mercredi 31 août 2011

Les immigrés «largués» à l'école

«L'ascenseur social est toujours en panne », c'est la conclusion d'une étude sur le système scolaire. L'écart entre les élèves «autochtones» et ceux issus de l'immigration reste important. L'analyse des chiffres dans Le Soir

Les performances scolaires des immigrés sont inférieures à celles des « Belges ». C'est ce qu'on peut conclure sur base des résultats du Germe, Groupe de recherche de l'ULB sur les relations ethniques, les migrations et l'égalité. Le constat : le système scolaire continue de reproduire des inégalités. Les chercheurs ont analysé les résultats belges de l'étude internationale Pisa (Programme international pour le suivi des acquis des élèves), sur demande, pour la troisième fois, de la Fondation Roi Baudouin.
L'écart entre élèves autochtones et élèves issus de l'immigration s'est néanmoins réduit. Ainsi, en lecture, il est de 518,936 pour les autochtones pour 454,3714 pour les immigrés deuxième génération (qui sont nés en Belgique) et de 447,912 pour les immigrés. L'écart entre immigrés et autochtones, aujourd'hui de 71 points était de 101 points en 2006. En mathématiques, l'écart, qui était de 112 points en 2006, n'est « plus que » de 75 points en 2009. Par ailleurs, la proportion d'élèves issus de l'immigration qui n'atteint pas le niveau minimal diminue.
Le principal facteur serait le statut socio-économique des parents mais la langue parlée à la maison jouerait aussi un rôle déterminant, tout comme le niveau d'éducation des parents.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
ET ON FAIT QUOI DANS CE CAS ?
Diagnostique archi connu.
C’est quoi le remède?
On est fatigué d’écrire que la priorité des priorités doit aller à une réforme Copernicienne de l’école en communauté française.
Rien ne vient. En Flandre on réfléchit à des solutions concrètes.
“Onze scholen proberen vandaag al het leerplan aan te passen volgens de wereld van de leerlingen”
Autrement dit on part des centres d’intérêt de l’élève et on tient compte de son environnement et de sa culture. Bravo !
C’est un pas dans la bonne direction même si ça pue l’effet d’annonce. Une technique que maîtrise parfaitement Pascal Smet.
MG

BASISSCHOOL OP MAAT VAN MIGRANT
BRUSSEL - Het verschil in schoolresultaten tussen migranten en autochtone leerlingen is nergens groter dan in Vlaanderen. Negen scholen met veel vreemde kinderen stemmen vanaf 2012 hun lesmethode af op die groep.
Van onze redacteurs

In negen basisscholen met veel kansarmen in Antwerpen, Brussel en Gent komen er vanaf het schooljaar 2012-2013 proefprojecten om de leerlingen beter te begeleiden. Dat kondigt de minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A), aan in een gesprek metDe Standaard. 'Er is een probleem met de kinderen die uit migrantenfamilies komen, of in problematische opvoedingssituatie opgroeien', zegt hij.

Die kinderen moeten beter voorbereid aan de start van het secundair komen. Een analyse van de Koning Boudewijnstichting wijst uit dat de nood aan een andere aanpak hoog is. In geen enkel ander land dat deelneemt aan de Pisa-tests, die het niveau van leerlingen internationaal vaststellen, hebben migranten het zo moeilijk om aan te sluiten bij de autochtone leerlingen. ‘Onze scholen reproduceren ongelijkheid', vinden de onderzoekers.

De problematiek van ongelijke onderwijskansen doet zich vooral voor in de grote steden. Smet: ‘Daar tref je kinderen met een andere thuistaal, een andere godsdienst, andere gewoonten. Ze komen in ons onderwijs, dat nog klassiek, homogeen Vlaams is. Daar botsen we tegen een grens.'

In de projecten zal geprobeerd worden de les meer te doen vertrekken vanuit de leefwereld van de leerlingen. ‘De eindtermen worden niet aangepast, want deze kinderen moeten hetzelfde kennen als de Vlaamse. Wellicht moeten ze les krijgen in een ander ritme, met meer pedagogische ondersteuning. We zullen de ouders helpen bij de opvoeding. Het is een nieuw model, onder wetenschappelijke begeleiding. Binnenkort brengen we een werkbezoek aan Amsterdam om te zien hoe ze het daar doen.'

DE PROEFPROJECTEN LOPEN VIJF JAAR. ER IS EEN MILJOEN EURO VOOR UITGETROKKEN.
Bob Loisen, directeur pedagogische begeleiding van de onderwijskoepel van steden en gemeenten, is blij met het proefproject. ‘In concentratiescholen is lesondersteuning van de onderwijzers welkom. Onze scholen proberen vandaag al het leerplan aan te passen volgens de wereld van de leerlingen. Een les wereldoriëntatie leent zich daartoe. We proberen hen ook wat leesgenoegen bij te brengen. Veel kinderen hebben het daar moeilijk mee.'

Marc Van den Brande van de katholieke basisonderwijskoepel zegt dat drastische maatregelen welkom zijn. ‘Het is een groot probleem als die kinderen op het einde van het zesde leerjaar met leerachterstand zitten.'
(Tom Ysebaert , Nikolas Vanhecke)

Aucun commentaire: