mardi 22 mai 2012

Un livre sur Johan Vande Lanotte fait du bruit
Le livre "De Keizer van Oostende" (L'Empereur d'Ostende) écrit par les
journalistes de la VRT Luc Pauwels et Wim Van den Eynde sur le
vice-premier ministre Johan Vande Lanotte a fait beaucoup de bruit
lundi. La VRT s'est distanciée de l'ouvrage et a temporairement privé
les auteurs de missions de reportage. Selon M. Vande Lanotte, de
nombreuses déclarations sont "manifestement incorrectes" et le livre
se lit "comme un blog de Jean-Marie Dedecker".
 © belga.
L'ouvrage débute par le constat que l'arrêté ministériel du 18 janvier
sur le permis de construction et d'exploitation d'un parc éolien
offshore accordé à la société Norther n'a pas été signé par le
ministre de la Mer du Nord, Johan Vande Lanotte, mais par procuration
par le secrétaire d'Etat à l'Energie, Melchior Wathelet.
Le ministre était encore administrateur à ce moment de la société
Otary RS. Electrawinds, dont M. Vande Lanotte était président entre
2006 et 2010, est actionnaire à la fois du consortium Norther et du
consortium Otary RS. "Selon certains, il est question ici de conflit
d'intérêt pur et simple. Si pas à la lettre, au moins dans l'esprit
(de la loi)."
Les auteurs mettent en lumière une série de dossiers ostendais et le
rôle qu'aurait joué Johan Vande Lanotte dans ceux-ci: BC Oostende, le
casino, la minque, Electrawinds. "Il semble que la limite entre
l'entrepreneuriat public et privé est devenue de plus en plus floue
chez lui, jusqu'à devenir à certains moments totalement inexistante",
écrivent-ils.
"De keizer van Oostende" (Editions Van Halewyck) est disponible en
librairie à partir de ce mardi et coûte 22 euros.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
DANGER DE TSUNAMI
Soyons clair, nous n'avons pas lu le livre qui risque de faire
trembler dans les prochains jours le landerneau bruxellois (s'il
s'avère contenir des  faits tangibles). Info ou intox, il est trop tôt
pour le dire.
Il y a certes, si on en croit De Morgen (en principe favorable au vice
premier), de quoi discréditer le profil démocratique du ministre
fédéral  de l'économie.
C'est évidemment pain bénit pour l'Ostendais Jean Marie Dedecker et pour la N-VA.
Ce serait un désastre pour le SPa de Vande Lanotte en plein déclin. En
mettant les choses au pire, la chute de l'homme fort du SPa  a de quoi
provoquer un tsunami et pas qu'au fédéral. Cela devrait doper le parti
de De Wever vers les 40% et  ébranler la Belgique sur ses fondements
avec une onde de choc dans toute l'Europe.

"VANDE LANOTTE BESLIST ALLES

"

Door: Steven Samyn : De Morgen  Johan Vande Lanotte. © belga.
In het boek 'De keizer van Oostende' suggereren twee VRT-journalisten
dat vicepremier Vande Lanotte zich schuldig maakt aan belangen-
vermenging. De sp.a'er haalt uit naar de 'manifest onjuiste'
aantijgingen en de journalisten werden op non-actief geplaatst. Lokale
sp.a-schepenen hekelen echter openlijk de machts- concentratie door
Vande Lanotte.
Ik wil Johan niet met Hitler vergelijken, maar de mechanismen in
Oostende zijn dezelfde
Bart Bronders, sp.a-schepen Oostende
Hij heeft geen officiële functie in de partijafdeling, maar hij
beslist alles. Dat is zoals Mao
Yves Mirroir, sp.a-schepen Oostende
Officieel is Vande Lanotte in Oostende alleen maar gemeenteraadslid.
In de praktijk is hij er de sterke man achter de schermen. In hun boek
belichten de VRT-journalisten Luc Pauwels en Wim Van den Eynde een
hele reeks dossiers en de rol die Vande Lanotte daarin heeft gespeeld.
Of het nu gaat over de haven, het Kursaal, de Vismijn, de basketclub
of Electrawinds. Het beeld dat naar voren komt, is niet echt fraai.
"De grens tussen overheid en privaat ondernemerschap lijkt bij hem
steeds meer te vervagen tot ze op bepaalde momenten volledig
onbestaande lijkt te worden", schrijven ze.

De vicepremier reageerde gisteren scherp. "De auteurs beschuldigen me
van niets concreets, maar suggereren veel en trekken er een conclusie
over normvervaging en belangenvermenging uit. Veel verklaringen zijn
manifest onjuist. Andere verklaringen zijn louter insinuaties en
stemmingmakerij."

Vande Lanotte maakte een lijst op van 65 beweringen die niet met de
waarheid stroken. Hij neemt het ook niet dat twee auteurs zich
consequent als VRT-journalisten hebben voorgesteld. "Bewust of
onbewust proberen ze daarmee een zekere geloofwaardigheid aan hun boek
te geven." De hoofdredactie van de openbare omroep distantieert zich
van het boek dat "te insinuerend" is. Pauwels en Van den Eynde mogen
tijdelijk geen VRT-reportageopdrachten uitvoeren.

Harde bewijzen van onwettelijk gedrag zijn er niet. Maar twee
sp.a-schepenen in Oostende zijn wel scherp voor de machtsconcentratie
door Vande Lanotte. Schepen Yves Miroir geeft het voorbeeld hoe hij
als voorzitter van de Vismijn in 2006 op de hoogte werd gebracht van
malversaties en misbruiken door bestuurders. "Ik wilde orde op zaken
stellen. Maar Vande Lanotte heeft het me verboden omdat we in een
verkiezingsjaar zaten. 2007 was ook een verkiezingsjaar. Die fraudeurs
hebben anderhalf jaar langer hun gang kunnen gaan omdat Vande Lanotte
mij verbood in te grijpen. Nu snap je hoe ver zijn macht gaat."

Miroir vergelijkt Vande Lanotte met de Chinese leider Mao. "Vande
Lanotte heeft geen officiële functie in de partijafdeling, behalve
gemeenteraadslid. Maar hij beslist alles. Hij spreekt over een
'geleide democratie', alleen is er niets democratisch aan."

'GIGANTISCH VEEL MACHT'
Ook sp.a-schepen Bart Bronders is scherp. "Johan is een man met
gigantisch veel macht. En de vanzelfsprekendheid waarmee hij zich van
zijn macht bedient, wordt steeds groter, en wat mij betreft steeds
stuitender. Ik vraag me dikwijls af hoe het kon dat zo'n idioot als
Adolf Hitler zo ongelooflijk veel absolute macht kon veroveren. Ik wil
Johan niet met Hitler vergelijken, maar de mechanismen in Oostende
zijn dezelfde. De psychologie van de leider en de psychologie van de
volgeling."

"Ontgoocheling is geen goede inspiratie", repliceert de vicepremier.
"Bronders geeft in het boek zelf toe ontgoocheld te zijn omdat hij
nooit een hoger mandaat heeft gekregen."

Aucun commentaire: