mardi 8 janvier 2013

TOEKOMSTPLAN VOOR EEN OLIEVLEK


Auteur: Johan Van den Driessche in De Standaard

Een grotere gastvrijheid moet de Vlaming meer naar Brussel halen.

Elke stad in de wereld creëert een olievlek, maar de Brusselse is wel erg vervuilend, zegt JOHAN VAN DEN DRIESSCHE. Toch mag dat Vlaanderen niet tegenhouden om blijvend in de hoofdstad te investeren, want het kosmopolitische karakter ervan kan ook Vlaanderen sterker maken.
Steden worden steeds aantrekkelijker, omdat er steeds meer behoefte is aan een nabije werkplek, cultuur, diversiteit, onderwijs en verzorging. Vandaag leeft de helft van de wereldbevolking in steden en academici verwachten dat dit aandeel binnen vijftig jaar oploopt tot 75 procent.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verwacht de volgende tien jaar liefst 150.000 bijkomende inwoners. De voorbije tien jaar groeide de werkgelegenheid echter nauwelijks. Als Brussel een even grote banengroei had gekend als het gemiddelde van de andere Europese metropolen, dan waren er in die tijd vijftigduizend banen bijgekomen.
Maar ook op andere cruciale domeinen doet Brussel het niet goed. Het gemiddelde niveau van het Franstalig onderwijs is ondermaats en levert veel te weinig gediplomeerden en twee- en drietaligen af. De woon- en wijkbeleving schiet op veel plaatsen tekort en ook veiligheid, netheid, huisvesting en mobiliteit schieten vaak tekort. Bovendien beschouwen veel Brusselse politici Vlaanderen als een rivaal en vergiftigen ze daardoor de relaties met Brussels belangrijkste (zaken)partner. Mede daarom houden velen het voor bekeken in deze stad en zoeken ze hun geluk in Vlaanderen. Daar kennen ze dikwijls integratieproblemen omdat het hen aan een diploma, talenkennis en inburgeringscapaciteiten ontbreekt. Vaardigheden die ze in Brussel niet hebben meegekregen. Ook op andere domeinen besmet het onderpresterende Brussel het omliggende Vlaanderen, want fenomenen als criminaliteit, onveiligheid, milieuproblemen en verkeersinfarcten stoppen niet aan een gewestgrens.

DE STEUTEL: VLAAMSE AANPAK
Elke stad in de wereld creëert een olievlek, maar de Brusselse heeft een wel erg vervuilend karakter. De liefde voor steden is bij de doorsnee-Vlaming dikwijls beperkt en het feit dat Brussel niet goed bestuurd wordt, haar ellende exporteert en bovendien vooral Franstalig lijkt, maakt dat Brussel in Vlaanderen in het beste geval controversieel is.
Brussel is door haar internationale rol samen met de Vlaamse havens nochtans de belangrijkste motor van zijn economie.
Wereldwijd zal er tussen de steden de komende tien jaar trouwens een enorme concurrentie losbarsten. Slechts die steden die het beste scoren op het vlak van levenskwaliteit en economische dynamiek zullen succesvol zijn om de besten van de nieuwe generaties te houden en aan te trekken.
Brussel is daar niet klaar voor. Het nieuwe beleidsplan van Brussel-stad, bijvoorbeeld, is provincialistisch en niet het plan van een van de meest kosmopolitische steden in de wereld.
Brussel zit in een doodlopende straatje. Toch ligt de sleutel voor de oplossing in Brussel. Ik geef alvast een eerste aanzet.
De Vlaamse aanpak met accent op fatsoenlijk bestuur, transparantie, kwaliteit en responsabilisering leidt in Brussel tot succes. De efficiëntie en de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs, de Vlaamse cultuurhuizen en de welzijnsinstellingen in Brussel worden alom geprezen, ook bij de Franstaligen en nieuwe Brusselaars. Filosoof Eric Corijn en zakenman Alain Deneef stellen openlijk dat de dynamiek in het cultureel kosmopolitisme in Brussel vooral door Nederlandstaligen gestalte wordt gegeven. Brussel kan dus absoluut wat extra Vlaamse insteek gebruiken.
We moeten beginnen met een fusie van de politiezones en de negentien gemeenten, in combinatie met districten. Het fusiemodel moet tot meer samenwerking leiden, efficiënter bestuur en meer financiële solidariteit. De fusiebeweging kan zorgen voor een momentum.
Een tweede quick win kan worden gerealiseerd als de Franse Gemeenschap voor haar onderwijs meer autonomie verleent aan de lokale schooldirecties en, bij gebreke aan gedetailleerde eindtermen, die van het Nederlandstalig onderwijs overneemt.
De twee gemeenschappen in Brussel, uiteraard inclusief de nieuwe Brusselaars, moeten vervolgens de relaties met Vlaanderen normaliseren. Dit houdt onder andere in dat Brussel afstand doet van elk plan tot gebiedsuitbreiding. Een grotere gastvrijheid met meer aandacht voor échte tweetaligheid moet de Vlaming ook meer naar Brussel halen.

DE GEWESTEN OVERSCHRIJDEN
Daarna moeten de twee gemeenschappen en de nieuwe Brusselaars een plan uitwerken dat van Brussel de stad van de toekomst maakt. Daarbij moeten alle relevante actoren worden betrokken met behalve de inwoners ook de internationale gemeenschap, de pendelaars, de drie gemeenschappen en de twee grote gewesten. Eerst moet een duidelijk antwoord komen op de vraag hoe deze stad er over tien jaar moet uitzien. Op basis van een analyse van de huidige toestand moet dan een plan worden opgesteld waarbij de troeven van deze stad worden gemaximaliseerd en de zwakten worden aangepakt.
De houding van veel Vlamingen moet ook realistischer worden. Elke stad heeft immers een uitdeineffect. Na de normalisering van de relaties tussen Brussel en Vlaanderen kunnen dan ook hier gewestoverschrijdende materies als mobiliteit, milieu en veiligheid aangepakt worden. Dat gebrek aan structurele samenwerking schaadt vandaag beiden.
Brussel is een stad van kansen en kan de internationale speerpunt zijn die ook de sterkte van Vlaanderen mee bepaalt. Ik steek de hand uit. Wie doet mee?
Wie? Ondernemer en gemeenteraadslid in Brussel-stad (N-VA). Hij schrijft in eigen naam.
Wat? Een fusie van gemeenten moet de aanzet worden voor een Brussel als stad van de toekomst.
Waarom? De Brusselse problemen schaden niet alleen Vlaanderen, maar ook de Brusselaars en de gebruikers van deze stad.


COMMENTAIRE DE DIVERCITY
LA NVA TEND UNE MAIN A BRUXELLES
Que penser de cette main tendue qui avance une vingtaine d'idées que nous résumons à la grosse louche comme suit:
1. La Flandre aurait tort de lâcher Bruxelles car son caractère cosmopolite "kan ook Vlaanderen sterker maken". On est d'accord
2. Les villes attirent de plus en plus les créatifs (een nabije werkplek, cultuur, diversiteit, onderwijs en verzorging.) La moitié de la population mondiale habite en ville, demain ce seront les 2/3. On ne saurait le nier.
3. La région s'attend à un accroissement de 150.000 nouveaux habitants dans les dix ans qui viennent mais l'offre d'emploi stagne or ce n'est pas le cas dans d'autres métropoles. On ne le contestera pas .
4. Le niveau moyen de l'enseignement francophone est en-dessous de tout. Il forme trop peu de diplomés bilingues et trilingues. C'est hélas exact.
5. Trop de politiciens bruxellois méprisent leurs collègues flamands ce qui empoisonne les relations avec le monde des affaires flamand. Indéniable.
6. Beaucouop de Bruxellois frustrés quittent Bruxelles au bénéfice de la Flandre où ils rencontrent des problèmes d'intégration "omdat het hen aan een diploma, talenkennis en vaardigheden die ze in Brussel niet hebben meegekregen."Exact
7. Et ce n'est pas le seul domaine où Bruxelles contamine la Flandre (Ook op andere domeinen besmet het onderpresterende Brussel het omliggende Vlaanderen, want fenomenen als criminaliteit, onveiligheid, milieuproblemen en verkeersinfarcten stoppen niet aan een gewestgrens"). Pas faux.
8. La solution? La méthode flamande? mais encore?
9. Toutes les villes sont tentaculaires et génèrent des tâches d'huiles. (maar de Brusselse heeft een wel erg vervuilend karakter). Les Flamands ne raffolent pas de la ville en général.Surtout ils se plaignent que Bruxelles soit mal gérée et qu'elle exporte ses misères (haar ellende) vers la Flandre et surtout qu'elle est francophone à outrance.( en bovendien vooral Franstalig lijkt)
C'est un point de vue.
10. Pourtant Bruxelles, par sa vocation internationale est avec les ports de Flandre le moteur de l'économie flamande. (de belangrijkste motor de Vlaamse economie). On ne le lui fait pas dire.
11. La concurrence à outrance entre les villes sera un des enjeux de demain.( Slechts die steden die het beste scoren op het vlak van levenskwaliteit en economische dynamiek zullen succesvol zijn om de besten van de nieuwe generaties te houden en aan te trekken. Brussel is daar niet klaar voor) Seules les villes qui offriront la meilleure qualité de vie attireront la jeune classe créative. Bruxelles ne s'y est absolument pas préparée. D'accord avec cela aussi et c'est tout à fait dramitique.
12. Le nouveau plan de développement urbain bruxellois est d'un provincialisme affligeant "en niet het plan van een van de meest kosmopolitische steden in de wereld." On aime l'entendre dire.
13. La manière flamande ce serait de promouvoir une meilleure gouvernance (fatsoenlijk bestuur) plus de "transparantie, kwaliteit en responsabilisering " La Palisse ne contredira pas.
14. Qu'on regarde du côté de la qualité de l'enseignement flamand, des centres culturels et des institutions de bien-être, tout cela fonctionne à la germanique, autrement dit efficacement. Indéniablement.
15. Le professeur Eric Corijn et l'entrepreneur Alain Deneef estiment que "dat de dynamiek in het cultureel kosmopolitisme in Brussel vooral door Nederlandstaligen gestalte wordt gegeven. Brussel kan dus absoluut wat extra Vlaamse insteek gebruiken." Que la dynamique cosmopolite est largement relayée par des acteurs flamands à Bruxelles. Tout à fait exact également.
16. Il plaide pour une fusion "van de politiezones en de negentien gemeenten" De fusiebeweging kan zorgen voor een momentum. Nous le pensons aussi.
17. Il demande que la Communauté française accorde plus d'autonomie à ses directions d'écoles à l'instar de l'enseignement flamand. Il a tout à fait raison.
18. Les deux communautés doivent apprendre à collaborer à Bruxelles de manière à normaliser les relations avec la Flandre. ceci implique un renoncement à toute velléité d'élargissement territorial. C'est aussi notre avis.
19. Les deux Communautés doivent développer avec les nouveaux Bruxellois "een plan uitwerken dat van Brussel de stad van de toekomst maakt.". Tous les acteurs bruxellois devront être mobilisés dans cette entreprise. Attention ici cela sent le piège: la N-VA veut que Bruxelles soit sous tutelle des deux communautés et qu'elle renie son caractère de région à part entière. On ne peut que s'insurger contre cela.
20. Se demander ensemble comment sera Bruxelles dans dix ans "hoe deze stad er over tien jaar moet uitzien." en maximalisant les atouts de cette ville et en tentant de diminuer les nuisances qu'elle génère. Evidemment
21. Après normalisation des relations "tussen Brussel en Vlaanderen", on pourra s'attaquer aux matières interregionales "gewestoverschrijdende materies als mobiliteit, milieu en veiligheid". Entièrement d'accord dans un logique de communauté urbaine mais pas dans une dynamique de négociation de Communauté à Communauté.
22. Bruxelles est la ville de tous les possibles (een stad van kansen) et peut devenir un fer de lance qui peut bénéficier à la Flandre. Ik steek de hand uit. Wie doet mee?

C'est globalement très séduisant mais c'est sous tendu par une prémisse imbuvable: la tutelle des deux communautés sur Bruxelles. Non, Neen, pas question, onbespreekbaar.
Tout ceci est d'une habileté diabolique. Dommage que le cabinet Picqué obsédé par Wallobrux ne nous aie pas habitué à ce type de raisonnements.
Curieusement, on constatera et on s'inquiétera en les lisant, que les commentaires des internautes flamands à cet article se lisent comme une anthologie de préjugés idéologiques et de solutions simplificatrices aux relents populistes. Elles renvoient à la déliquescence intellectuelle omniprésente et c'est très peu rassurant.
Le cordon sanitaire n’a pas empêché que les thèses nationalistes et xénophobes gangrènent l'ensemble de l'opinion flamande, tous partis confondus. De l'autre côté, chez les francophones, le conservatisme belgiciste semble ignorer les enjeux mondiaux auxquels nous devons faire face, et c'est désolant. En parcourant ces textes on est abasourdi par le vacarme de tonneaux vides produit par des pseudo intellectuels qui se gargarisent de clichés simplificateurs.
La mondialisation, nous y participons et nous la nourrissons, ne fût-ce que par notre mode de consommation débridée. Comme le dit Eric Corijn,notre identité doit être une identité projetée (de projet) et elle ne peut être que de caractère plurielle.
"Als de nood het hoogste is, is de redding nabij," dit le dicton flamand inspiré de Hölderin et si souvent cité par Edgar Morin.
Heureusement,il reste un certain nombre d'esprits constructifs qui continuent (souvent en marge de leur activité principale) à observer et à stimuler l’émergence de phénomènes qui pourraient donner naissance à des solutions qui font sens; qui cherchent à rassembler ce qui est éparse et tentent forger des paradigmes neufs permettant d’envisager l’avenir avec plus d’optimisme. Johan Van den Driessche pourrait bien être un de ceux là. Ne nous prononçons pas trop vite, la N-VA, on le sait, s'avance masquée.
Comme l'écrit un internaute: "Ik ben radicaal tegen de de N-VA maar ik vind dit artikel (geschreven door een N-VA lid) meer dan waar en ik sta er achter!"
Mais on le verra, cet article a suscité d'autres réactions, notamment celle de Lukas Vander Taelen qui mérite un examen critique.
A mon sens nous assistons ici au début d'un vaste et rude débat qui, dans la meilleure hypothèse, pourrait ouvrir un immense chantier bruxellois.
On ne peut que s'en réjouir face l'immobilisme insupportable du gouvernement Picqué.
MG


LEZERSKOMMENTAAR
BRUSSEL VOOR MASOCHISTEN
1. Brussel was een Vlaamse stad, waar de Nederlandstaligen door de verfransingmachine zijn weggepest.
2. Wat dringend bespreekbaar moet worden is de geboorteproblematiek in kansarme en kansrijke gezinnen.
3. Wat heeft Vlaanderen te verliezen door Brussel en België te laten vallen? Alle overheden verhuizen we gewoon naar verschillende Vlaamse steden. We gaan keihard in competitie met België: met wat we uitsparen in 'investeringen' en transferts zouden we bijvoorbeeld onze loonlasten ingrijpend kunnen verlagen. (...) Wat heeft Vlaanderen eigenlijk te winnen door aan Brussel en België vast te houden? Trouwens, na enkele jaren in Franstalig Sovjet België zullen de Brusselaars wel smekend op hun knieën komen vragen om weer bij Vlaanderen te mogen, waarbij wij dan de voorwaarden kunnen dicteren.
4. "Sorry hoor! Maar Brussel is, dankzij een rode politiekvoering, geëvolueerd tot een migrantenstad! Daar heerst gewoon een andere cultuur. Brussel moet zijn problemen zelf oplossen! Nu schuiven ze ze door naar andere grootsteden!
5. "Brussel is niet slechts het slachtoffer van de taalwetten maar eveneens van de emigratie gewild door het capitalisme en de federale regering. "
6. "Brussel is er in geslaagd zich tot de ongeliefdste hoofstad te maken van Europa. Wallonië moet er niets van hebben omwille van de arrogante bourgeoismentaliteit, Vlaanderen omwille van de pertinente vlaamsvijandigheid. De laatste 30 jaar is het een Noord-Afrikaanse stad geworden, vreemd aan het land België. Dat probleem doet zich in veel West-Europese steden voor. Of die steden zich nog zullen integreren in de omliggende landen, valt eigenlijk niet meer te verwachten.."
7. "Vlaanderen moet meer doen voor Brussel ... wanneer gaat Brussel eens iets doen voor de Vlamingen ... zodat we ons thuis voelen in deze stad ... liefde moet van twee kanten komen, niet ... ???"
8. "Wat kan iemand die bezorgd is om het gebruik van het Nederlands nog meer wensen dan mogen investeren in Nederlandstalig onderwijs in een anderstalige streek? U bewijs gewoon dat u niet geïnteresseerd zijt in taal maar wel in het invoeren van een rechts regime in Vlaanderen, wat nu gehinderd door bondgenootschappen van links Vlaanderen met linkse Franstaligen. "
9. " Franstalige politici in Brussel hebben absoluut géén visie over gelijk welk aspect van 'hun' stad: niet voor onderwijs, ruimtelijke ordening, veiligheid of goed bestuur. Al wat telt is de macht in hun eigen baronnie, en het wegpesten van het Nederlands uit hun 'capitale'. Intussen zitten ze zo op een zelf gecreëerde onvoorstelbare organistorische en sociale mesthoop. Wel, laat ze die nu maar zelf opruimen, en liefst zonder Vlaamse centen.
10. De Brusselse politici gaan moeten inzien dat men een dynamische en economish belangrijke pool moet worden om in de toekomst de zetels van Internationale bedrijven te behouden en te vermijden dat de Europese instellingen ook nog verdwijnen.
11. 1 Eventjes scherp stellen: uitstekend NL onderwijs in Brussel voor gezinnen waar die taal inderdaad ook een courante gezinstaal is, behoort tot de basisopdrachten van de VL gemeenschap. Geen discussie daarover. 2 Datzelfde onderwijsnet willen gebruiken om het NL 'aan te smeren' aan anderstaligen die eigenlijk enkel hun eigen ondermaats resp. overbevolkt onderwijsnet ontvluchten, lijkt me een nefast idee. 3 Historisch staat toch wel vast dat in BE een (beperkte, moeizame) kennis van het NL bij de franstaligen enkel kan afgedwongen worden door (taal)wetgeving, politieke strijd en chantage, en zelfs financiële omkoperij ( het 'afkopen' van een schijn-tweetaligheid in BRU).
12. "Vlaanderen laat in Brussel veel opportuniteiten liggen. Ik begrijp bv. niet dat men niet veel meer investeert in het Nederlandstalige onderwijs. Als het Franstalig onderwijs inderdaad zo zwak is, is meer inspanning vanuit Vlaanderen een plicht en een formidabele kans. (1) Het is een morele plicht voor Vlaanderen, (2) het creëert beter geschoolde arbeidskrachten voor Vlaanderen, (3) het vermindert de criminaliteit in de Vlaamse Rand, (4) het verhoogt de Vlaamse aanwezigheid in Brussel, hetgeen niet alleen van belang is vanuit lokaal standpunt, maar ook op internationaal niveau de zichtbaarheid van Vlaanderen en het Nederlands deugd zou doen, gezien het internationale karakter van de stad. Ik begrijp niet waarom Vlaanderen vindt dat de Franse gemeenschap meer zou moeten doen, doe het toch gewoon zelf. Uiteindelijk ligt Brussel geografisch binnen Vlaanderen, en is het de hoofdstad ervan. Er zijn kansen genoeg om van Brussel ook weer een Vlaamse stad te maken.
13. " De inertie en arrogantie van het Franstalige wanbeleid, de onwaarschijnlijke grote onderdanigheid van teveel Nederlandstalige bruxellofielen à la Van Raes, Vanhengel, De Lille en Co., en de extreme institutionele vergrendeling van het Belgische bestuur, maken dat veel meer Vlaams geld voor Brussel altijd neerkomt op een even grote toename van de verspillingen!
14. Eigenlijk komt dit betoog erop neer dat wij Brussel voor veel geld/investeringen moeten terug kopen. Ik vrees dat het sop de kolen niet meer waard is.
15. "U geeft Brussel dus gewoon op!
16. "Brussel zou werk moeten maken om de veel te hoge werklooscijfers aan te pakken.....de allochtonen verplichten een tweede taal aan te leren na het Frans en vooral.....Brussel zou veel strenger moeten optreden tegen de criminaliteit. Wanneer men ziet dat Vilvoorde en Zaventem reeds zwaar verfranst zijn....wordt het hoog tijd dat deze 'verbrusseling' stopt in de randgemeenten.
17. 40% jeugdwerkeloosheid(!) ... in hoofdzaak allochtone jongeren, die veel te laks zijn aangepakt. Daardoor hebben ze hun schoolloopbaan kunnen verknallen, waardoor ze nu zo goed als niks(!) kunnen, zelfs geen Nederlands. Ze zijn quasi oninzetbaar op de arbeidsmarkt en hebben maar één uitweg: de straat. Recht naar de misdaad en de miserie.
18. "Die torenhoge jeugdwerkloosheid in de hoofdstad,inderdaad van hoofdzakelijk allochtone jongeren,ook die van de meer recente nieuwkomers,is ongetwijfeld te wijten aan het gebrek aan opleiding van die jongeren en aan het feit dat ze de taal - en vaak zelfs ook de andere landstaal - niet voldoende spreken maar is niet typisch voor Brussel,verre van. Ik lees momenteel een essay over de toestand in Denemarken en in de drie grootste steden daar,Kopenhagen,Aarhus en Odense,en stuk voor stuk kan men de namen van de probleemwijken daar vervangen door plaatsnamen als Molenbeek,Kuregem en zelfs Borgerhout.Het is geen Brussels probleem (behalve dan de specifieke Belgische taalperikelen),het is een probleem van heel Europa en zelfs van de VS,Canada.
19. Het hoofdprobleem van deze jongeren is hun afwezigheid van schoolcultuur. Dergelijke jongeren brengen hun boeken niet mee, spijbelen, verstoren aanhoudend het lesgegeven, en maken zo hun eigen opleiding onmogelijk. Het Vlaamse onderwijs is van oudsher strenger, en haalt daardoor veel betere cijfers dan de Franstalige variant. Ons systeem levert niet enkel een beter economie op, het genereert ook een beter onderwijs. Cijfers tonen
20. Extra geld vanuit Vlaanderen komt in praktijk neer op forse toename van verfransing én van wanbestuur! Onder deze federale regering zal dat nog sterk toenemen.
21. Brussel wordt een gettostad,een derdewereldstad,vergelijkbaar met steden als Nairobi of Cairo,met dezelfde problemen als overbevolking,criminaliteit en wetteloosheid,werkloosheid en armoede.En identiek dezelfde evolutie zal zich ook voordoen in andere Europese steden.Hoe lang gaat men nog blind blijven?
22. We zijn er als Vlamingen niet voldoende in geslaagd het tij in Brussel te keren. En dat heeft misschien wel te maken met onze volksaard die zich gemakkelijk, soms te gemakkelijk, aanpast.
23. Als jullie de pretentie hebben om te zeggen dat Brussel jullie hoofdstad is, is het ook niet meer als normaal dat jullie ook meefinanciëren.
24. Ik ben radicaal tegen de de N-VA maar ik vind dit artikel (geschreven door een N-VA lid) meer dan waar en ik sta er ook volledig achter! Vlaanderen mag en moet meer zeggenschap hebben maar dit komt niet zomaar.
25. Paljas, wie denkt ge dat er alleen ALLES in dit land betaalt!? Brussel en Wallonië bestaan maar bij gratie van Vlaamse transferts. Brussel zal Vlaams zijn, of ze zal niets meer zijn wanneer de Vlaamse werkgelegenheid, investeringen en transferts worden weggehaald. Het wordt hoog tijd dat Vlaanderen dictaten en dreigementen begint vast te knopen aan z'n centen, en indien dat Brussel niet aanstaat kan Brussel alleen of met Wallonië verder.
26. Jean D.:
27. Hebt u voor uw ideaal, een rechts regime vestigen in Vlaanderen, zo veel over dat u Vlaanderen een halve eeuw lang armer wil laten zijn dan wanneer het deel zou blijven van België?
Aucun commentaire: