vendredi 27 avril 2012

Vlaamse Rand telt 114 nationaliteiten

Nieuwe immigratie rond Brussel in kaart gebrachtLeerlingen van de wijkschool Vijverbeek in Zellik. De Vlaamse Rand 'veranderstaligt' snel.Marc Gysens/photo news


Leerlingen van de wijkschool Vijverbeek in Zellik. De Vlaamse Rand 'veranderstaligt' snel.Marc Gysens/photo news

© Photo News

BRUSSEL - In de Vlaamse Rand rond Brussel is niet langer een verfransing aan de gang maar een 'veranderstaliging', door immigratie vanuit Brussel én vanuit Oost-Europa en de rijke wereld.
De problemen van de Vlaamse Rand rond Brussel zijn razendsnel aan het verschuiven. Decennia was de immigratie van rijke Franstalige Brusselaars hét probleem van die streek; die vonden immers dat het gebied waar ze gingen wonen, zich moest aanpassen aan hen en niet omgekeerd. Dat zorgde voor een ongeziene verfransingsdruk op de Vlaamse Rand: in de zes faciliteitengemeenten, maar ook in de 29 andere gemeenten van Halle-Vilvoorde.

Er is vandaag nog altijd flink wat migratie vanuit Brussel naar die Vlaamse Rand, maar die is heterogener geworden. De nieuwe migratie komt onder meer van de allochtone midden- en lagere klasse die zich in Brussel gevormd heeft en die de stad ontvlucht, vooral naar de noordelijke en westelijke Rand. Die heeft het Frans soms als eerste, maar vaak slechts als tweede taal.

Daarnaast immigreren in die Rand, al dan niet via Brussel, nogal wat Oost-Europeanen en andere nationaliteiten, en ook mensen uit rijkere Europese en niet-Europese landen. Die laatsten trekken vaak naar het oosten en het zuiden van de Rand (Hoeilaart, Tervuren) maar ook naar de omgeving van Zaventem die een grote aantrekkingskracht uitoefent op internationale bedrijven.

De Vlaamse Rand wordt niet verder verfranst maar die Rand 'veranderstaligt' en verinternationaliseert. Er wonen daar nu 114 nationaliteiten. Meer dan 100.000 van de 400.000 inwoners zijn van vreemde herkomst, dubbel zoveel als twintig jaar geleden. Dat is 27 procent van de bevolking. In het nabijgelegen Brussel is dat 61 procent; inwijking van daaruit zal het percentage in de Rand verder doen stijgen.

De studiedienst van de Vlaamse regering (SVR) bracht daarover een massa cijfers bijeen die de inzet vormden van een colloquium gisteren in Leuven.

Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) zei er dat het Vlaams beleid voor de Rand uitgaat van twee axioma's: de Rand is Nederlandstalig en moet en zal dit blijven, en de Vlaamse Rand wenst in goede verstandhouding te leven met zijn nieuwe inwoners en dus moeten ze de kans krijgen Nederlands te leren. (De Standaard)

COMMENTAIRE DE DIVERCITY

DE RAND VERANDERSTALIGT EN INTERNATIONALISEERT

C'est clair, si Bruxelles se métisse, il n'y a pas de raison que le Rand (les communes qui entourent Bruxelles) ne suive pas la même tendance.

A cela Geert Bourgeois répond: "de rand is Nederlantalig en moet en zal dit blijven. C'est comme si il crachait en l'air en disant: il pleut!

La tâche d'huile francophone, l'internalisation et le métissage de la zone métropolitaine  est irréversible. La zone urbaine métropolitaine de Bruxelles est un fait économique, sociologique et démographique.

Ni la grève de la faim de De Wever, ni les vitupérations de Bourgeois et de la N-VA y changeront quoi que ce soit.

MG

Aucun commentaire: