dimanche 1 avril 2012

Brusselse pinksterbeweging groeit


Pinksterkerken groeien in Brussel© brusselnieuws.be
Onderzoekster Maïté Maskens (ULB) schat dat een op twintig Brusselaars aangesloten is bij een pinksterkerk, vooral Brazilianen en Congolezen. De Pinksterbeweging helpt gelovigen om te gaan met hun migratieverhalen, zegt ze.

Pinksterkerken groeien in Brussel (© rofanator)

“Het precieze aantal is moeilijk in te schatten,” zegt ze aan brusselnieuws.be. “Typisch voor pinksterkerken is dat ze heel snel komen en gaan. Soms gaat het om gebedsgroepen van een tiental mensen bij een gelovige thuis. Die plasticiteit is ook haar kracht.”

“Wat wel zeker is, is dat de beweging sterk groeit. Het protestantse evangelisme, waartoe de pinksterbeweging behoort, is nu al groter dan het officiële protestantisme zoals je dat bijvoorbeeld in Nederland vindt. Er zouden in Brussel nu al een honderdtal erkende kerken zijn.”

De onderzoekster schat dat vandaag ongeveer 5 procent van de Brusselaars aan een pinksterkerk verbonden is. Vooral Sub-Sahara-Afrikanen en Zuid-Amerikanen, met Congolezen en Brazilianen als de belangrijkste nationaliteiten.

Migratie als plan van God
In een artikel voor Brussels Studies gaat Maskens dieper in op de plaats van de migratieproblematiek in de Brusselse pinksterbeweging. “Veel gelovigen zijn immers illegaal in België, of waren vroeger illegaal, en bijna allemaal hebben zijzelf of hun voorvaderen een migratie meegemaakt,” legt ze uit.

Ze laat een aantal predikanten aan het woord die hun missie en migratie op een goddelijke manier herinterpreteren. De migratie naar België blijkt in de meeste bekeringsverhalen deel uit te maken van een goddelijk plan.

“Een predikant vertelde me dat hij eigenlijk niet naar België wilde verhuizen om er te gaan prediken. Hij vertelde God dan ook dat hij dat alleen zou doen als hij, 'zonder truken van de foor', een verblijfsvergunning kreeg voor zichzelf en zijn gezin, iets wat nog nooit niemand in zijn omgeving gelukt was. Maar bij hem lukte het wel, wat hij beschouwde als een goddelijk teken.”

Door migratie op die manier te interpreteren, willen dergelijke predikanten zich meteen ook onderscheiden van andere migranten die op minder orthodoxe manieren verhuisden. “Door de nadruk te leggen op het gemak waarmee hij een visum te pakken kreeg, blijkt dat de verteller zichzelf eerder ziet als een expat dan als een 'gewone' migrant. Zo proberen ze zichzelf ook los te maken van de doorgaans negatieve perceptie van migratie."

Aucun commentaire: