dimanche 12 juin 2011

GOSUIN: ‘PATHOLOGISCHE HEKSENJACHT TEGENOVER MIVB-TOP’

Bij monde van fractieleider Didier Gosuin bekritiseert oppositiepartij MR de politieke storm naar aanleiding van een controversiële nota van de MIVB. "Een non-paper dat politiek wordt uitgebuit om zo de onkunde van de Gewestregering te maskeren. De regering slaagt er immers niet in om beleidskeuzes te maken voor het openbaar vervoer, net nu het demografisch vraagstuk zich zo scherp stelt.”

Didier Gosuin hekelt de "pathologische heksenjacht" op de MIVB-top.
Gosuin zegt dat zijn MR-fractie in het Brussels parlement weigert om deel te nemen aan het debat over wat hij “een non-nota van de MIVB” noemt. “De nota werd immers niet door de MIVB-top goedgekeurd."
De MR-fractieleider heeft het over “een pathologische heksenjacht van parlementsleden uit de meerderheid ten aanzien van de MIVB-top.”

Aucun commentaire: