lundi 4 juin 2012

'Als symbool is de boerka erger dan de swastika'

'We hebben jaren gevochten voor een seculiere maatschappij. En nu komt een expansieve islam ons bedreigen.' Etienne Vermeersch (78) is in gevechtsmodus. De streep haar schuin gekamd, zijn bureau - in de waanzinnige chaos van zijn werkplek - overladen met extracten uit de Koran. Klaar om de intellectuele pantserdivisie uit te rollen over al wie tegen een boerkaverbod is. 'We moeten de radicalisering stuiten.'

Democratie is: georganiseerd van mening verschillen. Exact een week geleden nam ik een standpunt in tegen het boerkaverbod in ons land: het is een aantasting van de mensenrechten en het recht op vrijheid van godsdienstuiting. De wet is een niet-proportionele maatregel die ons internationale schade berokkent, was de redenering. Filosoof Etienne Vermeersch ging meteen in de tegenaanval: een boerkaverbod is nodig omwille van de veiligheid en omdat het dragen ervan iemand compleet onttrekt aan de maatschapij. Na het opiniestuk volgden e-mails heen en weer. Maar niets is beter dan een stevig gesprek tussen mensen, met open vizier: "Debatteren met u over het boerkaverbod? Ik heb niet liever."

HET PIJNLIJKE IS DAT IN DE BELGISCHE WET DE MANNEN DIE EEN BOERKA OPLEGGEN NIET GEVISEERD WORDEN. ENKEL DE VROUWEN DIE DRAGER ZIJN, ZIJN STRAFBAAR.

"Verplichten tot dragen zou echter ook strafbaar moeten zijn.
Alleen is dat bijzonder moeilijk vast te stellen. Ook moslimvrouwen
die zeggen dat ze het vrijwillig doen, kunnen dat
onder druk van hun man doen. Maar ik sta dus niet helemaal
achter de wet, hij is onvolledig."

MIJN BASISVRAAG: HOE KUNT U ALS VRIJE DENKER ZO MEEGAAN IN EEN VERBODSOPBOD? TERWIJL HET IN ONS LAND OM MAXIMAAL EEN TWEEHONDERDTAL MENSEN GAAT?

"Het aantal dragers is een volstrekt irrelevant argument. Het gaat om de principes. Ten eerste: veiligheid. Is het aanvaardbaar dat mensen zich op straat, op openbare plaatsen, onherkenbaar maken?"

PLEIT U ERVOOR DAT WE PERMANENT HERKENBAAR OP STRAAT MOETEN RONDLOPEN?

"Het is toch evident dat een misdadiger die een boerka draagt veel moeilijker geïdentificeerd kan worden?"

"Er is een groot verschil tussen een bril en schmink dragen of constant onherkenbaar zijn. Niemand loopt zomaar met een masker op straat rond, laat staan dat die een bank binnen mag."

"Mijn tweede argument om de boerka te bannen is het belangrijkste: in een normale en menselijke maatschappij moet ik herkend worden en mij tonen zoals ik ben. In elk geval mijn gezicht moet duidelijk herkenbaar zijn, anders is dat een weigering van communicatie. Dan ontbreekt de wederkerigheid."

EN WAAROM IS EEN BOERKA DRAGEN DAN GEEN DEEL VAN EEN IDENTITEIT? MEER ZELFS, EEN RELIGIEUZE EXPRESSIE?

(Verheft zijn stem) "Maar die boerkadraagster geeft geen enkele expressie, ze onttrekt zich eraan. Ze is een tent. Ik kan niet weten of ze vriendelijk is of niet, of ze al dan niet glimlacht bij een opmerking, dan wel kwaad kijkt."

ZONNEBRILLEN FUNCTIONEREN OOK VAAK ALS MASKER.

"Die kun je niet verbieden, ze zijn bijzonder functioneel bij het weren van zonlicht. Boerka's hebben geen enkele functionaliteit. En communicatie met die mensen is niet meer mogelijk.

Dat is onnoemelijk veel choquerender dan een mens zonder kleren."

"De boerka heeft met godsdienstvrijheid heel weinig te maken. Zoveel als nudisme. Bovendien verplicht de islam het dragen van de boerka helemaal niet, het staat zo niet in de Koran. Anders zijn bijna 500 miljoen moslima's die geen boerka dragen allemaal in overtreding. Het is geen godsdienstige keuze, het is een privékeuze."

"De boerka is een symbool van de onderdrukking van de vrouw. Eeuwenlang droegen bijna alle vrouwen in de moslimwereld dat verplicht. Egypte was het eerste land dat dat gebod - in 1929 - ongedaan maakte. Moedige vrouwen daar hebben die hoofddoeken afgeworpen."

ALS SYMBOOL STELT U DE BOERKA DUS GELIJK AAN DE SWASTIKA?

"Ze is nog erger dan de swastika."

HEBT U OOIT AL MET BOERKADRAAGSTERS GEPRAAT?

"Helemaal niet, ik weet vantevoren wat ze gaan zeggen. Dat de boerka dragen een emotionele keuze is, dat ze het doen omdat God hen dat vraagt. Iemand die dat zegt, interpreteert de Koran op een fundamentalistische wijze en zal ook de rest van de verplichtingen letterlijk opvatten. Dat impliceert dat ze gelooft dat ze ondergeschikt is aan haar man, hem moet gehoorzamen, dat hij haar zo nodig mag slaan, etcetera. Een hele reeks vrouwverdrukkende maatregelen die wel letterlijk in de Koran staan.


ALLE BOERKADRAGERS ZIJN DUS FUNDAMENTALISTEN?

"Natuurlijk. Tenzij ze gedwongen zijn."

En dus moeten we de boerka verbieden?

"Natuurlijk."

Boerkadraagsters zijn van de eerste tot de laatste fundamentalisten."

WAAROM ZIJN NONNEN DAN GEEN FUNDAMENTALISTEN?

"Dat zijn ze wel, hoewel ze de laatste tijd sterk geëvolueerd zijn. Ik zeg ook niet dat je alle vormen van fundamentalisme moet verbieden. Ik zeg alleen dat de boerka een symbool van de onderdrukking van de vrouw is, én van een hele reeks fundamentalistische ideeën."


"Na de Tweede Wereldoorlog is wereldwijd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens goedgekeurd. In 1980 hebben 56 islamitische landen op een conferentie in Caïro hun eigen 'rechten van de mens' opgesteld, die uitdrukkelijk die Universele Verklaring amendeert: 'De rechten gelden alleen binnen de grenzen van de sharia.' Als dat niet radicaal afwijkt van onze denkbeelden, dan weet ik het ook niet meer. Een immense godsdienst onttrekt zich dus uitdrukkelijk aan de mensenrechten, dat is een onvoorstelbaar belangrijk feit. Mensen zijn dus terecht bang. Want iedereen die kritiek uitoefent op de islam wordt beschuldigd van islamofobie.

"Ik bekritiseer al mijn hele leven de katholieke kerk, men heeft mij nog nooit van christianofobie beschuldigd."

"Die radicalisering is overal in de islam bezig. Onmiddellijk bij het begin van de Arabische Lente, toen iedereen stond te juichen over democratie, heb ik al gezegd: 'Vergeet het maar.' En kijk naar het resultaat in Egypte: nu hebben ze de keuze tussen een Moslimbroeder of een man van Mubarak."

Het gaat om de totale islam, van meer dan één miljard mensen. Bovendien breidt de islam zich uit en dat is beangstigend. Moesten de Getuigen van Jehova jaar na jaar spectaculair groeien, dan zou men bang worden. het aantal Sikhs en chassidische Joden breidt zich niet uit. Maar voortdurend zijn er in Vlaanderen moslim-bekeerlingen. Het gaat om een expansionistische godsdienst, die bovendien allerlei verplichtingen oplegt aan niet-moslims."

"Wij moeten duidelijke signalen geven. Ons boerkaverbod steunt alle vrouwen in het Midden-Oosten in hun emancipatiestrijd.

"Bovendien staan de moderne, vrijdenkende moslims aan mijn kant."

(Neemt een boek uit zijn kast) "Kijk, Les nouveaux penseurs de l'Islam van Rachid Benzine. Dat zijn de mensen voor wie ik het heb. Maar hoeveel moslims hebben dat gelezen, denkt u?"

BELGIË IS SAMEN MET TSJECHIË HET MEEST SECULIERE LAND TER WERELD. ZIJN WE HET NIET GEWOON VERLEERD OM TE GAAN MET EXTREME GELOVIGEN?

"Sinds de jaren 50 is er bij ons een secularisatie aan de gang. En het stoort mij enorm dat die beweging gestuit wordt door de opkomst van de islam. Ik heb daar keihard voor moeten strijden, gelukkig samen met veel gelijkdenkenden. Het recht op abortus, op euthanasie, het afschaffen van de verplichting dat men in de rechtbank zweert met 'Zo helpe me God', het verwijderen van de kruisen in de rechtbanken... Maak het lijstje van al die gevechten maar, dat is veel hoor."

EN NU GAAN WE MET DE PANTSERDIVISIE OVER DE MOSLIMS ROLLEN?

(Gniffelt) "Neen, we doen juist het tegenovergestelde. Het zijn de fundamentalisten binnen de islam die eerst met kleine en daarna grote pantsers oprukken. Daartegen kom ik in opstand. Natuurlijk is het jammer dat de moslimgemeenschap zelf die bevrijdingsdrang niet kent, maar wij moeten die radicalisering stuiten.

"In Antwerpen zegt Mohamed Chakkar, coördinator van de Marokkaanse verenigingen, uitdrukkelijk dat burgemeester Patrick Janssens het vertrouwen van de moslims heeft geschonden met het hoofddoekenverbod. Gaan we in de toekomst onze politieke keuzes door religie laten bepalen? Iedereen die een maatregel treft waar moslims tegen zijn moet nu een zware electorale prijs betalen? Want Janssens zal er waarschijnlijk zijn meerderheid door verliezen, hé. Dan krijg je Israëlische toestanden, waar een piepklein religieus partijtje de toon zet voor een heel beleid."

MAAR HET IS TOCH NIET ONLOGISCH DAT MOSLIMS EEN ROL SPELEN BIJ VERKIEZINGEN IN DE STEDEN, ZEKER IN ANTWERPEN?

"Het zal er sterk van afhangen hoe Bart De Wever zich positioneert. Maar ik stel alleen maar vast dat ook hij de moslims al aan het opvrijen is."

(Extraits de De Morgen)


COMMENTAIRE DE DIVERCITY

LE XXI SIECLE SERA...

On ne saurait le nier: le XXième siècle fut, du moins en Europe, celui de la sécularisation, autrement dit de l'effacement général du religieux.

La science devait dissiper les ténèbres de l'incertitude et elle les dissipa.

Mais voilà que le développement des savoirs ne nous a pas permis de dominer la nature et le devenir. Au contraire, le XXsiècle  a annoncé la fin de cet idéal positiviste nous plongeant dans l'incertitude. Nous assistons au changement de signe du futur, au passage du futur- promesse au futur-menace.(Miguel Benasayag: passions tristes. p. 39)

"Désormais, c'est la civilisation elle-même  qui se heurte à une série de portes férmées que nous ne savons comment ouvrir ou dépasser. (p. 83)

Les jeunes, et plus particulièrement, les jeunes qui se sentent discriminés, (près de 50% de chômages dans les communes défavorisées)  n'ont jamais connu qu'un horizon de menaces et non de promesses.

Beaucoup se tournent en dernier ressort vers la religion. Quelque uns optent pour sa forme la plus radicale:l'islamisme. C'est ce que Freud appela le retour du refoulé. Autrement dit, le retour du religieux!

MG

Aucun commentaire: