dimanche 22 juillet 2012

Brussels Gewest wil autoverkeer met een vijfde terugdringen
De wagen krijgt het de komende jaren niet gemakkelijker in Brussel.

Bart Dewaele

Leefbaarheid of auto's? Brussel, dat deze week nog als op drie na drukste stad van Europa uit de bus kwam in Tomtoms file-index, kiest voor het eerste. De autogebruikers kijken, voorlopig nog tevergeefs, uit naar alternatieven.

Een picknick op straat, uit burgerlijke ongehoorzaamheid. De Anspachlaan in Brussel was gedurende enkele junizondagen even autovrij. Ludiek intermezzo of toekomstbeeld?

Maakt u zich als automobilist maar geen illusies. Brussel zal het de wagen niet gemakkelijker maken de komende jaren, integendeel. Het Brussels Gewest wil met zijn mobiliteitsplan Iris2 het autoverkeer tegen 2018 met een vijfde terugdringen. Het moet de stad weer meer leefbaar maken.

De gemotoriseerde vierwielers leveren rijstroken in, bussen en fietsen krijgen meer ruimte, er komen meer autovrije zones, parkeerplaatsen worden geschrapt, dat is het menu.

Ook de stad Brussel, bevoegd voor de vijfhoek, het hart van het gewest, doet zijn duit in het zakje. Burgemeester Freddy Thielemans (PS) vond de wilde picknick passen in het beleid om de binnenstad ‘gezelliger' te maken. Hij kondigde meteen een verkeersplan aan om de centrumlanen autoluw te maken. In 2013, welteverstaan, als hij weer aan de macht komt na de verkiezingen van oktober. Waarnemers halen de schouders op. Al in 1998 werden grootse plannen opgemaakt, waarvan nog maar bitter weinig is gerealiseerd.

‘Er gebeurt wel degelijk iets in Brussel-stad,' reageert Pascal Smet (SP.A), die ‘verhinderd' schepen is en voormalig Brussels minister van Mobiliteit. Hij somt op: de autovrije zone rondom de Grote Markt is dubbel zo groot geworden, de Oude Graanmarkt is autovrij. De centrale lanen (Adolphe Maxlaan, Anspachlaan, Lemonnierlaan) leverden een rijvak in ten gunste van een geschilderd fietspad. Voorlopig, tot de grondige heraanleg.

Er is nog veel op til: de ruimte voor voetgangers in de Dansaertstraat wordt verdubbeld, de Varkensmarkt wordt autovrij.

. Touring, de spreekbuis van de autogebruikers, kijkt vol ongeloof naar al die ingrepen. ‘Denken ze dat die auto's met een vingerknip zullen verdwijnen', vraagt woordvoerder Danny Smagghe zich af. In een opgemerkte communiqué riep de organisatie zelfs op ‘weg te blijven uit Brussel'.

‘Ze moeten op zijn minst de grote assen voor doorgaand verkeer openhouden', meent Smagghe. ‘Dat gebeurt in alle grote steden. De straten eromheen kun je anders inrichten, met oog voor zwakke weggebruikers.'

‘Toch niet, de leefbaarheid primeert', reageert de staatssecretaris voor Mobiliteit, Bruno De Lille (Groen). ‘Doorgaand verkeer hoort niet thuis in het hart van de stad. Dat moet de kleine Ring nemen.'

Wat Touring het meest dwarszit, is dat de auto wordt weggejaagd vooraleer de alternatieven voorhanden zijn. En daar heeft de organisatie een punt. In de ochtendspits zijn er in en naar het hoofdstedelijk gewest zowat 370.000 autobewegingen. Waar moet al dat verkeer heen?

VERZADIGD OPENBAAR VERVOER

Veel rek zit er niet meer op het openbaar vervoer. De spoorwegen kampen met een verzadigde noord-zuidverbinding in Brussel. Dagelijks passeert bijna eenderde van alle reizigerstreinen er, en net geen zestig procent van alle reizigers. Tijdens de ochtendspits betekent dat om de drie minuten een trein. Daar kan er geen meer bij. Infrabel bezorgde een dossier voor een uitbreiding van de noord-zuid aan de minister van Overheidsbedrijven, Paul Magnette (PS).

Ook de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB botst op haar grenzen. In 2011 totaliseerde ze 329 miljoen ritten, 9miljoen meer dan bepaald in het beheerscontract. In 2016 mikt ze op 400 miljoen. Ze wil investeren in meer metrolijnen (uitbreiding naar Schaarbeek en naar Ukkel), een automatische metro (zie hieronder) en meer tramlijnen. Onder andere een die Tour & Taxis met het Noord- en het Centraal Station verbindt.

Dat zal aardig wat centen kosten, 1,2 miljard euro. De Brusselse Minister van Vervoer, Brigitte Grouwels (CD&V), droomt al van de inkomsten van een wegentol, de MIVB-top liet verstaan dat de reizigers best wat meer mogen betalen.

Trams stoppen nu aan de grens van het Brussels Gewest. In de Vlaamse Rand denkt De Lijn in zijn toekomstvisie 2020 aan de aanleg van eigen tramlijnen. ‘Het zou absurd zijn om die niet op elkaar te laten aansluiten', vindt Grouwels. Een mooie link kan worden gemaakt aan het UZ Jette of aan de Navo, op weg naar de luchthaven.

WAAG DE OVERSTAP

Waar blijven de grote parkings in de Rand waar je kunt overstappen van je wagen op het openbaar vervoer? Op Vlaams grondgebied zul je ze niet aantreffen. Dat ligt politiek moeilijk want ze zijn een uiting van de ‘verstedelijking' en de ‘verbrusseling'.

De MIVB heeft enkele park-and-ride-plaatsen (P+R) bij zijn perifere metrostations. Die zijn goed voor 1.860 plaatsen. Het mobiliteitsplan ziet een behoefte van 16.000.

Het blijkt dat die schaarse P+R's dan nog oneigenlijk gebruikt worden, niet door openbaarvervoergebruikers maar door mensen die in de buurt moeten zijn. Minister Grouwels wil er daarom slagbomen plaatsen die met een MIVB-abonnement opengaan.

Voor overstapparkings buiten de Brusselse grenzen kijkt Grouwels vol verwachting naar de spoorwegstations van het Gewestelijk Expresnet (GEN). De NMBS Holding laat weten dat er de komende vijf jaar minstens 4.700 parkeerplaatsen bijkomen aan de GEN-stations van onder meer Aalst, Asse, Nijvel, Linkebeek, Ternat… Daarna volgen er nog eens zoveel, in Leuven bijvoorbeeld komen er 1.500 extra. Denderleeuw en Vilvoorde staan op het programma. Fietsenstallingen worden evenmin vergeten.

HET ZIT IN HET GEN

Nu we het toch over het GEN hebben, hoe zit het daarmee? Van dat voorstadnet in een straal van dertig kilometer rond Brussel is al jaren sprake maar we zien nog geen realisatie. Begin mei verstuurden de betrokken ministers (dat zijn er nogal wat) een gezamenlijk communiqué om te melden dat ‘het GEN-aanbod zo snel mogelijk tot stand moet komen'. Het is ook een kwestie van centen. Over het investeringsplan van de spoorwegen wordt voor het eind van het jaar beslist. Daarin zou zou ook een beslissing over de noord-zuidverbinding zitten.

Hier en daar zie je toch al wat bewegen. Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel brengt stelselmatig de spoorlijnen in gereedheid. De lijnen naar Halle en Leuven zijn al in gebruik. De Schuman-Josaphat-tunnel, een missing link in Oost-Brussel, zal eind 2015 in gebruik zijn.

De lijn naar Denderleeuw zou klaar zijn tegen midden 2015. Die naar Nijvel tegen 2020. Er ontbreken nog vergunningen in Linkebeek en Sint-Genesius-Rode en voor de Vierhoek Brussel-Noord.

De NMBS moet op al die mooie nieuwe sporen treinen inzetten. Ze reserveert voor het GEN 95 van haar 305 nieuwe Desiro-motorstellen. Die hebben veel zitplaatsen (minstens 280) en trekken sneller op, wat hen geschikte voorstadstreinen maakt. Er zouden er vier per uur moeten rijden.

De prognoses luiden tegenwoordig dat het GEN tegen 2020 operationeel zou zijn.

KAKOFONIE

En dan is er nog het parkeren. Brussel telt 750.000 parkeerplaatsen. 280.893 daarvan bevinden zich op de openbare weg. Aangezien parkeerplaatsen tot autogebruik aanzetten, wil het gewest die met 16procent reduceren tegen 2018. Dat zijn er 45.000 minder. Om dat te compenseren voor de bewoners lonkt Brussel naar 55.000 ‘overtollige' plaatsen in kantoorgebouwen die opengesteld zouden worden voor omwonenden (DS van 6 juli). Die operatie in goede banen leiden wordt een taak van het Gewestelijk Parkeeragentschap. Dat agentschap moet meer harmonie brengen in de kakofonie van parkeerregels in de negentien gemeenten. Het is al in 2009 in het leven geroepen maar komt moeizaam uit de startblokken. Gelet op het feit dat parkeren en mobiliteit electoraal gevoelig liggen, is de verwachting dat het pas na de gemeenteraadsverkiezingen operationeel wordt.

HOE GROEN IS MIJN GOLF

Touring kan makkelijk nog een blik klachten opentrekken. Zo noemt het de doorstroming een ramp. Danny Smagghe: ‘De verkeerslichten zijn niet goed op elkaar afgesteld. Geen wonder als je weet dat er slechts één (inmiddels twee, red.) ambtenaar mee bezig is. Er zouden dringend meer groene golven geïnstalleerd moeten worden.' Zulke groene golven bestaan op grote invalswegen als de Keizer Karellaan en de Lambermontlaan. Maar de plaag van het dubbelparkeren wringt het effect de nek om. En de politie laat begaan, klagen zij bij Mobiel Brussel. Of hoe er nog werk zat is in het Brusselse verkeer.


COMMENTAIRE DE DIVERCITY

BRUXELLES "VOITURES NON ADMISES?"

Voilà qui est tout à fait intéressant.

Sauf erreur de notre part, le Standaard est, curieusement, le seul à parler de tels projets. Voilà qui surprend!

De quoi s'agit-il?

Rien moins que de la volonté de la Région de s'en prendre, enfin, au règne de la bagnole à Bruxelles
On se souvient de l'essai magistral de Van Parijs de fermer à l'automobile l'accès aux environs de la Bourse pour y organiser un gigantesque pique-nique; essai aussitôt transformé par le très habile Freddy Thielemans qui a rebondi sur l'idée en la plebiscitant.

Jolie récupération  électorale et pied de nez à écolo! C'est de bonne guerre!

"Ludiek intermezzo of toekomstbeeld?"

 La question est essentielle pour la viabilité de la capitale. La région entend bien, nous dit-on ici, réduire le trafic automobile de 20% pour rendre la ville "viable". (Het Brussels Gewest wil met zijn mobiliteitsplan Iris2 het autoverkeer tegen 2018 met een vijfde terugdringen. Het moet de stad weer meer leefbaar maken.)

Comment?  En réduisant plusieurs bandes de circulation réservées aux quatre roues au profit des bus et des vélos,  en augmentant les zones interdites aux voitures, en supprimant des places de parking,

("De gemotoriseerde vierwielers leveren rijstroken in, bussen en fietsen krijgen meer ruimte, er komen meer autovrije zones, parkeerplaatsen worden geschrapt, dat is het menu.") Freddy Thielemans (PS)  semble déterminé à instaurer un centre "autos non admises". Wait and see!

Des plans inspirés par cette philosophie existent depuis 1998 "waarvan nog maar bitter weinig is gerealiseerd." Leur réalisation se laisse attendre!

Quoique: " de autovrije zone rondom de Grote Markt is dubbel zo groot geworden, de Oude Graanmarkt is autovrij. De centrale lanen (Adolphe Maxlaan, Anspachlaan, Lemonnierlaan) leverden een rijvak in ten gunste van een geschilderd fietspad; de ruimte voor voetgangers in de Dansaertstraat wordt verdubbeld, de Varkensmarkt wordt autovrij."

Pour Touring Secours, tout ça c'est du bluf électoral! Quid du trafic entrant et sortant qui concerne plus  de 370.000 navetteurs?

Et la STIB? "MIVB botst op haar grenzen". C'est la saturation avec 329 millions de voyageurs annuels, neuf de plus que ne le prévoit le contrat, en route vers les 400 millions.

La toujours très souriante "Minister van Vervoer", Brigitte Grouwels (CD&V), rêve d'instaurer un  péage "wegentol" à l'entrée de Bruxelles.

Il faudrait, de toute évidence, créer des milliers de places de parking de transit aux entrées de Bruxelles.

"Het mobiliteitsplan ziet een behoefte van 16.000".

Il faudra y ajouter 4.700 places supplémentaires dans les gares RER de Aalst, Asse, Nivelle, Linkebeek, Ternat… et tout autant à Leuven, Denderleeuw et Vilvoorde ainsi que des hangards ou abris à vélos en quantité.

Bruxelles compte 750.000 places de parking dont  280.893 sur la voie publique.

Puisque la Région entend diminuer le trafic automobile de 16%, on en supprimera 45.000.

55.000 places occupées par des bureaux devront être mises à la disposition des riverains.

Ce sera la mission de la future agence  régionale des parkings (Gewestelijk Parkeeragentschap voir article qui suit) qui devra harmoniser la cacophonie qui règne au sein des 19 communes en matière de réglementation du parking. Un fameux défi!  Gageons  que rien ne bougera avant la fin des élections communales. Ceci dit c'est vraiment un pas dans la bonne direction et on serait de très mauvaise foi de ne aps le reconnaître. Bruxelles ne saurait plus longtemps brader ses atouts. D'autant qu'il se sussure dans certains milieux que l'Allemagne verrait d'un assez bon oeil que Berlin lui ravisse son titre et son statut de capitale.

MG

PARKEERAGENTSCHAP KRIJGT 15 PROCENT GEMEENTELIJKE PARKEERINKOMSTEN

De Brusselse regering heeft vier ontwerpbesluiten goedgekeurd die de opstart van het Gewestelijk Parkeeragentschap mogelijk maken. Het agentschap krijgt voor zijn werking onder meer 15 procent van alle gemeentelijke parkeerinkomsten. Dat meldt minister van Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V).

Regering zet een nieuwe stap richting een gewestelijk parkeerbeleid

Het Gewestelijk Parkeeragentschap werd wettelijk al opgericht begin januari 2009 maar kwam niet van de grond door getouwtrek tussen gemeenten, die traditioneel een eigen parkeerbeleid voeren, en het Gewest, dat de reglementering wil stroomlijnen. Vier ontwerpbesluiten zetten nu de lijnen uit.

Het Parkeeragentschap moet het toekomstige gewestelijk parkeerbeleidsplan uitvoeren en gemeenten helpen bij de opmaak van hun gemeentelijke parkeerplannen. Het agentschap zal ook een gewestelijke gegevensbank opmaken met alles over parkeren in de negentien gemeenten.

GEMEENTEN WORDEN AANDEELHOUDER
Elke Brusselse gemeenten kan voor 1 procent medeaandeelhouder worden van het agentschap en haar gemeentelijke parkeertaken geheel of gedeeltelijk aan het agentschap overdragen. "Zo kan het agentschap, in opdracht van de gemeente, het straatparkeren gaan controleren", zegt Grouwels in een persbericht. "Het agentschap moet, na aftrek van de gemaakte controlekosten, 85 procent van alle opbrengsten uit straatparkeren (opbrengsten van parkeerautomaten, van administratieve boetes, van de verkoop van parkeerkaarten, enz.) doorstorten aan de gemeente."

Het agentschap houdt dus 15 procent over. "Ook als een gemeente ervoor opteert het straatparkeren volledig zelf te blijven controleren, moet ze, na aftrek van de gemaakte kosten, 15 procent doorstorten aan het Agentschap. Die 15 procent wordt immers beschouwd als een compensatie voor het feit dat de Brusselse gemeenten ook parkeerinkomsten puren uit de gewestwegen die hun grondgebied doorkruisen."

transitparkings
Naast inkomsten uit het straatparkeren krijgt het Parkeeragentschap ook inkomsten uit het beheer van de zes publieke parkings die geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van het Brussels gewest. "Deze parkings worden momenteel beheerd door een privépartner. De opvolging van en controle op de privépartners zullen in de toekomst gebeuren door het agentschap."

Met het budget kan het agentschap investeren in nieuwe (transit)parkings, een takeldienst organiseren enzovoort.

BESTUUR: EEN DERDE NEDERLANDSTALIGEN
Een ander uitvoeringsbesluit legt vast dat het Parkeeragentschap 22 personeelsleden krijgt. "Het gaat slechts gedeeltelijk om bijkomende aanwervingen", verduidelijkt Grouwels. "Acht personeelsleden worden immers overgeheveld vanuit het de gewestadministratie."

De raad van bestuur van het agentschap zal uit vijftien leden bestaan. Tien zullen worden aangeduid door de Brusselse regering, vijf door de deelnemende gemeenten. Een derde van de bestuurders moet tot de Nederlandse taalgroep behoren, eveneens een derde moet van het minst vertegenwoordigde geslacht zijn.

Aucun commentaire: