samedi 28 avril 2012

‘Bevolking kan in 25 jaar verdubbelen’
Danny Vileyn en Christophe Degreef © Brussel Deze Week

In 2010 groeide de Brusselse bevolking met 2,7 procent. Als die groei zich nog 25 jaar doorzet, zijn we met ruim twee miljoen. Dat stelt VUB-demograaf Patrick Deboosere. Volgens het Federaal Planbureau zal het zo’n vaart niet lopen.


“Wat Istanboel aankan, moet Brussel ook aankunnen” (© Ivan Put)

De (weliswaar voorlopige) cijfers van het Planbureau voor 2011 laten een vertraging van de groei zien: de bevolking zou met minder dan twee procent groeien.

I n 2010 kwamen er netto dertigduizend Brusselaars bij. Er waren achttienduizend geboorten en negenduizend sterfgevallen. Er trokken 13.000 inwoners meer naar Vlaanderen en Wallonië dan dat er Vlamingen en Walen naar Brussel kwamen. Maar het is de internationale migratie die voor de grootste groei zorgt: bijna dertigduizend. Kan Brussel dat aan?

Deboosere, provocerend: “Istanboel, goed voor dertien miljoen, groeit ieder jaar met 250.000 inwoners. Wat Istanboel aankan, moet Brussel ook aankunnen.” Dat vertelde Deboosere in het Brussels parlement.

Slechts negen van de negentien gemeenten tellen vandaag meer inwoners dan op hun historische hoogtepunt. Twee voorbeelden: de Stad Brussel telde 215.504 inwoners in 1923, vandaag 163.210. Sint-Joost-ten-Node – met 25.000 inwoners per vierkante kilometer de dichtstbevolkte gemeente van België – is vandaag 27.000 inwoners rijk; in 1907 waren er dat bijna 34.000. Sinds 1990 is de bevolking met 27 procent gegroeid, en daarbovenop kampt de gemeente met specifieke problemen. Parlementslid en OCMW-voorzitster Anne-Sylvie Mouzon (PS): “Als het OCMW mensen aan een baan helpt, verlaten die de gemeente. De prijs-kwaliteitsverhouding van de woningen in Sint-Joost is slecht, en dat is moeilijk op te lossen.”

En parlementslid Olivier de Clippele (MR) zegt: “Ofwel evolueren we in de richting van Hongkong en Istanboel, ofwel leggen we stedenbouwkundige regels op die mensen ertoe verplichten Brussel te verlaten. Nu al verfranst Aalst.”

Dat Brussel in 1968 ook bijna 1,1 miljoen inwoners telde, laat zien dat de huizenmarkt nog elastisch is, betoogt Deboosere. Maar: “Scholen en crèches zijn dat niet.” En zeggen dat er in 2006-2007 nog scholen gesloten werden...

Hoe de migratie ook gepercipieerd wordt, het verschijnsel is eigen aan steden. “Zonder internationale migratie zou Brussel vandaag een stad(sgewest) van minder dan 500.000 inwoners zijn,” zegt Deboosere. De recente migratie is in tegenstelling tot de historische wel ‘supergediversifieerd’ en vervrouwelijkt. De cijfers vertellen ook een ander verhaal dan onze dagelijkse waarnemingen. Zo komt slechts een derde van de migratie van buiten de EU, maar die migranten vallen meer op door hun huidskleur of kleding. Elk jaar komen er zevenduizend Marokkanen bij door migratie, maar dat is minder dan de immigratie uit landen van de vroegere Sovjet-Unie.

Deboosere geeft nog een voorbeeld: “Vroeger afficheerden de reisbureaus in Matonge exclusief voor Centraal-Afrika; nu is de helft van de affiches voor twee provincies in Brazilië.”LEZER: "De zwarte Afrikanen zijn een eenvoudige indicator van de verbrusseling van Aalst. 't is dat er nog een stukje Vlaams-Brabant tussen ligt of men zou Aalst evengoed bij Brussel mogen voegen :)"COMMENTAIRE DE DIVERITY

HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE

Quel est le but poursuivi par ceux qui publient ce genre d'article?

Montrer que Bruxelles explosant démographiquement, la tâche d'huile francophone (et de surcroit migratoire) s'étend en terre flamande, jusqu'à Alost. "De zwarte (Fransprekende) Afrikanen zijn een eenvoudige indicator van de verbrusseling van Aalst". En français: "la présence de noirs africains dans les rues d'Alost participe de la bruxellisation cette ville". Autrement dit: attention les étrangers arrivent!

Le Gordel, le cordon sanitaire destiné à retenir les francophones et surtout les allochtones francophones à l'intérieur des 19 communes est en train de céder!

Panique, mère Flandre redoute la contamination, d'une nouvelle forme de bruxellose, la variante ethnique, qu'elle ressent comme la plus pernicieuse!Cliquez ici pour Répondre ou Transférer.

Aucun commentaire: