jeudi 24 février 2011

Anciaux: ‘Brussels nationalisme steekt de kop op’

Senator Bert Anciaux: “Brussel moet een stad worden. Zoals Luik en Antwerpen.” (© Photo Newes / Christophe Licoppe)

Vier sterke gewesten. Dat is de richting die een nieuw België lijkt uit te gaan. Voormalig minister Bert Anciaux (SP.A) vreest dat dit de weg van het separatisme is.

“Ik heb actief alle staatshervormingen meegemaakt sinds 1992, grote en kleintjes. Ik kende de toenmalige Volksunie en haar achterban goed. Ik geloof niet dat Bart De Wever (N-VA) nu een akkoord kan sluiten. Daarvoor zit hij te veel tussen twee vuren. NOCHTANS IS HET SIMPEL. WE BEHOUDEN EEN STERKE FEDERALE SOCIALE ZEKERHEID, EN VOOR DE REST WORDEN ALLE MATERIES NAAR DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN OVERGEHEVELD. Dat is een immense stap en, wat mij betreft, de definitieve stap.”
NOGAL WAT VLAAMSE BRUSSELAARS ZIJN ONGERUST...
Bert Anciaux: “Ik ben ongerust en pessimistisch. Ik zie al enkele jaren een VERWIJDERING VAN DE GEESTEN IN VLAANDEREN EN BRUSSEL. Ik denk dat dat nefast is. Het is een spijtige vaststelling dat tegenover het Vlaams nationalisme twee andere nationalismes opduiken: EEN BELGISCH EN EEN BRUSSELS NATIONALISME. ZE VERTREKKEN ALLE VANUIT EEN VIJANDBEELD.”
“Natuurlijk moet Brussel alle kansen krijgen om zich te ontplooien, maar Brussel moet toch vooral een hoofdstad zijn, geen stad die wil concurreren met de andere gewesten en zich ertegen wil afzetten.”
“Het gaat ook over centen. Als de Vlaamse investeringen voor Brussel wegvallen, dan zal dat een enorme aderlating betekenen. Alleen al op het vlak van gemeenschapsbevoegdheden vloeit er jaarlijks vijfhonderd miljoen euro van Vlaanderen naar Brussel. En dan heb ik het nog niet over de VRT, niet over de huisvesting van de Vlaamse administraties... Het gaat over cultuur, jeugd, onderwijs, welzijn en media. In het scenario van een Brussels gemeenschaps-gewest zal daar nog maar honderd miljoen van overblijven, omdat de 300.000-norm dan niet meer geldt. (Vlaanderen investeert a rato van een derde van de Brusselse bevolking, SVG.)”
“Ten slotte: als Brussel in een Wallobrux-scenario terechtkomt, dan is binnen de kortste keren het taalevenwicht zoek. De waarborgen voor de Nederlandstaligen en de taalrechten zullen onder druk komen, want die zijn gekoppeld aan het federale systeem. DAAROM PLEIT IK HEEL STERK VOOR DE BLIJVENDE BAND TUSSEN VLAANDEREN EN BRUSSEL. Ook voor Vlaanderen – en dat benadruk ik – is die band cruciaal.”
NOCHTANS LIJKT HET SCENARIO VAN VIER STERKE GEWESTEN TERREIN TE WINNEN.
Anciaux: “Dat kan het separatisme dichterbij brengen. Want zo wordt de navelstreng tussen Vlaanderen en Brussel doorgeknipt. Alles zal dan gebaseerd zijn op grondgebied. Dat is een bijzonder nationalistische visie, in de oude betekenis van het woord: gebaseerd op territorium.”
IN DIE ZIN BLIJFT U CONSEQUENT MET UW VROEGERE IDEEËN, OOK NU U LID BENT VAN DE SP.A.
Anciaux: “Brussel moet een stad worden, zoals Luik en Antwerpen, een stad die coördinerend kan optreden, ook op het gebied van cultuur en onderwijs. Tegelijk is het geen stad zoals de andere. Het is ook een eigen gewest. BRUSSEL KENT GEEN VOOGDIJ VOOR DE GEWESTBEVOEGDHEDEN, MAAR WEL VOOR DE GEMEENSCHAPSBEVOEGDHEDEN. DAT MOET ZO BLIJVEN. De federale voogdij mag dan wegvallen, behalve die voor het naleven van de taalwetten. De taalwetten mogen niet langer op Brussels niveau beheerd worden. De ervaring van jaren heeft aangetoond dat het niet werkbaar is.”
“Ik ben er tegelijk ook van overtuigd dat enkel een sterke Unie soelaas brengen voor de Brusselse Vlamingen en voor alle inwoners van de stad. Johan Vande Lanotte (SP.A) pleitte onlangs ook voor vier deelgebieden, maar niet zonder sterke band tussen Vlaanderen en Brussel.”
IS, MET WAT U VOORSTELT, DE GRONDIGE STAATSHERVORMING DIE DE KIEZER IN VLAANDEREN VRAAGT, REALISEERBAAR?
Anciaux: “Vlaanderen heeft duidelijkheid gevraagd, en vooruitgang. Die is er de laatste zeven maanden niet gekomen. Ik heb daar vóór de verkiezingen al voor gewaarschuwd. WIE EEN ECHTE STAATSHERVORMING WIL, MOET OP PARTIJEN STEMMEN DIE DAT ECHT WILLEN EN DUS DIE OOK COMPROMISSEN KUNNEN SLUITEN. Ik vraag me echt af of Bart De Wever zal springen. Hij zit nu op een goudmijn, hij wordt slapend rijk. Vlaams Belang, LDD, CD&V: die partijen kalven allemaal af ten voordele van de N-VA. Waarom zou De Wever de sprong wagen? Het ergste wat kan gebeuren, is dat het land uit elkaar valt. Maar dat is de N-VA niet echt een zorg. En daar heb ik vanuit hun standpunt nog begrip voor ook.”
EEN ANDER TROETELKIND VAN U IS DAARKOM, HET VLAAMS-MAROKKAANSE CULTURENHUIS AAN DE WOLVENGRACHT. DAT ZIT IN SLECHTE PAPIEREN.
Anciaux: “Ik ben heel formeel. Na mijn gesprekken met de Marokkaanse minister Mohammed Ameur, bevoegd voor de Marokkaanse Diaspora en een persoonlijke vriend van mij, en met Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V), kan ik u melden dat Daarkom definitief op de goede sporen is gezet. De subsidie van 2010 is gedeblokkeerd en er zijn voldoende garanties voor een gezonde financiering in 2011. In september is het gebouw klaar en kan Daarkom de deuren openen.” (Brussel Deze Week)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
BERT ET BART OU LES DEUX FACE DE L’ANCIENNE MÉDAILLE VOLKSUNIE
Bert et Bart deux frères de lait devenus ennemis malgré leur passé commun à la Volksunie. L ’un a viré à gauche, l’autre a dérapé à droite. Le premier est attaché à Bruxelles, le second la lâcherait sans états d’âmes et ne rêve que de conquérir la mairie d’Anvers. Bert est fasciné par l’interculturel (d’où son soutien à Daarkom) , Bart, lui veut régler ses comptes au KVS trop enclin, selon lui, à jouer la carte cosmopolite (Niet in onze naam) en s’opposant à la vision «bartienne», c'est-à-dire romantique et régionaliste de la culture flamande. Bert a pris position pour la culture flamande d’avant-garde, Bart pour la culture flamande de « bompa ».
MG

Voici ce qu’en pensent les internautes flamands
“Achterhaalde visie, van de 20ste eeuw. Intussen is Brussel al lang niet meer afhankelijk van Vlaams geld, worden steeds meer Vlaamse Brusselaars nederlandstalige Brusselaars, en is het wanbeleid van dit Gewest met een tikkende demografische tijdbom een feit. Ik ben liberaal, geen nationalist, ik wil samenwerken met alle liberalen die in Brabant wonen om een ECHT grootstedelijk beleid mee vorm te geven, mèt inbegrip van expats en de vele - tevens ook gefrustreerde - mede Brusselaars van allochtone origine. Nu richt iedere Franstalige of Nederlandstalige partij zich bijna uitsluitend tot de eigen taalgroep, dat is pas nationalistisch! Deze kosmopolitische stad verdient beter!”
“En deze stad is geen melkkoe waarmee je kunt goochelen met cijfers; de schandelijke redeneringen over hoeveel miljoen euro Vlaanderen aan Brussel moet geven doen me denken aan de Nederlanders die ook minder geld aan Europa willen geven. Belachelijk, als je het BBP van Brussel vergelijkt bij dit alles. Praat liever over no taxation without representation maw belastingen betalen waar je werkt ipv waar je woont. Brussel is daarop een uitzondering, waarom?”

“Bert neemt openlijk afstand van de standpunten van de SPA fractie in Brussel. Moedig, hopelijk niet te laat. Als zijn visie kan leiden tot een bijsturing van hun standpunt is zijn overstap niet zinloos geweest...”

Aucun commentaire: