samedi 26 mai 2012

De Wever mikt op exotische kiezerDe Wever stelde eerder deze week de Brusselse lijsttrekkers voor en
poseerde samen met enkele kinderen
BRUSSEL - Naast de mantra 'Janssens en Dewinter zijn feitelijke
bondgenoten' profileert Bart De Wever zich in Antwerpen met een
discours over identiteit. Bedoeling? Allochtone zieltjes winnen.
Lang vóór zijn outing als kandidaat-burgemeester op 21 april was de
verkiezingscampagne van Bart De Wever de facto al aan de gang. Maar
twee dagen voor de bekendmaking van alle kandidaten op de Antwerpse
N-VA-lijsten, laat hij behoorlijk diep in zijn strategische kaarten
kijken. De N-VA-voorzitter had gisteren voor de allereerste keer een
ontmoeting met de mensen van Fedactio, een koepelorganisatie van
Turkse verenigingen.

Samen met het Antwerpse kamerlid Zuhal Demir, die zelf
Turks-Koerdische roots heeft, ging De Wever in gesprek met de 'nieuwe
Antwerpenaren' over maatschappelijke participatie, betrokkenheid en
actief burgerschap. Zo'n 180 mensen daagden op en leken 's mans
toespraak te smaken.

'Integratie betekent voor ons niet dat mensen hun geloof, hun
identiteit, hun cultuur en hun verleden moeten achterlaten aan de
grens', overtuigde De Wever het publiek van Turkse afkomst.
'Integratie betekent samen bouwen aan onze gemeenschap, ieder op zijn
manier.'

Iedereen Antwerpenaar, dat is het N-VA-devies voor oktober. Dat
verhaal houdt behalve rechten ook plichten in. Zoals het leren van een
gemeenschappelijke taal: het Nederlands. De kennis van het Nederlands
is volgens de N-VA-voorzitter cruciaal voor de aanpak van prioritaire
aandachtspunten als onderwijs, activering en arbeid.

''t Stad is van iedereen, áls iedereen van 't stad is', persifleerde
de Wever de slogan van burgemeester Patrick Janssens (SP.A), die
overigens een venijnige veeg uit de pan kreeg.

'STEMADVIES'

Eerder had Bart De Wever zich in een interview met het Antwerpse
studentenblad Dwars laten opmerken met zijn gekende 'stemadvies':
'Elke stem die Filip Dewinter (Vlaams Belang) van mij wint, komt
Janssens goed uit. Eigenlijk is hij dus de beste vriend van Patrick
Janssens.' De N-VA-voorzitter benadrukte opnieuw dat hij zeker geen
bestuursakkoord sluit met Vlaams Belang.

VB-kopstuk Filip Dewinter stelde nochtans voor om zichzelf weg te
cijferen, maar daar gelooft De Wever niets van. 'Dewinter cijfert
zichzelf vooral graag in de krant. Hij wil namelijk dat het debat over
hem gaat. Hij is een knap politicus waarmee je nooit klaar bent en nu
heeft hij al zijn pijlen op mij gericht.'

Als zijn partij de grootste partij wordt op 14 oktober, dan is het De
Wevers ambitie om op 1 januari 2013 de eed af te leggen als
burgemeester. Er zijn volgens hem andere coalities dan de huidige
coalitie mogelijk en: 'ik ga die proberen te vormen met partijen waar
wij ideologisch de meeste verwantschap mee hebben.'

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
LE DOUBLE DISCOURS DE LA N-VA
D'un côté, si on écoute la sirène Maddens, (le profeseur de Louvain
qui est le penseur stratégique) pas de communuauté urbaine avec la
N-VA pour faire barrage à la tâche d'huile francophone et surtout à
l'arrivée massive des immigrés venus de la capitale.  Donc: Bruxelles
assiégée, Bruxelles plumée, Bruxelles asphyxiée.
De l'autre côté on fait son joueur de flûte de Hamelin pour mordre sur
le vote ethnique anversois.
Plus ambigu que cela...
On a vraiment du mal à cerner exactement la strétégie de cette néo
Volksunie:Alles Voor Vlaanderen; Vlaanderen voor Bart DW.

Aucun commentaire: