mercredi 1 juin 2011

Bijna helft van leerlingen in Antwerps basisonderwijs is moslim

10.743 leerlingen in stedelijk onderwijs volgen islamles

ANTWERPEN - Bijna de helft van de leerlingen in het Antwerps stedelijk
basisonderwijs is moslim. Dat is een stijging met net geen twaalf
procent tegenover het schoojaar 2007-2008. Het Gemeenschapsonderwijs
ervaart hetzelfde fenomeen.
Van onze medewerker
Het aantal leerlingen in het Antwerps stedelijk onderwijs dat
islamlessen volgt, neemt gestaag toe. Dat blijkt uit cijfers die
Vlaams Belang opvroeg bij de Antwerpse schepen van Onderwijs, Robert
Voorhamme (SP.A).
Concreet vroeg de partij naar de populariteit van de verschillende
levensbeschouwelijke vakken in de stadsscholen, het grootste
onderwijsnet in Antwerpen. In het stedelijk onderwijs kunnen ouders
namelijk vrij kiezen welk levensbeschouwelijk vak hun kinderen moeten
volgen. Er is keuze tussen de zes erkende godsdiensten (katholicisme,
protestantisme, orthodoxe godsdienst, anglicanisme, jodendom en islam)
en niet-confessionele zedenleer.
Van de 10.743 leerlingen in de Antwerpse stedelijke basisscholen kozen
er dit schooljaar 4.890 voor de islam. Dat is 45,5 procent of een
stijging van net geen twaalf procent vergeleken met het schooljaar
2007-2008.
'Deze cijfers weerspiegelen gewoon de evolutie van de
bevolkingssamenstelling', reageert schepen Voorhamme. 'Ik vind dit
niet verbazingwekkend of zorgwekkend. Mensen moeten begrijpen dat veel
nieuwe Antwerpenaren moslims zijn. Trouwens, wat zou je ertegen doen?
Raken aan de vrije keuze van levensbeschouwing?'
Vlaams Belang-kopstuk Filip De Winter stelt voor om de Antwerpse
concentratiescholen om te vormen tot inburgeringscholen. In de
Horizon, de Floraschool en De Esdoorn -alledrie in Borgerhout-
bijvoorbeeld is meer dan 90 procent van de leerlingen moslim. Volgens
De Winter moeten zulke scholen focussen op de overdracht van taal en
Europese waarden en normen. Werken de moslims niet mee, dan komt een
terugkeer naar het land van herkomst op de agenda.
Veel moslimkinderen in het lager onderwijs zijn echter hier geboren.
Bovendien focussen concentratiescholen al op taalachterstand via de
GOK-uren (Gelijke Onderwijskansen) voor kinderen uit kansarme milieus.
Poolse christenen
In het Gemeenschapsonderwijs (GO!) zien ze een gelijkaardige evolutie.
'Exacte cijfers kan ik u niet meteen geven, maar het globale aantal
moslimleerlingen draait mogelijk ook bij ons rond de 50 procent',
aldus Marc Driesen, directeur Basisonderwijs van het GO!
In het katholiek onderwijs is het aantal moslims moeilijker meetbaar
omdat dit net maar één godsdienst aanbiedt.
Volgens Driessen en Voorhamme wint echter ook katholicisme aan
populariteit door migratie. Veel migranten komen onder andere uit het
christelijke Polen.
Toch groeit ook in het secundair stedelijk onderwijs het aantal
moslims jaar naar jaar. Zedenleer blijft hier weliswaar het
populairste levensbeschouwelijke vak, maar bijna 34procent van de
leerlingen volgt islam. Een stijging van 10 procent tegenover
2007-2008. Zo volgen in totaal 7.463 leerlingen islam op een totaal
van 18.334, basis en secundair samengeteld.
'Dat de moslimgemeenschap groeit in Antwerpen, is nu eenmaal de
realiteit', aldus Frank Noten, algemeen directeur van het Antwerps
stedelijk onderwijs. 'Maar problemen ervaren we niet en verwachten we
evenmin. Zelfs het hoofddoekenverbod wordt probleemloos nageleefd. Het
enige probleem is het gebrek aan islamleerkrachten (69 voor heel
Antwerpen, red.).

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
UN DEFI POUR DEWEVER
Plus de 50 % des élèves de l’enseignement municipal anversois optent
pour la religion islamique. On sait que la plus grande ambition de
Bart de Wever le Magnifique est de conquérir le maïorat anversois, le
cas échéant en rompant le cordon sanitaire. Comment le
national-populiste va-t-il réussir à surmonter ce problème. Pour le
Vlaams Belang c’est tout simple: il suffit de transformer
l’enseignement en machine à faire des immigrés des citoyens flamands
(« inburgering»). Bonne chance Bart, tu ne sais pas ce qui t’attend
mais vas-y mon gars et tu comprendras enfin la nature des problèmes
auxquels Bruxelles que tu honnis est confrontée. Demain tu seras à la
manœuvre et nous verrons enfin de quoi, grande gueule, tu es vraiment
capable.
Qui vivra verra!
MG

Aucun commentaire: