flamands sont pourtant les plus proches à la table des négociations communautaires.

« Ce n’est pas parce que Bart De Wever est actuellement le roi de Flandre que l’attitude refusant tout compromis est la meilleure », a-t-il déclaré la VRT-télé jeudi au Parlement alors que son président, Wouter Beke, figurait à ses côtés.

« On voit maintenant des gens qui disent : « Restons fermes. Mon point de vue est le bon parce que c’est le mien. J’ai toujours raison, donc je ne céderai pas un pouce » », a ajouté M. Torfs.

Interrogé par la journaliste pour savoir à qui il pensait en tenant de tels propos, M. Torfs a répondu : « Je pense à tous ceux qui ne veulent pas céder, et donc bien sûr aussi à la N-VA ».

Selon lui, l’objectif de la N-VA est d’aboutir à de nouvelles élections.

« Les hommes politiques sont élu pour trouver des solutions et mettre sur pied un gouvernement. Pas pour ne pas en former, et reconduire la population vers les urnes, comme M. De Wever semble le suggérer à présent », a-t-il ajouté.
(D’après Belga)

"NE ME SPLITTE PAS"
Ne me splitte pas, Il faut négocier, Tout peut s'négocier, Qui s'enfuit déjà?
Oublier le temps, Des malentendus, Et le temps perdu, A savoir comment,
Oublier ces heures, Qui tuaient parfois, A coups de pourquoi, Le conciliateur,
Ne me splitte pas, Ne me splitte pas, Ne me splitte pas, Ne me splitte pas...

Moi je t'offrirai, Des tas de compromis, Un nouveau pays, Où on ne chôme pas,
Je te laisserai des terres, et la Mer du Nord, si on peut encore, y boire une bonne bière
Je ferai un domaine, Où l'emploi sera à toi, La sécu sera à moi, Mais on gardera la Reine.
N e me splitte pas. Ne me splitte pas, Ne me splitte pas, Ne me splitte pas...

Ne me splitte pas, Je te rédigerai, Des notes insensées, Que tu approuveras
Je te parlerai, De ces partis-là, Qui ont vu deux fois, Leur score augmenter
Je te raconterai, L'histoire de ce roi, Mort de n'avoir pas, Pu se reposer
Ne me splitte pas, Ne me splitte pas, Ne me splitte pas, Ne me splitte pas...
On a vu souvent, Rejaillir le feu, D'un gouvernement, Qu'on croyait trop vieux
Il est paraît-il, Des têtes brûlées, Prêtes à négocier, Jusqu'au mois d'avril
Mais quand je lis Le Soir, Avec Jan Bucquoy, Le rouge, jaune et noir, Ne s'épousent-ils pas?
Ne me splitte pas, Ne me splitte pas, Ne me splitte pas, Ne me splitte pas
Ne me splitte pas, Je ne veux plus voter, Je n'vais plus me raser, Je me cacherai là,
A te regarder, Parler et sourire, Dans ma petite télé, Pour éviter le pire,
Je veux bien grandir, Te tendre la main, Apprendre le latin, Et l'apprendre à mon chien
Mais Ne me splitte pas, Ne me splitte pas, Ne me splitte pas, Ne me splitte pas...
Vincent "MAX" Fauvelle

‘BELGISCHE UNIE MET VIER DEELSTATEN’
'De onderhandelingen kunnen vooruit geraken als er een stabiel eindpunt in zicht komt. Een Belgische Unie kan zo’n eindpunt worden.’ Voormalig bemiddelaar Johan Vande Lanotte geeft vanmiddag tijdens een gastcollege van de Universiteit Gent een blik op wat volgens hem de toekomst zou kunnen zijn.

Van de Lanotte ziet in zijn glazen bol een Belgische Unie die bestaat uit vier deelstaten: Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige gemeenschap. ‘Ze respecteert zowel de territorialiteit op niveau van de deelstaten als de solidariteit op niveau van de Unie.
In zo’n Unie zijn er duidelijke taakstellingen op de verschillende niveaus, is er een afzonderlijke financiële verantwoordelijkheden en zijn er duidelijke regels over hoe de Unie en de deelstaten zich tot elkaar verhouden’, zegt hij.
Kerntaken
De kerntaken van de Belgische Unie worden dan onder meer defensie, buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking, migratie en asiel en de financiering van de sociale zekerheid.
Bij de deelstaten komt het er eerst en vooral op aan de bestaande bevoegdheden zoals onderwijs, welzijn, milieu en cultuur homogeen te maken. Daarnaast komen er nieuwe bevoegdheden bij, zoals het volledige economische en werkgelegenheidsbeleid, justitie en de uitgaven in de sociale zekerheid.
Gisteren lanceerde informateur Didier Reynders ook al een denkspoor rond vier deelstaten.

1 commentaire:

Hugo Poliart a dit…

De tekst "Ne me splitte pas" is van www.13lignes.be afkomstig.
De auteur is niet Max Fauvelle.