mardi 8 mai 2012

'Boerka is mijn eigen keuze'


UniversiteitGent deed eerste kwalitatief boerka-onderzoek in België
Imene en Halima, twee Brusselsetieners, negeren het boerkaverbod. 'Wij doen het omdat we het zelf willen. Eris niemand die ons verplicht.'Geertje De Waegeneer

GENT - Belgische moslima's die een gezichtssluier dragen, zijn eigenzinnigevrouwen. Maar het liefst willen ze gewoon deelnemen aan de samenleving. 'Ik wasvroeger punk.

Het is niet zo dat Eva Brems, die het onderzoek binnen het Centrum voorMensenrechten aan de faculteit Rechtsgeleerdheid leidde, uitsluit dat er inBelgië vrouwen onder dwang een gezichtssluier dragen. 'Maar we hebben er geenenkele gevonden', zegt ze. 'Geen van de ondervraagde vrouwen ziet eengezichtssluier als verplichting. Voor hen is het een vrijwillig engagement alsvervolmaking van hun geloof.'

Algemeen wordt aangenomen dat er in België een 250-tal vrouwen een gezichtssluier dragen. De 27gesluierde vrouwen die voor dit onderzoek – tussen september 2010 en september 2011 - ondervraagd werden, zijn daarvan ongeveertien procent. Hoofdzakelijk huisvrouwen van Marokkaanse origine die in grotesteden wonen, verspreid over het land. 'We claimen geen representativiteit,maar hebben wel een grote groep ondervraagd', zegt Brems. 'De resultaten zijngelijklopend met Nederlands onderzoek.'

Aanleiding waren de plannen van de Belgische wetgever om in april vorig jaareen verbod op gezichtssluiers in te voeren. Ongeveer de helft van de interviewsvond plaats voor het invoeren van het verbod, de andere helft nadien.

ALS DE WIND

De onderzoekers zochten een antwoord op de vraag waarom vrouwen eengezichtssluier dragen en hoe ze het beleven. Alle ondervraagde vrouwen sprakenover de positieve gevoelens die de sluier hen geeft: van vreugde en trots totvrijheid en innerlijke rust.

Eén moslima vatte het zo samen: 'Met mijn niqab voel ik me zo vrij als de wind'.

Alle ondervraagde vrouwen geven aan een zo normaal mogelijk leven te willen leiden. 'Ik neem de bus en ga naar het pretpark', liet een moslima optekenen. 'Al voel ik me daar in mijn niqab soms de grootste attractie van allemaal.'

De positieve gevoelens die de sluier hen geeft, staan haaks op de negatieve reacties die ze van anderen krijgen. Een opvallende bevinding van het onderzoek zijn de talrijke verhalen van verbale en soms fysieke agressie die de vrouwen op straat ondervonden. 'Een politieagent lachte me uit. Hij deed alsof ik zelf niet kon nadenken', zei een moslima.

Sinds de invoering van het boerkaverbod vinden de vrouwen dat de negatieve reacties erger zijn geworden. Sommige vrouwen vermijden om die reden activiteiten buitenshuis. 'Door de moeilijke reacties van buitenaf, moeten ze erg sterk zijn', zegt Eva Brems die daarbij nog een gemeenschappelijk kenmerk ziet.'Het zijn stuk voor stuk eigenzinnige vrouwen. Ze laten zich niet doen. Eentje beschreef zich toen ze jonger was zelfs als punk.'

Een derde van de ondervraagde vrouwen draagt de niqab langer dan tien jaar.Maar een gezichtssluier dragen, blijkt toch ook niet voor altijd. Tien van de27 vrouwen legden de sluier intussen af.

Waarom ze dat doen? Angst, voor agressieve reacties of om door de politie beboet te worden, blijkt de voornaamste reden. In de meeste gevallen is het de echtgenoot die het eerst suggereert of het meest aandringt. 'Uit bezorgdheid of omdat hij het met de negatieve reacties op straat nog moeilijker heeft', zegt Brems. 'Ook daar gaat het idee van de tirannieke echtgenoot dus niet op.'

Ze is zich ervan bewust dat de conclusies van het onderzoek tegen een aantal vooroordelen ingaan. 'Zelfs aan vrienden en familie kreeg ik de resultaten moeilijk uitgelegd', zegt ze. 'Ik weet dat er cynische reacties op zullenkomen.'

Als kamerlid voor Groen stemde Eva Brems vorig jaar als enige tegen het boerkaverbod omdat het vrouwen volgens haar in de steek laat. Mannen die hun vrouw verplichten zich te sluieren, kunnen door de wet niet gestraft worden.'Gelukkig blijkt het mee te vallen met die verplichting. Maar ik vind het nog altijd jammer dat die wet er is gekomen zonder wetenschappelijk onderbouwde achtergrond informatie.'(De Standaard)

NO COMMENT

BURQUA BLABLA!

Aucun commentaire: