mardi 22 février 2011

Veel ‘zwarte' scholen krijgen uitstekend rapport

Er is geen reden om concentratiescholen te demoniseren. De helft ervan zet puike onderwijsprestaties neer. Sommige ervan doen het zelfs beter dan de zogenaamde elitescholen. De andere helft doet het heel wat minder. Dit blijkt uit een studie van drie universiteiten, waarvan De Standaard de eerste bevindingen kon inkijken.

Een groep onderzoekers van de KU Leuven (Hiva), de Universiteit Gent (CuDOS) en de Universiteit Antwerpen (CeMIS) doet sinds 2008 onderzoek in 68 basisscholen in Antwerpen, Gent en Genk. Netjes verdeeld: een derde ‘witte' scholen, een derde ‘zwarte' en een derde gemengde. Leerlingen uit het vijfde (soms het zesde leerjaar) werden getest, leerkrachten, directies en ouders bevraagd. Het werk werd ‘Sinba' gedoopt.

De onderzoeksploeg komt met een eerste balans naar buiten na de mediaboodschap dat het beleid om zwarte scholen witter te maken, gefaald zou hebben.

Om de onderwijskwaliteit te meten werd de leerlingen een wiskundetest voorgelegd. En wat blijkt? Als leerlingen slechter presteren, ligt dat in de eerste plaats aan hun individuele sociaal-economische en etnische achtergrond. Niet aan de samenstelling van de school. Kinderen van kaderleden scoren een stuk beter dan die van arbeiders.

Een autochtoon uit een beter sociaal-economisch milieu blijft goed presteren, ook in een school met een minder sociaal sterke populatie. Een leerling uit een zwakker milieu ondergaat wel de negatieve effecten van het profiel van de school.

‘De steun die je thuis krijgt, weegt sterker door dan het effect dat de school kan hebben', zegt Mieke Van Houtte, sociologe aan de UGent en een van de promotoren van de studie. ‘Hulp bij het huiswerk, samen naar het tv-journaal kijken, al die kleine dingen bepalen nog zeer sterk de kansen op schoolsucces van kinderen.'

De verklaring voor zwakkere prestaties in scholen met een hogere concentratie van allochtone en kansarme leerlingen is dat de leerkrachten er minder verwachten van hun leerlingen. ‘Die laatste leggen op hun beurt een zekere machteloosheid aan de dag: ‘mensen als ik schoppen het toch nooit ver', dat is hun attitude', legt onderzoeker Orhan Agirdag uit.

Het geheim van de goeie concentratiescholen? Zij doen harder hun best. Zij hebben ervaring met diversiteit, gemotiveerde leerkrachten, meer middelen door het Gelijke-Onderwijskansenbeleid en kleinere klassen

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
VAINCRE LA DISCRIMINATION
Comme c’est intéressant, la moitié des écoles ghetto (concentratiescholen, zwarte scholen) peuvent se flatter de bons résultats scolaires. Pas de raison donc de continuer à les diaboliser, comme le font beaucoup. Il leur arrive de prester mieux que les écoles élitaires (witte scholen) selon une étude universitaire qui vient de paraître et qui a testé 68 écoles primaires réparties en trois groupes égaux: écoles en discrimination, écoles privilégiées et écoles à public mixte.
En vérité, et on s’y attendait un peu, ce sont les élèves issus des milieux socioculturels les moins défavorisés qui obtiennent les meilleurs résultats et de loin.
L’effet famille est donc plus déterminant que l’effet école.
Quid de la recette magique des écoles « ghetto » qui réussissent le mieux? Des plus petites classes, des enseignants motivés, l’expérience de la diversité. Ces écoles administrent la preuve que la motivation des équipes (et des directions, ne les oublions pas) est un facteur déterminant. Mais l’essentiel, c’est de rattraper le handicap social des élèves issus de l’immigration.
Nous l’avons dit souvent, c’est là qu’il convient de mettre le fer avec énergie et engagement.
MG

Aucun commentaire: