lundi 13 juin 2011

530.000 'nieuwe Belgen' in tien jaar

België heeft in de periode 2000-2010 bijna 530.000 'nieuwe Belgen' opgenomen. Een kwart van hen kwam de jongste jaren uit Marokko en Turkije. Dat blijkt uit een nota die CD&V-kamerfractieleider Servais Verherstraeten heeft opgesteld op basis van cijfers uit het rijksregister. Ongeveer één op de drie nieuwe Belgen besliste de voorbije tien jaar om in Brussel te gaan wonen.

Het aantal 'nieuwe Belgen' schommelde de voorbije jaren steeds ruwweg tussen de 40.000 en de 45.000. In 2010 ging het om 42.897 mensen. De cijfers liggen ruim onder die van 2000 en 2001, toen de snelbelgwet ze deed pieken op 70.000. Het aantal viel snel terug naar 41.000 in 2003.
Geteld sinds 1998 liet ons land bijna 600.000 nieuwe Belgen toe. 'Het gaat dus om een groep die groter is dan de bevolking van de stad Antwerpen', luidt het in de CD&V-nota.
Het leeuwendeel van de nieuwe Belgen kreeg in 2009 groen licht op basis van een nationaliteitsverklaring (12.776), een Belgisch (adoptie-)kind (7.548), een Belgische ouder (7.317), een huwelijk met een Belg (6.667) of een naturalisatie (4.408).
Naturalisaties blijven dus beperkt tot een zesde van alle nationaliteitsverwervingen. Op tien jaar tijd kreeg de Kamer van Volksvertegenwoordigers 145.845 dossiers op zijn bord. In dezelfde periode kregen 73.361 aanvragers groen licht, maar gezien de lange duurtijd gaat het niet noodzakelijk om dezelfde mensen.
Het jaarlijkse aantal naturalisaties varieerde de jongste tien jaar sterk, met 2000 (11.692) en 2008 (10.192) als uitschieters. In 2009 ging het nog slechts om 2.119 naturalisaties, in 2010 waren het er 3.958.
Proportioneel gezien kwamen erg veel nieuwe Belgen in Brussel terecht (1 op 3). Voorts woont bijna veertig procent in Vlaanderen en nog een kleine dertig procent in Wallonië. Antwerpen (47.865), Gent (20.967) en Mechelen (6.279) ontvingen in Vlaanderen de voorbije tien jaar de meeste nieuwelingen.
Bekeken volgens afkomst, bleek in de periode 2007-2009 bijna een kwart van de nieuwe Belgen Marokko (24.009) of Turkije (8.718) als land van oorsprong te hebben. Italië (5.426) neemt de derde plaats, maar voorts telt de top tien qua Europese landen enkel nog Frankrijk en Nederland.
CD&V destilleerde de cijfers uit antwoorden op parlementaire vragen aan de opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken. De cijfers zijn afkomstig van het Rijksregister, maar liggen beduidend lager dan die van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, aldus nog de nota.
Belga en De Tijd

Aucun commentaire: