mardi 31 mai 2011

Vrij spreken en echt luisteren, over alle grenzen heen

Filosoof Philippe Van Parijs, verbonden aan de Université Catholique de Louvain (UCL), verdedigt het vrije woord, de belangrijkste bron van hoop. Dit is een ingekorte versie van het dankwoord dat Van Parijs uitsprak ter gelegenheid van de uitreiking van de Arkprijs van het Vrije Woord 2011, gisterenavond in Antwerpen.

De bereidheid om mensen afwijkende dingen te laten zeggen en om naar die mensen kritisch te luisteren is even belangrijk voor de verdediging van het vrije woord, als zelf van die vrijheid gebruik te maken
Wie ben ik om een Vlaamse, anti-clericale, literaire prijs te durven ontvangen, of toch iets dat soms zo omschreven wordt? Wie ben ik om een prijs te ontvangen die in 1951 gesticht werd uit woede omdat een pastoor Het boek van Joachim van Babylon te gevaarlijk had bevonden voor het Vlaamse volk? Geen Vlaming, geen "vrijzinnige", en helemaal geen letterkundige. Slechts een Brusselse filosoof die reeds 57 jaar ononderbroken in het Franstalige katholieke onderwijs zit. En toch kon iemand misschien reeds vermoeden dat die prijs ooit tot mij zou komen wanneer ik in 1968 in retorica zat op de Collège du Sacré Coeur in Ganshoren en in een opstel Marnix Gijsen vurig verdedigde tegen een katholieke criticus die zijn Joachim van Babylon een "gevaarlijk" boek vond. In de marge schreef de leraar Nederlands met een rode pen: "Z.G. 9/10."

Dat ik deze Arkprijs mag ontvangen heeft ongetwijfeld iets te maken met het feit dat ik leraars heb gehad die ervoor gezorgd hebben dat ik na twaalf jaar Collège du Sacré Coeur niet alleen in staat was het boek te lezen en ervan te genieten maar me ook vrij voelde om over dat boek te schrijven wat ik echt dacht. Ons vrije woord heeft veel te danken aan de leerkrachten die ons hebben leren lezen, ook in andere talen, en kritisch denken, ook in katholieke colleges. Mijn dankwoord is ook tot hen gericht, en tot de vele collega's in Brussel, in België en in de hele wereld die het vrije woord hebben aangewakkerd, aangemoedigd, verbeterd, verstevigd, zodat het ook decennia later nog door hun oud-leerlingen uitgesproken en verdedigd kan worden.

VRIJHEID VAN ANDEREN
Het vrije woord verdedigen betekent zijn eigen mening uitdrukken, ook en vooral wanneer die de pensée unique van het tijdperk tegenspreekt, of die van zijn eigen gemeenschap, of de orthodoxe anti-pensée-unique van zijn eigen clubje; ook en vooral wanneer de waarheid niet prettig is en politici en media die daarom niet zo graag vertellen. Maar het vrije woord verdedigen betekent ook de vrijheid van anderen verdedigen om dingen te zeggen waar we zelf niet mee akkoord gaan, bijvoorbeeld het recht van Aartsbisschop Léonard om te zeggen dat homoseksualiteit een ziekte is zonder het risico te lopen daar een taart in zijn gezicht voor te krijgen; of het recht van anderen om te beweren dat het integendeel heteroseksualiteit is die een ziekte is, of het recht te beweren dat Asjkenazische Joden gemiddeld een hoger IQ hebben dan Sefardische Joden, of blanken dan zwarten, of Aziaten dan Europeanen; en zelfs het recht om een creationist of een negationist te zijn zonder een berufsverbot te krijgen of in de cel te eindigen.

Die bereidheid om mensen afwijkende dingen te laten zeggen en om naar die mensen kritisch maar toch écht te luisteren is even belangrijk voor de verdediging van het vrije woord, als zelf van die vrijheid gebruik te maken. Die bereidheid doorgeven aan mijn studenten heb ik overigens altijd als een centraal element beschouwd in mijn rol als prof. Niet meteen met groot succes. Mijn eerste leeropdracht aan de UCL was de cursus filosofie aan 250 eerstejaarsstudenten. Ik deed dat als plaatsvervanger van collega André Léonard, nu Aartsbisschop André-Joseph Léonard, toen hij directeur was van het seminarie van Louvain-la-Neuve. Maar na drie jaar werd die cursus mij abrupt ontnomen door Rector Mgr Massaux: te subversief, vond hij in het licht van de klachten die hij gekregen had, niet kritisch genoeg over marxisme bijvoorbeeld, en niet genoeg in de filosofische stijl van de man die ik verving. Nu zit het anders. Mijn cursus Economische, sociale en politieke ethiek werd laatst door mijn faculteit verplicht gemaakt voor haar meer dan 500 derdejaarsstudenten. Het hoogtepunt ervan is de dialoog die elk jaar plaatsvindt tussen de studenten en vooraanstaanden die veel van elkaar (en dus ook vaak van mij) verschillen: zo hebben we Etienne Vermeersch en Dyab Abou Jahjah te gast gehad, Riccardo Petrella en Jean-Pierre Hansen, François Houtart en Nabil Ben Yadir, Béatrice Delvaux en Bart De Wever. En volgend jaar, waarom niet, André Léonard.

ZELFCENSUUR
Die vrijheid van afwijking beschermen tegen de dictatuur van de politieke correctheid is van groot belang. Maar hieruit volgt niet dat alles goed is om uit te spreken, ook leugens, ook beledigingen. Er is geen beschaving zonder zelfcensuur. Men mag niet zomaar dingen vertellen zonder te checken of die waar zijn, vooral wanneer men een prof is, of een navorser, of een journalist, of een blogger, of een vrijwillige medewerker van Wikipedia, of zelfs maar een bescheiden twitteraar. En wie dat niet doet, of onvoldoende, mag daar gerust voor gesanctioneerd worden. Door verlies aan respect in zijn peergroup. Door verlies aan geloofwaardigheid in bredere kringen.

Ook woorden waarvan men denkt, of zelfs weet dat die waar zijn, worden soms beter nooit uitgesproken, omdat die nutteloos kunnen kwetsen, bijvoorbeeld, of onvermijdelijk misbegrepen zullen worden, of een moeizame verzoening zullen saboteren. De Deense karikaturen van Mohammed mogen gerust grondwettelijk beschermd blijven door de vrijheid van meningsuiting. Maar tussen de vele dingen die een journalist of een medium wettelijk het recht heeft te zeggen moet er voortdurend geselecteerd worden. Niet alleen om valsheden te verwijderen. Sommige kwetsende waarheden zijn niet belangrijk genoeg om gezegd te moeten worden. En de manier waarop men potentieel kwetsende dingen vergt ook de grootste aandacht. Dit is geen onderdrukking van het vrije woord. Dit is een belangrijk en legitiem aspect van wat het betekent een goede journalist te zijn, en ook van wat het betekent zich als burger op een verantwoordelijke wijze openbaar uit te drukken.

Op deze wijze gebruikt is het vrije woord een bron van hoop, eigenlijk de allerbelangrijkste bron van hoop, voor onze maatschappij en voor onze wereld. Het is door eerlijk met elkaar te praten, door naar elkaar aandachtig te luisteren, over alle grenzen heen, tegen alle vooroordelen en cordons sanitaires in, dat we gedwongen worden onze beweringen te ondersteunen en onze stellingen te rechtvaardigen, dat we verplicht worden te trachten aan te tonen dat wat we zeggen waar is en wat wij eisen fair. Schijnheiligheid kan daar een rol in spelen. Maar ook dat kan helpen. En er is geen andere weg. De weg van het woord dat men tot anderen richt nadat men naar hen heeft geluisterd, om begrepen te worden, om te overtuigen, ongebonden maar beheerst, verantwoordelijk maar vrij.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
VAN PARIJS LE PASSE MURAILLES
C’est le plus bel avatar vivant de Don Quichotte avec son visage barbu et émacié comme une lame de Tolède. Et sa tignasse de rebelle.
Philippe Van Parijs, comme l’indique son nom se revendique de la francité comme de la « flaminitude ». En vérité Van Parijs est le dernier des vrais Belges et un homo universalis qui franchit les barrières des langues et celles des disciplines universitaires comme fait le passe-murailles. Il est à l’aise en économie comme en philosophie, en politique et en sociologie, à droite comme à gauche chez les libre-penseurs comme chez les libre-croyants. Ce Don Quichotte est un vrai cosmopolite qui navette entre les States et Bruxelles qui le fascine et à laquelle, avec son ami Eric Corijn, il consacre le meilleur de ses forces. A eux deux ils pensent Bruxelles et lui proposent une vision, ce que sont loin de faire les élus bruxellois bornés dans leur ambition unique gagner les prochaines élections pour conserver leur fromage.
« Mon travail, même le plus théorique, a toujours été animé de la préoccupation de faire sens à d'autres que des théoriciens »

En 2007 il participe à la Aula Magna, une initiative qui, dans le droit fil des Etats Généraux de Bruxelles auxquels il offre sa collaboration, proposent une réflexion approfondie sur la complexité bruxelloise, à laquelle DiverCity participe bien évidemment. Un an plus tard il fonde Re-Bel, ( Rethinking Belgium,) en réaction contre la pensée unique et surtout contre les préjugés dans les deux groupes linguistiques belges, contre les crispations identitaires aussi bien flamandes que francophones.
Re-Bel entend réfléchir sérieusement, à long terme et en profondeur de manière non partisane à l’avenir des institutions belges post-unitaires et post-fédérales, en tenant compte de l’évolution de la dynamique européenne.

A l’occasion de la réception du « Arkprijs » le prix Ark récompensant un défenseur de la parole libre ( het Vrije Woord 2011), il a prononcé un discours testament très interpellant (dont de larges extraits sont reproduits en néerlandais ci-dessus) dans lequel il rend hommage à ses professeurs du collège du Sacré-Coeur qui lui ont inculqué l’esprit critique et l’esprit de tolérance à l’égard de ceux qui pensent autrement. Ca l’a marqué profondément. Heureux sont celles et ceux qui ont bénéficié de l’enseignement de maîtres exigeants leur inculquant la rigueur, le goût de l’étude, de l’esprit critique et l’ouverture, de la rigueur à visage humain. Heureux celles et ceux qui grâce à cet enseignement de tradition élitaire ont appris à penser en toute autonomie et en toute liberté. Malheur à ceux qui pour divers prétextes sabordent l’esprit des humanités car ils nous préparent un sombre avenir.
Défendre la parole libre exige qu’on soit capable d’exprimer son opinion personnelle, quanvbd bien même celle-ci contredit la dictature de la pensée unique ou le diktat de sa propre communauté linguistique, religieuse ou sociale. Surtout quand notre vérité s’inscit en faux par rapport au discours ambiant répercuté par les médias et les politiques. C’est défendre la liberté de l’autre de dire des choses qui nous heurtent et que nous ne partageons pas, comme le discours imbuvable de l’archevêque Léonard sur l‘homosexualité. Il a le droit de s’exprimer sans risquer de se faire entarter par un censeur lâche qui se cache dans l’anonymat. C’est aussi le droit de l’étudiant à interpeller son professeur.

Dans son cours d’économie sociale et d’éthique politique, Van Parijs n’hésite pas à inviter Etienne Vermeersch, Dyab Abou Jahjah, Riccardo Petrella en Jean-Pierre Hansen, François Houtart, Nabil Ben Yadir, Béatrice Delvaux et même Bart De Wever pour des débats contradictoires qu‘il préside avec une grande hauteur de vues. Il envisage même d‘inviter Léonard l‘an prochain.

AUTO CENSURE
Certes il faut s’insurger contre la dictature du politiquement correct qui rêve de mettre les citoyens au garde-à-vous et envahit notre société mais il convient de ne pas, pour autant dire n‘importe quoi, perpétrer des mensonges ou blesser les opinions d‘autrui. Tout cela exige une certaine réserve et surtout l’obligation de vérifier ce qu‘on avance surtout quand on est prof, chercheur, journaliste, simple blogueur ou membre actif de Twitter

Il est des vérités qui ne sont pas assez essentielles que pour être formulées si on sait qu’elles vont blesser inutilement l’autre.

La parole libre, en circulant et en dialoguant de communauté à communauté, devient transculturelle, féconde et porteuse d’espoir. Elle implique l’écoute, le respect de l’autre et la volonté de dialoguer avec lui.

« Het is door eerlijk met elkaar te praten, door naar elkaar aandachtig te luisteren, over alle grenzen heen, tegen alle vooroordelen en cordons sanitaires in, dat we gedwongen worden onze beweringen te ondersteunen en onze stellingen te rechtvaardigen, dat we verplicht worden te trachten aan te tonen dat wat we zeggen waar is en wat wij eisen fair.»
En er is geen andere weg dan de weg van het woord dat men tot anderen richt nadat men naar hen heeft geluisterd, om begrepen te worden, om te overtuigen, ongebonden maar beheerst, verantwoordelijk maar vrij. »
Van Parijs fait partie de ces trop rares « public intellectuals», qui nous sont aussi indispensable que le sont pour certains les écrivains publics.
Le premier d’entre eux fut Zola quand il écrivit sur cinq colonnes à la une « J’ACCUSE »
Il en reste quelques uns, comme Edgar Morin, Stéphane Hessel,
Jean Daniel, J.F Kahn, Jacques Attali, Alain Minc, Sorman, A. Duhamel, Finkelkraut, Glücksmann, Maalouf et à l’extrême rigueur BHL. Van Parijs est incontestablement de ceux-là et je constate que je ne cite que des francophones quand il y a aussi Stieglitz, Chomski, le vieux Helmut Schmidt, les flamands Etienne Vermeersch, Huys, De Grauwe et Paul Goossens. Il faudrait citer également les intellectuels arabes indiens, chinois et africains. C’est vrai que la « confrérie des éveillés » existe mais nous ignorons si ces sages communiquent quand pourtant, à l’âge d’internet, c’est devenu tout à fait possible.
Le monde a besoin de nouveaux sages, de prophètes lucides qui soient comme Philippe Van Parijs d’humbles mais puissants passe-murailles.
MG

Le débat sur l’amnistie a un prix

Journalistes et politiques ont eu tendance à communautariser la question. Pourtant, il n'y a plus aucune polarisation politique parmi la majorité des historiens belges sur cette période. Une opinion de Koen AERTS, Docteur en histoire de l’université de Gand.
L’hallucination du jour. Pendant deux semaines, la Seconde Guerre mondiale était de retour dans la presse et sur la scène politique. L’occasion ? La prise en considération d’une proposition de loi de quelques sénateurs du Vlaams Belang. Une forme déguisée d’amnistie pour les collaborateurs de l’occupant allemand. Il y eut une double "première" : pas seulement parce que ce genre de textes ne survit habituellement pas à la prise en considération, mais aussi parce que le ministre de la Justice Stefaan De Clerck a, sans crier gare, mis de l’huile sur le feu avec ses propos malheureux selon lesquels on pouvait bien oublier la collaboration maintenant.
Des mandataires politiques ont élevé la voix, les associations juives se sont cabrées, les collabos et les résistants se sont manifestés et, de temps en temps, un historien pouvait aussi faire valoir son point de vue. C’est en tant que membre de cette confrérie que j’ai vécu ce remue-ménage en première ligne. J’ai été marqué par deux choses. Tout d’abord, l’inclinaison impitoyable de nombre de journalistes et d’élus à communautariser la question. Certes, la situation s’y prêtait. Parmi les partis flamands, seul Groen ! a voté contre. Pourtant, la Flandre n’est pas la seule à devoir affronter un passé collaborationniste, les francophones ont aussi subi de front la répression. Chacun y a été confronté.
Les punitions de la collaboration ont touché de larges milieux en Flandre, mais elles ont été plus dures en Belgique francophone. Et y voir une machination de l’Etat belge pour régler ses comptes avec tout ce qui était flamand, c’est ignorer que les mouvements de collaboration politique puisaient dans un vivier de recrutement plus important en Flandre. Celui qui pense que le coq chantait toujours en toute innocence dans le sud du pays méconnaît que la collaboration, dans une surenchère avec la Résistance , y a pris des formes plus violentes qui, comme au Limbourg, n’étaient pas loin de la terreur d’une guerre civile. Le "niet" des partis francophones à une proposition de loi qui débute par l’assertion que la répression de la collaboration a été une des pages les plus noires de l’histoire de Belgique est donc tout aussi de principe que la position de la majorité des partis flamands.
Pourtant, cette polarisation n’a pas toujours été aussi grande. Ainsi, le sénateur communiste Jean Fonteyne, de l’arrondissement de Charleroi-Thuin, fut, dès 1947, un des premiers à plaider pour une diminution des peines. Qui plus est, d’autres hommes politiques francophones, dont - fait remarquable - d’éminentes personnalités socialistes comme Paul-Henri Spaak ou Jean-Joseph Merlot, demandèrent avec Piet Vermeylen que l’on adoucisse les mesures à l’encontre de certains ténors de la collaboration et qu’on les élargisse à l’ensemble des condamnés. Mais cette bienveillance prit fin avec le succès électoral de la Volksunie , qui lia son aspiration à l’autonomie à une image d’une répression antiflamande arbitraire et sans limites. En tablant uniquement et de manière visible sur les ressentiments des "victimes flamandes de la répression", l’environnement politique nationaliste flamand a aussi contribué à l’impasse du dossier de l’amnistie. Les couteaux communautaires ne sont jamais aussi bien aiguisés que lorsqu’on les passe sur la meule du passé de guerre.
Pourtant, et j’en arrive là à mon second point, il n’y a plus aucune polarisation politique parmi la majorité des historiens belges sur cette période. Ceux qui prennent la peine de se plonger dans les travaux sur cette époque constateront qu’une lecture apaisée des événements est possible partout dans le pays. Mais c’est là que le bât blesse. Les politiciens et les médias veulent des réponses simples, de préférence bien tranchées et dégagées de toute nuance et du pourtant indispensable contexte. Cela ressort non seulement des montages malheureux de ces images de la répression populaire censées introduire l’épuration menée par l’Etat belge, mais aussi des revendications morales que les politiciens croient pouvoir proclamer sur ce passé. Cependant, un débat sur le passé de guerre ne peut être serein que s’il a du contenu et que s’il reste ouvert. Il a été prouvé que les assemblées parlementaires ne sont pas les endroits les plus idoines pour les mener. Pas plus du reste qu’un article d’opinion ne peut clarifier toute confusion dans les concepts. Une explication juridique tenace sur la proposition du Belang qui évite peureusement l’usage du mot amnistie mais qui recherche bien cet effet n’a pas sa place ici. Il n’y aura pas davantage de clarté si l’on dit pourquoi une loi oubliée de 1960 est allée plus loin sur le plan financier que les lois d’amnistie après la Première Guerre mondiale.
C’est pourquoi aussi de manière un peu sommaire cela n’a pas de sens non plus de faire des comparaisons avec les lois d’amnistie votées en France ou aux Pays-Bas. Nonobstant le fait que, chez nos voisins du nord, il n’était pas question d’amnistie mais de mesures générales plus ou moins semblables à celles prises en Belgique, il faut aussi rappeler qu’en France, la collaboration d’Etat s’est développée parmi les élites traditionnelles et que les Pays-Bas n’ont pas été confrontés à l’expérience de la Première Guerre mondiale et d’une politique d’amnistie partiellement ratée. En outre, dans ces deux pays, le passé de guerre suscite encore d’amères crispations et même de nouvelles actions ou poursuites judiciaires. Cette analyse n’est pas neuve.
Tout ce qu’on a rappelé ici figurait déjà dans le livre "Onverwerkt verleden" que Luc Huyse, Steven Dhondt et leurs collaborateurs ont publié en 1991. Malgré une large diffusion de cette œuvre de référence et sa traduction publiée par le Crisp, la passion et la politique l’emportent toujours sur la raison. Et pourtant, si l’on écoute les politiques, une éclaircie se précise. L’on promet une place de choix à l’historien dans le débat à initier. Tant que nous restons maîtres des questionnements, de la méthodologie et des sources, cela nous comble d’aise. Mais ne vous attendez cependant pas à ce que l’on tourne pour autant cette page sombre. Il est du devoir de l’historien de continuer à interroger le passé, de procéder aux recoupements d’usage et de resituer les événements dans un contexte plus large.
Non seulement nos différentes universités mais aussi des programmes fédéraux de recherche comme les pôles d’attraction interuniversitaire ou le centre d’études et de documentation guerre et sociétés contemporaines proposent un encadrement scientifique et l’expertise pour mener à bien cette mission. Les propositions sont là, reste à les concrétiser. Ce sont des promesses qui ont un prix, au propre comme au figuré. Mais, auparavant, il faut encore former un gouvern.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
UN ALIBI COMMUNAUTAIRE
Ce n'est pas le problème de l'amnistie qui est communautaire, mais le fait que la communauté flamande se sert de l'amnistie dont ils connaissent le caractère sensible, surtout chez nombreux francophones, pour réanimer la flamme du conflit.
Les historiens sérieux n'ont aucun doute: les questions de l'amnistie, de la répression ou de la prescription des crimes ne sont pas communautaires en soi et sont aujourd'hui de l'histoire.

La meilleure preuve est l'absence d'intérêt politique aux propositions de Di Rupo sur l'amnistie au début des négociations.

La proposition VB n'est toutefois pas un épiphénomène, il y plusieurs pages de texte étudié et documenté qui justifie la proposition qui est difficile de rejeter si on est flamand, d'où le vote attentiste des élus non VB.

dimanche 29 mai 2011

La Fédération Wallonie-Bruxelles fâche la Flandre

La mutation de la Communauté française en Fédération Wallonie-Bruxelles fait des vagues en Flandre. Un sujet « touchy ».On en parle dans le "11h02" avec David Coppi

Depuis que les élus francophones, mercredi, ont rebaptisé la Communauté française en Fédération Wallonie-Bruxelles, et décidé d'utiliser la nouvelle désignation pour l'ensemble de leurs supports de communication, ils ne décolèrent pas en Flandre.

Kris Peeters (CD&V), ministre-président, a fait savoir (dès mercredi, et jeudi soir à nouveau, interviewé à la VRT ) que la nouvelle appellation représente un « danger pour la stabilité de la Belgique ». Il ajoute : « Je ne comprends pas que l'on veuille d'un côté faire reconnaître Bruxelles comme Région à part entière et que de l'autre côté l'on nie les Flamands de Bruxelles… Lorsque nous recevrons des invitations de cette “Fédération Wallonie-Bruxelles“ ou que nous serons sommés par elle, cela ne sera pas possible constitutionnellement et cela n'existera donc pas ». Kris Peeters dénonce ce qu'il conçoit comme une agression de la part des francophones, et précise dans la foulée sa vision de l'Etat Belgique, composé « de deux entités, wallonne et flamande, et d'une Région spécifique, Bruxelles ».

A droite du CD&V, la N-VA et le Vlaams Belang sont montés au front jeudi au Parlement. Pour la N-VA , Ben Weyts s'est énervé à la Chambre : « Avec leur Fédération, les francophones nous disent : “Bruxelles est à nous ; nous voulons même l'étendre ; et les Flamands ont juste le droit de payer la facture, comme d'habitude”… » Il s'est adressé à Yves Leterme : « M. le Premier ministre, dites-nous ici que vous ne répondrez jamais à aucune invitation qui serait formulée sous ce label. » Leterme, évitant de polémiquer : « Le gouvernement fédéral s'en tiendra aux dénominations inscrites dans la Constitution dans la communication interne et externe entre institutions ».

Demotte : « Eux disent Vlaanderen »

Ambiance électrique à deux pas, au Sénat. Bart Laeremans, du Vlaams Belang, voit de l'« incivisme » dans la démarche au sud… « C'est scandaleux et incroyable que vous osiez utiliser un tel mot ! », s'exclame Armand De Decker (MR), rejoint par Philippe Mahoux (PS), rapport aux initiatives du VB sur l'amnistie…

Le feu, toujours. Jeudi soir, Rudy Demotte (PS), ministre-président wallon et de la Communauté française, s'étonne que d'aucuns en Flandre refusent aux francophones le droit de se ranger derrière l'appellation de leur choix alors qu'au nord, il y a belle lurette que l'on ne parle plus ni de « Région » ni de « Communauté » flamande mais de « Vlaanderen », tout court.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
On s'interroge autour du ministre-président : Yves Leterme refusera-t-il donc également de répondre aux courriers frappés du nom « Vlaanderen » ? Bonne question.

La controverse ne retombe pas.

Is Dove racistisch met deze campagne?

Zeepgigant Dove wordt op internet beschuldigd van racisme. Aanleiding is de laatste advertentie waarin gesuggereerd wordt dat hun nieuwste zeep de huidskleur van de gebruiker mooier wit wast.

Bij de advertentie wordt een 'voor' en 'na' getoond met links een zwarte vrouw, nadien een Latino om te eindigen met een dame met een blanke huid. De Dove VisibleCare Creme Body Wash wordt gepromoot met de slogan " een zichtbaar mooiere huid ligt in de meest onverwachte plaats: je douche'.

Opgezet?
Kortom, de slagzin en de voor en na illustraties vormen redenen genoeg om de gigant op internet nu al te beschuldigen van aanzet tot racisme, al dan niet bewust.

Intussen geloven velen dat de campagne opgezet spel is, maar toch bevestigt Dove dat de campagne echt is. "De advertentie heeft niet de bedoeling om iemand te beledigen, wel om de voordelen van het gebruik na 1 week te illustreren", zo luidt de reactie.

Echte schoonheid
Het is niet de eerste keer dat Dove onder vuur ligt. Tijdens de 'Echte schoonheid campagne' werd naar 'echte vrouwen' gezocht, maar al snel bleek dat deze niet te zwaarlijvig of te atletisch mochten zijn. (lvl)

ic Van Aelst (N-VA) mange du francophone à tous les repas

Récente recrue de la N-VA , le ténor du barreau flamand Vic Van Aelst a craché toute sa bile sur les francophones, hier soir devant des militants bruxellois : « les francophones ne sont solidaires que pour plumer la Flandre qu’ils considèrent comme une colonie. » Un flot de haine verbale déversé dans l’enceinte du Parlement bruxellois néerlandophone.

A peine enrôlé à la N-VA , il se distinguait par un plaidoyer pour la disparition des cours de français en Flandre. Vic Van Aelst, avocat d’assises renommé (71 affaires à son actif, dont le mémorable procès de « l’assassinat au parachute »), mange du francophone à tous les repas. Son appétit féroce lui donne le sens de la formule : « les francophones n’arrêteront leur lutte que quand le cabillaud au large de la côte d’Ostende parlera français.»
Hier soir, la N-VA Bruxelles a régalé ses militants. L’orateur a été à la hauteur de sa réputation. 62 ans de frustration contenue qui se lâche, ça dégage. Traînés sur le banc d’infamie, d’invisibles francophones, Wallons surtout, vont subir la charge violente de l’accusateur public. Le Fouquier-Tinville de la Terreur française réincarné en version flamingante ne leur trouve aucune circonstance atténuante : « depuis 180 ans, les francophones nous traitent de « p’tits flamins », de gens médiocres. Leurs partis sont solidaires entre eux sur un point : quand il s’agit de plumer la Flandre , qu’ils considèrent toujours comme une colonie », déclame le plaideur. Que ces Wallons aujourd’hui fauchés périssent dès lors par où ils ont péché : « porte-monnaie, porte-monnaie », articule un Van Aelst grimaçant en faisant vibrer de sa main le pavillon de son oreille. « Je veux bien être solidaire des Turcs, je ne veux plus l’être des Wallons. C’est terminé ! Durant 180 ans, les Flamands se sont laissés abusés, se sont prostitués. Les Wallons ont creusé le trou de la dette et maintenant ils l’utilisent comme argument contre la scission du pays. Je n’ai jamais cru dans la bonne volonté des francophones, je n’y croirai jamais », tonne Van Aelst.

«JE FETERAI L’ENTERREMENT DE LA BELGIQUE »
L’avocat n’hésite pas à forger son intime conviction de façon douteuse. Le voilà qui exhibe un bout de papier et se lance dans la lecture d’une liste longue comme un jour sans pain : rien que des noms à consonance maghrébine ou slave retentissent dans la salle. « Ils représentent 85% des détenus à Anvers », poursuit l’avocat, satisfait de son effet de manche. Suivez le raisonnement : ces détenus ne sont pas là par hasard. Ils sont le fruit de cette politique laxiste menée à l’égard des étrangers : « elle n’est pas innocente, mais utilisée comme une arme contre le mouvement flamand. »
Les francophones, coupables sur toute la ligne. Coupables d’avoir francisé les Flamands partis s’installer en Wallonie le long de la frontière linguistique « avant de venir bêcher dans nos jardins.» Coupables aussi, ces gardiens de la prison de Forest qui nient l’avocat quand il s’adresse à eux en néerlandais. Au passage, Van Aelst raille Di Rupo et Onkelinx pour leur néerlandais laborieux. Pourraient franchement faire mieux…

Fini de courber l’échine : « à part le Louvain flamand obtenu en 1968, nous n’avons connu que des défaites. Par la faute de ces Tobback, De Gucht, qui ont toujours plié devant les francophones. Mais pour la première fois, ils ont affaire à quelqu’un qui ne cède pas.» Vivement donc la fin du pays, synonyme d’indépendance de la Flandre. La perspective fait palpiter le cœur endurci du sexagénaire : « j’organiserai une fête à l’enterrement de la Belgique.» Pas de doute, pour Van Aelst : une Flandre libérée renaîtra de ses cendres. « C’est vrai que sous sommes de mauvais organisateurs. C’est l’influence de la culture latine. Plus on se tourne vers les pays du nord de l’Europe, mieux ça fonctionne. Plus on regarde vers le sud… Cela changera, dans une Flandre indépendante.» « België barst », « que la Belgique crève » : il ne manquait plus que le slogan pour que le tableau soit complet. Mais hier, c’était tout comme. Et tout cela dans une salle du Conseil de la Commission communautaire flamande, le Parlement bruxellois néerlandophone.

Pierre Havaux (Le Vif)


COMMENTAIRE DE DIVERCITTY
LE RACISME EST A LA HAUSSE
Le ton monte de semaine en semaine à la N-VA. Leur dernière recrue s’est à nouveau surpassée, chacun appréciera.
Croire que la N-VA participera jamais à un gouvernement fédéral relève de la méthode Coué.
. « Je veux bien être solidaire des Turcs, je ne veux plus l’être des Wallons. C’est terminé ! Durant 180 ans, les Flamands se sont laissés abusés, se sont prostitués. Les Wallons ont creusé le trou de la dette et maintenant ils l’utilisent comme argument contre la scission du pays. Je n’ai jamais cru dans la bonne volonté des francophones, je n’y croirai jamais », « België Barst !» Il l’a dit expressis verbis.
THURAM SE DIT VICTIME DE RACISME DANS UN RESTAURANT BRUXELLOIS
AFP
Mis en ligne le 27/05/2011
Le recordman de sélections en équipe de France (142) était justement à Bruxelles dans le cadre d'une campagne de lutte contre la racisme.
L'ancien international français de football Lilian Thuram a affirmé à la presse belge avoir été victime de propos racistes de la part d'une employée d'un restaurant étoilé de Bruxelles où il a déjeuné mardi, un incident réfuté par la direction de l'établissement.
L'ancien défenseur de l'équipe de France, champion du monde 1998, s'est dit "stupéfait de cette discrimination visiblement liée à la couleur de (sa) peau", dans des déclarations au quotidien Le Soir. Le patron du restaurant, La Paix , a parlé lui d'un "malentendu" après une réflexion d'une employée qui aurait vertement signifié à Thuram que l'usage des toilettes "est réservé aux clients", invitant l'ancien joueur à quitter les lieux.
Thuram, qui souhaitait se laver les mains, a rejoint sa table avant de finalement quitter l'établissement, "choqué et éberlué" selon Le Soir. "Nous ne savions pas que monsieur Thuram était client et j'avoue ne pas l'avoir reconnu. Il n'y a pas eu de volonté de discriminer", s'est défendu le chef du restaurant, David Martin.
Le recordman de sélections en équipe de France (142) était justement à Bruxelles dans le cadre d'une campagne de lutte contre la racisme. Mardi matin, il s'était déplacé dans une école bruxelloise pour parler du "racisme, une réalité que l'on continue à occulter".
Lilian Thuram, à la tête d'une Fondation active dans l'éducation contre le racisme, a récemment qualifié de "vrai scandale" l'affaire des quotas qui a secoué la Fédération française ces dernières semaines. Le sélectionneur de l'équipe de France, Laurent Blanc, s'était retrouvé au centre d'une intense polémique après les révélations par le site d'information Mediapart du verbatim d'une réunion de la Direction technique nationale, le 8 novembre, au cours de laquelle Blanc s'était montré favorable à une idée de quotas basé sur l'orginie dans les centres de formation.

Vigilance musulmane dient klacht in tegen Mark Elchardus

Vigilance musulmane heeft donderdag een klacht ingediend bij het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) tegen socioloog Mark Elchardus. De denktank verwijt de VUB-socioloog een link te leggen tussen de islam en het antisemitisme.

In het raam van de studie "Jong in Brussel" verklaarde Mark Elchardus op 12 mei laatstleden het volgende in De Morgen: "Verontrustend is wel dat je de helft van de moslimleerlingen kunt omschrijven als antisemitisch, wat toch erg hoog is. Erger is dat die anti-joodse gevoelens niets te maken hebben met een laag opleidingsniveau of sociale achterstelling, wat wel het geval is bij racistische autochtonen. Het antisemitische is theologisch geïnspireerd, en er is een rechtstreeks verband tussen moslim-zijn en antisemitische gevoelens koesteren. Ook katholieken staan negatiever tegenover joden, maar de gevoelens zijn lang niet zo sterk."
Vigilance musulmane vindt dat Elchardus hierdoor een rechtstreekse link legt tussen het feit van moslim te zijn en het hebben van antisemitische gevoelens. Dat komt er de denktank op neer dat elke moslim antisemitisch is, wat zou aanzetten tot haat jegens moslims.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
CASSER LE THERMOMETRE POUR FAIRE TOMBER LA FIEVRE
“Het antisemitische is theologisch geïnspireerd, en er is een rechtstreeks verband tussen moslim-zijn en antisemitische gevoelens koesteren” C’est une affirmation en forme de conclusion et pas une vérité démontrable. Le coran est largement inspiré de la thora, les évangiles également. Ces « révélations » ont des racines abrahamiques communes Une lecture interculturelle, voire transculturelle de ces textes est possible et même désirable. Cette démarche doit être faite par un musulman non dogmatique. Il en existe, nous en avons rencontré mais ils se taisent. Peut-être ont-ils peur ? De quoi, de qui d’eux même ? Et quid d’une « confrérie des éveillés » qui disent enfin que la vérité, comme les identités est plurielle et fédératrice.
Il y a urgence car l’intolérance gagne du terrain. Elle ne peut que déboucher sur le conflit, le choc des civilisations (Huntington). Le monde attend cette « confrérie des éveillés » (Attali) composée d’hommes et de femmes des diverses confessions capables de faire la synthèse éthique des textes dits révélés. L’éthique participe des religions, sans doute est-elle même neutre et au-dessus des religions.
Beau sujet de thèse et de disputation théologico-philosophique.
Déposer plainte contre l’auteur d’une étude universitaire ? Autant déposer plainte contre Darwin ou instruire un procès à Galilée, comme le fit autrefois l’église catholique. Mieux vaut disputer la chose publiquement plutôt que de casser le thermomètre pour feindre de faire tomber la fièvre. C’est la meilleure façon de la faire monter. Mieux vaut relever le défi du dialogue franc et critique. Il y a dans la presse, chaque jour de quoi alimenter une réflexion sur la montée des intégrismes, de l’intolérance et du populisme qui se renforcent mutuellement. Le président Obama est un des seuls à plaider pour un dialogue qui jette des ponts entre les communautés culturelles. De plus en plus nous avons à DiverCity le sentiment d’être une voix qui clame dans le désert. Tant pis, nous maintenons le cap et continuerons à dénoncer les aberrations d’où qu’elles viennent.
MG

A BARCELONE, LES «INDIGNES» BRUTALEMENT EVACUES POUR CAUSE DE FOOT

Des incidents ont éclaté vendredi à Barcelone entre policiers et jeunes «indignés» sur la Place de Catalogne, où les services municipaux ont démonté le campement des contestataires en prévision des festivités de la Ligue des Champions samedi.
Casqués et armés de matraques, les policiers ont dispersé un groupe qui bloquait l'entrée de la place, en plein centre de la capitale catalane, au moment où les camions de nettoyage emportaient les tentes et le matériel.
«121 personnes ont dû recevoir des soins, dont 37 policiers et 12 personnes qui ont été hospitalisées, toutes légèrement atteintes», a annoncé une porte-parole du service des urgences. Elle a précisé qu'il s'agissait surtout «de crises d'angoisse et de contusions multiples».
Une fois déblayé le campement, une foule de manifestants a de nouveau envahi la place. Environ 200 d'entre eux y demeuraient dans l'après-midi.
Comme à la Puerta del Sol à Madrid, où les manifestants ont installé un village alternatif devenu le foyer de la contestation, et de nombreuses autres places en Espagne, la Place de Catalogne était occupée depuis dix jours par des centaines de jeunes Espagnols.
Vendredi, la municipalité de Barcelone a décidé de faire place nette dans la perspective des célébrations prévues samedi soir, en cas de victoire du FC Barcelone en finale de la Ligue des champions de football, contre Manchester United à Londres.

Pendant que les camions des services de nettoyage emportaient le matériel, des policiers casqués ont fait usage de matraques et de balles en caoutchouc pour disperser quelques dizaines de manifestants qui bloquaient une entrée de la place.
Les agents de nettoyage ont ensuite fini de démonter le campement, sous la surveillance de deux cordons de policiers.
«Une fois le nettoyage terminé, ils pourront revenir, mais sans les tentes, les couteaux et les objets potentiellement dangereux», avait expliqué une porte-parole de la police catalane.
«Ils nous font partir à cause du match, mais nous nous rassemblerons à nouveau, ici ou dans un autre endroit car notre match est plus important», assurait Albert Bonet, artiste et manifestant de 42 ans à la barbe blonde.
Appels à des manifestations de soutien
Albert Gea / Reuters
«C'est un début, pour prendre conscience que nous devons travailler tous ensemble», lançait Carlos Ramiro, un chômeur de 25 ans. «Dorénavant nous serons beaucoup plus nombreux», ajoutait un autre manifestant, Enrique Lamotta, ingénieur sans travail âgé de 42 ans.
Des appels à des manifestations de soutien aux «indignés» de Barcelone ont été lancés, via Twitter, pour vendredi soir dans toutes les villes espagnoles.
«Ils sont arrivés à 6h00 du matin et nous ont dit de tout enlever et de partir de la place. Certains sont partis, mais nous nous sommes restés», a raconté Anais, une étudiante en sociologie de 22 ans.
Sur Twitter, le réseau social qui a largement relayé le mouvement spontané entamé le 15 mai, les commentaires étaient nombreux vendredi matin.
«Ils nous évacuent avec violence. C'est totalement illégal, les policiers n'ont pas de plaques d'identification», selon un tweet posté sur le compte @acampadabcn (campement barcelone).

Matraques et balles en caoutchoucPuerta del Sol à Madrid: «Liberté d'expression en Catalogne». (Susana Vera / Reuters)
A Madrid, le ministre de l'Intérieur Alfredo Perez Rubalcaba a annoncé que les autorités «étudiaient» une éventuelle évacuation de la place de la Puerta del Sol, à la suite d'une demande du gouvernement régional.
Relayé par les réseaux sociaux, le mouvement, rejoint par des citoyens de tous horizons, s'est développé autour de revendications multiples, visant le chômage, la «corruption» des hommes politiques ou encore la loi électorale favorisant les grands partis.
Le campement de Lleida (nord-est), une autre grande ville catalane, a également été évacué vendredi matin.
Des «indignés» grecs prennent la place Syntagma
Place Syntagma, à Athènes, le 26 mai. (John Kolesidis / Reuters)
Les «indignés» espagnols font des petits en Grèce. Des milliers de personnes se réunissent depuis deux jours à Athènes via les réseaux sociaux. Ils ont monté un campement place Syntagma, devant le Parlement, pour exiger une «vraie démocratie» ou un «référendum» contre l'austérité.
Le premier rassemblement «d'indignés» a eu lieu mardi. Des milliers de personnes (8000 selon la police, 20.000 selon la plupart des médias) se sont rassemblées spontalement, venus sans slogan, sans étiquette. Idem le lendemain. De fait, après un an d'austérité draconienne, et surtout plus de deux ans de profonde récession, la population a du mal à digérer les nouvelles mesures de rigueur en préparation, censées stopper l'avancée de la crise de la dette qui fait trembler toute la zone euro.
En Grèce, la contestation était jusqu'à présent portée par des manifestations quasi-institutionnelles, ritualisées à l'extrême, et encadrées de près par les partis.(Libération)


L’ETE EUROPEEN SERA CHAUD, MAIS ORAGEUX
Le printemps arabe sera-t-il suivi d'un été européen ? La question revient à nous demander si l'ingrédient qui a mis le feu aux poudres en Tunisie pourrait exploser à la Puerta del Sol à Madrid et dans d'autres villes ibériques. "Nous ne sommes pas des marchandises dans les mains des politiciens et des banquiers" clame la banderole de cette photo.

Le problème de l'emploi des jeunes était l'un des premiers slogans tunisiens, et est au cœur de la réalité européenne. Depuis des années, les jeunes, même éduqués et diplômés, ne trouvent plus de travail dans la plupart des pays européens. Ils expriment un ras le bol face a l'égoïsme de leurs aînés.

Des systèmes provisoires ont été mis en place pour organiser des formules contractuelles à court terme qui leur permettent de travailler. Les entreprises en ont fait un usage abondant, sans nécessairement se sentir la moindre obligation d'engager à la suite de ces « stages ». Il semblerait que les statistiques soient désastreuses et que les entreprises se soient contentées de "consommer" une main d'oeuvre à court terme. La demande classique « Venez nous revoir lorsque vous aurez eu un premier emploi » est un déni : quelles sont les entreprises qui offrent ces premiers emplois d'une manière qui permette d'envisager une carrière ?

Dans ce contexte, la question de la capacité des États d'imposer des mesures d'austérité accrues se pose. La semaine dernière, à la réunion du Bretton Woods Committee au FMI, il était évident que "les mesures d'austérité sont nécessaires, mais doivent être supportables socialement » , comme l'exprimaient le successeur de Dominique Strauss Kahn à la tête du FMI, John Lipsky et le patron de la Banque Mondiale , Robert Zoellick.

Au cours de cette semaine, cependant, quelques indications viennent encore d'alourdir le climat financier et pourraient provoquer une contagion orageuse.

L'Espagne pourra-t-elle éviter un sauvetage douloureux face à ses problèmes politiques et sociaux ? Le Gouvernement espagnol vient de subir un revers électoral sur la gestion de la crise et sort affaibli face à cette révolte.

L'ITALIE VOIT SA NOTATION ASSORTIE DE « PERSPECTIVES NEGATIVES » PAR STANDARD & POOR'S. La raison est le déficit budgétaire, l'absence de croissance économique et de réformes indispensables. L'importance de la dette italienne dépasse cinq fois celle de la Grèce , avec 1.800 milliards d'euros. Une hausse des taux sur cette dette, résultant d'une méfiance des investisseurs, pourrait à elle seule provoquer une crise dont l'ampleur est insoutenable pour l'Europe qui n'a pas les moyens de soutenir l'Italie.

Face aux problèmes de la Grèce , l'Italie et le Portugal, l'inquiétude monte. La Grèce a atteint un niveau de préoccupation qui a provoqué vendredi une baisse du Dow Jones. L'impossibilité de choisir entre restructuration de la dette et réinjection de liquidités ne rassure pas. La réunion de la semaine dernière de l'ECOFIN est au moins aussi décevante que les précédentes. Le consensus politique semble extraordinairement difficile.

Dans ce contexte, la France n'est pas à l'abri : son déficit budgétaire de 2010 vient immédiatement après la Grèce , l'Irlande, l'Espagne et le Portugal. Cela devrait se maintenir en 2011. Il y a donc une sorte de « second peloton » où l'Espagne, la France et l'Italie soulèvent des inquiétudes. Les manifestations madrilènes sont un signal d'alarme social à prendre en compte sérieusement.

Les inquiétudes bancaires augmentent au fur et à mesure que les chiffres des encours des banques sur les pays en difficultés sont connus. Les systèmes bancaires grec, portugais et irlandais seraient en faillite s'ils devaient comptabiliser leurs encours sur leurs pays respectifs aux cours des obligations. Ils servent de réservoir obligé des emprunts de leurs États.

Les banques européennes sont au centre des préoccupations : les intervenants américains au Comité de Bretton Woods cachaient mal ce qu'ils décrivent comme un laxisme européen face aux réformes réglementaires américaines, accusant les banques européennes d'une forme pernicieuse de concurrence : l'arbitrage réglementaire qui consiste à profiter d'une réglementation plus complaisante en Europe. Les banques européennes voient la performance de leurs actions décrocher d'environ 30% de leurs contreparties américaine et des pays en voie de développement depuis le début de l'année. L'Europe a un ratio de fonds propres de l'ordre de 4% contre 7.5% aux États-Unis. L'engagement d'atteindre 5% en 2013 alors que les rations de Bale III sont de 7% semble bien modeste.

Une combinaison de remous sociaux, de déficits des finances publiques et de la qualité des banques nous annonce un été aussi chaud qu'orageux. Le Président de l'Eurozone, Jean Claude Juncker, parle du risque de voir la crise grecque embraser l'Eurozone et l'Europe.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
ET QUOI DE NEUF EN TUNISIE ?
Un blogueur tunisien rapporte : « Plusieurs observateurs ont qualifié la révolution tunisienne d'évènement historique aussi important que la chute du Mur de Berlin ou la dislocation de l'empire soviétique!

Il a été le détonateur des soulèvements dans plusieurs pays arabes et qui sont susceptibles de modifier les paysages médiatiques et politiques

Qu'en est-il aujourd'hui de cet évènement en Tunisie même ?

Plus de cinquante partis politiques ont été officialisés et la liste n'est pas à ce jour définitivement clôturée. Leur multiplication ne doit pas nous effrayer! Au Portugal 300 formations ont été recensées et plus de 120 en Espagne au lendemain de la chute des deux dictatures!

Ces partis, pour séduire l'électorat, rivalisent d'opportunisme et de démagogie! N'ayant pas de maîtrise sur leurs sympathisants, leur surenchère fragilise le pouvoir intérimaire.

Depuis la fuite de l'ancien dictateur, le 14 janvier, 3 gouvernements se sont succédés devant faire face à de nombreuses grèves, à des sit-in pour réclamer des emplois, des augmentations salariales, pour récuser la désignation de dirigeants d'entreprises ou la nomination de hauts- fonctionnaires

Le plus actif des partis officialisés est sans conteste le parti ENNAHDHA qui a été interdit sous l'ancien régime . De tendance islamique, il bénéficie de structures bien rodées et de moyens financiers importants qui, selon ses détracteurs , lui proviennent de l'étranger .

Les dirigeants islamistes sont passés maîtres dans le «double discours » ! ils sont pour le respect des droits acquis de la femme tels que l'interdiction de la polygamie , l'égalité homme / femme ,le divorce par décision du Tribunal et en même temps , ils investissent les mosquées , y installent des imams acquis à leurs idées et incitent les écoliers à réclamer des salles de prières dans les écoles !

Lors de certains de ces rassemblements, il fait l'objet de contestations souvent houleuses et ses dirigeants sont accueillis par des jets de tomates et de cailloux. Des jeunes femmes brandissant des bouteilles de bière leur crient des slogans tels que « ne touche pas à mon tourisme » « la religion ne doit pas se mêler de politique », »non au voile ».

Souvent , ces islamistes sont débordés par d'autres groupuscules plus radicaux qui recourent à l'intimidation , aux injures , à la violence et n'hésitent pas à briser des vitrines de magasins et incendier des voitures !

Nombreux sont les partis qui se présentent comme progressistes ; certains de centre droit et quelques -uns , sont de tendance gauchiste . Sous l'ancien régime, quelques partis étaient répertoriés et constituaient une opposition de façade. Le régime de Ben Ali leur accordait 20 % des élus au Parlement .

La dictature disparue, la parole explose et l'on assiste à une effervescence intellectuelle intense :des clubs ,des forums , des meetings innombrables et des débats souvent passionnés sont menés avec parfois l'assistance de la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme et la participation de personnalités telles que Bertrand Delanoé, Lech Valesa,Felipe Gonzalez, Stéphane Hessel ou Gisèle Halimi .

L'élection d'une Assemblée Constituante aura lieu le 24 juillet prochain et sa tenue a été confirmée hier par arrêté présidentiel .Le vote sera à la proportionnelle par liste , avec le reste le plus élevé et la parité, homme /femme,constitue une grande première dans le Monde Arabe .

Beaucoup de cadres de la police et des douanes ont été révoqués ou mis à la retraite anticipée pour corruption , malversations ou tortures ce qui engendre beaucoup de démotivation et de rancœurs au sein de ces services.

C'est l'armée dont la prestation au cours des évènements a été exemplaire, qui est souvent sollicitée pour le maintien de l'ordre et le respect des couvre-feu quand ceux-ci sont décrétés par le gouvernement. En outre , l'armée tunisienne doit assurer l'intégrité du pays menacée par des attaques régulières à la frontière libyenne.

Le relâchement de la surveillance sécuritaire a encouragé l'émigration clandestine vers Lampedusa.

Le tourisme qui fait vivre des milliers de personnes a perdu 60% de son potentiel habituel. Il est quasi sinistré et plusieurs établissements hôteliers tournent au ralenti ou seront acculés à la fermeture!

Le soulèvement en Libye a contraint des dizaines de milliers de Tunisiens installés dans ce pays à revenir dans leurs familles privant celles-ci d'aides financières . Ces travailleurs viennent gonfler le nombre des chômeurs déjà fort élevé .

Près de 400000 personnes travaillant en Libye ont dû se ré fugier en Tunisie et , malgré l'aide internationale , le flot d'étrangers délaissés par leurs responsables gouvernementaux pendant de longues semaines , a constitué une lourde charge pour les autorités et le peuple tunisiens , dont les ressources , privées de rente pétrolière , sont limitées .Actuellement, pas loin de 40.000 réfugiés sont à demeure dans des camps ou accueillis dans des foyers tunisiens.

Si , aujourd'hui , la situation est encore préoccupante , elle n'est nullement désespérée car elle est en nette amélioration.

La Tunisie dispose de plusieurs atouts : une classe moyenne bien ancrée dans le système socio-économique; une main d'œuvre très compétente , une jeunesse bien éduquée , et une dette extérieure qui ne dépasse pas les 40 % de son PIB alors que celle de la Grèce est de 152 % et celle de la Belgique proche de 100 %!

La semaine dernière , une vingtaine d'économistes de réputation mondiale,ont lancé un appel au G8 ,qui va tenir une réunion ce jeudi 26 mai à Deauville , et à laquelle la Tunisie est conviée , appel dont je voici un extrait :

« La Tunisie est le leader de la transition démocratique arabe. Sa population a atteint un haut niveau d’éducation. Le statut, exceptionnel pour le monde arabe, qu’y a acquis la femme est un grand facteur d’espoir. Sa petite taille en fait un parfait laboratoire de la démocratie. Elle nous offre l'occasion unique de prouver que la démocratie peut suivre un développement harmonieux dans la région. Le coût d'un tel laboratoire, le coût du Plan que nous préconisons, n’est que de 2 à 3% du coût de la réunification allemande et inférieur au coût d'un à deux mois de la guerre en Irak. »

Parmi les signataires de cet appel ,figurent le français Jacques Attali et l'américain ,Prix Nobel de l'économie ,Joseph Stieglitz qui préconisent de consacrer,sur 5 à 10 ans,vingt à trente milliards de dollars à la Tunisie. Ils rappellent que l'unification de l'Allemagne a mobilisé 700milliards et la relance de la Pologne a coûté 70 milliards de dollars ! »

Nous le redisons haut et clair : c’est d’un plan Marshall qu’a besoin le Maghreb (à commencer par la Tunisie) et le monde arabe. L’Europe se tâte mais ne prend aucune initiative hardie.

On nous annonce un été orageux en Europe et, qui sait, un automne torride.

Les cygnes noirs se multiplient. Serions-nous à la veille d’un bouleversement comparable à celui de 1789 quand um million de pauvres étaient massés dans Paris en effervescence ? Certains, de plus en plus nombreux, en sont persuadés.

A force d’avoir les yeux rivés sur nos écrans, nous ne voyons plus les horizons et les tempêtes qui s’y préparent.

Il est grand temps de prendre de la hauteur et de regarder au-delà des péripéties DSK, des états d’âme de De Wever et ses acolytes pour s’interroger comme l’a fait Obama sur le monde nouveau qui s’approche à grands pas.

La crise globale du capitalisme est grosse d’un bouleversement au moins aussi formidable que celui qui entraîna l’implosion du système et du régime soviétiques. L’imprévisible s’est annoncé discrètement, d’abord sous la forme d’une crise financière équivalente à celle de 29 ensuite sous l’aspect d’un immense printemps démocratique.

Notre civilisation est entrée dans un processus de mutation profonde.
MG

QUARANTE MILLIARDS POUR LE PRINTEMPS ARABE
Nicolas Sarkozy a également profité du sommet dans la luxueuse station balnéaire normande pour plaider auprès de Barack Obama la candidature de la ministre française de l'Economie Christine Lagarde à la tête du FMI.
La Tunisie et l'Egypte révolutionnaires ont reçu vendredi, au G8 de Deauville (nord-ouest), la promesse d'une aide économique pour soutenir le printemps arabe, tandis que la Russie s'imposait en médiateur potentiel dans le conflit libyen.
Traditionnellement opposée à toute ingérence, la Russie s'est résolue vendredi à réclamer le départ de Mouammar Kadhafi. La déclaration finale du G8 reflète ce changement spectaculaire de posture en affirmant que Mouammar Kadhafi "n'a pas d'avenir dans une Libye libre" et qu'"il doit partir".
Mais le président russe Dimitri Medvedev, soucieux de réintroduire son pays dans le jeu diplomatique, a annoncé avoir aussi offert "sa médiation" à ses partenaires pour résoudre le conflit.
Tout en rejetant une "médiation qui n'est pas possible avec M. Kadhafi", le président français Nicolas Sarkozy a admis que les Occidentaux, déterminés à finir le travail en Libye, avaient "besoin de l'aide du président Medvedev".
La Russie s'est aussi empressée de préciser que la situation de la Libye était très différente de celle de la Syrie , dont Moscou reste l'un des principaux soutiens, en dépit de la répression des manifestations contre le régime du président Bachar al-Assad.
La perspective d'une résolution à l'ONU prévoyant de nouvelles mesures contre Damas a ainsi été gommée de la déclaration finale. M. Medevedev a tout de même exhorté Bachar al-Assad à "passer des paroles aux actes" alors que Nicolas Sarkozy s'est dit d'accord avec Barack Obama pour appeler le président syrien à diriger la transition ou à se retirer du pouvoir.
La Libye et la Syrie sont vues comme les Occidentaux comme un obstacle potentiellement mortel à la propagation de l'esprit des révolutions tunisienne et égyptienne que le G8 veut encourager par une aide économique.
C'était l'objet de la séance de travail de vendredi matin, à laquelle étaient conviés les Premiers ministres de Tunisie, Béji Caïd Essebsi, et d'Egypte, Essam Charaf.
"Ce que le président Sarkozy a annoncé, c'est un package global de 40 milliards de dollars pour la région", a déclaré le ministre tunisien des Finances, Jalloul Ayed.
Détaillant ce paquet, M. Sarkozy a indiqué que "20 milliards" proviendraient des banques de développement (hors Fonds monétaire international) d'ici 2013, plus "une dizaine de milliards de dollars d'engagements bilateraux" et "une dizaine de milliards des pays du Golfe" comme l'Arabie saoudite, le Qatar ou le Koweït dans un fonds financier spécialement dédié.
Avant d'arriver à Deauville, l'Egypte et la Tunisie avaient chiffré leurs besoins: Le Caire a besoin de 10 à 12 milliards de dollars d'ici à mi-2012 et a déjà appelé à l'aide le Fonds monétaire international (FMI); Tunis a chiffré ses besoins à 25 milliards de dollars sur cinq ans.
Ces deux pays sont particulièrement frappés par la chute de la fréquentation touristique et une croissance proche de zéro.
Le G8 a voulu aussi promouvoir la démocratie plus au sud du continent africain en invitant Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire), Alpha Condé (Guinée) et Mahamadou Issoufou (Niger), qui viennent d'accéder au pouvoir au terme de parcours démocratiques jugés exemplaires.
Le G8 a enfin signé une déclaration commune avec plusieurs pays africains, dont le Sénégal, l'Algérie, l'Ethiopie, l'Afrique du Sud, se félicitant des progrès démocratiques sur le continent et appelant un renforcement de la lutte contre "terrorisme", piraterie et trafics.
Nicolas Sarkozy a également profité du sommet dans la luxueuse station balnéaire normande pour plaider auprès de Barack Obama la candidature de la ministre française de l'Economie Christine Lagarde à la tête du FMI.

samedi 28 mai 2011

La N-VA dénonce la «francisation rampante» de la périphérie

Le parti nationaliste flamand a dénoncé la « francisation rampante » de communes du Brabant flamand comme Huldenberg, Tervuren, Kortenberg et Bertem.

Le parti nationaliste flamand N-VA a dénoncé vendredi la « francisation rampante » non seulement de l’arrondissement Bruxelles-Hal-Vilvorde, mais aussi de communes du Brabant flamand comme Huldenberg, Tervuren, Kortenberg et Bertem. C’est un phénomène auquel sont confrontées toutes les communes de Flandre situées près de la frontière linguistique, ont indiqué les sections locales de la N-VA de ces quatre entités lors d’un point de presse.

Selon les nationalistes, nombre d’initiatives prises par les autorités flamandes pour encourager les non-néerlandophones à apprendre le néerlandais ont souvent l’effet inverse.

Le parti a dès lors réclamé une « évaluation approfondie » du lien que la Flandre fait entre le « parcours d’intégration », les offres d’emploi et l’octroi d’autres avantages matériels.

« L’OPPORTUNISME DE FRANCOPHONES »
« Cela conduit dans la pratique à de l’opportunisme temporaire chez les francophones. Et une fois qu’ils ont obtenu l’avantage, ils retombent dans leurs vieilles habitudes », a indiqué la N-VA.

Le parti a appelé les autorités flamandes à mettre fin « à toutes les formes de laxisme linguistique ». Les commerçants, les fonctionnaires – notamment des CPAS –, les enseignants, doivent, selon les nationalistes, disposer des bases légales pour ne parler que le néerlandais au travail et dans leurs relations avec la population.
(Belga)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
ILS SORTENT DES TRANCHEES
Après une longue préparation d’artillerie, les troupes de Bart de Wever montent à l’assaut.

Les blindés font mouvement et tirent sur tout ce qui est wallon où s’exprime en français. On n’a jamais vu ça et ce n’est, à mon sens qu’un début. La campagne électorale est lancée. C’est la guerre .

Ratko Mladic, l'Attila serbe

Radovan Karadzic et Ratko Mladic ne s'appréciaient guère. Crédits photo : SRDJAN ILIC/ASSOCIATED PRESS

PORTRAIT - Le «boucher des Balkans» est inculpé de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il est considéré comme l'un des plus grands bourreaux du vingtième siècle pour son rôle dans les massacres commis dans le village de Srebrenica en juillet 1995, pendant la guerre de Bosnie.

Depuis l'arrestation de Slobodan Milosevic en 2001, Ratko Mladic se savait traqué. Son rêve -tailler de force une grande Serbie dans la dépouille de l'ancienne Yougoslavie- était parti en fumée depuis longtemps. Consumé, d'abord, par les accords de Dayton, qui avaient mis fin à la guerre de Bosnie en 1995. Enseveli par la mort en prison de son mentor Slobodan Milosevic, dont il fut le bras armé en Bosnie et par l'extradition de son homologue politique Radovan Karadzic en 2008. Dépassé enfin, par la volonté des réformateurs serbes de rejoindre l'Europe.

Né près de Kalinovik, dans les montagnes d'Herzégovine, à l'est de la Bosnie , Ratko Mladic a grandi dans la haine des Croates, des Allemands et des Musulmans: son père, paysan communiste et partisan, fut tué par les oustachis, des Croates pro-nazis, alors qu'il n'avait que deux ans. A l'époque régnait l'idéologie titiste anti-nationaliste de «fraternité et d'unité» entre les peuples yougoslaves. Lorsqu'il entre à l'Académie militaire à 15 ans, parce que sa famille n'a pas les moyens de lui offrir des études de médecine, le jeune Mladic arbore fièrement sur son uniforme l'étoile rouge de la Grande armée yougoslave (JNA). Il y acquiert un surnom prémonitoire: Attila. Lorsque surviennent la montée des nationalismes et l'éclatement de la Yougoslavie après la mort de Tito, les passions enfouies en lui depuis l'enfance ressurgissent. Notamment sa haine des Croates et des Musulmans, qu'il considère d'ailleurs comme «des Turcs».
Au début de la guerre, en 1991, il est chargé par Belgrade d'organiser le mouvement séparatiste des Serbes de Krajina, à Knin, qui verra le prélude de la guerre en Croatie. C'est là, sur ces terres paysannes et peu peuplées de Croatie, anciens confins militaires austro-hongrois, qu'il épouse les folles idées de Grande Serbie des nationalistes belgradois et de Milosevic. Comme la plupart de ses compatriotes, Mladic considère que le peuple serbe est victime de l'histoire. Obsédé par les mythes serbes, persuadé que sans la Grande Serbie «les Serbes se sentiraient comme du bétail à l'abattoir», il répète cette phrase qui inspirera la plupart de ses actions militaires : « Partout où il y a une tombe serbe, la terre est serbe ».
«Ouvrez le feu. Tirez. Tirez. Il faut les rendre fous»
Promu général en 1992 pour le zèle et l'ardeur qu'il manifesta pendant la guerre de Croatie, il est personnellement choisi par Milosevic pour prendre la tête des forces serbes de Bosnie après le retrait de l'armée fédérale. Récupérant l'équipement militaire de la JNA , il transforme les milices indisciplinées des serbes de Bosnie en véritable armée. A sa tête, il se lance à l'assaut de la Bosnie-Herzégovine. En trois mois, ses troupes conquièrent 70 % du territoire de la république. Epais et trapu, doté d'une tête de bouledogue, Mladic devient l'artisan de la plus terrible campagne de purification ethnique menée en Europe depuis la seconde guerre mondiale. Ce Bonaparte serbe commande l'exécution, la torture, le viol et la déportation de dizaines de milliers de personnes, pour la simple raison qu'elles ne sont pas serbes. Ses milices commettent des atrocités partout où elles passent. En croisade contre l'islam, Mladic jure de faire disparaître toute trace de civilisation musulmane en Bosnie. Cette «terre sera serbe», promet-il.
Il est le maître d'oeuvre du siège de Sarajevo. Au début de la guerre, les services d'écoutes bosniaques interceptent un de ses ordres: «Ouvrez le feu. Tirez. Tirez. Il faut les rendre fous». Trois ans durant il s'acharne sur la ville, capitale multi-ethnique qu'il veut détruire parce qu'elle contrecarre son rêve de créer une république serbe en Bosnie. Son artillerie déverse un déluge d'obus sur les quartiers musulmans de la ville, bombarde les hôpitaux et les cimetières au moment des enterrements. Pendant que la communauté internationale a les yeux rivés sur la capitale martyre, le stratège militaire aux yeux bleu acier en profite pour créer le cordon ombilical de la Grande Serbie à naître. Discrètement, il creuse dans le nord du pays un couloir serbe, le «corridor de Posavina» qui permettra de relier entre eux les territoires de l'ancienne Yougoslavie contrôlés par les Serbes.

C'est lui qui, à Srebrenica, dirige l'épisode le plus dramatique de la guerre, qui coûte la vie à 8000 musulmans bosniaques. En juillet 1995, il commande l'assaut de l'enclave bosniaque, puis l'exécution systématique des hommes. «L'heure est venue de nous venger des Turcs» dit-il, triomphant, le jour de la chute de Srebrenica, en tapotant la tête des enfants qu'il s'apprête à déporter. Il n'en concevra aucun remords. «Les frontières ont toujours été tracées dans le sang et les Etats bornés par des tombes» dit-il. Il nie d'ailleurs ses crimes, prétendant qu'il ne faisait que «défendre son peuple». Ce peuple qui le considère comme un héros, plus encore que son homologue politique, Radovan Karadzic. Considéré comme un pur et dur, réputé incorruptible, Ratko Mladic est adulé par ses hommes, qui le considèrent comme un demi-Dieu. Jovial, blagueur, homme du peuple, simple et rude, le chef militaire des Serbes de Bosnie n'hésite pas à coucher dans les tranchées, aux premières lignes du front. Ses coups de sang et de colère imposent le respect à ses soldats, qui lui obéissent aveuglément. Il sait les motiver. «Vous êtes la meilleure armée de l'Europe et non des Somaliens aux pieds nus», leur dit-il. Comme eux, cet homme vit et respire par la guerre. Une guerre qui l'a fait souffrir. En lui prenant son père, mais aussi sa fille, Ana, étudiante en médecine à Belgrade, qui s'est suicidée pendant la guerre.
Il se retranche dans un nid d'aigle de Bosnie orientale
Il exerce son charme sur les Casques bleus de la Force de protection de l'ONU (Forpronu), qu'il fascine. Beaucoup d'officiers de l'ONU ont trinqué avec lui. Le général Morillon l'a affronté aux échecs. Presque tous saluaient à l'époque son charisme, appréciaient son côté bon vivant et admiraient ses talents de négociateur. Mladic, lui, s'amusait à humilier cette communauté internationale qui le ménageait. Jusqu'à prendre en otage, en 1995, plusieurs centaines de Casques bleus et à les exhiber, enchaînés à des poteaux, devant les caméras de télévision. «L'Otan est une organisation criminelle et l'ONU, c'est beaucoup de nègres», disait-il.
Fut-il pourtant cet excellent chef d'état major décrit par certains officiers occidentaux? Son principal succès militaire est d'avoir utilisé Sarajevo pour faire diversion et tailler, à l'abri des caméras, son corridor au nord de la Bosnie. Mais il n'a pas pu empêcher les reconquêtes des Croates en Slavonie orientale. Pas plus qu'il n'a finalement réalisé le rêve de Grande Serbie. «Si son objectif était d'occuper la Bosnie en utilisant des méthodes génocidaires, en tuant et en violant, il a partiellement atteint son but. Mais c'est facile d'être un bon commandant lorsqu'on a une telle suprématie. Mladic n'a jamais combattu à armes égales. D'un point de vue militaire et si tant est qu'une guerre puisse être civilisée, il fut un mauvais chef d'état-major puisqu'il a violé le droit de la guerre et les conventions de Genève» commentait Rasim Delic, un ancien chef d'état-major de l'armée bosniaque.
Mladic et Karadzic ne s'appréciaient guère. Le chef militaire reprochait aux responsables politiques de la Republika Srpska d'être corrompus. Le seul chef auquel il obéissait était Milosevic et la seule capitale où il prenait ses ordres, Belgrade. Karadzic lui en a d'ailleurs longtemps voulu. En 1995, il a tenté, en vain, d'écarter son rival du commandement armé. L'année 1995 fut celle de la débâcle. Estimant qu'«un Serbe n'abaisse jamais son drapeau là où il l'a hissé», Mladic ne s'est jamais accommodé des plans de paix, de vulgaires «bouts de papier». Homme de guerre, il fut incapable de jouer le jeu de la paix lorsqu'elle fut imposée par l'intervention militaire internationale. Lâché par Belgrade, il préféra s'éclipser. Mis à l'écart après les accords de Dayton, il est limogé en 1997. Il se retranche alors dans son bunker de Han Pijesak, un nid d'aigle de Bosnie orientale, avant de se réfugier à Belgrade, puis en Voïvodine, protégé d'abord par Milosevic puis par les restes de l'armée yougoslave. C'est de loin qu'il a regardé, comme Attila, son empire s'écrouler.

Metro: Frans- en Nederlandstalige muziek ligt communautair te gevoelig

Fans van het betere Nederlandstalige lied of Franse chanson komen niet aan hun trekken in de 69 Brusselse (pre)metrostations. Om de communautaire vrede te bewaren speelt de vervoersmaatschappij immers enkel nummers in het Engels, het Spaans en het Italiaans. Een experiment met Franstalige liedjes leverde tientallen klachten op.

Geen 'Ne me quitte pas' in metrostation Jacques Brel en evenmin 'In de Rue des Bouchers' in premetrostation Beurs. “De MIVB speelt geen nummers waarvan de tekst uitsluitend in een van de twee officiële talen van het gewest is geschreven,” vertelt woordvoerster An Van hamme aan brusselnieuws.be.
“In 2005 zei de MIVB de muzak (lichte instrumentale muziek, nvdr) vaarwel ten voordele van de popmuziek, tot grote tevredenheid van onze klanten. Daarbij werd de volgende verdeelsleutel vastgelegd: 70 procent van de nummers zijn Engels, 15 procent Spaans en 15 procent Italiaans. Een tevredenheidsonderzoek wees toen uit dat 85 procent van onze klanten tevreden was met deze verdeelsleutel,” aldus Van hamme.
KLACHTENREGEN
De maatschappij voelde toen naar eigen zeggen al intuïtief aan dat Franstalige of Nederlandstalige liedjes voor wrevel zouden zorgen bij een deel van de klanten. "Toen hebben we dat niet uitgetest, maar in april van dit jaar hebben we wel een experiment gedaan, waarbij we een Franstalig nummer uit de internationale hitparade hebben gespeeld. En toen kwamen er tientallen klachtenbrieven van Nederlandstalige klanten."
Franstalige klanten hadden geen klachten, maar dat komt omdat er doorgaans geen Nederlandstalige nummers in de internationale hitparade staan en er dus ook geen gespeeld werden,” legt Van hamme uit.
“We merken dat taal heel gevoelig ligt bij onze klanten én bij de Brusselse parlementsleden. Er zijn daarover dikwijls parlementaire vragen. Ook bij voorbeeld over de volgorde van aankondigingen. Dat is nu zo geregeld: elk station heeft zijn taalrol: dus in het station De Brouckère hoor je de aankondigen eerst in het Nederlands, in het Centraal Station eerst in het Frans."
Volgens Télé Bruxelles zou de MIVB wél bereid zijn om een plaat van een Franstalige artiest te promoten, als dat in het raam past van een commerciële deal zoals die rond de lancering maandag van het Lady Gaga album.
TIJDSTIP
De muziek is ook aangepast aan het tijdstip van de dag: “In de ochtendspits programmeren we vooral voor een publiek van 30 tot 45-jarigen, met muziek uit de tijd waarin zij jong waren. Nieuwe hits worden vooral tussen 15.30 en 18.30 uur gedraaid, want dan maken veel jongeren gebruik van het openbaar vervoer. Van 18.30 uur tot 21 uur spelen we hetzelfde genre als in de ochtendspits, na 21 uur en in het weekeinde klassieke muziek.”

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN
Pour éviter les emm, la Stib évite soigneusement de diffuser dans le métro des chansons française et flamandes pour éviter les frictions. On en est là dans cet étrange pays.
Pourquoi en anglais en espagnol et pas en turc et en arabe. Qu’en pense Alain Flausch, directeur-general de la STIB et grand communicateur?
On ne sait pas, il est vrai que monsieur « transports en commun » a d’autres soucis en ce moment(, « il est nécessaire de repenser la mobilité et de chasser la voiture au maximum ») il demande une augmentation de salaire et surtout il exige une voiture vde fonction et un chauffeur !
On croit rêver :
L’homme dont on dit qu’il émane du monde de la communication ne manque pas d’air. Voici quelques déclaration de
Alain Flausch, administrateur directeur général de la Stib
«Pour demain, nous devons arrêter de diluer la ville mais la rendre plus compacte avec un taux de densité qui se rapproche de celui de Paris. Il sera alors justifié d’aménager de nouvelles infrastructures. Il est fini le temps des petites maisons bruxelloises avec des pièces en enfilade. Il faut construire des immeubles à appartements de 5 ou 6 étages tout en gardant des zones où tout le monde peut se réunir. Avec une population plus dense, il est nécessaire de repenser la mobilité et de chasser la voiture au maximum.»
Ex-directeur de la régie publicitaire du groupe RTL, cet avocat de formation est, dit-on, ambitieux, cohérent et un fan d’expositions et de musique baroque. Qui se cache derrière ce look à moustache si particulier ?

FLAUSCH: LOONSVERHOGING OF OPSTAPPEN?
Alain Flausch, directeur-generaal van de MIVB, vraagt opnieuw om een loonsverhoging. De topman dreigt met een rechtzaak of een vertrek als een herziening nog langer uitblijft, weet Le Soir. Minister van Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V) heeft officieel nog geen vraag ontvangen.

Flausch verdient nu bruto 170.000 euro per jaar en zou dat willen opdrijven tot 225.000 euro (Le Soir) of volgens 300.000 euro inclusief voordelen zoals premies en een bedrijfswagen met chauffeur ( La Capitale ) . "Ik vraag dat men rekening houdt met de evolutie en het geleverde werk, zoals in alle bedrijven," zegt de topman in Le Soir.
Volgens de krant dreigt hij ermee om naar de arbeidsrechtbank te stappen of de MIVB te verlaten als er geen schot in de zaak komt.
Adelheid Byttebier (Groen!), voorzitster van de Raad van Bestuur van de MIVB, wil geen commentaar kwijt over de uitspraken maar geeft toe dat de loonsverhoging van Flausch en zijn Nederlandstalige adjunct Kris Lauwers op tafel ligt. "Het houdt mij bezig," aldus Byttebier, die er verder op wijst dat de kwestie zich al jaren stelt.
Sinds Flausch in 2000 directeur-generaal werd, kreeg hij behalve de jaarlijkse indexering nooit een loonsverhoging. Sinds eind 2005 is bovendien komaf gemaakt met automatische bonussen. Ter vergelijking: de MIVB-topman verdient al merkelijk meer dan de bazen van de Haven en Actiris (100.000) maar minder dan due van grote broer NMBS (500.000).
Vorig jaar viel een gelijkaardige vraag om een loonherziening niet in goede aarde omdat de MIVB flink moest besparen. Nu liggen de kaarten anders. Mogelijk wordt de zaak geregeld in het nieuwe beheerscontract waarover de Gewestregering en de MIVB momenteel onderhandelen. "Mijn houding is dat de raad van bestuur versterkt moet worden en meer bij het algemeen loonbeleid betrokken wordt," aldus nog Byttebier.
De delicate beslissing ligt uiteindelijk bij de Brusselse regering. Bij bevoegd minister Grouwels is te horen dat er nog geen officiële vraag van de MIVB is binnengerold.
BienvenueBoîte de réceptionÉcrireDossiersOptions de Mail

Alain Finkielkraut : "L'esprit du roman, c'est la sagesse de l'incertitude"

VOUS VOUS INSCRIVEZ DANS LA TRADITION SARTRIENNE DE L'ECRIVAIN-PHILOSOPHE A LA FRANÇAISE. AVANT D'EXPLORER LES ESPACES DE LA PHILOSOPHIE , VOUS AVEZ D'ABORD SILLONNE LE CHAMP LITTERAIRE. COMMENT ETES-VOUS PASSE D'UN TERRITOIRE A L'AUTRE ?
J'ai passé l'agrégation de lettres modernes par amour de la littérature et peut-être aussi parce que la philosophie m'intimidait. Je n'aimais pas l'idée de disserter sur de grandes questions : la paix, la guerre, la mort, la justice... Cet abord direct me terrifiait, j'avais besoin de passer par des textes. Et puis, à la fin de mes études, j'ai éprouvé une sorte de frustration. C'était le grand moment de la théorie littéraire, de la critique structurale. Nous étions invités, nous autres étudiants, à traiter le texte comme un monde en soi, il nous fallait nous défaire de ce que nos nouveaux maîtres, dont Barthes justement, appelaient avec mépris "l'illusion référentielle". Par goût du réel, j'ai peu à peu dérivé vers la philosophie. Il y a aussi le fait qu'en vieillissant je perdais ma timidité native. La découverte de l'oeuvre de Levinas a joué un grand rôle, de même que, quelques années plus tard, celle d'Arendt. Ainsi, je suis peu à peu revenu à la littérature, fort de cette conviction que l'on doit traiter les romanciers comme on traite les philosophes, c'est-à- dire comme des éclaireurs.
DEPUIS LE GESTE FONDATEUR DE PLATON, QUI A EXPULSE LES POETES DE LA CITE ET RENVOYE LES FORMES LITTERAIRES DU COTE DE L'ILLUSION, LES RAPPORTS ENTRE LITTERATURE ET PHILOSOPHIE ONT SOUVENT ETE PLACES SOUS LE SIGNE DU MALENTENDU. OU EN EST-ON AUJOURD'HUI ?
Platon avait voulu émanciper le discours (logos) du récit (mythos). Cette opposition est fondatrice de la philosophie. Mais la philosophie elle-même y a mis fin quand elle est devenue philosophie de l'histoire. En investissant le devenir historique, la philosophie a pris un tournant romanesque et même mélodramatique. A partir du moment où l'on dit que l'histoire de toute société jusqu'à ce jour est l'histoire de la lutte des classes, deux grandes figures surgissent, deux abstractions sentimentales : l'oppresseur et l'opprimé. On retrouve cette dimension mélodramatique dans le livre d'Alain Badiou, Le Siècle. Il écrit : "Il y a un antagonisme central, deux subjectivités organisées à l'échelle planétaire dans un combat mortel, le Siècle en est la scène." Je ne suis pas sûr que l'idéologie contemporaine soit sortie de cette simplification. La littérature, elle, fait valoir la pluralité humaine. Elle nous rappelle que le deux, contrairement à ce que dit Badiou, n'est pas le chiffre du réel. Nous ne sommes pas que deux.
POUR PENSER LES DESASTRES DU XXE SIECLE, VOUS MOBILISEZ A PART EGALE DES PHILOSOPHES (HANNAH ARENDT OU JAN PATOCKA) ET DES ECRIVAINS (THOMAS MANN OU VASSILI GROSSMAN). QUELLE AURA ETE LA LEÇON SPECIFIQUE DE LA LITTERATURE POUR CEUX QUI TENTENT DE PENSER LE PHENOMENE TOTALITAIRE ?
Pour moi, ce n'est pas Soljenitsyne qui a joué un rôle fondamental. Le prophète qu'il était devenu m'a longtemps dissimulé le romancier, et je n'ai découvert ce dernier que tout récemment, quand j'étais malade, en lisant Le Pavillon des cancéreux puis Le Premier Cercle, deux livres prodigieux. Mais dans les années 1960/70, l'écrivain majeur, ce fut Kundera. D'abord avec La Plaisanterie que j'ai lu en 1968, sans pouvoir à l'époque me dégager du gauchisme, mais prenant acte de la réalité communiste. Et puis je me souviens de cette préface à Miracle en Bohème, de Josef Skvorecky, où Kundera faisait une comparaison entre Mai 68 et le Printemps de Prague, entre l'explosion de lyrisme révolutionnaire, dans un cas, et la "révolte populaire des modérés", dans l'autre. Depuis lors, j'ai essayé d'explorer ce concept de "modération" auquel la politique nous avait habitués à donner une définition très pauvre : la modération, c'est le centrisme, le centrisme ce sont les compromis, voire les compromissions. Or la modération nous renvoie à tout autre chose, et là on retrouve la littérature, l'esprit du roman, c'est-à-dire la sagesse de l'incertitude, la distance à soi, l'ironie comme auto-ironie. Après Kundera, sur ce terrain-là, j'ai relu Camus. Le démocrate est modeste, il sait qu'il ne sait pas tout et qu'il a besoin des autres pour enrichir sa pensée, fût-ce en la réfutant. Tout d'un coup s'impose cette notion de modestie, de finitude, qui est essentielle parce que, dans la tentation totalitaire, il y a l'idée non seulement d'un savoir absolu, mais aussi d'une identification avec le Bien. Ici, un autre nom me vient pour compléter cette pléiade : Paul-Louis Landsberg. En 1937, ce philosophe aujourd'hui oublié définissait l'engagement comme la décision pour une cause imparfaite. Voilà : ne pas tirer prétexte de l'incertitude pour se désengager mais en même temps préserver, par la conscience de l'imperfection, la fidélité à la cause
PENSEZ-VOUS VRAIMENT QUE L'AMOUR DE LA LITTERATURE EST MORT EN FRANCE ? N'Y A-T-IL PAS DES ECRIVAINS FRANÇAIS CONTEMPORAINS QUI SONT PORTEURS DE CETTE GRATITUDE A L'EGARD DES MORTS, DE CET "ART D'HERITER" QUI SONT POUR VOUS AU COEUR DE TOUTE LITTERATURE DIGNE DE CE NOM ?
Nous sommes entrés dans l'âge de la post-littérature. Il suffit d'écouter parler les nouvelles élites médiatiques, politiques et culturelles pour s'en convaincre. Pour autant, je n'en conclurai pas qu'il n'y a plus d'écrivains dans la France d'aujourd'hui. Je m'efforce de ne pas les manquer. Et si je n'en ai pas la tentation spontanée, ma femme, très grande lectrice, m'y aide. J'ai lu avec admiration Emmanuel Carrère, Pierre Michon, Michel Houellebecq, Yasmina Reza. Et aussi Annie Ernaux, dont l'entreprise me passionne, même si politiquement nous sommes sans doute très éloignés l'un de l'autre. Et puis il m'arrive d'être pris à contre-pied : je suis, pour des raisons de fond, hostile à l'autofiction, mais j'ai rendu les armes devant l'oeuvre de Camille Laurens, et notamment Romance nerveuse, son dernier livre. Cette liste personnelle n'est certes pas exhaustive. Et ces auteurs très différents les uns des autres sont tous des lecteurs qui écrivent sous la surveillance de leurs aînés. La littérature qui les précède fonctionne à la fois comme stimulation et comme inhibition. Et en cela, oui, ce sont des héritiers.
S'EN REMETTRE A LA LITTERATURE , C'EST AUSSI CONFIER SON EXISTENCE A QUELQUES PHRASES. QUELLE EST LA PHRASE QUI RAYONNE LE PLUS DANS VOTRE VIE ?
Je me récite souvent ces vers de La Fontaine dans l'espoir fragile de pouvoir en être digne :
"J'aime le jeu, l'amour, les livres, ( la musique, La ville et la campagne, enfin ( tout ; il n'est rien Qui ne me soit souverain bien, Jusqu'au sombre plaisir d'un coeur mélancolique.")
Propos recueillis par Jean Birnbaum

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
LA SAGESSE DE L'INCERTITUDE
Un texte à méditer dans la solitude. Vouloir le commenter serait franchement déplacé.

vendredi 27 mai 2011

guerre et paix sur les plages d'Ostende

Bart De Wever : "je suis un euro-réaliste"

"Je ne suis pas euosceptique ni europhile. Je me considère comme un euro-réaliste", a déclaré mercredi le président de la N-VA , Bart De Wever, à l'université d'Anvers. Il y introduisait une conférence du président tchèque Vaklav Klaus, quant à lui très ouvertement opposé à l'intégration européenne.

Bart De Wever a affirmé qu'il croyait fermement au projet politique européen et à l'inéluctabilité d'une coopération politique institutionnalisée. "Mais je suis aussi convaincu que si nous ne renforçons pas le soutien public, qui doit soutenir chaque entité démocratique, le projet européen est voué à l'échec", a-t-il ajouté.

Introduire Vaklav Klaus est aux yeux du président de la N-VA "un honneur et un plaisir", même s'il admet avoir des opinions "fondamentalement" différentes sur plusieurs points (qu'il n'a pas cités). "Mais je respecte son opinion comme cela se doit en démocratie", a tenu à préciser M. De Wever.
(Le Vif.be, avec Belga)

DE WEVER: 'IK BEN EUROREALIST'
'Ik ben Eurosceptisch noch Eurofilisch. Ik beschouw mezelf als een Eurorealist.' Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever woensdag gezegd in de Universiteit Antwerpen, waar hij de Tsjechische president Vaclav Klaus inleidde.
De Wever zei dat hij krachtig gelooft in het Europese politieke project en dat een geïnstitutionaliseerde politieke samenwerking onvermijdelijk is. 'Maar ik ben er ook van overtuigd dat als wij de publieke instemming die elke democratische entiteit moet ondersteunen niet verstevigen, het Europese politieke project gedoemd is om te falen.'
Volgens de N-VA-voorzitter zal de evolutie naar een sterkere Unie een lang proces zijn, dat niet lichtzinnig mag worden opgevat.
Dat hij de Tsjechische president Klaus, die op uitnodiging van het KVHV een lezing over Europa kwam geven, mocht inleiden, was voor Bart De Wever 'waarlijk een eer en genoegen'. Zo kreeg De Wever naar eigen zeggen de kans om persoonlijk kennis te maken met zijn ideeën en opvattingen over thema's zoals de klimaatverandering, het vrijemarktbeleid en de Europese Unie.
'Ik ben het op verschillende punten fundamenteel oneens met president Klaus, maar desalniettemin waardeer ik zijn opinie ten zeerste zoals dat hoort in een echte democratie', stelde hij.
Voor De Wever is het volledig te begrijpen dat zoveel Oost-Europeanen terughoudend zijn democratische macht af te staan aan Europa. Na de Tweede Wereldoorlog hadden ze immers niet het voorrecht om kennis te maken met de weldaden van de vrijheid.

DE VS VAN EUROPA
Auteur: BART DE WEVER
Als oud-strijder van de Fluwelen Revolutie (het losbreken van Tsjecho-Slowakije uit de invloedsfeer van de voormalige Sovjetunie) en als politiek leider tijdens de Fluwelen Scheiding (de democratische scheiding van de Tsjecho-Slowaakse federatie), is Klaus een historische figuur die het beluisteren meer dan waard is. Maar Klaus ontvangen en inleiden wordt niet gunstig onthaald door de politiek correcte goegemeente. De Tsjechische president geldt immers als een Euroscepticus. Wie in Vlaanderen niet geheel kritiekloos meegaat in de Eurofilie van de politieke elite, wordt gelijk gebrandmerkt als ideologische handlanger van extreemrechts.
In een beruchte toespraak voor het Europees Parlement in 2009 beging Klaus de doodzonde om het gebrek aan democratie in de EU scherp aan te klagen en de Unie zelfs met de vroegere Sovjetunie te vergelijken. Als iemand die in zijn leven de strijd voor het verwerven van politieke vrijheid en volkssoevereiniteit nog aan den lijve heeft ondervonden zo over Europa spreekt, lijkt het evident dat men deze striemende kritiek minstens ernstig zou nemen.

In plaats van de gelegenheid aan te grijpen om een breed debat te voeren over het Europese project, werd Klaus echter als een politieke paria afgedaan. Een diepgaand debat werd eerder al door de Nederlandse rechtsfilosoof Paul Cliteur voorgesteld aan Jean-Luc Dehaene, toen die vicevoorzitter was van Europese Conventie in 2002-2003. Dehaene wees het idee af. Cliteur drukte op het belang van The Federalist Papers om Dehaene alsnog te vermurwen, maar die liet een verbouwereerde Cliteur achter met de boodschap dat hij daar nog nooit van gehoord had en geen tijd had om zich met zulke onzin bezig te houden. Dat was niet alleen boertig maar ook bijzonder fout.

Toen de 13 Amerikaanse koloniën na de onafhankelijkheidsoorlog als soevereine landen gingen samenwerken op basis van de Articles of Confederation, stonden ze al snel voor bestuurlijke uitdagingen die ons in de EU bekend in de oren zouden moeten klinken. Belangrijkste probleem was dat een conflict tussen twee lidstaten -vrijwel steeds over het heffen van belastingen of over de financiële toestand van de centrale overheid - de werking van de hele confederatie kon lamleggen. Ook de Amerikanen riepen daarop een conventie samen, in Philadelphia en onder leiding van George Washington, om het bestaande verdrag te herzien. Sommigen legden er plannen neer voor een verdere politieke integratie, anderen juist om de confederatie losser te maken. Met het Connecticut Compromise werkte de conventie uiteindelijk via een bicameraal systeem een balans uit tussen de macht van de staten en die van de centrale overheid. Benjamin Franklin stelde dat dit het beste was dat er kon uitkomen, in het volle besef dat er eigenlijk niemand tevreden mee was. De voorstanders beseften evenwel dat hiermee de kous niet af was. Om dit systeem door de staten te doen ratificeren moest men de publieke opinie winnen voor het idee van politieke integratie. Mensen als James Madison en Alexander Hamilton kropen in de pen om met leesbare essays de publieke opinie te overtuigen. Niet van alle technische details en politieke afspraken, maar van de filosofie achter de tekst. Tegenstanders dienden hen op dezelfde wijze van repliek. Zo groeiden de Federalist Papers en de Antifederalist Papers en werd een van de meest hoogstaande democratische debatten gevoerd uit de wereldgeschiedenis. De nieuwe grondwet zou uiteindelijk door de meeste Amerikaanse staten worden geratificeerd, maar aan de kritiek van de tegenstanders werd wel tegemoet gekomen door de eerste tien amendementen op te nemen, The Bill of Rights.

Of het debacle rond de Europese Grondwet had vermeden kunnen worden als Dehaene geluisterd had naar Cliteur, is een veel te boude stelling. Maar wie oprecht gelooft in het verder uitdiepen van de Europese samenwerking, zal toch eens moeten leren luisteren naar de critici. Banbliksems tegen wie niet in katzwijm valt voor de Eurofiele wensdromen over de Verenigde Staten van Europa van gesjeesde staatsmannen en dito journalisten, volstaan echt niet meer om de publieke opinie mee te krijgen. Om de mening van Klaus te bestrijden en te vermijden dat het Europees project zou terugvallen tot een veredelde vrijhandelszone, hebben we Euro-realistische antwoorden nodig. En grands messieurs et mesdames om die opnieuw aan de man te brengen.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
HOMO EUROPEANUS
«L’avenir est un fantôme aux mains vides qui promet beaucoup et n’a rien dans les mains » à moins que nous n’ayons la force de le forger de nos mains.
Voulons-nous imiter le funeste modèle américain comme nous y incite un Bart De Wever rêvant de faire de sa Flandre, sinon une seconde Californie, du moins une Bavière sur Mer ?
Voulons-nous plutôt généraliser, « européaniser » le clientélisme communautariste comme s’entend à le faire l’olivier wallo-bruxellois ?
Rêvons-nous d’imiter, en le faisant partout triompher, le lepénisme nationaliste dans sa version qui n’a de soft que l’emballage des Marine, Wilders et leurs collègues du Nord ?
Voulons-nous devenir une grosse Suisse libérale qui percole l’ennui et un puritanisme de façade, ou alors un Royaume-Uni élargi, ivre de libre- échange et à la botte yankee, ou alors une énorme Allemagne européenne accoucheuse d’une « Europe allemande » (Kohl) ?
Voulons-nous nous embarquer dans un capitalisme à la chinoise ? Désirons-nous son contraire : un communisme à la cubaine, puisqu’il n’en reste point d’autre modèle, une pseudo démocratie à la russe, une collection de régions frileuses telles que la Flandre « dewéverisée » rêve d’en devenir une ou voulons-nous devenir enfin ce que nous sommes, à savoir l’exception européenne, une promesse d’Andalousie nouvelle ?
Une Nouvelle Andalousie pluraliste et sécularisée où il fait bon vivre en libre croyant ou en libre-penseur à sa meilleure convenance, à la verte campagne ou dans la « jungle des villes » (Brecht) parmi les églises, les mosquées, les synagogues et les bistrots cosmopolites où se mélangent en dialoguant les identités plurielles et où la seule prière de rigueur est la conversation entre égaux et la lecture des quotidiens ?
Dans une Europe à la population vieillissante, « l’immigration constitue une bouée de sauvetage » (Alain Minc « Un petit coin de paradis ».
Grasset p.145) à condition d’investir dans l’éducation de nouvelles élites parmi celles et ceux venus d’ailleurs. « Une société qui se refuse d’investir dans son enseignement se condamne à disparaître », Nico Hirt.
L’enseignement, la formation et la recherche sont les principaux outils capables de nous forger un avenir européen. A condition de former enfin, à l’aide de programmes scolaires communs et adéquats, un « homo europeanus » qui ne sera plus d’abord allemand, français, anglais, écossais, catalan ou flamand mais foncièrement européen. Il parlera anglais au travail et rêvera, aimera et pourra se détendre dans sa langue maternelle.
« Dominer son espace économique, universitaire, démographique, relève du minimum vital. Maîtriser de surcroît son avenir démographique n’est pas une option ; c’est une exigence pour une Union qui veut construire son futur » (p. 145 et 146)
Mais si « l’Europe devient de plus en plus homogène, » (les aspérités entre gauche social-démocrate et droite socio libérale se lissent au fil des décennies au point que l’électeur de plus en plus flottant ne cerne plus vraiment les différences et oriente ses choix au gré de ses humeurs) « sa concrétisation au plan politique devient de plus en plus aléatoire ».
« Le modèle européen doit accuser ses traits et les renforcer : de plus en plus libéral (au sens de libertaire), de plus en plus démocratique, de plus en plus respectueux des droits individuels, de plus en plus équilibré, de plus en plus éthique » Autrement dit de plus en plus El Andalus !
L’homo europeanus cosmopolite existe, je l’ai rencontré dans le métro, sur les marchés, dans les salles de spectacle, à Flagey, à Bozar, à la Cinématek , dans les meilleurs cosmo-bistrots de Bruxelles, ville prototype de ce que sera demain la vie dans les villes d’Europe. Homo Europeanus est un nomade polyglotte et cosmopolite, jouissant d’une excellente formation, qui pratique le dialogue interculturel, s’informe sur la toile, dans les médias internationaux et la blogosphère.
Clamons donc, comme Alain Minc, « notre fierté d’être européen » (et bruxellois). « Tentons de préserver notre modèle, et d’en faire dans un univers de plus en plus rude, la butte témoin de ce que l’histoire, l’intelligence et la raison peuvent concevoir de mieux » (p149 et dernière).
L’homo europeanus de demain sera formé dans des écoles européennes où se pratiquera moins délitisme et plus de mixité sociale, d’échange des savoirs, des compétences cognitives et du savoir être. L’Europe se fera par un enseignement commun de caractère européen. A défaut, elle se délitera dans le provincialisme nationaliste dont se gargarisent tous les Bart De Wever et les aigris du vieux continent.
MG