lundi 30 avril 2012

Vlaamse uniefs tellen amper vier allochtone proffen 

Door: Remy Amkreutz
Bron: De Morgen

Allochtonen krijgen nauwelijks voet aan de grond in de hoogste regionen van de Vlaamse universiteiten. Van de 1.611 hoogleraren en professoren zijn er slechts vier van niet-westerse origine. 'Het beeld van de universiteit als wit bastion blijft bestaan', zegt UGent-rector Paul Van Cauwenberge.
Lesgevers aan de Vlaamse universiteiten zijn, op een enkeling na, blank en westers. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Van de 2.221 docenten zijn er slechts 11 niet-westers (minstens één ouder geboren in Afrika, Zuid-Amerika of Azië en opgegroeid met een andere taal dan het Nederlands). Bij het hoogste academische ambt toont de situatie zich nog dramatischer: op 1.611 professoren zijn er 4 allochtoon. "Wij kijken aan tegen een enorme achterstand", zegt Paul Van Cauwenberge, rector van de Gentse universiteit. "Er zijn wel een paar uitzonderingen, maar het blijft nog veel te weinig."

Bij hun aantreden hadden de huidige rectoren nochtans beloofd om de carrièrekansen van allochtonen te verbeteren. In de praktijk komt daar weinig van terecht. Onderwijswetenschapper Paul Mahieu (Universiteit Antwerpen): "De universiteiten zouden een afspiegeling moeten zijn van de samenleving. Tel daarbij op dat wetenschap per definitie internationaal is, en je zou inderdaad meer kleur verwachten in het professorenkorps."

Een verwijt dat het Gentse universiteitsbestuur begrijpt. Van Cauwenberge: "Ik zie dat beeld van de universiteit als wit bastion niet graag, maar het blijft bestaan. Let wel, dat is zeker niet onze keuze."

LAT MOET HOGER
Dat er weinig allochtone lesgevers zijn, zou vooral komen door de karige instroom. "De hoeveelheid niet-westerse studenten is nog altijd slecht", meent Van Cauwenberge. "Dat is vooral cultureel bepaald. Zo zijn allochtone ouders al tevreden als hun kind een beroepsdiploma haalt, iets wat zij vaak niet konden bereiken. Zij leggen de lat dus lager."

Van Cauwenberge koestert niet al te veel hoop, ook al bedraagt het aantal niet-westerse doctoraalstudenten meer dan 12 procent. "De situatie zal verbeteren, maar dat zal nog zeker twee generaties duren." Iets wat Mahieu erkent. "Als ik kijk naar mijn eigen universiteit, zie ik dat in het eerste jaar 10 procent van de studenten allochtoon is. Voordat zij hun master behalen, is dat al gezakt tot 5 procent. Als je dan bedenkt dat alleen de toppers assistent of beter kunnen worden, valt de ondervertegenwoordiging te begrijpen. En toch zie ik meer en meer getalenteerde niet-westerlingen."

Om hun potentieel te benutten, moeten de universiteiten in actie schieten. Informatiesessies en open lesweken om hen aan te werven, zijn slechts het begin. "We laten zwarte scholen komen om de kinderen gedurende enkele dagen onder te dompelen in wetenschap en techniek", zegt Van Cauwenberge. "En dan blijkt dat ze verre van kansarm zijn. Intussen piekt ook het aantal vragen van Turkse universiteiten om samen te werken. Vroeger was dat ontwikkelingswerk, nu is dat een kruisbestuiving. Het moet de loopbaan van onze allochtone onderzoekers hier een fikse boost geven."


COMMENTAIRE DE DIVERCITY

SUR 1611 PROFESSEURS D'UNIVERSITE FLAMANDS,QUATRE SONT D'ORIGINE ALLOCHTONE

On ne rencontrerait que 10% d'étudiants d'origine étrangère en première année d'université contre à peine 5% au terme des études. "Il faudrait que les universités flamandes soient le reflet de la société. Si on admet le principe que la communauté scientifique est par définition internationale,  il faudrait s'attendre à plus de couleur au sein du corps professoral flamand."

DiverCity ignore si la situation est la même en Communauté française.

Peut être un de nos lecteurs pourrait il nous éclairer sur ce point?

Aucun commentaire: