samedi 25 juin 2011

Werkloosheid in Brussel blijft stijgen

Terwijl de werkloosheid in mei in het Vlaamse en het Waalse Gewest met respectievelijk 9,5 en 4,7 procent daalde in vergelijking met mei 2010, steeg de werkloosheid in Brussel in diezelfde periode met 1,7 procent.

Het Brusselse Gewest telde eind mei 2011 76.517 uitkeringsgerechtigde werkzoekende werklozen, meldt de RVA vrijdag. Het aantal werkzoekenden dat bij Actiris is ingeschreven bedraagt 104.894. Het verschil tussen beide cijfers is te wijten aan het feit dat in de statistieken van Actiris bij voorbeeld ook schoolverlaters met wachttijd zijn opgenomen en mensen die werk hebben maar op zoek zijn naar een andere job.
Het cijfer van 76.517 werkzoekenden betekent dus een stijging van 1,7 procent ten aanzien van mei 2010 (75.239). In mei 2009 waren het er nog 71.524.
Vooral bij de categorie van + 50-jarigen is de stijging het opmerkelijkst: 15.950 in mei 2011 tegenover 15.035 in mei 2010 en 13.775 in mei 2009.
Bij de -25 jarigen is er dan weer een daling van de werkloosheid in Brussel: 7.468 in mei 2011 tegenover 7.832 in mei 2010 en 7.557 in mei 2009.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
LE BAROMETRE DE BRUXELLES
Le taux de chômage est incontestablement le meilleur indice de la santé socio économique de Bruxelles.
« De globale slechte cijfers in Brussel staan in schril contrast met de positieve trend in Vlaanderen en Wallonië.”

Aucun commentaire: