vendredi 16 septembre 2011

Le prix de la raison et du courage


Historique ? Historique ! Après 459 jours de négociations, des partis francophones et flamands ont conclu un accord sur la scission d'un arrondissement électoral qui a fait tomber des gouvernements, des Premiers ministres, a suscité la naissance écrasante d'un parti nationaliste et a mis le pays au bord de l'implosion.

Donc, oui, le fait que ces partis aient finalement trouvé ce fameux « deal » sur BHV fait l'histoire.

C'est une évidence, les francophones ont fait des concessions majeures pour satisfaire les demandes flamandes, en particulier celles du CD&V, qui a fait de ce dossier un symbole absolu, une condition sine qua non, le prix à payer pour laisser tomber la N-VA. La facture est lourde pour les francophones qui vivent dans la périphérie hors des six communes à facilités. Mais c'est sans surprise. Scinder BHV les touchait en direct, à ceci près que, selon les contours de l'accord qui sont connus à ce stade, leurs droits judiciaires sont maintenus : c'est crucial et positif. Pour les habitants des communes à facilités, il s'agit d'un compromis, sans les avancées majeures qu'ils espéraient.

Lâchant beaucoup de lest sur la grande périphérie et un peu sur la petite périphérie, Di Rupo et les « siens » ont en fait, primo, sauvé – à ce stade – le pays de l'implosion et, secundo, tenté de préserver au maximum les intérêts francophones, dans la perspective de la prochaine demande de réforme flamande, dont personne ne doute qu'elle est au bout du chemin.

(…)On saluera le courage de Charles Michel, comme on avait salué celui de Wouter Beke le 21 juillet dernier. C'est pour lui que la concession est la plus lourde, et le risque le plus grand. Il a fait sa part du chemin dans la sauvegarde du pays. Il devra faire face à la colère du FDF.

Et maintenant ? Tout reste à faire : loi de financement et transfert de compétences. Sans parler du refinancement de Bruxelles. Mais avec cette fois, un atout majeur en poche. Car après tout ce qu'on a enduré, l'accord sur BHV est plus qu'un symbole, c'est une obligation de réussite.
(BEATRICE DELVAUX)

MAINGAIN ENVISAGE LA FIN DU PARCOURS AVEC LE MR
Le président des FDF Olivier Maingain a averti jeudi sur le plateau de RTL-TVI que si le MR ne se ressaisissait pas et ne revenait pas à ses engagements fondamentaux sur l'élargissement de Bruxelles en contrepartie de la scission de BHV, ce sera la fin du parcours commun des deux partis.

DES AIRS D'OPERA A L'ITALIENNE »
Pour Mark Eyskens (CD&V), « la mise en scène d'Elio Di Rupo était très réussie ». « Ca avait un peu des airs d'opéra à l'Italienne, mais ça a été efficace », constate l'ancien Premier ministre, qui estime que le formateur « a fait peur à tout le monde » avec son communiqué. Pour Mark Eyskens, le coup de Di Rupo est un facteur important dans la conclusion de l'accord, « même si c'est le contenu qui compte avant tout ». Le CD&V reconnait même avoir « une grande admiration pour le formateur qui travaille sans relâche depuis 4 mois » pour parvenir à un accord. « Pour moi, il mérite une statue ! », conclut Mark Eyskens qui signe l’article qui suit.

DE HOUDBAARHEIDSDATUM VAN POLITICI
Het aangekondigde vertrek van Yves Leterme uit de Belgische politiek doet ontluisterende vragen stellen over de zin en de onzin van het politieke bedrijf in een surreëel land als België. Zijn politici mediatieke fast food met steeds kortere houdbaarheidsdatum? De toenemende politieke onbestuurbaarheid van het land is uiteraard zeer frustrerend voor iemand die er de leiding van heeft en die, zoals de aftredende premier, tijdens de jongste jaren met vallen en opstaan heel wat beproevingen heeft moeten trotseren.
Veel Belgische politici pogen hun allergie voor het politieke gehaspel (geknoei) en gehannes (bricolage) aan het thuisfront af te reageren door zich, naargelang van hun bevoegdheden, in de Europese of internationale problematiek te storten. De Europese toewijding en kennis van zaken van Belgische bewindslui hebben sommigen onder hen trouwens naar Europese topfuncties gebracht, zoals Herman Van Rompuy, Philippe Maystadt, Karel De Gucht en de leden van het Europees Parlement. Yves Leterme schakelt op zijn beurt over naar een internationale ‘versnelling'. Het is geen onlogische keuze, maar een die ook bewijst dat Leterme geen groot vertrouwen had in de slaagkansen van Elio Di Rupo en zijn opname in diens kabinet als minister van Financiën. De beslissing van Leterme is evenwel symptomatisch voor een veel grondiger malaise, die zich verspreidt in veel landen van de wereld, zowel democratische als minder democratische.

MACHTELOOS EN OVERBODIG

Politici, verkozen in de eigen kiesomschrijving, beseffen veel minder dan bijvoorbeeld wetenschapslui of topbedrijfsleiders hoezeer de wereld verandert. Wat wij beleven zijn, wereldwijd, de geboortepijnen van een nieuwe samenleving die zich globaal ontwikkelt, terwijl het bestuur lokaal versnipperd blijft. Fabelachtige wetenschappelijke en technologische innovaties, economische wereldmarkten, oprukkende multiculturaliteit, het ontstaan van een kennismaatschappij en mondiale netwerken, de demografische explosie van de wereldbevolking, energie- en voedselschaarste in de wereld, klimaatproblemen en etnische conflicten zijn slechts een greep uit mutaties die het beleid, ook in de schoot van de grote mogendheden, vaak veroordelen tot politieke machteloosheid en de indruk wekken van overbodigheid.

In Europa poogt men er het beste van te maken door het uitbouwen van een economic governance, met als gevolg dat minstens 70 procent van de beslissingen die de parlementen en regeringen in België nemen, door de Europese instanties is opgelegd. De roep om nationale soevereiniteit en regionale autonomie staat haaks op de werkelijkheid van steeds grotere interdependentie en afhankelijkheid. Tevens moet de vraag worden gesteld naar de democratische controle van de aan de gang zijnde revoluties. Daarbij komt dat de problemen, zeker in tijden van crisis, zo complex zijn dat hierover enkel met de kiezers kan worden gedialogeerd dankzij extreme simplismen, zelfs populistische boodschappen, vaak en steeds meer nationalistisch verpakt (‘eigen volk eerst'). Het lijkt steeds meer electoraal rendabel aan de kiezers te zeggen wat ze graag hebben dan hen uit te leggen wat ze nodig hebben. Kanselier Schröder heeft in Duitsland orde op zaken gesteld, maar de verkiezingen verloren en Angela Merkel heeft hierop uitvoerig geteerd (prospérer). ‘Voorspoed door moed' is een verheffende boodschap die meestal leidt tot een electoraal Waterloo. Heel ontmoedigend voor politici die nog geloven, niet zozeer in de maakbaarheid maar wel in de verbeterbaarheid van de maatschappij en de wenselijkheid van meer menselijkheid.

ACHTERHAALD KIESSTELSEL

De kennismaatschappij geeft, paradoxaal genoeg, aanleiding tot veel onwetendheid door overinformatie die tot desinformatie leidt, door ultramediatisering die de werkelijkheid misvormt, door een ondoorzichtig kluwen( embrouillamini) van uiteenlopende meningen. Ongetwijfeld is er veel meer nood aan pedagogen dan demagogen. Vooral in België is een opfrissing van het kiesstelsel ten minste even belangrijk als een confederaliserende staatshervorming. Vijftien jaar geleden heb ik een boek geschreven, Democratie tussen spin en web, waarin ik voorstelde aan elke kiezer niet één stem maar 10 stemmen te geven (puntenstemming), die de kiezer dan eventueel kan spreiden over verschillende kandidaten en politieke partijen. Simulaties wijzen uit dat dit tot een veel coherenter kiesgedrag leidt en tot het ontstaan van meer stabiele meerderheden.

De geloofwaardigheid van de democratie hangt af van de efficiëntie waarmee ze erin slaagt problemen tijdig op te lossen. In België is de frequentie van de verkiezingen veel te hoog. Er is ook nood aan een federaal legislatuurparlement, verkozen voor vijf jaar en niet ontbindbaar (zoals dit nu het geval is met de gewestparlementen). Bovendien is er op federaal vlak een fundamenteel probleem van democratische legitimiteit. Yves Leterme behaalde in zijn glorietijd 800.000 voorkeurstemmen maar 0 stemmen in Franstalig België. Nadien werd hij federaal premier voor heel België. Met de Franstalige vicepremiers is het net het omgekeerde. Die halen veel stemmen in Wallonië en Brussel maar niet één in Vlaanderen en die krijgen dus geen enkel mandaat van de Nederlandstalige bevolking, ook al moeten zij ook voor hen een beleid voeren. Dit is een ondemocratische absurditeit.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
FUMEE BLANCHE?
Un accord, plus exactement un consensus, a été atteint en vue de scinder BHV.

Pas de quoi pavoiser, mais un préalable indispensable à la formation du prochain/dernier (?) gouvernement fédéral. Ce compromis fut négocié et arraché au forceps par un Di Rupo en grande forme dans un climat totalement surréaliste avec un retour précipité du couple royal, une crise aiguë au sein de la haute magistrature, le départ prochain de Yves Leterme pour l’OCDE, les colères de Maingain, et le probable limogeage du patron de Belgacom.

Dans sa chronique de sage autoproclamé Mark Eyskens évoque l’obsolescence des hommes politiques belges menacés par une “date de péremption” qui se raccourcit de décennie en décennie.
“Zijn politici mediatieke fast food met steeds kortere houdbaarheidsdatum?” se demande le vieux professeur fils de professeur, de premier ministre, lui même ayant exercé cette fonction difficile/impossible pendant quelques mois.
On constate que nos hommes et femmes politiques les plus doués ont tendance à délaisser le bricolage institutionnel et les compromissions belgo belges en faveur de la scène internationale :” zoals Herman Van Rompuy, Philippe Maystadt, Karel De Gucht en de leden van het Europees Parlement. Yves Leterme schakelt op zijn beurt over naar een internationale ‘versnelling'. “
C’est que, explique Eyskens, nos politiciens élus dans leurs petits arrondissements locaux sont moins conscients que les scientifiques ou les chefs de nos plus grosses entreprises combien le monde se transforme.
Ces changements sont globaux tandis que la gouvernance politique demeure locale.
Des innovations scientifiques et technologiques on en a observé de fabuleuses et d’innombrables : la mondialisation des marchés, la montée du multiculturel, la société de la connaissance avec ces réseaux mondiaux, l’explosion démographique de la population terrestre, les problèmes de climat, de famine, d’énergie, les conflits ethniques. Tout cela laisse les politiciens locaux pantois et leur donne un sentiment d’impuissance, voire d’inutilité. En Europe, où les plus éclairés plaident pour une gouvernance économique commune, 7O% des décisions qui, hier encore étaient du ressort des gouvernements locaux, se prennent au niveau de la Commission.
Tout ceci tend à rendre les problèmes à résoudre de plus en plus complexes. L’électorat est tellement dépassé que les politiciens qui réussissent le mieux sont ceux qui simplifient leur discours en adoptant un style populiste et en embouchant la trompette du nationalisme : ‘eigen volk eerst'. “Het lijkt steeds meer electoraal rendabel aan de kiezers te zeggen wat ze graag hebben dan hen uit te leggen wat ze nodig hebben.”

On vote trop souvent en Belgique où les démagogues remportent plus de succès que les trop rares pédagogues.
Mais surtout, au niveau fédéral Eyskens dénonce “een fundamenteel probleem van democratische legitimiteit.”
Yves Leterme engrangea en son temps 800.000 voix de préférence en Flandre et pas une seule à Bruxelles ou en région wallonne.
C’est ce qui lui a permis de revendiquer, légitimement le titre de premier ministre fédéral.
L’inverse est vrai pour les politiciens francophones qui n’obtiennent pas une seule voix en Flandre. « Dit is een ondemocratische absurditeit. »
Voilà qui devait être dit.
On se demande simplement comment sortir d’absurdie la tête haute.
« Entre la Belgique et Maingain, je choisis la Belgique » a lancé Armand De Decker.
Que le MR prenne garde à ce que son partenaire de cartel ne s’enfle demain comme celui de Bart dont se sépara le CD&V.
L’éclatement du MR serait le grand chelem pour le stratège Elio, la cerise rouge sur le gâteau.
MG

Aucun commentaire: