samedi 9 février 2013

"Voici le Bruxelles du futur"

Belga et La Libre Belgique

Le redécoupage de Bruxelles suivra quatre axes.
Le projet de Plan régional de développement durable (PRDD) en Région bruxelloise envisage de la redécouper à l'horizon 2020-2040 en six zones territoriales et une centaine de quartiers, rapporte vendredi Le Soir. "Le PRDD casse les logiques d'enfermement, tant communales, provinciales que régionales... Ici, on entre dans une ville multipolaire", commente le ministre-président bruxellois Charles Picqué, après avoir exposé ce plan jeudi à son gouvernement.
Le redécoupage suit quatre axes. Une dynamique de six territoires (Collines de l'Ouest, Bassin de la Senne, Centre, Sud, Plateaux de l'Est et Vallée de la Woluwe) poussera les 19 communes à collaborer davantage entre elles.
La Communauté métropolitaine (135 communes) instituée dans la 6e réforme de l'État reliera la Région à son hinterland socio-économique.
Troisième axe, une centaine de quartiers définis dans la Région-capitale devront permettre d'accéder aux équipements et services urbains essentiels dans un rayon de maximum un kilomètre.
Enfin, Bruxelles se verra stimulée au rang de ville internationale et capitale de l'Europe. A trois mois de son départ de la présidence du gouvernement bruxellois, Charles Picqué dit espérer que ce plan soit adopté avant la fin de la législature.

COMMENTAIRE DE DIVERCITY
TIRE TON PLAN LAURETTE
"Après 25 ans de plans, va-t-on commencer à gérer cette région ?
Il n'a rie fait durant sa présidence et maintenant il vient avec SON projet?"

"Un constat. Les Bruxellois n'ont plus de politiciens aptes a résoudre les problèmes de leur ville-région. La décadence est totale et cela dure depuis trente ans déjà."

Faux, il y a Bernard Clerfayt et DiverCity explique pourquoi.
Grauwels trouve le plan imbuvable, mais Grauwels...MR et FDF sont très critiques, écolo et CDH sont favorables.
Il est singulier que Picqué sorte son nouveau plan quelque mois avant de tirer sa révérence et se retirer dans ses terres saint gilloise: De Gaulle à Colombay.
Ce plan est un accouchement douloureux. Il laisse à Laurette Onkelinx un héritage pesant qui lui enlève toute marge de manoeuvre: tire ton plan Laurette.
Il faudra faire table rase et repartir sur des bases nouvelle. Les Etats Genaraux de Bruxelles ont montré la voie à suivre mais on le les a pas écoutés, jusqu'ici.
MG

Picqué heeft plan voor Brussel met zes zones

© brusselnieuws.be
Brussels minister-president Charles Picqué (PS) wil het Brussels Gewest opdelen in zes zones waarbinnen de gemeenten intensief samenwerken en op termijn zelfs mogelijk in opgaan. Dat staat in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling 2020-2040. [+kaart]

Het plan moet voor Picqué een eind maken aan “de logica van insluiting, zowel op gemeentelijk als op provinciaal en gewestelijk vlak, om te komen tot een multipolaire stad.”
Picqué legde het plan donderdag voor op de Brusselse ministerraad. De details staan te lezen in Le Soir.
Opvallendste kenmerk van het plan is het opdelen van het gewest in zes zones (zie kaart). Binnen elke zone worden de gemeenten tot samenwerking aangemoedigd. Op termijn kan dat “mogelijk” leiden tot fusies, zegt Picqué.
De zes zones zijn:
- Zone centrum: met het grootste deel van de Vijfhoek, de Europese wijk, de Noordwijk, de Louizawijk en delen van Sint-Gillis.
- Zone Zennevallei: de beide oevers van het kanaal, van Haren tot Anderlecht. Ook Kuregem en Thurn & Taxis horen hierbij.
- Zone Woluwevallei: de Woluwes en het Zoniënwoud.
- De Oostelijke plateaus: delen van Schaarbeek, Haren, Evere en Etterbeek. De Maalbeekvallei, Reyers, Delta, de VUB en de Josaphatzone vallen hieronder.
- De Westelijke heuvels: van Neder-Over-Heembeek tot Anderlecht, met onder meer Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en hoog-Molenbeek.
- Zone Zuid: met Vorst en Ukkel
Op kleinere schaal wordt de stad dan weer in een honderdtal wijken opgedeeld. Zo wil Picqué een zogenaamde ‘ville de proximité’ creëren, die op maat van de inwoners gemaakt is. Binnen de wijken moet een gemakkelijke toegang tot diensten en scholing gegarandeerd worden. Zo mag een kleuter- of lagere school niet verder dan 600 meter van de woning liggen. Groene ruimtes moeten binnen een straal van 300 meter liggen en een crèche binnen de 400 meter.
Picqué pleit ook voor een sterke samenwerking met het hinterland van Brussel. Hij ziet dat groots, niet minder dan 135 gemeenten maken deel uit van de metropolitane samenwerkingszone die ook vermeld wordt in de zesde staatshervorming. Het gaat om het gebied dat in de toekomst moet bediend worden door het Gewestelijk Expresnet, tot Brakel en Zottegem in het westen, Boom in het noorden, Tielt-Winge in het oosten en Pont-à-Celles in het zuiden.
Het plan versterkt ten slotte nog de status van Brussel als internationale stad en hoofdstad van Europa.
Voor Picqué is dit plan een afscheidssaluut. Hij verlaat in mei de stoel van minister-president om plaats te ruimen voor Rudi Vervoort. Het plan moet wel nog deze legislatuur goedgekeurd worden.
Vanhengel akkoord
Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel (Open VLD) is alvast akkoord met het plan-Picqué. Hij ziet potentieel in de zes verschillende zones. “De filosofie ervan is onuitgegeven en lijkt vrij goed op wat wij bij herhaling bepleitten - de nood aan visie om het Brussels Gewest uit te bouwen”, benadrukt hij.
“We gaan niet meer uit van de administratieve grenzen van het Gewest en de metropolitane regio”, verduidelijkt Vanhengel. “Maar we vertrekken vanuit de geografische, sociologische, economische, ecologische, mobiliteits-technische realiteit en noden."


CD&V OVER PLAN PICQUÉ: 'NAAR ZES FUSIEGEMEENTEN IS ONAANVAARDBAAR'
© brusselnieuws.be

De Brusselse CD&V heeft vragen bij het voorstel van Brussels minister-president Charles Picqué (PS) om het Brussels Gewest in zes grote zones op te delen, die op termijn zes grote fusiegemeenten kunnen worden. Ook oppositiepartijen FDF en MR zijn niet onder de indruk.

Ministre-president Picqué legde donderdag een ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling voor aan de Brusselse regering. In het plan stelt Picqué voor om Brussel op te delen in zes samenwerkingszones en een honderdtal wijken (zie kaart in bijlage).
Over de opdeling in wijken en zones is de Brusselse CD&V positief. "Die beantwoordt volledig aan de CD&V-visie van Brussel als mozaïekstad", reageren minister Brigitte Grouwels en parlementsleden Bianca Debaets, Brigitte de Pauw en Walter Vandenbossche.
Op termijn tot zes grote gemeenten komen, zien ze echter niet zitten. "De bedoeling is duidelijk het versnipperde Brusselse gemeentelijke niveau om te smeden tot zes entiteiten die zich sterk kunnen maken tegenover het gewest. Dat is voor CD&V onaanvaardbaar”, klinkt het. "Met zes hertogdommen in de plaats van negentien baronieën belanden we van de regen in de drop."
“Ofwel praten we over een fusie van alle Brusselse gemeenten, zodat gewestelijk en gemeentelijk niveau in Brussel samenvallen. Ofwel praten we over een defusie, waarbij Brussel-Stad wordt opgesplitst en het aantal gemeenten tot boven de twintig stijgt. Voor de Brusselse gemeenten zien we in dat scenario nog een rol weggelegd dicht bij de burger, naar het voorbeeld van de Antwerpse districten."
CDH EN ECOLO AAN BOORD, KRITIEK VAN MR EN FDF
Bij de Franstalige regeringspartijen onderschrijven Ecolo en CDH het plan van Picqué. "Het klopt dat we hier vroeger mee hadden kunnen komen, maar er moesten bergen werk verzet worden. Meer dan 40 vergaderingen tussen de kabinetten", zegt minister van Economie Benoît Cerexhe (CDH) in Le Soir. "Maar ik geloof in dit plan. Ik heb wel enkele vragen bij de goede wil van onze Waalse en Vlaamse vrienden over de metropolitane gemeenschap."
Ook staatssecretaris Christos Doulkeridis (Ecolo) is positief. "We zijn niet met alles akkoord", zegt hij. "Maar dit plan vormt een goede basis."
Bij oppositiepartijen MR en FDF is men niet onder de indruk. "Dit plan biedt geen antwoord op de reële problemen op gebied van huisvesting en werkgelegenheid", zegt Vincent De Wolf (MR). "Bovendien zijn de zes zones artificieel. De Oostelijke Plateaus, waar ligt dat? In Siberië? Weinig ambitieus allemaal."
Didier Gosuin doet daar nog een schepje bovenop. "Picqué staat al sinds 1989 aan het hoofd van het Gewest", zegt hij. "Sindsdien is de werkloosheid verdubbeld, is er een huisvestingscrisis zonder voorgaande ontstaan en lijdt de stad onder een sterk verhoogde filedruk. Extra machtsniveaus creëren gaat dat alles niet oplossen."
Voor Picqué is dit plan het laatste grote dossier dat hij tot een goed einde wil brengen voor hij de fakkel als minister-president doorgeeft.

Aucun commentaire: