mardi 23 octobre 2012

Dan maar een muur rond Brussel?


Anderstaligheid hoeft geen bedreiging te zijn

In plaats van de nieuwkomers als vreemden te blijven bekijken, kan er beter geïnvesteerd worden in de multiculturele toekomst.
Geertje De Waegeneer

Voor een acute verfransing van Aalst hoeven we niet meteen te vrezen, zegt Luckas Vander Taelen . Maar dat Brussel uit zijn voegen barst en dat Aalst daar mee de gevolgen van draagt, is niet te ontkennen. Of de toenemende anderstaligheid kan worden afgeremd door de straatborden te voorzien van een Vlaamse Leeuw, valt te betwijfelen. (...)
BRUSSELSE VOORSTAD
Mijn vader studeerde in de dertiger jaren af aan een Aalsters college en zijn diploma was in het Frans opgesteld. Aalst was toen naar het beeld van België een stad waar de bourgeoisie Frans sprak en Franstalige opschriften bij het stadsbeeld hoorden.Toen ik er school liep in de jaren zeventig, was dat al helemaal anders. Het Frans was verdwenen uit het dagelijkse leven in Aalst.
De sociologische realiteit van een stad is dus geen vast gegeven.. Sinds een aantal jaren is er een grote, vooral Afrikaanse immigratiestroom vanuit Brussel op gang gekomen. Aalst heeft een vlotte spoorverbinding met de hoofdstad en lijkt goed op weg om er een voorstad van te worden.
Dat maakt dat de Aalsterse scholen ook niet meer zijn wat ze waren tijdens mijn jeugdjaren. In vele klassen zitten kinderen die thuis geen Nederlands praten. Dat maakt het werk van de leerkrachten helemaal anders dan toen alle leerlingen geboren en getogen Aalstenaars waren.
Toekomstig burgemeester D’Haese is zo vol van het probleem dat hij als eerste maatregel de straatborden wil versieren met een Vlaamse Leeuw. Sommige straten wil hij zelfs hun Aalsterse bijnaam teruggeven.
Hoe een afbeelding van een klauwende leeuw op de hoek van een straat bijdraagt tot de strijd tegen de verfransing van een stad is iets dat enkel voor Vlaams-nationalisten duidelijk is.
Met groot enthousiasme deelde D’Haese ook mee dat er een schepen van Vlaamse Aangelegenheden komt, die moet waken over de Vlaamse identiteit van de stad. En dat zou Karim Van Overmeire worden, net als D’Haese nieuw in de partij, want niet zo lang geleden overgekomen van Vlaams Belang.
Door Van Overmeires politiek haalde Aalst nog eens de nationale media. Het was voorwaar Le Soir dat het nieuws in exclusiviteit bracht en La Libre Belgique vroeg zich af of ze het nog over ‘Alost’ mocht hebben.
(...)Het is nochtans onvermijdelijk dat we steeds meer te maken zullen krijgen met de gevolgen van de mondialisering en de demografische explosie in Brussel. Zoals vroeger wordt het nooit meer. Ook al decreteert Vlaanderen zijn onafhankelijkheid, dan nog zal er geen muur rond Brussel komen.
De realiteit van de verandering
Als Vlaamse Aangelegenheden echt belangrijk zijn voor de partij van D’Haese, dan moet ze de realiteit van de verandering onder ogen zien. Dat er in een winkel in Aalst nu soms andere talen te horen zijn dan het Aalsters, betekent niet dat we terug gaan naar de tijd van mijn vader en dat de stad verfranst wordt. Met anderstaligheid zullen we moeten leren omgaan. Dat hoeft geen bedreiging te zijn voor onze eigen taal. Het zal wel een massale investering in nieuwe scholen met aangepaste onderwijsmethodes vergen.
Een plaatselijke authenticiteit willen bewaren mag geen alibi worden om nieuwkomers als vreemden te blijven bekijken. Zij zijn immers de Aalstenaars van morgen en zij zullen het carnaval een nieuwe kleur geven. Een visie op deze multiculturele toekomst vergt een ander antwoord dan leeuwenstickers.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
LE ROI BART EST NU
Le roi aime porter du jaune et noir, il trouve que cela lui va.
Mais il a beaucoup, beaucoup  maigri et il lui faut de nouveaux habits.
Des tailleurs habiles lui ont tissé un nouveau costume plus bleu que bleu.
Et voilà qu'il a inauguré ses habits neufs à Alost en Brabant.
Un sénateur groen alostois de naissance et à l'âme d'enfant vient de hurler: "Mais le roi est tout nu sur son cheval"
En effet nu comme un ver. Et voilà que la vérité éclate, nous avions pointé la chose aussitôt: la NVA se montre à Alost aussi xénophobe que le Vlaam Belang.  Sous prétexte de combattre la francisation on y dénonce la cosmopolitisation rampante  de la ville. . (Telkens als ik in Aalst kom, merk ik dat de stad veel meer gekleurd is dan vroeger Sinds een aantal jaren is er een grote, vooral Afrikaanse immigratiestroom vanuit Brussel op gang gekomen. Aalst heeft een vlotte spoorverbinding met de hoofdstad en lijkt goed op weg om er een voorstad van te worden.)
Parodions Clausewitz: la N-VA c'est la Vlaams Belang  avec d'autres moyens ou plus axactement avec un autre discours pour atteindre les mêmes objectifs: la purification ethnique de la Flandre.
VanderTaelen a dit tout haut ce que tout le monde devine depuis longtemps.
Le temps presse: nous avons deux ans pour faire disparaître cette peste brunâtre que les transferts du VB ont innoculée à la N-VA devenue N-VB.
MG
Aucun commentaire: