mercredi 31 août 2011

Les immigrés «largués» à l'école

«L'ascenseur social est toujours en panne », c'est la conclusion d'une étude sur le système scolaire. L'écart entre les élèves «autochtones» et ceux issus de l'immigration reste important. L'analyse des chiffres dans Le Soir

Les performances scolaires des immigrés sont inférieures à celles des « Belges ». C'est ce qu'on peut conclure sur base des résultats du Germe, Groupe de recherche de l'ULB sur les relations ethniques, les migrations et l'égalité. Le constat : le système scolaire continue de reproduire des inégalités. Les chercheurs ont analysé les résultats belges de l'étude internationale Pisa (Programme international pour le suivi des acquis des élèves), sur demande, pour la troisième fois, de la Fondation Roi Baudouin.
L'écart entre élèves autochtones et élèves issus de l'immigration s'est néanmoins réduit. Ainsi, en lecture, il est de 518,936 pour les autochtones pour 454,3714 pour les immigrés deuxième génération (qui sont nés en Belgique) et de 447,912 pour les immigrés. L'écart entre immigrés et autochtones, aujourd'hui de 71 points était de 101 points en 2006. En mathématiques, l'écart, qui était de 112 points en 2006, n'est « plus que » de 75 points en 2009. Par ailleurs, la proportion d'élèves issus de l'immigration qui n'atteint pas le niveau minimal diminue.
Le principal facteur serait le statut socio-économique des parents mais la langue parlée à la maison jouerait aussi un rôle déterminant, tout comme le niveau d'éducation des parents.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
ET ON FAIT QUOI DANS CE CAS ?
Diagnostique archi connu.
C’est quoi le remède?
On est fatigué d’écrire que la priorité des priorités doit aller à une réforme Copernicienne de l’école en communauté française.
Rien ne vient. En Flandre on réfléchit à des solutions concrètes.
“Onze scholen proberen vandaag al het leerplan aan te passen volgens de wereld van de leerlingen”
Autrement dit on part des centres d’intérêt de l’élève et on tient compte de son environnement et de sa culture. Bravo !
C’est un pas dans la bonne direction même si ça pue l’effet d’annonce. Une technique que maîtrise parfaitement Pascal Smet.
MG

BASISSCHOOL OP MAAT VAN MIGRANT
BRUSSEL - Het verschil in schoolresultaten tussen migranten en autochtone leerlingen is nergens groter dan in Vlaanderen. Negen scholen met veel vreemde kinderen stemmen vanaf 2012 hun lesmethode af op die groep.
Van onze redacteurs

In negen basisscholen met veel kansarmen in Antwerpen, Brussel en Gent komen er vanaf het schooljaar 2012-2013 proefprojecten om de leerlingen beter te begeleiden. Dat kondigt de minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A), aan in een gesprek metDe Standaard. 'Er is een probleem met de kinderen die uit migrantenfamilies komen, of in problematische opvoedingssituatie opgroeien', zegt hij.

Die kinderen moeten beter voorbereid aan de start van het secundair komen. Een analyse van de Koning Boudewijnstichting wijst uit dat de nood aan een andere aanpak hoog is. In geen enkel ander land dat deelneemt aan de Pisa-tests, die het niveau van leerlingen internationaal vaststellen, hebben migranten het zo moeilijk om aan te sluiten bij de autochtone leerlingen. ‘Onze scholen reproduceren ongelijkheid', vinden de onderzoekers.

De problematiek van ongelijke onderwijskansen doet zich vooral voor in de grote steden. Smet: ‘Daar tref je kinderen met een andere thuistaal, een andere godsdienst, andere gewoonten. Ze komen in ons onderwijs, dat nog klassiek, homogeen Vlaams is. Daar botsen we tegen een grens.'

In de projecten zal geprobeerd worden de les meer te doen vertrekken vanuit de leefwereld van de leerlingen. ‘De eindtermen worden niet aangepast, want deze kinderen moeten hetzelfde kennen als de Vlaamse. Wellicht moeten ze les krijgen in een ander ritme, met meer pedagogische ondersteuning. We zullen de ouders helpen bij de opvoeding. Het is een nieuw model, onder wetenschappelijke begeleiding. Binnenkort brengen we een werkbezoek aan Amsterdam om te zien hoe ze het daar doen.'

DE PROEFPROJECTEN LOPEN VIJF JAAR. ER IS EEN MILJOEN EURO VOOR UITGETROKKEN.
Bob Loisen, directeur pedagogische begeleiding van de onderwijskoepel van steden en gemeenten, is blij met het proefproject. ‘In concentratiescholen is lesondersteuning van de onderwijzers welkom. Onze scholen proberen vandaag al het leerplan aan te passen volgens de wereld van de leerlingen. Een les wereldoriëntatie leent zich daartoe. We proberen hen ook wat leesgenoegen bij te brengen. Veel kinderen hebben het daar moeilijk mee.'

Marc Van den Brande van de katholieke basisonderwijskoepel zegt dat drastische maatregelen welkom zijn. ‘Het is een groot probleem als die kinderen op het einde van het zesde leerjaar met leerachterstand zitten.'
(Tom Ysebaert , Nikolas Vanhecke)

Braakland

Hubert van Humbeeck

De zware straffen voor relschoppers in Londen zorgen voor controverse. Zeker als daar geen aanpak tegenover staat van het stedelijke miserabilisme.
In de roman Les Misérables van Victor Hugo wordt het hoofdpersonage Jean Valjean veroordeeld tot een jarenlang verblijf in een strafkamp: hij had een brood gestolen. De lezers van het boek en de miljoenen die het verhaal kennen van film, televisie en musical leren snel dat Valjean geen schurk is. De publicatie van de roman zorgde in het midden van de 19e eeuw voor een schok. Les Misérables lag aan de basis van sociale hervormingen, en dat was ook wat Hugo wou.

Het verhaal van Jean Valjean doet denken aan dat van een jonge Brit die enkele weken geleden in Londen zes maanden cel kreeg omdat hij tijdens de rellen in de stad in een winkel een flesje water meegriste. Twee jongens die op Facebook opriepen om mee te ‘demonstreren’ mogen vier jaar brommen. De regering wil de sociale steun intrekken van mensen die aan de opstootjes deelnamen, terwijl hele families riskeren uit hun sociale woning te worden gezet.

Premier David Cameron, zelf een telg uit een oud adellijk geslacht en honderd procent upper class, juichte de strenge straffen toe en sprak harde woorden over de sociale groepen waaruit de meeste relschoppers afkomstig zijn. Hij noemde ze net niet ‘ontaard’. Hij leek het te betreuren dat hij ze niet allemaal op een boot naar Australië kon zetten, zoals zijn voorgangers in de tijd van Victor Hugo. Om nooit meer terug te keren.

Die houding legt Cameron bij zijn kiezers geen windeieren. Maar niet iedereen kon de eenzijdige reactie op de rellen smaken. De Amerikaanse krant The New York Times, bijvoorbeeld, publiceerde vorige week een snoeihard redactioneel commentaar, waarin Cameron werd verweten dat hij gewoon niet snapt wat er op het spel staat. ‘Het is niet omdat je mensen hun inkomen of hun huis afpakt, dat ze zich daarna wel aan de regels houden.’ Het viel de krant ook op dat de premier enkele weken geleden heel andere taal sprak, toen leden van zijn eigen upper class in opspraak kwamen bij het afluisterschandaal rond het tabloid News of the World. Of toen collega’s-parlementsleden werden betrapt op grootscheeps gesjoemel met kostenvergoedingen.

Veel heeft te maken met de besparingspolitiek die Cameron voert om het tekort op de Britse begroting weg te werken. Die hakt zwaar in de sociale voorzieningen, met maatregelen die zo weer op de rug van dezelfde mensen terechtkomen. Steeds meer experts vragen dat regeringen de economie ook ruimte geven om te groeien, en niet helemaal met besparingen doodknijpen. Dat is de mening van een speculant zoals George Soros, maar ook van de nieuwe baas van het Internationaal Monetair Fonds, Christine Lagarde. Om The New York Times nog een keer te citeren: ‘Het stedelijke braakland in Engeland heeft een ander soort politiek nodig dan het nu krijgt.’

David Cameron staat helaas niet alleen. Andere Europese landen lepelen de patiënt hetzelfde medicijn op. Ze doen dat ook op last van de Europese Unie, die zo dreigt om haar geroemde sociale model helemaal droog te zetten. Een andere aanpak vraagt om meer leiderschap dan er op dit moment in de hele Unie te vinden is. Maar Gaston Eyskens wist vijftig jaar geleden al dat het meeste geld bij gewone mensen kan worden gehaald: daar zijn er nu eenmaal het meeste van.

Hubert van Humbeeck

The moral decay of our society is as bad at the top as the bottom

Tottenham ablaze: the riots began early on Sunday (Photo: AP)

David Cameron, Ed Miliband and the entire British political class came together to denounce the rioters. They were of course right to say that the actions of these looters, arsonists and muggers were abhorrent and criminal, and that the police should be given more support.
But there was also something very phony and hypocritical about all the shock and outrage expressed in parliament. MPs spoke about the week’s dreadful events as if they were nothing to do with them.
I cannot accept that this is the case. Indeed, I believe that the criminality in our streets cannot be dissociated from the moral disintegration in the highest ranks of modern British society. The last two decades have seen a terrifying decline in standards among the British governing elite. It has become acceptable for our politicians to lie and to cheat. An almost universal culture of selfishness and greed has grown up.
It is not just the feral youth of Tottenham who have forgotten they have duties as well as rights. So have the feral rich of Chelsea and Kensington. A few years ago, my wife and I went to a dinner party in a large house in west London . A security guard prowled along the street outside, and there was much talk of the “north-south divide”, which I took literally for a while until I realised that my hosts were facetiously referring to the difference between those who lived north and south of Kensington High Street.
Most of the people in this very expensive street were every bit as deracinated and cut off from the rest of Britain as the young, unemployed men and women who have caused such terrible damage over the last few days. For them, the repellent Financial Times magazine How to Spend It is a bible. I’d guess that few of them bother to pay British tax if they can avoid it, and that fewer still feel the sense of obligation to society that only a few decades ago came naturally to the wealthy and better off.
Yet we celebrate people who live empty lives like this. A few weeks ago, I noticed an item in a newspaper saying that the business tycoon Sir Richard Branson was thinking of moving his headquarters to Switzerland . This move was represented as a potential blow to the Chancellor of the Exchequer, George Osborne, because it meant less tax revenue.
I couldn’t help thinking that in a sane and decent world such a move would be a blow to Sir Richard, not the Chancellor. People would note that a prominent and wealthy businessman was avoiding British tax and think less of him. Instead, he has a knighthood and is widely feted. The same is true of the brilliant retailer Sir Philip Green. Sir Philip’s businesses could never survive but for Britain ’s famous social and political stability, our transport system to shift his goods and our schools to educate his workers.
Yet Sir Philip, who a few years ago sent an extraordinary £1 billion dividend offshore, seems to have little intention of paying for much of this. Why does nobody get angry or hold him culpable? I know that he employs expensive tax lawyers and that everything he does is legal, but he surely faces ethical and moral questions just as much as does a young thug who breaks into one of Sir Philip’s shops and steals from it?
Our politicians – standing sanctimoniously on their hind legs in the Commons yesterday – are just as bad. They have shown themselves prepared to ignore common decency and, in some cases, to break the law. David Cameron is happy to have some of the worst offenders in his Cabinet. Take the example of Francis Maude, who is charged with tackling public sector waste – which trade unions say is a euphemism for waging war on low‑paid workers. Yet Mr Maude made tens of thousands of pounds by breaching the spirit, though not the law, surrounding MPs’ allowances.
A great deal has been made over the past few days of the greed of the rioters for consumer goods, not least by Rotherham MP Denis MacShane who accurately remarked, “What the looters wanted was for a few minutes to enter the world of Sloane Street consumption.” This from a man who notoriously claimed £5,900 for eight laptops. Of course, as an MP he obtained these laptops legally through his expenses.
The veteran Labour MP Gerald Kaufman asked the Prime Minister to consider how these rioters can be “reclaimed” by society. Yes, this is indeed the same Gerald Kaufman who submitted a claim for three months’ expenses totalling £14,301.60, which included £8,865 for a Bang & Olufsen television.
Or take the Salford MP Hazel Blears, who has been loudly calling for draconian action against the looters. I find it very hard to make any kind of ethical distinction between Blears’s expense cheating and tax avoidance, and the straight robbery carried out by the looters.
The Prime Minister showed no sign that he understood that something stank about yesterday’s Commons debate. He spoke of morality, but only as something which applies to the very poor: “We will restore a stronger sense of morality and responsibility – in every town, in every street and in every estate.” He appeared not to grasp that this should apply to the rich and powerful as well.
The tragic truth is that Mr Cameron is himself guilty of failing this test. It is scarcely six weeks since he jauntily turned up at the News International summer party, even though the media group was at the time subject to not one but two police investigations. Even more notoriously, he awarded a senior Downing Street job to the former News of the World editor Andy Coulson, even though he knew at the time that Coulson had resigned after criminal acts were committed under his editorship. The Prime Minister excused his wretched judgment by proclaiming that “everybody deserves a second chance”. It was very telling yesterday that he did not talk of second chances as he pledged exemplary punishment for the rioters and looters.
These double standards from Downing Street are symptomatic of widespread double standards at the very top of our society. It should be stressed that most people (including, I know, Telegraph readers) continue to believe in honesty, decency, hard work, and putting back into society at least as much as they take out.
But there are those who do not. Certainly, the so-called feral youth seem oblivious to decency and morality. But so are the venal rich and powerful – too many of our bankers, footballers, wealthy businessmen and politicians.
Of course, most of them are smart and wealthy enough to make sure that they obey the law. That cannot be said of the sad young men and women, without hope or aspiration, who have caused such mayhem and chaos over the past few days. But the rioters have this defence: they are just following the example set by senior and respected figures in society. Let’s bear in mind that many of the youths in our inner cities have never been trained in decent values. All they have ever known is barbarism. Our politicians and bankers, in sharp contrast, tend to have been to good schools and universities and to have been given every opportunity in life.
Something has gone horribly wrong in Britain . If we are ever to confront the problems which have been exposed in the past week, it is essential to bear in mind that they do not only exist in inner-city housing estates.
The culture of greed and impunity we are witnessing on our TV screens stretches right up into corporate boardrooms and the Cabinet. It embraces the police and large parts of our media. It is not just its damaged youth, but Britain itself that needs a moral reformation.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
LE CREPUSCULE DE L’ETHIQUE
L’Europe a survécu à la mort de Dieu, à la mort de l’homme ; survivra-t-elle à la mort annoncée de l’éthique ?
L’Europe souffre depuis des décennies d’une crise éthique profonde comparable à celle qui, au 16ème siècle, a vu surgir la réforme protestante. L’ennui c’est qu’on ne voit pas poindre à l’horizon l’ombre d’un renouveau éthique. Et les agitations papales à Madrid n’y peuvent rien changer.
Les voyous qui pillent les magasins de Londres n’ont pas de valeurs. Ce sont des barbares.
L’édito hardi du Daily Telegraph montre que les politiciens et les élites qui les condamnent n’en ont guère plus. Il a hélas raison.
La démocratie est en crise profonde, l’Europe également. Le national populisme agressif et xénophobe menace de remplacer notre héritage démocratique par l’arbitraire et le peuple en redemande.
Vivons-nous les dernières années d’une ère de liberté et de relative prospérité? Après les trente glorieuses, les trente calamiteuses, ensuite:la fin du jambon !
Les filets sociaux retiennent les forces révolutionnaires mais pour combien de temps ? Les démocraties s’endettent dangereusement et prennent l’eau de partout, y compris aux Etats-Unis..
Si les émeutes londoniennes devaient, par malheur, embraser l’ensemble des banlieues européennes, ce serait la fin et le déferlement des réfugiés de tous les printemps arabes partout en Europe. Demain on se contentera d’ un pain très, très amer; qui n’aura de pain que le nom.

Dans son plaidoyer flamboyant, l'éditorialiste du Telegraph met directement et violemment en cause les comportements éthiques des élites économiques et politiques britanniques lesquelles se déchainent contre le comportement des émeutiers. Son analyse fait un tabac sur la toile : près de cinq mille réactions de lecteurs !

Résumons son propos : pour répondre aux émeutes qui secouent le pays depuis le week-end dernier, le Premier ministre a voulu se montrer draconien, au point de tomber dans des excès de populisme sécuritaire. N’est pas Churchill le premier Cameron venu… «La contre-attaque sera cinglante”, a-t-il assuré devant les Parlementaires, après avoir prévenu que « toute personne condamnée doit s'attendre à faire de la prison».

La démesure des décisions judiciaires, exigées par le chef du chef du gouvernement, fait débat. Des critiques acerbes s'élèvent à l’encontre de l'analyse des autorités au pouvoir. Le Premier Ministre a dénoncé «la culture» des émeutiers, «glorifiant la violence, témoignant d’un manque de respect à l’égard de l'autorité de la part de véritables « gangs des rues ». Pour y faire pièce, il réclame «plus de disciplines dans nos écoles», «un système judiciaire criminel qui marque “une frontière nette entre le bien et le mal”.
Oborne estime pour sa part que « la criminalité dans les rues ne saurait être dissociée de la désintégration morale des plus hauts responsables de la société britannique. Les deux dernières décennies ont entraîné un déclin terrifiant des critères moraux au sein de l'élite gouvernante britannique. Que des politiciens mentent ou trichent est devenu « acceptable » ou de moins ne semble choquer personne.
“Il n'y a pas que la jeunesse démontée de Tottenham qui a oublié qu'elle a des devoirs à côté de ses droits; c’est pareil pour certains rupins de Chelsea et Kensington”.

Peter Oborne considère que les élites londoniennes sont pour la plupart « aussi déracinées et coupées du reste de la Grande-Bretagne que les jeunes désœuvrés sans emploi qui ont causé de terribles ravages”.
Peu d'entre eux s'empressent de payer leurs impôts s'ils peuvent l’éviter. Beaucoup ne sentent aucune obligation envers la société, un sentiment qui semblait pourtant naturel il y a à peine quelques décennies encore, même chez les nantis». Et de citer les exemples de Richard Branson, le patron de Virgin, ou de Philip Green, le patron de Topshop, qui, pour éluder l’impôt sur leurs bénéfices faramineux ont domicilié leur société dans des paradis fiscaux.

Les politiques ne vaudraient pas mieux que l'élite économique comme l'a révélé le scandale récent concernant des dépenses de parlementaires renommés.
Parmi les orateurs qui se sont déchainés contre les jeunes au Parlement de Westminster, le Daily Telegraph pointe Gerald Kaufman qui avait exigé un remboursement de 8.865£ (près de 10.000 euros) pour un vulgaire téléviseur. La paille et la poutre! Ce n’est qu’un exemple parmi cent.

Surtour, Oborne relève que ,« le Premier Ministre excusait son erreur de jugement en embauchant l'ancien directeur de rédaction Andrew Coulson en clamant que chacun mérite une seconde chance». Pas question à l’évidence de seconde chance pour les émeutiers et les casseurs. “Cette morale à deux vitesses est symptomatique des « doubles standards » répandus au sommet de la société anglaise. “

“Something has gone horribly wrong in Britain . If we are ever to confront the problems which have been exposed in the past week, it is essential to bear in mind that they do not only exist in inner-city housing estates.
The culture of greed and impunity we are witnessing on our TV screens stretches right up into corporate boardrooms and the Cabinet. It embraces the police and large parts of our media. It is not just its damaged youth, but Britain itself that needs a moral reformation.”
En vérité, ce qui gangrène la société anglaise et toutes les sociétés européennes c’est l’agonie de l’éthique de la base au sommet.
Les contrastes entre les quartiers de déréliction londoniens, parisiens, bruxellois, anversois sont un phénomène de société européen. Tôt ou tard cette non-mixité des quartiers mettra à mal la cohésion sociale et entrainera des tensions insupportables.
Vouloir instaurer de force une mixité sociale à l’école est un leurre.
Il faut commencer par mixifier les quartiers ce à quoi contribue, qu’on le veuille ou non la gentrification.
It is not just its damaged youth, but Britain itself that needs a moral reformation.
Ce qui est vrai pour le Royaume-Uni l’est également pour l’ensemble de l’Europe.
A quand le réveil, le sursaut éthique européen ?
MG

lundi 22 août 2011

"L'Europe est en danger"

Pour le financier américano-hongrois, George Soros, 81 ans, les dirigeants avancent. Mais ce spécialiste des monnaies affirme qu'il faut aller plus loin, pour gagner la bataille contre les spéculateurs.
PENSEZ-VOUS QUE L'EURO SOIT EN DANGER ?
George Soros : Oui. L'Europe est en danger. La situation est grave et les autorités commencent seulement à prendre la chose au sérieux. Jusqu'à présent, elles ne faisaient que répondre aux pressions des marchés. Maintenant, elles se mettent à discuter de solutions de long terme. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'améliorer la gouvernance de la zone euro. La question n'est plus de savoir s'il faut une monnaie unique ou non. L'euro existe et s'il s'effondrait, cela se traduirait par une crise bancaire totalement hors de contrôle. Le monde plongerait alors dans une profonde récession.
VOUS ETES FAVORABLE A LA CREATION D'EURO -OBLIGATIONS AFIN DE MUTUALISER LES DETTES DES PAYS…
Oui, et je pense que Nicolas Sarkozy a eu raison de dire, mardi, que les euro-obligations doivent être envisagées à la fin du processus. Cela doit être l'objectif. Pour sortir de l'ornière, les pays membres doivent se financer à un coût raisonnable. Les euro-obligations sont le meilleur moyen d'y parvenir. Mais le diable est dans les détails ! Par qui, comment et dans quelle quantité ces titres doivent-ils être émis ? Tout cela doit être discuté.
Et cela ne suffit pas. Avec toutes les discussions sur les euro-obligations, on en oublie l'état du système bancaire européen lui aussi en crise. Les établissements sont trop fragiles. Ils sont sous-capitalisés et détiennent beaucoup de titres de dettes européennes, jusqu'ici considérés comme des produits sans risque. Ce n'est évidemment plus le cas. En particulier concernant les titres espagnols et italiens. Il faut lever ce risque avec des euro-obligations et recapitaliser les banques. Elles ont des difficultés à se prêter entre elles et coupent leurs lignes de crédits. Cela pousse l'Europe dans la récession.
CELA POURRAIT-IL AUSSI POUSSER UNE BANQUE A LA FAILLITE ?
Personne ne laisserait plus une telle chose arriver. Mais si c'était "autorisé", cela pourrait facilement se produire !
LANCER LES EURO-OBLIGATIONS RECLAME LA MISE EN PLACE D'UN MINISTERE EUROPEEN DE L'ECONOMIE ET D'UNE AGENCE DE LA DETTE. OR, RIEN DE TOUT CELA N'EXISTE…
C'est exact. Certains, comme le ministre allemand des finances, Wolfgang Schaüble, et Otmar Issing, ancien membre de la Banque centrale européenne (BCE), disent qu'il faut donner à la zone euro une légitimité politique. Ils ont raison.
A COURT TERME, QUE FAIRE ?
Les euro-obligations sont la solution ultime. En attendant, le conseil des ministres européens des finances doit autoriser la BCE à fournir de la liquidité pour permettre aux Etats de se financer à des taux raisonnables. Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) pourrait aussi être utilisé comme une banque et emprunter à la BCE avec une garantie des Etats. Cela pourrait être une solution temporaire, jusqu'à la création des euro-obligations. Le problème ensuite sera de fixer une limite aux emprunts des différents Etats.
EN 1992, VOUS AVEZ PARIE SUR LA SORTIE DE LA LIVRE STERLING DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN (SME), AVEC SUCCES. LES MARCHES PEUVENT-ILS GAGNER CONTRE L'EURO ?
Certainement. La zone euro telle qu'elle est construite n'a pas d'autorité budgétaire et fiscale. Tant que cette puissance n'existera pas, le marché pensera qu'il peut gagner. Il a face à lui la BCE. Mais son pouvoir se limite à résoudre les problèmes de liquidités – pour rendre les marchés plus fluides – sans s'attaquer aux problèmes de solvabilité des Etats.
APRES LA GRECE , L'ESPAGNE, L'ITALIE, LA FRANCE PEUT-ELLE ETRE LA CIBLE D'ATTAQUES SPECULATIVES ?
Cela a déjà commencé ! Est-ce légitime ? Oui. Car si l'Italie et l'Espagne ne sont plus en position d'aider la Grèce , la quote-part de la France pour sauver Athènes augmentera. Et encore plus, évidemment, si l'Italie et l'Espagne venaient à réclamer de l'aide. Et ce fardeau s'ajoute aux problèmes internes à la France. Des réformes structurelles importantes sont nécessaires.
FAUT-IL AUTORISER DES PAYS A SORTIR DE LA ZONE EURO ?
Oui. L'euro peut survivre à la sortie de pays comme la Grèce ou le Portugal, de taille modeste. Mais l'Union éclaterait si c'était le cas de l'Italie ou de l'Espagne. Il faut donc distinguer les petits pays des grands. Mais même si un petit pays comme la Grèce abandonnait l'euro, cela provoquerait un chaos, l'effondrement de son système bancaire. Autoriser un pays à quitter la zone euro réclame donc une préparation minutieuse. Il faut s'assurer que les prêteurs ne sont pas spoliés, garantir les dépôts des épargnants et faire en sorte que les banques restent debout. Tout cela doit être écrit noir sur blanc.
LA SITUATION EST GRAVE, DITES-VOUS. PENSEZ-VOUS QU'UN ETAT EUROPEEN PUISSE FAIRE FAILLITE ?
C'est tout à fait possible. S'il s'agit d'une "faillite organisée", on peut très bien envisager de gommer une partie de la dette. C'est déjà le cas de la Grèce. Si cela n'a pas pris le nom d'une banqueroute, l'accord du 21 juillet a mis sur pied un défaut organisé du pays sans provoquer de séisme.
AU-DELA DE LA DETTE , LE PROBLEME FONDAMENTAL DE L'EUROPE N'EST-IL PAS LIE A SA CROISSANCE ATONE ?
Les deux sont connectés. Les problèmes s'aggravent l'un l'autre. Prenons le cas de l'Espagne, lorsque vous avez un taux de chômage de plus de 20 %, il est nécessaire d'augmenter les aides sociales pour éviter de plonger le pays dans la récession. Si vous ne pouvez augmenter le déficit, alors vous êtes piégés.
QUE FAIRE ?
En Grèce comme en Espagne, il faut mettre en place des réformes structurelles ; rendre plus flexible le marché du travail et gagner en compétitivité. Mais la demande intérieure doit aussi être stimulée. Il faut établir des règles qui autorisent les pays dont le chômage est élevé à rester déficitaire. Le problème est que l'Allemagne a des idées fausses à ce sujet. Elle aimerait que tous les pays aient des budgets à l'équilibre.
LES ETATS-UNIS AUSSI ONT UN PROBLEME DE DETTE ET DE CROISSANCE…
Le problème est d'ordre politique. Il faut mettre en place des stimuli pour accroître la productivité et redémarrer la machine. Mais les pressions politiques contre une hausse des dépenses publiques empêchent ce type de mesures. Dès lors la Réserve fédérale américaine (Fed) peut être le recours. La banque centrale peut déployer un nouveau "QE3", pour injecter plus d'argent dans le système. Cela ferait baisser le coût du crédit, encouragerait les investissements et la consommation. Mais c'est moins efficace. L'argent pourrait rester dans les banques ou se nicher hors des Etats-Unis. Finalement, le blocage est politique comme en Europe. C'est plus grave.
QUE VOULEZ-VOUS DIRE ?
Les problèmes sont complexes mais les gens veulent des réponses simples. Cela conduit certains à être frustrés et à adopter des positions antieuropéennes comme en Finlande ou en Allemagne où certains se disent opposés aux transferts financiers. Nous devons être unis. Nous n'avons pas le choix.
VOUS ETES NE A BUDAPEST MAIS VIVEZ AUX ETATS-UNIS. VOUS SENTEZ-VOUS EUROPEEN ?
Je suis européen !
Aux Etats-Unis, le milliardaire Warren Buffett propose d'augmenter les impôts des "super-riches" pour participer à l'effort national. Etes-vous d'accord ?
Bien sûr. Warren Buffett est un investisseur talentueux et malin. Il réfléchit à long terme et sait défendre les intérêts des surper-riches. Il a conscience que si les riches ne font rien aujourd'hui, ils se mettront le public à dos dans les prochaines années.
(Propos recueillis par Cécile de Corbière et Claire Gatinois)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
NOUS DEVONS ÊTRE UNIS ! NOUS N’AVONS PAS LE CHOIX.
1. On n'a pas d'autre choix que d'améliorer la gouvernance de la zone euro.
2. Pour sortir de l'ornière, les pays membres doivent se financer à un coût raisonnable. Les euro-obligations sont le meilleur moyen d'y parvenir! Les euro-obligations sont la solution ultime.
3. Lancer les euro-obligations réclame la mise en place d'un ministère européen de l'économie et d'une agence de la dette. Or, rien de tout cela n'existe…
4. Il faut donner à la zone euro une légitimité politique. La zone euro telle qu'elle est construite n'a pas d'autorité budgétaire et fiscale. Tant que cette puissance n'existera pas, le marché pensera qu'il peut gagner.
5. Oui. L'euro peut survivre à la sortie de pays comme la Grèce ou le Portugal, de taille modeste. Mais l'Union éclaterait si c'était le cas de l'Italie ou de l'Espagne.
6. Qu'un état européen puisse faire faillite, c'est tout à fait possible.
7. rendre plus flexible le marché du travail et gagner en compétitivité. Mais la demande intérieure doit aussi être stimulée. Le drame est que l'Allemagne a des idées fausses à ce sujet. Elle aimerait que tous les pays aient des budgets à l'équilibre.
8. Le problème est d'ordre politique. Il faut mettre en place des stimuli pour accroître la productivité et redémarrer la machine. Mais les pressions politiques contre une hausse des dépenses publiques empêchent ce type de mesures.
9. En Finlande en Allemagne (ou en Flandre) certains se disent opposés aux transferts financiers. Nous devons être unis. Nous n'avons pas le choix.

ANGELA MERKEL TOUJOURS PAS PRETE POUR LES EURO-OBLIGATIONS
La chancelière allemande a admis ne pas savoir "si dans un futur lointain nous aurons besoin de nous adapter".
La chancelière allemande Angela Merkel s'est une nouvelle fois opposée dimanche aux euro-obligations qui creuseraient la dette des 17 membres de la zone euro, tout en laissant la porte ouverte à un changement de politique ultérieur.
Selon Mme Merkel les "eurobonds" seraient "exactement la mauvaise route à prendre", parce qu'ils mèneraient à une "union de la dette au lieu (d'apporter) plus de stabilité" dans les Etats de la zone euro.
"La solution à la crise actuelle ne passe pas par les eurobonds", a-t-elle rappelé lors d'un entretien à la télévision allemande.
La chancelière a admis ne pas savoir "si dans un futur lointain nous aurons besoin de nous adapter".

Louise Baterna, van Manilla naar Turks Schaarbeek

“Ik ben gelukkig dat Schaarbeek mij gekozen heeft. In Sint-Lambrechts-Woluwe, waar ik woon, zou mijn kruidenierswinkeltje annex thee- en lunchhuisje een van de zovele zijn. Hier, in deze straat waar Turkse kruideniers de toon zetten, ben ik de vreemde eend in de bijt. Anders, en toch geadopteerd door mijn buren.” In haar peperkoeken huisjes verwent Louise Baterna haar klanten met exotische en fairtradeproducten, huisbereid gebak, quiches, soep en thee uit alle windstreken.

Louise Baterna: “Na mijn verhuizing naar België was ik alleen nog bezig met het feit dat ik hier anders was dan de anderen, en met de vraag hoe ik me een weg moest banen. Het is het lot van zowat elke immigrant, denk ik.”
L es Trouvailles de Louise is er een beetje vanzelf gekomen, zegt mijn goedlachse en charmante gastvrouw terwijl ze een courgettetaart in de oven schuift.
“Mijn vijf broers, mijn twee zussen en ik hebben onze ouders nooit in loondienst zien werken. Mijn vader was schrijver en journalist. Hij was daarnaast ook actief in vastgoed en heeft daarna nog een reclamebureau geopend, omdat er nu eenmaal tien monden gevoed moesten worden. Toch heeft hij nooit zijn creativiteit verloochend: daarvan getuigt de film die hij in die jaren heeft geproduceerd.”
“Ook mijn moeder heeft meer dan haar duit in het zakje gedaan. Ze heeft een schoenwinkel gehad, een zaak in huishoudtoestellen, en daarna is ook zij in de vastgoedsector gestapt. De up and downs hoorden erbij. Soms lacht de wereld je toe, soms heb je het moeilijk. Alleen mijn twee zussen hebben achteraf een andere weg gekozen, in Australië. De ene werkt in een bank, de andere voor de universiteit van Sydney.”
“Ikzelf heb na mijn aankomst in België ook een aantal jaar nine-to-five jobs gehad, maar nu zowat tien jaar geleden wilde ik eindelijk op eigen benen te staan. Ik deed dat met een groothandel, import van Filipijnse mango’s en andere specialiteiten. In Schaarbeek, dat mij als het ware heeft gekozen, niet omgekeerd: ik was op zoek naar een opslagplaats, en hier achterin was er een ruimte die perfect geschikt was. Beetje bij beetje ben ik me hier thuis beginnen voelen. Deze buurt doet me een beetje denken aan Manilla. Het loopt hier niet strikt volgens het boekje, de mensen trekken hun plan. Ik vind de negatieve kijk die veel mensen op het Turkse gedeelte van Schaarbeek hebben, ook niet fair. Meer nog, ik voel me hier beschermd. Mocht hier iets gebeuren, dan zouden de buren aan komen rennen. Ik weet niet of dat elders het geval zou zijn.”
“De tweede stap was de invoer van fairtradeproducten, vervolgens heb ik het winkeltje geopend en uiteindelijk, daaraan gekoppeld, een lunch- en tearoom. ‘De culminatie van mijn integratie’ noem ik deze plek steevast, het bewijs dat ik deel uitmaak van de Belgische gemeenschap, door mijn eigen baan te creëren, door Belgen en andere klanten te verwelkomen in mijn wereld. Hier ben ik gelukkig, hier hoor ik thuis. Hier wil ik mensen gelukkig maken: voor mij is dat de essentie van koken. Echt goed in het volgen van recepten ben ik niet, ik volg mijn hart. En om dat goed te doen, moet ik zelf goed in mijn vel zitten. Ben ik triest of boos, dan bak ik er weinig van. Gelukkig ben ik meestal goedgemutst.”
“Het is hard werken, maar tegelijk is dit mijn ontspanning. En als ik mezelf extra wil verwennen, dan lees ik een goed boek of ga ik eens lekker shoppen; dat mag zelfs in supermarkten zijn. Ga ik naar het buitenland, Parijs of Londen, dan spendeer ik minstens twee uur in warenhuizen. Nieuwe producten ontdekken, zien wat de mensen eten, experimenteren. Ook Brussel is op dat vlak interessant. Her en der verspreid vind je hier etnische shops: Russische, Poolse, oosterse, Japanse... Maar voor kleding ga ik liever naar Parijs en zeker Londen. Londen is op zich niet zo duur omdat het pond zo laag staat, en je hebt een onmetelijke keuze, veel groter dan hier. Niet dat ik het zoveel doe. Te weinig tijd, niet genoeg geld.”
REGELTJES
Alles heeft Louise Baterna van nul moeten leren. “Voor mijn komst naar België had ik zelfs nooit een ei gekookt. Maar al doende leert een mens snel. Een zaak runnen in België was een veel hardere leerschool. Het Belgische sys teem is niet zo vriendelijk voor zelfstandige ondernemers als het Filipijnse. Heel veel red tape: rigide regeltjes alom; strenge, soms onduidelijke administratieve verplichtingen. Dat weegt. Zeker als je, zoals ik, alles zelf moet doen. Vergissingen worden niet vergeven. Fysiek, mentaal en emotioneel is het zwaar, en zelfs financieel zorgt het voor constante stress. Je moet er ook een beetje voor gemaakt zijn, veel mensen zouden er onmogelijk mee kunnen leven. Maar ik doe het omdat ik het ontzettend graag doe, al is het omzeggens negen dagen werken op de zeven. Zeker nu ik enkele weken geleden nog een zaak heb geopend hier in Schaarbeek. Een lunchbistro in het Maison des Arts. (Daar, aan de Haachtsesteenweg, nam Baterna L’Estaminet over van Eric Paterek, red.) Een gezellige bedoening die Brusselse geschiedenis ademt, een beetje in de trant van de taverne van Theater Toone. Gelukkig maar dat mijn man en dochter heel begripvol zijn geweest, want het was een heel stresserende periode waarin ik bijna nooit thuis was. Dat zal ik op een andere keer toch moeten goedmaken, vrees ik.”
“Mijn moeder is minder in haar nopjes. In mei is ze nog op bezoek geweest, samen met mijn twee zussen. We hebben toen een kleine cruise gemaakt voor haar 75ste verjaardag. Hoe mijn leven is gelopen, fascineert en bedroeft haar tegelijkertijd. Altijd had ze gedacht dat ik zou kiezen voor een comfortabeler leven, met minder onzekerheid, minder werk, minder zorgen. Ik vind het vreemd dat het haar verrast, dat ze het moeilijk kan aanvaarden. Dan zeg ik: ‘Je vergeet hoe je zelf was, ik heb je ook steeds in de weer gezien. Je was bijna nooit thuis.’ Maar tegelijkertijd is ze trots, hoor. En ik denk dat mij hetzelfde te wachten staat. Mijn dochter Simone, nu veertien, heeft thuis ook nooit iets anders gezien; net als ik werkt mijn man zelfstandig, als freelance journalist. Enkele dagen geleden vroeg mijn beste vriendin haar wat ze later wil. Haar antwoord was: ‘Een zaak uit de grond stampen. Iets in fashion.’ Zo zie je maar dat de appel niet ver van de boom valt.”
ALS OP EEN PAARD
Wait and see, in het leven weet je maar nooit. Was Baterna begin jaren 1990 niet als correspondente voor The Manila Bulletin naar een toeristisch congres in Indonesië gegaan – ze heeft journalistiek gestudeerd –, dan had haar toekomst er anders uitgezien.
“Ik heb er mijn man leren kennen, het was liefde op het eerste gezicht. Dus koos ik voor een leven aan de zijde van François. Ik had daarvoor al veel gereisd, maar ik kende België of Brussel van haar noch pluim. Ik wist echt niet wat me te wachten stond. Maar ik was wel bereid me in het avontuur te storten, voor de volle honderd procent.”
“Simpel was het niet, dat nieuwe leven in een vreemd land waarvan je de talen niet spreekt, een vreemde cultuur, ver weg van familie en vrienden. Het was een reality check, snel weer met beide beentjes op de grond. Alles klinkt, oogt en ruikt anders dan wat je hebt gekend. Ik was zoveel met al die dingen bezig, dat ik niet echt de tijd nam om mijn nieuwe omgeving in me op te nemen en dingen te ontdekken. Ik was alleen nog bezig met het feit dat ik hier anders was dan de anderen, en met de vraag hoe ik mij een weg moest banen. Een beetje verloren. Het is het lot van zowat elke immigrant, denk ik. Je vaderland blijft in je leven, onvermijdelijk. Het is net als boven op een paard zitten. Het ene been hier, het andere daar. En nostalgie is nooit ver weg. Net als de vraag hoe je leven geweest zou zijn als je gebleven was.”
“Ik neem dan ook elke gelegenheid te baat om mijn vaderland in een positief daglicht te stellen. Ik ben dan wel niet actief binnen de Filipijnse gemeenschap, maar ik heb er toch een punt van gemaakt in België iets te doen voor het land waar ik ben opgegroeid en waar ik nog elk jaar terugkom. Zo heb ik onder meer een modeshow met ontwerpen uit Filipijnse weefsels georganiseerd, en importeerde ik – als eerste – Filipijnse mango’s in Europa. En samen met mijn man heb ik het boek van Chris De Stoop over vrouwenhandel, Ze zijn zo lief, meneer, vertaald naar het Engels, ter publicatie in de Filipijnen. Als waarschuwing.”

Les Trouvailles de Louise, Josaphatstraat 290, 1030 Schaarbeek

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
PROOF OF THE PUDDING
« The proof of the pudding is in the eating » dit le célèbre proverbe anglais qui est la plus belle métaphore du pragmatisme anglo saxon. « Tu veux connaître le goût du pudding ? Alors commence par le manger ». Cet article est excellent mais il n’est fait que de mots ; « words, words, words ». Si vous voulez savourer le charme de la cantine exquise de Louise rendez-vous dans la sinistre rue Josaphat en face de la plus belle des façades Art nouveau, celle de l’Ecole n°1, celle du fabuleux Gymnase et celle, moins esthétique mais intéressante de la « maison des femmes » de Schaerbeek. Vous passerez, à peu de frais, un midi gourmand, interculturel et parfaitement dépaysant.
MG

dimanche 21 août 2011

La laïcité, clé de voûte du pacte républicain ?

On est en droit d’en douter si, comme je l’ai fait ce week-end, on suit chacun des journaux télévisés de la 2.
Le service public a surtout, en ce week-end du 15 août, servi la soupe à l’Église catholique. Deux matinées d’émissions religieuses, les journées mondiales de la jeunesse servies matin, midi et soir sans aucun recul critique.
Certes, chacun a le droit de pratiquer son culte librement. Certes les JMJ sont un évènement. Mais la couverture qui lui est consacrée par le service public d’information dans un pays constitutionnellement laïque ne manque pas d’interpeller ceux qui, comme moi, n’adhèrent à aucune religion ou croyance.
Dans le même temps, A2 s’est bien gardée de profiter de l’inculpation d’un médecin urgentiste pour rouvrir un débat – pourtant bien nécessaire – sur l’euthanasie. Ce débat, comme le montrent les exemples belges et néerlandais, est pourtant possible, constructif et respectueux des convictions de chacun.
Mais où la voix des non-croyants peut-elle se faire entendre dans les médias français ? Nulle part. Tous les dimanches, A2 nous propose Les chemins de la foi, une série de programmes présentant des points de vue bouddhistes, musulmans, juifs et chrétiens. La télévision belge, qui dans ce domaine constitue un exemple à suivre, a regroupé ses émissions sous l’étiquette bien plus respectueuse En quête de sens. Et le point de vue des non-croyants y est bien représenté.
Mais y a-t-il encore des défenseurs de la laïcité en France capable de mener des combats d’aujourd’hui et pas des combats du passé, comme cela semble trop souvent le cas dans leurs publications ?

Voilà le message que j’ai adressé hier soir à France télévision. Ce mardi, pour la première fois, la chaîne a, très brièvement, donné la parole à des voix espagnoles critiques. Le journal télévisé a aussi rendu compte d’une manifestation de soutien au docteur Bonnemaison. On ne peut manquer de s’interroger sur le traitement de ces deux évènements. D’une part une couverture complaisante d’une opération de reconquête de l’espace public (autrement dit, une tentative de retour au bon vieux cléricalisme comme rempart contre la sécularisation), d’autre part une approche légaliste et moralisatrice d’un problème de société réel que l’hypocrisie ne fera pas disparaître. Il y a du travail, mais personne ne peut croire que le combat laïque ne soit pas utile pour défendre le pluralisme face à la volonté de réévangélisation soutenue par Ratzinger.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
UN COUP DE GUEULE SYMPPATHIQUE ET NECESSAIRE
Wachtelaer a un grand avantage : il va droit au but sans jamais tourner autour du pot. Dans une société en voie de sécularisation, le point de vue éthique des non croyants se doit d’être entendu de tous car il est interpellant. L’éthique peut se fonder sur le religieux mais avant tout, elle se fondra sur elle-même. Notre monde repus qui se démonde a besoin d’éthique plus que de pain. L’éditorialiste Peter Oborn (Daly Telegraph) ne dit pas autre chose en réagissant au discours sécuritaire et plat de Cameron. . « The culture of greed and impunity we are witnessing on our TV screens stretches right up into corporate boardrooms and the Cabinet. It embraces the police and large parts of our media. It is not just its damaged youth, but Britain itself that needs a moral reformation.”
L’éthique laïque c'est-à-dire non religieuse est au dessus de toutes les éthiques. Débarrassée de tout un fatras de règles orthopraxiques, le Coran peut se lire comme une éthique du Bel Agir ; les évangiles comme une éthique de l’amour ; la démarche laïque comme une éthique de la responsabilité. Mais qui fait ce type de lecture ?
Cela dit « Les chemins de la foi, une série de programmes présentant des points de vue bouddhistes, musulmans, juifs et chrétiens. » sont des moments de télévision de grande qualité, même si on regrette l’absence d’un volet non religieux. Nous les avons suivis pendant des années et y avons glané une culture trans religieuse de première main. Il n’est pas inintéressant de passer trois ou quatre heures devant son écran télé le dimanche matin sur antenne Deux.

A bien des égards, c’est aussi exaltant qu’un match de foot, pourvu qu’on soit ouvert à l’autre et qu’on conserve son libre arbitre et son esprit critique.
MG

Milquet hekelt 'grote verklaringen' Olivier Maingain

CDH-voorzitter Joëlle Milquet haalt vrijdag, in een interview met Le Soir, uit naar de 'grote verklaringen' van FDF-voorzitter Olivier Maingain. Ze beschuldigt hem ervan 'het risico op het uiteenspatten van het land' aan te wakkeren.
Maingain verduidelijkte deze week nog eens zijn drie voorwaarden voor een splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde: de uitbreiding van Brussel, de 'volledige toepassing' van het minderhedenverdrag van de Raad van Europa en de uitbreiding van de bevoegdheden van de Franse gemeenschap in de Vlaamse rand. Daarnaar gevraagd, zegt Milquet te betwijfelen of deze aanvaard zullen worden door de de Vlaamse partijen aan de onderhandelingstafel van formateur Elio Di Rupo.
'Als er geen akkoord komt, wat zal het FDF dan gewonnen hebben?', zegt Milquet. 'Ik hou van grote verklaringen, maar waarvoor (dienen die)? Om te mislukken? Liggen de elementen waar hij over spreekt op tafel? Neen. En we krijgen er het risico op het uiteenspatten van het land bovenop. Is het zo dat we de Franstaligen verdedigen?'
Zelf mikt ze op minder grote Vlaamse compensaties. 'Er zijn rechten in de zes (faciliteiten)gemeenten die gevrijwaard moeten worden, op juridisch en op electoraal niveau. Er is het concept van de metropolitane gemeenschap dat cruciaal kan blijken voor de ontsluiting van Brussel. Dat zijn mogelijke punten van vooruitgang', aldus Milquet.
Op de RTBF-radio voegde ze er vrijdagochtend aan toe te hopen dat tegen begin oktober een akkoord gevonden kan worden.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
VADE RETRO MAINGAIN
« Madame non » aurait-elle changé, sinon de sexe politique du moins de conviction? Voilà que le poisson pilote d’Elio requin est devenue une poupée qui dit oui, qui dit oui pourvu que « vive toujours grande et belle notre invincible unité ».
Maingain se fout de tout hormis de ses 150.000 électeurs prospères de la périphérie. C’est que, s’il devait les perdre, il perdrait tout ou presque, alors il joue son va tout. Et le petit Michel laisse faire.
Mais Joëlle surprend quand elle pointe une évidence :
“Er is het concept van de metropolitane gemeenschap dat cruciaal kan blijken voor de ontsluiting van Brussel.”
En effet, la communauté urbaine bruxellois déborde largement des 19 communes du carcan. Le problème d’aujourd’hui, de demain surtout, concerne le vivre ensemble de plus de deux millions de Bruxellois brabançons.
MG

samedi 20 août 2011

«L’Europe a un problème de fond»

Si l’Europe ne va peut-être pas exploser, «rien n’est résolu» pour Guy Verhofstadt qui pointe « des problèmes de fond».

L’EUROPE EST-ELLE VRAIMENT AU BORD DU GOUFFRE, COMME LE DIT DELORS ?
«En tout cas, il y a un problème de fond : on a une union monétaire, mais pas d’union économique et politique. Et les leaders politiques européens ne sont pas capables de faire le saut. Dans le passé, de telles crises servaient de tremplin pour faire un saut vers une Europe beaucoup plus intégrée. A présent, ils hésitent, ils prennent des demi-mesures, puis encore des demi-mesures, les Français et les Allemands se rencontrent pour la énième fois, mais rien n’est résolu, au contraire : les marchés ont négativement réagi au sommet franco-allemand. »

DELORS MONTRE L’ALLEMAGNE DU DOIGT. LE VRAI PROBLEME POLITIQUE AUJOURD’HUI EST-IL LA RETICENCE ALLEMANDE ?
«Oui et non. Oui, dans la mesure où l’Allemagne a toujours été très pro-européenne et communautaire, mais que depuis la réunification, ça a changé. Cela dit, il y a aussi un problème français. Merkel et Sarkozy annoncent un gouvernement économique, mais c’est quoi ? Un conseil intergouvernemental qui va se réunir deux fois par an ! On nous prend pour des idiots ? Un gouvernement économique, ça travaille tous les jours et ça se réunit deux fois par semaine ! Ce n’est pas sérieux ! Le saut en avant, ce serait un Pacte de stabilité avec des sanctions automatiques, donc pas décidées par les Etats eux-mêmes. Deuxièmement, ce serait une Commission européenne qui mettrait en place en son sein un « kern » avec tous les portefeuilles qui concernent l’euro, et qui aurait le pouvoir et les instruments pour obliger les Etats à faire les réformes nécessaires à une réduction des clivages entre les économies de la zone euro. Et troisièmement, ce serait le marché obligataire unique, qui augmenterait la discipline et la solidarité. C’est cela que les marchés demandent. »

MAIS QUI, DANS L’UNION EUROPEENNE, PEUT TENIR TETE A MERKEL ET SARKOZY ?

« Les marchés financiers le font ! Et le Parlement européen aussi, qui livre actuellement bataille sur la question de la gouvernance économique – parce que les Etats ne vont jamais se sanctionner eux-mêmes. Schuman et Monnet ont voulu créer la Commission européenne, les institutions européennes, le Parlement européen, pour échapper à la logique égoïste des Etats. Et maintenant les dirigeants européens réinventent cette logique. Ça s’appelle la « méthode de l’Union ». Mais en réalité, c’est un système où les Etats peuvent échapper aux règles ! »

QUE PEUT FAIRE LA COMMISSION EUROPEENNE CONTRE CETTE LOGIQUE ?

Elle peut faire des choses ! Elle doit être active, et utiliser son droit d’initiative. Tout ce que Merkel et Sarkozy font : leurs sommets, leurs trucs, leurs conseils, ça ne veut rien dire si la Commission utilise son droit d’initiative. Qu’elle dépose une proposition de marché obligataire ! Qu’elle dépose une proposition de gouvernement économique ! Mais si elle n’utilise son droit d’initiative que lorsque tous les Etats sont d’accord, c’est la fin du droit d’initiative – ou en tout cas c’est céder ce droit à d’autres.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
VOX CLAMANS IN DESERTO
Guy Verhofstadt est une des grandes voix d’Europe, une voix qui clame dans le désert de l’indifférence populiste qui n’a de souci que pour les cercles étroits de l’égoïsme façon Tea Party.

Le ballet pathétique Sarko-Angela ne convainc personne, pas même les protagonistes.

Un texte à méditer à chaud, à froid. Depuis des mois, le Gantois toscan ne dit pas autre chose. Personne n’écoute. Dommage.
MG

vendredi 19 août 2011

Delors: «L'euro et l'Europe sont au bord du gouffre»L'ancien président de la Commission européenne, le Français Jacques Delors a estimé jeudi que l'euro et l'Union européenne étaient «au bord du gouffre» en dénonçant au passage la réaction trop timide, selon lui, des dirigeants européens.
«Ouvrons les yeux: l'euro et l'Europe sont au bord du gouffre. Et pour ne pas tomber le choix me paraît simple: soit les Etats membres acceptent la coopération économique renforcée que j'ai toujours réclamée, soit ils transfèrent des pouvoirs supplémentaires à l'Union», affirme M. Delors dans un entretien publié conjointement par le journal belge Le Soir et le quotidien suisse Le Temps.

L'ancien président de la Commission européenne (1985-1994) se montre sévère sur le résultat de la rencontre entre le président Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkel. «Tel quel, cela ne servira à rien», dit-il. Il se montre tout aussi critique sur la proposition de créer un ministre des Finances de la zone euro en qualifiant ce projet de «gadget farfelu».
M. Delors plaide notamment pour une mutualisation partielle de la dette des Etats «jusqu'à hauteur de 60% de leur PIB».
«La mutualisation partielle des dettes, c'est la pompe pour éteindre le feu et redonner un sens à la coopération communautaire. Les Etats membres, simultanément, doivent lever leurs dernières objections aux six projets de directives sur la gouvernance économique, dont le Parlement européen a logiquement durci le contenu pour rendre plus automatique les sanctions en cas de dérapage budgétaire», a-t-il expliqué.

«J'ai toujours dit que le succès de l'Europe, sur le plan économique, repose sur un triangle: la compétition qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit. Il faut passer à l'acte. Car si on ne le fait pas, les marchés continueront de douter», a-t-il mis en garde.
«Depuis le début de la crise, les dirigeants européens sont passés à côté des réalités. Comment peuvent-ils penser que les marchés vont croire aux promesses du sommet de la zone euro, le 21 juillet, s'il faut attendre la fin septembre pour les transformer en actes?», a-t-il ajouté.
(Source AFP)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
EUROPE : COMPETITION COOPERATION ET SOLIDARITE
«J'ai toujours dit que le succès de l'Europe, sur le plan économique, repose sur un triangle: la compétition qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit. Il faut passer à l'acte. Car si on ne le fait pas, les marchés continueront de douter»
Et pendant ce temps là, les chefs d’Etats nationaux continuent à se comporter comme des nains de jardins. Pour preuve, la remise en action du carrousel des négociations belgo belges.

Passif

Obama déçoit. L’élection d’un président noir, jeune et démocrate après huit ans d’obscurantisme et de chauvinisme républicains avait suscité d’immenses espoirs. Aux Etats-Unis et au-delà. A quatorze mois de la présidentielle américaine, la cote d’Obama est en berne selon tous les sondages. Pour une raison simple : «C’est l’économie, espèce d’idiot» , avait expliqué James Carville, l’un des stratèges de la victoire de Clinton (Bill) en 1992. Le chômage reste ainsi exceptionnellement élevé aux Etats-Unis avec ses graves conséquences sociales - dépossession de sa maison, pertes de ses plans de santé, déclassement des classes moyennes - qui avaient fait le succès d’Obama. Tout n’est pas à porter au passif du Président qui s’est retrouvé à la tête d’un pays littéralement ruiné par les politiques de Bush, qui avait creusé le déficit et la dette des Etats-Unis tout en menant des guerres coûteuses et aventureuses.
Il n’en demeure pas moins le commander in chief, que ce soit dans Air Force One ou Bus Force One , le nouvel instrument de sa reconquête. Il ne faut pas pour autant enterrer Obama, bête politique d’immense talent lorsqu’il est en campagne et qui jusqu’à présent a toujours pris ses électeurs pour des adultes, intelligents, une méthode qui lui a plutôt réussi. Surtout, tous les sondages montrent que ses adversaires républicains sont encore plus impopulaires et déconsidérés que lui. Ils sont prisonniers d’une frange extrémiste, idéologique et fermée à tout compromis, même dans l’intérêt de leur pays. Ce que martèle avec raison Obama. Et qui finira par être entendu.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
COME BACK?
Oh yes he can ! Oh no he couldn’t ;
La déception provoquée par Obama est à la hauteur des espérances suscitées par le fringant candidat.
L’homme a déçu et il vieillit à vue d’œil. Même sa femme le dit. Lui n’a pas dit son dernier mot face aux harpyes des Tea Parties. Les Etats Unis sont dans de sales draps et l’Europe a tout intérêt à prendre ses distances par rapport à son déclin, à se tourner vers l’extrême orient, la Chine et surtout l’Inde dont on ne se préoccupe pas assez, le printemps arabe que se rafraîchit et ses propres idéaux.
On aimerait savoir qui sera le challenger d’Obama et si Hillary qui a fait un terme terne se représentera. Bref cette pré campagne n’a rien d’exaltant. Surtout, le discours du Caire si prometteur sur le plan du dialogue des cultures nous laisse un goût de trop peu. Quant au conflit palestino israélien il s’enlise dans les contradictions.
MG

dimanche 14 août 2011

Stop à l'intolérance !

Un couple mixte, une citoyenne d’origine marocaine et son mari belge, est la victime répétée d’agressions verbales dans le quartier multiculturel de la place Liedts à Schaerbeek. Ce mercredi 03 août en soirée, en plein début de Ramadan, ces pressions ont tourné à l’agression physique et à des menaces de nouvelles attaques. Les auteurs ? Un groupe de jeunes hommes du quartier qui ont visiblement décidé de cibler ce couple pour mener un combat au nom de l’islam contre les modes de vie qui, dans leur fruste référentiel culturel et religieux, s’en écartent.

Au-delà da sa dimension particulière, ce fait divers soulève des questions d’ordre plus général sur la coexistence interculturelle dans les quartiers pauvres de nos grandes villes. Cette question est lancinante et le débat n’est pas neuf. A ceux qui stigmatisent et dénoncent le comportement déviant de certains jeunes musulmans bruxellois en les érigeant en rebelles sans cause, d’autres, sans nécessairement vouloir les dédouaner par l’excuse sociologique, opposent la réalité des discriminations massives auxquelles ils sont confrontés collectivement.

Dans un cas comme dans l’autre, personne ne peut nier que les musulmans comme d’autres groupes font peser sur certains de leurs membres, souvent les plus vulnérables minorités de la minorité, une pression sociale, des contraintes culturelles, voire des violences, qui empoisonnent leur vie.

Les signataires considèrent que ces pratiques méritent aujourd’hui une mobilisation plus forte et des prises de position claires des partisans de la société multiculturelle et notamment de la part de ceux qui, parmi eux, croyants ou non, ont une proximité avec la culture et la religion musulmane via leur histoire familiale ou leur engagement personnel. Cette mobilisation doit se faire au nom de la défense des valeurs qui rendent possible une société en paix avec sa diversité culturelle : non-discrimination, acceptation de la différence culturelle comme enrichissement mutuel mais aussi liberté de choix pour les individus. En aucun cas, ce combat ne doit être mené au nom de cultures ou de religions particulières qui ne sont pas responsables de la déraison qui peut s’emparer de certains de leurs fidèles. Il s’agit d’une lutte acharnée qu’il faut à présent engager ensemble pour démontrer qu’il est encore possible de vivre nos différences dans le respect, l’harmonie et la paix.

En effet, dans un contexte international marqué par des attaques sans précédent contre le multiculturalisme, les signataires considèrent que la coexistence harmonieuse ne pourra plus seulement être espérée par l’effet d’un plus grand engagement de l’Etat. Elle devra aussi être le produit d’une mobilisation et d’une détermination plus grandes de la société et des groupes minoritaires eux-mêmes.

Sauver la société multiculturelle implique de maintenir sa défense par le haut mais également de mieux le protéger par le bas. Non seulement, il faut maintenir un agenda centré sur l’égalité et la lutte contre les discriminations à travers des politiques publiques déterminées mais il faudra aussi, dans la société civile, mieux défendre le principe de la liberté des choix de vie, du refus des contraintes culturelles non-désirées, etc. Enfin, cela nécessitera probablement aussi d’être davantage et plus visiblement solidaire des victimes de ces conceptions dévoyées des cultures et religions minoritaires.

Les signataires manifestent :

Leur indignation face à cette inqualifiable agression, aux menaces et à l’intimidation dont a été victime ce couple schaerbeekois.
Leur soutien et leur sympathie à l’adresse du couple et de tous ceux qui vivent ou ont vécu des situations comparables.
Condamne de la manière la plus ferme qui soit toute violence physique ou verbale qui chercherait à se justifier sur un fondement culturel ou religieux.
Réaffirme que tout-e citoyen-ne doit non seulement pouvoir jouir effectivement des droits et libertés individuelles qui sont garanties par notre Constitution et notre Etat de droit mais doit aussi avoir la possibilité concrète, s’il/elle le souhaite, de se défaire librement de son appartenance à son groupe d’origine et des prescrits ethno-culturels ou religieux qui en découlent.
Pour signer la pétition, envoyez un email à musulmans.progressistes@gmail.com avec vos noms, prénoms et les qualités que vous souhaitez voir apparaître

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
MUSULMANS PROGRESSISTES DE TOUS LES PAYS. UNISSEZ-VOUS!
Il y à peine un peu plus d'un demi-siècle que nous sommes débarrassés de la chape de plomb morale et culturelle que l'église catholique faisait peser sur nos plats pays. Autrefois il était mal venu de ne pas se montrer à l'office dominical ou de ne pas «faire ses Pâques», surtout dans les petites communautés où tout le monde épiait chacun. Il fallait beaucoup de courage pour braver l'opinion publique comme il en faut aujourd'hui aux musulmans désirant penser et vivre leur foi en hommes et femmes libres ou désirant vivre libre de toute foi.
Les musulmans progressistes existent, mais hélas ils n'ont pas la même visibilité que les intégristes.
Il faut les soutenir, leur offrir une place dans nos médias, relayer leur combat pour une société non pas multiculturelle mais interculturelle comme nous ne cessons de le marteler ici.

samedi 13 août 2011

Artiesten met kritiek op De Wever krijgen bergen haatmail

Al wie tegen N-VA-voorzitter is, moet gewoon zijn bek houden
De Wever blijkt te beschikken over een verbaal schietgrage achterban. Zanger Milow: 'Ach, het gaat om een klein leger rechtse rakkers uit de marge.' © belga
Artiesten passen dezer dagen maar beter op hun tellen als ze kritiek uiten op de grote winnaar van de federale verkiezingen in juni 2010. Wie sneert richting Bart De Wever (N-VA) mag wat onaangename berichten in zijn mailbox verwachten.

UIT DE MAILBOX VAN BART PEETERS
U bent net als die omhooggevallen, overgesubsidieerde en dus rood-links denkende hufters: België, België, België en laat Vlaanderen maar stikken, hè. Als u graag 2.000 euro per jaar betaalt aan de Walen dan doetumaar, maar geef mij de kans – in een onafhankelijk Vlaanderen – omdat NIET te doen en beslis dus NIET voor mij dat dit soort België moet blijven bestaan, ok. Laagachtend

UIT DE MAILBOX VAN DAAN
Moet zeer doen om te zien hoe vlaanderen nog steeds voor Bart stemt - en als verrader goed aangeprijsd op Le Soir. Ik heb een zoon van 17 en een dochter van 18. Heb hen nu ook verboden om naar uw muziek te luisteren, heb uw cds ook in de vuilbak gegooid. TOT NOOIT MEER

UIT DE MAILBOX VAN MILOW
De commentaren mbt tot de staatsstructuur van Milow zijn beneden alle peil en zeer dom, zelfs getuigend van nul kennis terzake. Men heeft in Belgie ooit één keer een federale kieskring gehad, namelijk bij het referendum van de koningskwestie. Wat was de consequentie? Dat de meerderheid zich moest neerleggen tov de stakende en rebellerende franstaligen

800 haatmails vulden de mailbox van de website van Bart Peeters. De Vlaamse zanger en tv-presentator liet deze week in het Radio 1-programma Touché zijn ergernis blijken over het politiek immobilisme in ons land en verwees daarbij uitdrukkelijk naar de N-VA-kopman. "Niets zo gemakkelijk als niets doen en op de eerste pagina gaan staan van Het Laatste Nieuws omdat je met de klein mannen naar Kinepolis gaat. Sorry, maar Bart De Wever is géén politiek."

"Een spontane, emotionele reactie op een vraag in een twee uur durend gesprek dat niet over politiek ging", laat zijn broer en manager Stijn Peeters weten. "Bart heeft geen spijt van wat hij heeft gezegd, maar hij is wel geschrokken van de reacties. Die waren voor een groot deel onder de gordel, terwijl Barts uitspraken dat helemaal niet waren."

De toon van de mails is vrijwel zonder uitzondering vijandig. "Het varieert van onbeschoft tot ronduit griezelig", zegt Stijn Peeters. "Bart is pas terug van een optreden in Marokko. Als je dan te horen krijgt: 'Sterf met uw Marokkaanse vrienden', dan kruipt dat in je kleren."

"Dat ge zot waart, daar ben ik al lang van overtuigd", schrijft een man. "Maar marokaan dat wist ik niet. als ge denkt met de vlamigen te moeten rammelen dan blijft ge best waar ge u thuis in marokko voelt? vuile nestkakker."

Een andere: "Ik hoop voor zijn geliefden dat er hem eens een infarct overkomt." Nog iemand: "Ik heb u altijd al een onnozel ventje gevonden."

Ex-fans
Komt ook vaak terug: het verwijt te knoeien met 'ons belastinggeld'. "Een klassieker", grijnst Daan. "Behalve hun mails ondertekenen met 'een ex-fan' verwijten veel mensen je ook dat je als geëngageerd artiest een socialist bent en subsidies opstrijkt. Terwijl ik altijd subsidies heb geweigerd!"

Om zijn protest tegen de politieke stilstand te uiten, schreef Daan het anti-Bart De Wever-nummer 'Landmijn' ('Jouw land is niet mijn land, want jouw land is een landmijn'). "Wat een idioot", staat op YouTube onder de clip van het lied. "Heeft alle realiteitszin verloren. Hij adoreert Di Rupo, een collaborateur dus." En verder: "Ga nog wat wiet smoren, linkse hippie."

De regelmatig terugkerende kritiek van Vlaamse kunstenaars op De Wever wordt keihard beantwoord door het legertje brievenschrijvers. De redenering is steevast dat artiesten zich ver weg moeten houden van politiek. Onzin, vindt Jonathan Vandenbroeck, alias Milow. "Het fundamentele van een democratie is net dat je je stem mag laten horen. Het doet mij niks als mensen zich van mij afkeren omwille van mijn politieke uitspraken."

Slecht Nederlands
Ook Vandenbroeck nam in een interview openlijk stelling in tegen De Wever. "Mijn punt was dat de huidige generatie politici zeer zwak is. Vroeger werd je verkozen en moest je je bewijzen. Nu ben je al een 'uitstekend politicus' als je de verkiezingen wint en er daarna niets mee doet." De ochtend na het interview verslikte de Leuvense singer-songwriter zich in zijn koffie toen hij boven het stuk plots de kop zag staan: 'Bart De Wever heeft nog niets verwezenlijkt'.

"Dat was niet de afspraak. Niet dat ik niet had gezegd, maar een artiest die in ons land zulke uitspraken doet, wordt altijd gemediatiseerd. In het buitenland begrijpen ze dat niet. Daar zijn muziek en politiek twee totaal gescheiden werelden. Ik vond het vooral frappant dat mijn uitspraak extreem werd opgeblazen, een perfecte illustratie van de verkleutering van het politieke debat."

De 800 haatmails die Bart Peeters kreeg, vindt Vandenbroeck niet eens zo veel. "Het gaat hier om een klein leger rechtse rakkers dat schiet op alles wat beweegt. Speelt zich totaal af in de marge. Ze doen me denken aan de infiltranten van het Vlaams Belang die kranten bestoken met lezersbrieven, getekend met een pseudoniem. Trouwens, als je op fora op het profiel van dat legertje in-de-pen-kruipers doorklikt, kom je vrijwel altijd bij dezelfden uit: N-VA-verkozenen op gemeenteraadsniveau."

Vreemd genoeg, merkt Daan op, zijn de haatmailschrijvers helemaal tegengesteld aan hun literair boegbeeld. "Een Nederlandse zin correct afmaken is er niet meer bij en hun metaforen vallen doorgaans in het water. Volgens mij zijn het mensen die altijd goesting hebben om te slaan, maar ze weten niet waarop. Het type dat je op de schouder tikt, en dat, wanneer je je omdraait, je meteen een pak slaag verkoopt."

Slechts zelden zit er een gefundeerde mail tussen, zegt Daan. "Iemand heeft me ooit eens gewezen op een denkfout. Een maniak in de Vlaamse geschiedenis, ongetwijfeld. Daar heb ik dan wel respect voor."

Arno, die geen gelegenheid voorbij laat gaan om het woord modderfokker te gebruiken wanneer de naam van Bart De Wever valt, laat weten dat de discussie wat hem betreft voorbij is. "Schrijf maar op", gromt le plus beau, "dat ik de telefoon opnam en bij het horen van zijn naam verbaasd zei: 'Bart who?'."

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
MODDERFOKKERS, LA MAREE BRUNE
Telle une coulée de boue, la marée brune salit tout sur son passage et ne laisse derrière elle qu'un paysage de désolation uniforme ou n'existe aucune place pour une pensée divergente. La même désolation signe tous les intégrismes qu'ils soient politiques ou religieux. Tant qu'il y aura des artistes pour clamer « Pas en notre nom! » la situation sera grave mais pas désespérée...
VDB

mercredi 10 août 2011

Le Triomphe de la mort

Le Point de vue de Jean Daniel
Tuer les siens pour combattre l'ennemi comme l'a fait le fanatique d'Oslo et le font ailleurs les islamistes radicaux, c'est inaugurer une nouvelle ère de nihilisme apocalyptique
Tous les jours une hécatombe chasse l'autre ? Sans doute. Et ce qui se passe en Syrie est atroce. Mais je ne crois pas que l'on oubliera de si tôt le massacre perpétré à Oslo par un illuminé fanatique. En tout cas, il mérite d'interrompre un silence estival, surtout lorsqu'on se trouve à Pise, au Campo Santo, en train d'admirer les fresques illustrant « le Triomphe de la mort ». La tuerie d'Oslo n'est pas seulement différente des autres par l'horreur qu'inspire sa violence frénétique. Ni par le nombre des victimes (il y en a eu davantage à Oklahoma en 1993 et bien plus encore dans le World Trade Center en septembre 2001). Mais Oslo est depuis toujours une capitale emblématique de la tolérance. Elle faisait partie de nos lieux saints et, en somme, de notre innocence. Ce n'est pas en ce lieu, en tout cas, qu'un fanatique chrétien et nordique était supposé s'en prendre, et avec cette sauvagerie, à d'autre chrétiens nordiques parce qu'ils sont supposés êtres les amis de leurs ennemis : les étrangers musulmans.
Devant un tel carnage, la seule réaction saine était de ne pas céder à la tentation de l'instrumentaliser dans un esprit manichéen. Il fallait surtout distinguer entre la véhémence haineuse, fut-elle la plus odieuse, et sa traduction dans la violence d'une agression monstrueuse. Il fallait oser dire que toutes les idées de l'extrême droite ne conduisent pas nécessairement au massacre. Elles n'intègrent ni la fascination de la mort ni son triomphe. Défendre la nation d'une manière qui frise souvent la xénophobie, critiquer certains aspects de l'islam, comme on peut le faire pour le judaïsme ou le christianisme, mais avec des accents à résonance raciste, tout cela qui reste éminemment condamnable, mais n'a rien à voir avec le fait de préconiser une monstrueuse hécatombe.
Le phénomène essentiel, rappelait Laurent Joffrin réside dans le caractère amplificateur, orchestrateur et dévastateur de la diffusion par internet d'appels à la violence susceptibles de mobiliser et de galvaniser le fanatisme. L'internet, comme la langue selon Esope, est à la fois la meilleure et la pire des choses mais ce qu'elle a de pire depuis quelque temps en arrive à faire oublier ce qu'elle peut avoir de meilleur. Il en est ainsi du printemps arabe qui a pris ses sources dans l'internet mais qui reste toujours compromis par les islamistes grâce à ce même internet.
J'ajouterai deux choses selon moi primordiales. Le temps est venu de juger toutes les attitudes et tous les événements en fonction du degré de violence qu'ils impliquent. Longtemps, les intellectuels engagés et les théoriciens politiques ont vécu avec la conviction (inspirée non par Hegel mais par Marx) que la violence était « accoucheuse de l'Histoire ». Et comme l'histoire paraissait alors à la fois nécessaire et juste, la violence devenait bénéfique. On pensait en avoir fini avec ce dérèglement idéologique. Erreur candide ! Nous gardons trop souvent, en effet, une compréhensive indulgence pour ce que l'on appelle « l'irrépressible violence ». Et ce sont malheureusement les fondements religieux des appels à la violence qui continuent de justifier toutes les barbaries.
La seconde observation concerne une réflexion qui m'a toujours tenu à cœur .Elle peut se résumer ainsi : il ne suffit pas de condamner les violences ou même les sentiments racistes ou xénophobes, encore faut-il étudier les circonstances de leur émergence. Longtemps, et à juste titre à cause de la Shoah , on s'est refusé à penser que certaines circonstances pourraient, sinon devenir « atténuantes », du moins faire comprendre les monstruosités spécifiques de l'histoire. Avec le temps et la découverte que plusieurs autres peuples que celui des Juifs avaient été exterminés dans le passé ou menacés de l'être, on en est venu à se dire que chacun d'entre nous était susceptible de concevoir une action démente et que rien n'était plus humain que l'inhumain. C'était donc en nous-mêmes qu'il fallait chercher les racines de la barbarie pour mieux les combattre.
Alors, quelles sont les circonstances qui ont pu inspirer l'acte dément d'Anders Behring Breivik. Ce n'est pas pour rien qu'il a déclaré avoir pour cible principale les multi-culturalistes, c'est-à- dire les Norvégiens qui ont voulu maintenir dans leur pays les traditions d'accueil et de tolérance qui ont permis cette fatale « diversité ». Autrement dit la plus pacifique et la plus civilisée des nations du monde n'aurait dû jusqu'ici ses mérites qu'a la pureté de sa race et serait aujourd'hui polluée par l'immigration musulmane. L'idée de cette pollution est devenue si insupportable à Anders Breivik que, plutôt que d'organiser un massacre de musulmans, il a voulu punir comme sacrilèges, hérétiques, apostats tous les Nordiques qui trahissent la mission de leur race.
Le crime des crimes, à ses yeux, c'est donc bien la diversité, une notion sur laquelle il faut s'attarder. Nous savons désormais que notre siècle sera celui des immigrés comme le siècle précédent a été celui des personnes déplacées.
Il y a toutes les raisons de penser que les gens qui n'ont rien iront frapper à la porte de ceux qui ont quelque chose. Et il est facile de constater qu'une diversité subie suscite des allergies puis des préventions, enfin des préjugés qui peuvent se transformer en une intolérance radicale. Les musulmans et leurs "alliés" vont ils en être les principales victimes en Occident ? Sans doute. C'est de ce problème que nous ne cesserons de débattre.
J.D.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
LE TEMPS DES PROPHETES
Paul Briot, notre merveilleux professeur de morale et de latin, fasse le ciel qu’il soit vivant encore, nous invitait à repérer et à écouter les derniers sages. Lui-même en est un. Un sage qui s’ignore.
Cette pensée nous habite depuis trente ans, plus que jamais elle nous inspire.
Sept sages grecs connus pour leur sagesse pratique et leurs proverbes et maximes mémorables se réunissaient à Delphes pour offrir leurs devises au dieu Apollon
Une tradition biblique et coranique veut que Dieu aurait épargné Sodome et Gomorrhe pour autant qu’il y découvre une poignée de sages et de justes. Abraham va négocier avec Dieu pour sauver les deux villes et leurs habitants égarés de la destruction
Dieu a commencé par exiger la présence de cinquante hommes justes et sages puis, sous la pression du patriarche « ami de Dieu » , réduit son exigence à dix justes.
Seuls Loth et sa famille trouveront grâce devant le tout puissant mais ils n’étaient que huit, de sorte que les « villes scélérates » furent détruites par le feu et le soufre.

Il est fascinant de constater, en ces temps troublés que les plus belles vérités, les meilleurs commentaires sortent aujourd’hui de la bouche des derniers sages vivants, pour la plupart nonagénaires et libres, complètement libérés de toute formes d’auto censure. Citons quelques noms : Morin, Hessel, Hans Küng, Helmut Schmidt, François Perin, Jean Daniel, Stiglitz, Krugman, Spitaels, …zut ça n’en fait jamais que neuf mais je gage que vous en connaissez beaucoup d’autres…Attali, Cohn Bendit et Verhofstadt sont sur la bonne voie…
Nous n’aurons pas l’outrecuidance de les commenter. Ayons cependant à cœur de les citer afin qu’ils nous servent de balises pour ne pas imiter ces aveugles guidés par d’autres aveugles qui vont choir dans le gouffre.
Jean Daniel a dit :
« Il ne suffit pas de condamner les violences ou même les sentiments racistes ou xénophobes, encore faut-il étudier les circonstances de leur émergence. »
« C'est en nous-mêmes qu'il fallait chercher les racines de la barbarie pour mieux les combattre. »
« Le crime des crimes, aux yeux d'Anders Behring Breivik , c'est donc la diversité, une notion sur laquelle il faut s'attarder. Nous savons désormais que notre siècle sera celui des immigrés comme le siècle précédent a été celui des personnes déplacées.
Il y a toutes les raisons de penser que les gens qui n'ont rien iront frapper à la porte de ceux qui ont quelque chose. Et il est facile de constater qu'une diversité subie suscite des allergies puis des préventions, enfin des préjugés qui peuvent se transformer en une intolérance radicale. Les musulmans et leurs "alliés" vont ils en être les principales victimes en Occident ? Sans doute. C'est de ce problème que nous ne cesserons de débattre. »
N’est-ce pas, précisément, l’ambition du blog DiverCity?
Débattre du problème, du défi de la diversité et de la nécessité de remplacer le choc des civilisations qui pour beaucoup est une fatalité par le dialogue des cultures qui est son seul antidote mais qui exige la volonté de l’optimisme.
MG

Emeutes de Londres: Moureaux évoque un "risque de contagion"

"Il y prévaut un malaise global qui risque d'arriver dans d'autres pays", pense le bourgmestre de Molenbeek.
Le bourgmestre de Molenbeek, Philippe Moureaux (PS), n'exclut pas des émeutes à Bruxelles dans le sillage de celles de Londres, mais il s'agirait alors d'une "contagion", indique-t-il mercredi dans La Dernière Heure.
La situation sociale n'est pas la même chez nous qu'en Grande-Bretagne, qui a un gouvernement conservateur, poursuit-il. "Il y prévaut un malaise global qui risque d'arriver dans d'autres pays. Sur le long terme, je ne suis pas particulièrement optimiste", explique le bourgmestre molenbeekois, qui avoue s'être inquiété déjà d'un "risque de contagion" au début du printemps, à la suite des révolutions en Afrique du Nord.
Quant aux tensions entre jeunes et policiers dimanche dernier, lors de l'incendie d'une boulangerie industrielle, M. Moureaux affirme que "cela n'a pas pris des proportions importantes". Il estime qu'il n'y avait pas de problèmes lorsque le ramadan se déroulait hors de la période des vacances scolaires. "Désormais les jeunes errent dans les rues. Les groupes perturbateurs passent plus inaperçus."

WAKE-UP CALL
In Londen past een plunderaarster rustig schoenen, seconden nadat de vitrine van een speciaalzaak aan diggelen ging. Even verderop graait een bende de laatste smartphonemodellen in een Vodafonewinkel mee, alvorens een tv-speciaalzaak aan te pakken.

Puur materialisme als drijfveer voor rellen, het laat een bijzonder ongemakkelijk gevoel achter. We zijn wat gewend geraakt aan beelden uit Caïro en Tunis, waar het om vrijheid en mensenrechten ging. De doden en de materiële schade zijn dan bewijs dat revoluties nooit goedkoop zijn. Maar brute hebzucht als drijfveer van een kolkende massa, en dat in het hart van Europa, het is toch even wennen.

De wereldwijde paniek op de financiële markten zal de plunderaars worst wezen, en toch is het een gepast achtergronddecor. Iedereen houdt zijn adem in voor een nieuwe recessie na de klap van 2008. De economische groei is in ons land nog behoorlijk, maar de diagnose is dezelfde in heel het Westen: substantiële economische groei (boven 2 procent) zit er niet snel meer in.

Nochtans heeft onze overheid zo'n groei nodig gehad om een welvaartsstaat uit te bouwen, terwijl we elk onze eigen welvaartssprong mochten maken. Een eigen huis voor de babyboomers, een mooie wagen erbij voor de huidige veertigers, smartphones en goedkope reisjes voor de generatie huidige dertigers. Dat is de droom die marketeers ons decennialang als zoete broodjes verkocht hebben.

En net zoals het westerse staatsapparaat niet meer is aangepast, is het individuele verwachtingspatroon nu niet langer aangepast aan een quasi-nulgroei van de economie.

Daarmee zijn blind geweld, brandstichting en plundering natuurlijk nooit goedgepraat of vergoelijkt. Alleen verklaart het wel de appetijt voor sneakers, BlackBerry's en designerkledij bij het Londense geboefte. De droom die keer op keer aan een nieuwe generatie consumenten verkocht is, komt nu terug als nachtmerrie.

Voor beleidsmakers moet London een dubbele wake-up call zijn. Meer dan ooit is investeren in de jonge generatie noodzakelijk, via het onderwijs en de jeugdwerking. En tegelijk mag er nooit twijfel zijn over wie de straat controleert. Want echt ver hoeven we het allemaal niet te zoeken, Molenbeek ligt niet zo ver van Londen.Wouter Verschelden Hoofdredacteur De morgen

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
L’ETE DES PILLARDS
Les émeutiers de Londres, de Manchester et de Birmingham n’ont qu’un seul objectif : « destroy ! ».
La colère, mais surtout un matérialisme sourd les pousse à se procurer, sans les payer, les produits de consommation de luxe qui leur sont inaccessibles.
Les émeutiers de Tunis, du Caire, de Lybie, de Syrie, se battent pour leurs droits à la liberté et au travail, c’est vraiment tout autre chose.
“Maar brute hebzucht als drijfveer van een kolkende massa, en dat in het hart van Europa, het is toch even wennen.”
Dans une Europe en prise à la panique, parce que menacée de récession et d’une crise monétaire et financière sans précédent, les émeutes de banlieue sont un symptôme d’une autre crise, celle de l’Etat providence qui ne peut fonctionner que dans une économie en croissance. Cette croissance bat de l’aile ; elle est nécessaire à donner chair au rêve européen, calqué sur le rêve américain :” Een eigen huis voor de babyboomers, een mooie wagen erbij voor de huidige veertigers, smartphones en goedkope reisjes voor de generatie huidige dertigers. Dat is de droom die marketeers ons decennialang als zoete broodjes verkocht hebben.” Une belle maison pour les babyboomers, une belle bagnole de surcroît pour les quadras, des smartphones et des low costs pour les plus jeunes.
Quand le système se grippe et que l’Etat-saint-Nicolas ne peut plus offrir des cadeaux matériels à ses assistés, la colère de la jeunesse gronde. « De droom die keer op keer aan een nieuwe generatie consumenten verkocht is, komt nu terug als nachtmerrie.”
Alors le rêve européen se transforme en cauchemar.
De solution il n’y en a qu’une, on le dit ici depuis des années inverstir dans la jeunesse et l’enseignement. “ investeren in de jonge generatie noodzakelijk, via het onderwijs en de jeugdwerking.”
Et contrôler bien sûr la rue et les zones de non droit.
« Molenbeek ligt niet zo ver van Londen”. Moureaux évoque un "risque de contagion"
L’automne sera chaud ; l’hiver risque d’être sibérien.
MG

"This is what happens when people don't have anything, when they have their noses constantly rubbed in stuff they can't afford, and they have no reason ever to believe that they will be able to afford it. Hiller takes up this idea: "Consumer society relies on your ability to participate in it. So what we recognise as a consumer now was born out of shorter hours, higher wages and the availability of credit. If you're dealing with a lot of people who don't have the last two, that contract doesn't work. They seem to be targeting the stores selling goods they would normally consume. So perhaps they're rebelling against the system that denies its bounty to them because they can't afford it."
The type of goods being looted seems peculiarly relevant: if they were going for bare necessities, I think one might incline towards sympathy. I could be wrong, but I don't get the impression that we're looking at people who are hungry. If they were going for more outlandish luxury, hitting Tiffany's and Gucci, they might seem more political, and thereby more respectable. Their achilles heel was in going for things they demonstrably want."
(The Guardian)

Les grandes surfaces fêtent le ramadan sans le nommer

Les catalogues publicitaires des grandes enseignes alimentaires préfèrent évoquer l'Orient plutôt que le ramadan. Seuls Casino et Grand Frais font exception. lefigaro.fr
Si la période du ramadan se traduit par une hausse des achats alimentaires chez les musulmans pratiquants, les grandes surfaces françaises n'osent pas toujours communiquer explicitement sur cette fête religieuse, et préfèrent mettre en avant la culture orientale pour attirer toutes les clientèles.

Ce 1er août marque le début du ramadan, un mois de jeûne qui sera célébré par 71% des 5 millions de musulmans de France cette année selon un sondage Ifop. Si le croyant ne doit consommer ni eau ni nourriture de l'aube au coucher du soleil, cette période de fête s'accompagne d'une profusion alimentaire une fois la nuit venue pour compenser les manques de la journée. Le ramadan est donc synonyme de hausse de la consommation pour la clientèle musulmane. De quoi aiguiser l'appétit des grandes surfaces, déjà alléchées par le marché du halal en France, dont le chiffre d'affaires, estimé à 5 milliards d'euros en 2010 selon l'agence Solis, est supérieur à celui du bio ou du casher.
Pourtant, si des offres promotionnelles sont mises en place par les enseignes durant cette période, la quasi-majorité des grandes surfaces passent sous silence le terme ramadan dans leurs catalogues publicitaires. Ces derniers préfèrent évoquer des «saveurs d'Orient» (Leclerc, Cora), une «invitation au palais des délices»(Carrefour), ou «mille et un délices» (Lidl).

RAVIOLIS ET LASAGNES HALALS DANS LES «SAVEURS D'ORIENT»
«Le musulman descend d'Aladin !», s'amuse Fateh Kimouche, responsable du site Al-Kanz, dédié aux consommateurs musulmans. « À voir ces catalogues, on dirait que le ramadan est forcément un «truc d'arabes». On oublie au passage les convertis, les sub-sahariens, les Européens de l'est ou les Turcs.»
Tous les ans, ce blogueur souligne sur son site les incohérences des différents catalogues publicitaires. «Les termes 'saveurs d'Orient' servent de cache-sexe pour ne pas dire ramadan. Pourtant, on trouve aussi dans ces catalogues des raviolis, des pizzas ou des lasagnes halals. J'ignorais que l'Italie était en Orient!», souligne-t-il.
Le site pointe également les bouteilles de vin présentes à côté de viandes halals sur les catalogues, ou les dromadaires gonflables et palmiers en carton dans les magasins. «On est dans le kitsch et le ridicule. Je ne demande pas aux grandes surfaces de faire absolument des offres ou des rayons pour le ramadan, c'est leur choix commercial. Mais si elles décident de se lancer dans ce créneau, qu'elles le fassent bien.»
«LES GRANDES SURFACES VEULENT EVITER LES QUERELLES RELIGIEUSES»
Du côté des grandes surfaces, on se défend d'être timoré face à cette fête religieuse qui ne dit pas son nom. «Nous avons mis en place depuis le début de l'année la marque Carrefour Halal, qui est la seule marque de produits halal à porter le nom d'un grand distributeur [Casino a de son côté lancé la marque Wassila, ndlr]. Cela répond aux accusations de frilosité», nous explique-t-on chez Carrefour. Chez Auchan, on met en avant la volonté de s'adresser à la clientèle la plus large possible. «Nos produits peuvent aussi intéresser les non-musulmans et toutes les personnes ne célébrant pas le ramadan», affirme un porte-parole du distributeur.
Cette dernière explication a la faveur de Florence Bergeaud-Blacker, chercheuse à l'Institut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman de l'université de Provence. «Les grandes surfaces ne savaient pas comment investir ce nouveau marché sans s'exposer à une critique de prosélytisme, ou passer pour les promoteurs d'une religion qui n'a pas bonne presse dans une partie de la population», explique au figaro.fr l'anthropologue. «Elles ont donc choisi de communiquer sur des aspects culturels orientaux, avec des accents coloniaux vivement critiqués par les musulmans, mais plus acceptables pour les non-musulmans».
Les «saveurs d'Orient» permettent de «faire d'une pierre deux coups : les musulmans viendront acheter de toute façon, et les grandes surfaces captent en outre les consommateurs attirés par l'exotisme culinaire.» «N'oublions pas que les grandes surfaces cherchent surtout à vendre des produits et veulent éviter les querelles communautaires ou religieuses», insiste la chercheuse. «On ne peut pas parler d'hypocrisie de leur part. Elles mettent simplement en oeuvre des stratégies commerciales.»
«UNE REACTION DE LA POPULATION NON-MUSULMANE A NE PAS NEGLIGER»
«Les grandes surfaces ont beaucoup moins d'états d'âme lorsqu'il s'agit de faire des promotions pour Noël, Pâques ou le nouvel an chinois», souligne Cedomir Nestorovic, professeur en marketing à l'Essec, et auteur de Marketing en environnement islamique (Dunod, 2009). «Les produits seront de toute manière en magasin. La question pour les hypermarchés, c'est : 'Est-ce qu'on communique dessus?', et si oui, comment?», explique le professeur au figaro.fr.
«Le consensus depuis plusieurs années est de faire profil bas sur cette fête, car le milieu sociologique français n'est pas encore prêt.» Cedomir Nestorovic prend pour exemple les restaurants Quick halal. «Le halal s'est banalisé depuis quelques années, mais la polémique autour de Quick prouve qu'il y a une réaction de la population non-musulmane à ne pas négliger. La grande distribution avance donc sur ces questions de manière très prudente.»
Dans le paysage de la grande distribution française, seuls Grand Frais, Casino et sa filiale hard-discount Leader Price font des catalogues «spécial ramadan». Invité à s'expliquer sur ce choix stratégique, le distributeur Casino n'a pas souhaité nous répondre. Cedomir Nestorovic avance une explication. «Casino est implanté dans les pays du Golfe sous la marque Géant. C'est donc positif pour leur image dans cette zone de lancer une marque halal, de recruter un responsable des produits halals et de faire des catalogues pour le ramadan en France». Le chercheur reconnaît cependant que Carrefour, également très présent dans les pays arabes, est un contre-exemple, le distributeur ne parlant jamais du ramadan dans ses enseignes françaises.
La position de Casino va-t-elle pour autant décomplexer les autres distributeurs nationaux vis-à-vis du ramadan? Cedomir Nestorovic et Florence Bergeaud-Blacker sont tous les deux perplexes. «Cela ne changera que s'il y a une acceptation beaucoup plus large de la religion musulmane dans la société», estime le chercheur. L'anthropologue pense quant à elle que ce marché va plutôt se développer dans les superettes de quartier, «ce qui permet de séparer et de cibler des zones géographiques, au contraire des grandes surfaces. Mais cela aura un effet négatif de maintien de la séparation des populations musulmanes, qui sont déjà concentrées dans certaines zones.»

mardi 9 août 2011

Blinde paniek en kibbelende politici

COMMENTAREN BIJ DE DAG DES OORDEELS
Staan we op de vooravond van een nieuwe crisis? De FINANCIAL TIMES denkt voorlopig van niet, THE WASHINGTON POST twijfelt en THE NEW YORK TIMES hoopt vooral dat onze leiders beseffen wat dat zou betekenen.
Financial Times

DE ONDRAAGLIJKELICHTHEID VAN ONZE LEIDERS
In oorlog en in de politiek kan het verlies van één leider het collectief onderuithalen: als niemand de route uitstippelt en vooraan loopt, gaan soldaten panikeren en verloren lopen. De voorbije twee weken bewijzen dat dat op financiële markten niet anders is. De paniek die daar woedt, is het simpele gevolg van de zelfonthoofding van ‘s werelds economische beleidsmakers.

Maar die paniek is geen geval van spontane zelfontbranding. Investeerders zijn terecht ongerust over hoe slecht politici reageren op economische onheilstijdingen. In de VS en zowat overal in Europa stapelen de voortekenen van een scherpe groeivertraging zich op. En wat doen de verkozen leiders? In de VS verliezen ze zich in een zinloze en onbetamelijke ruzie over het schuldenplafond; in Europa kibbelen ze over het formaat van het waterpistool waarmee ze de vuurzee op de kredietmarkten te lijf willen gaan.

Wanneer de markten het ergste vrezen, is het aan de politici om ze gerust te stellen.

The Washington Post

ZONDER HERVORMINGENWACHT DE VS EEN TOEKOMST VAN TRAGE GROEI

De wereldeconomie staat voor een ernstige crisis – in sommige opzichten is die zelfs ernstiger dan de paniek die in augustus 2008 uitbrak. Toen hadden we tenminste nog het vooruitzicht op overheidsingrepen op korte termijn: belastingvermindering en verhoogde uitgaven, kwantitatieve versoepeling en dergelijke meer. Dankzij die maatregelen werd een complete inzakking vermeden, maar toch slaagden de Verenigde Staten, Europa en Japan er niet in een sterke, zichzelf onderhoudende groei te herstellen, waardoor regeringen zich zo diep in de schulden werkten dat stoutmoedige, nieuwe beleidstussenkomsten voorlopig wellicht niet haalbaar zijn. De paniek op de beurs vorige week lijkt inderdaad het gevolg te zijn van het groeiende besef dat kapitalistische democratieën wel eens meer kunnen hebben beloofd dan ze kunnen (...)

Het is begrijpelijk dat de obligatiehandel zijn twijfels heeft over de politieke bekwaamheid van dit land om de uitdaging aan te gaan. Daar zal meer wijsheid, geduld en eenheid voor nodig zijn dan onze politici tot nu toe aan boord gelegd hebben – maar de taak kan uitgevoerd worden, omdat het nu eenmaal moet.

The New York Times

NIET BETER IN EUROPA

Nu blijkt dat de beurzen al na minder dan twee weken besloten dat het meest recente schuldaflossingsplan van de Europese Unie te traag functioneerde en ondergefinancierd was, en dat het nog altijd meer op woorden dan daden gebaseerd was.

De Europese leiders – die meer dan een jaar verspild hebben met hun getreuzel terwijl Griekenland uit elkaar viel – moeten dringend Italië en Spanje te hulp schieten. De Italiaanse en Spaanse leenkosten moeten naar omlaag, want als die twee hun schulden niet meer terug kunnen betalen, zullen ze in hun val verscheidene Europese banken meesleuren.

De Europese leiders moeten ook de grotere problemen van de eurozone onder ogen zien, zoals buitensporige handelsoverschotten in Duitsland en ziekelijke groeiprognoses in bijna alle andere landen.

De Europese leiders moeten weer aan de slag gaan en afwerken wat ze in juli begonnen zijn. Ze moeten de Europese Centrale Bank er ook van overtuigen op te treden als onversaagde hulpverlener in geval van nood, tot het reddingsfonds het kan overnemen.

De ontreddering op de beurs deze week zou een krachtige boodschap naar politici aan weerskanten van de Atlantische Oceaan moeten uitsturen: beknibbelen op groei en spelletjes fiscale roulette leiden alleen tot jaren van stilstand en nodeloze ellende.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
ECHEC DU POLITIQUE FACE A LA MAIN INVISIBLE
« La main invisible », est depuis Adam la métaphore qui désigne le marché, aujourd’hui on parle des marchés. Aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe, tout se passe comme si nos hommes et nos femmes politiques avaient perdu toute prise pour prendre cette « main invisible » dans le sac.
« Investeerders zijn terecht ongerust over hoe slecht politici reageren op economische onheilstijdingen”
La panique qui s’empare des marchés, est nourrie par l’effondrement de la confiance des investisseurs dans le politique c’est-à-dire dans le fonctionnement démocratique pour résoudre la pire crise depuis le crach de 1929.
MG