lundi 25 juillet 2011

Problematisch gamen en internetten neemt toe

In Vlaanderen is het percentage 11- tot 18-jarigen dat meer dan vier uur per dag computerspelletjes speelt, tussen 2006 en 2010 licht toegenomen van 13,4 tot 14 procent. De DrugLijn van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) krijgt ook steeds meer vragen over problematisch gebruik van het internet en games.

In de Franse Gemeenschap was er in dezelfde periode een stijging van 12,4 tot 12,8 procent bij de 12- tot 20-jarigen, blijkt uit cijfers van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx. Onkelinx baseert zich voor deze cijfers op onderzoek van respectievelijk de Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde van de UGent en de 'Service d'Information et Promotion Education Santé' van de ULB. Beide studies kaderen in de internationale studie 'Health Behavior in de School-Aged Children' die om de vier jaar wordt uitgevoerd onder toezicht van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Overmatig gamegebruik - zowel via computer als via console - wordt gedefinieerd als meer dan 4 uren per dag. Zowel de Franstalige als Nederlandstalige jongeren bleven in 2006 onder het gemiddelde van de 40 landen die deze studie onderzocht. Uitzondering op deze regel zijn de 13- tot 15-jarige meisjes die wel hoger scoorden dan het internationaal gemiddelde. Voor 2010 zijn deze gegevens nog niet beschikbaar.

AANPAK
Omdat er vanuit de literatuur als hulpverlening signalen komen over toename van het aantal verslavingen, wordt het thema 'Riskant computergebruik in België: definitie, omvang en aanpak' opgenomen in het onderzoeksprogramma Drugs van het Federaal Wetenschapsbeleid. Dit onderzoek moet volgens Onkelinx ook nagaan of het bestaande hulpverleningsaanbod voldoende is. "Op dit ogenblik is het niet mogelijk cijfers te geven met betrekking tot het aantal gamers dat opgevangen wordt in afkickcentra", aldus de minister.

Een aantal hulporganisaties ontwikkelden reeds een hulpaanbod op vlak van preventie en hulpverlening inzake problematisch internetgebruik. Zo organiseert VAD sinds 2009 cursussen en studiedagen voor preventiewerkers en hulpverlening. Een in Nederland ontwikkeld behandelprotocol voor problematisch internetgebruik en/of gameverslag wordt uitgetest in samenwerking met centra voor geestelijke gezondheidszorg. Ook minstens 13 andere welzijnsorganisaties hebben een hulpaanbod. (belga/sam)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
LA TECHNIQUE REND LES PETITS DE L’HOMME FOUS
On est en train de rendre nos gamines et nos gamins cinglés avec ces jeux vidéo débiles et agressifs, l’intoxication face book et autres Ipod, Apod et que sais-je encore sans parler des sites pornos tandis qu’on les intoxique au fast food et aux sodas sucrés. Non content de les rendre « adicts » aux marques de vêtements de vélos et de motos.
Comment s’étonner donc de l’explosion des échecs scolaires.

Aucun commentaire: