vendredi 26 avril 2013

BIENVENUE, PASSIONNE DE BRUXELLES!


Corijn : Waarheen met Brussel?
De Morgen

Kan er ook eens zonder verborgen agenda's over onze hoofdstad worden gepraat? Dat vraagt Eric Corijn, cultuurfilosoof, sociaal wetenschapper en stedenexpert aan de Vrije Universiteit Brussel. Dit is een voorbeschouwing op het boek 'Waarheen met Brussel?', dat vandaag wordt voorgesteld.

Komt er nog ooit een tijd dat we over Brussel kunnen nadenken zonder dat de Belgische stammentwisten roet in het eten komen gooien? Brussel is de grootste stad van het land, doorgekliefd en opgedeeld door verschillende administratieve grenzen. Een grootstedelijk gebied met zo'n drie miljoen mensen, waarvan de 19 kerngemeenten tot een apart gewest zijn afgezonderd en waarbij het ommeland vooral tegen die kern in wordt gepland.

Een stadsgewest met alleen territoriale bevoegdheden en nauwelijks greep op persoonsgebonden materies. Die zijn toegewezen aan twee gemeenschappen die elk op verschillende wijze maar een deel van de bevolking bedienen. Een bevolking waarvan de meerderheid geen boodschap heeft aan die 'autochtone' verbeelding. En dan is het gebied intern nog eens verdeeld in één stad met 167.000 inwoners - met ongeveer een even groot budget als dat van het gewest - en 18 gemeenten die variëren van centrum tot rand en van 128.000 inwoners tot nauwelijks meer dan 20.000.

Probeer dan maar eens aan buitenlandse stedelijke experts uit te leggen hoe de hoofdstad van Europa werkt. We houden ons hart vast als partijcongressen zich voor hun verkiezingsprogramma's gaan bezig houden met het beleid van de grootstad.

POSTINDUSTRIËLE METROPOOL
Met het oog op het komende Gewestelijk Ontwikkelingsplan hebben we enkele collega's bijeengebracht en hen de vraag gesteld: "Waarheen met Brussel?" Niet waarheen met Brussel zodat het de Vlamingen goed uitkomt, of in het raam van een federatie met Wallonië, of in de lijn van één of ander partijbelang, of in functie van de voorsteden. Neen, zoekend naar een antwoord vanuit de stedelijke dynamiek zelf en in het belang van de bevolking, toch zo'n 1,1 miljoen mensen.

Reken daarbij meer dan 100.000 permanente niet ingeschreven inwoners, dagelijks meer dan 360.000 pendelaars en tegen 2020 groeit die bevolking met zo'n 180.000 eenheden. Een klein stadsgewest dus, dat moet instaan voor meer dan 1,7 miljoen mensen!

Mag daar alsjeblieft eens zonder al die verborgen agenda's van de buren worden over gepraat? Dat is wat ons nieuwe boek beoogt, samen met topacademici als Jean de Salle, Pierre Vanderstraeten, Christian Vandermotten, Jean-Louis Genard en Christian Kesteloot. En als ze in Vlaanderen minder bekend zijn, dan is dat alleen te wijten aan de gebrekkige kennis en berichtgeving over de hoofdstad.

Wat leert ons die toekomstverkenning? Dat de agenda niet wordt bepaald door institutionele kwesties. Vijf vraagstukken komen naar voren.
Allereerst de aan de gang zijnde demografische explosie, een nooit gezien bevolkingstoename die Brussel zal verjongen, verder zal verarmen en nog diverser zal maken. Die demografische ontwikkeling - die overigens enkele jaren geleden precies is voorspeld - vraagt om 70.000 bijkomende woningen, 20.000 plaatsen in het onderwijs, vele crèches, tientallen voorzieningen, investeringen in het openbaar vervoer, en noem maar op.

Nieuwe verbeelding Over geen enkel van die punten bestaat al een geïntegreerde visie. De verschillende bevoegde instellingen blijven maar bekvechten. Daarbij zijn de Vlaamse instellingen geen haar beter dan de andere. De stad zal moeten verdichten en dat vraagt een grondige planning, ook van de open ruimte en de collectieve voorzieningen. Laten we er maar meteen aan toevoegen: ook de rand zal verder verstedelijken en de invloed van de grootstad zal verder reiken dan de 'gordel' alleen.

Die uitdagingen vragen om een duurzaam ontwikkelingsmodel dat meteen ook de ecologische voetafdruk kan verlagen. Er moet een ruimtelijke armatuur worden gemaakt die de littekens van decennia modernistische planning kan helen: de Noord-Zuidverbinding, de wereldtentoonstelling 58, de stad voor de auto's, de kantorenstad, de Europawijk...

Dus moet er worden gewerkt vanuit twee basisgegevens: de natuurlijke ecologie van de drie rivieren, die van Brussel een nogal heuvelachtige stad maken, en de mobiliteitsstructuur en toegankelijkheid van bepaalde centra in de stad (en de voorstad). Van daaruit kan een visie op het stedelijke metabolisme groeien, met een ruimtelijke ordening die vele van de bestaande afgrenzingen in vraag stelt. Een polycentrische duurzame ontwikkeling zal dus ook de instellingen herdenken.

In zowat dertig jaar is Brussel veranderd van een nationale industriële stad in een internationale postindustriële metropool. Het is een nogal grondige vervelling voor één generatie. En het zijn niet dezelfde mensen die de verschillende economieën hebben geschraagd. Terwijl de industriële crisis de klasse van de handarbeider, en dus vooral de migranten, frontaal trof, is de nieuwe arbeidsmarkt uitgegroeid tot een van de hoogst gekwalificeerde van Europa voor duizenden werknemers, waarvan er zeer velen in de periferie wonen.

Hoe kunnen we dan een inclusieve economie ontwikkelen voor die duizenden Brusselse werkzoekenden? Dat is de paradox. Derde rijkste gewest van de EU, met de hoogst opgeleide arbeidsmarkt, met 710.000 jobs, maar ook met 110.000 werklozen, een jeugdwerkloosheidsgraad van een op drie, al te veel armenwijken.

In de jaren zestig lag het gemiddelde inkomen in Brussel 60 procent boven het nationale. Vandaag is dat 15 procent lager en voor meer dan een derde van de bevolking valt dat onder de helft. Het is dan ook duidelijk dat zonder nieuwe economische ontwikkeling gericht op de bestaande talenten er geen oplossing zal komen.

Die sociaal-economische dualiteit heeft ook een ruimtelijke orde. De oude industriële wijken in de kanaalzone zijn vandaag armenwijken, terwijl de buitengordel, vooral in het zuidoosten welstellende inwoners telt. Ook dat vraagt een andere aanpak van het bestuur, maar volgens een heel andere agenda dan die opgemaakt door de eeuwige staatshervormers en stammentwisters.

BRUSSEL HEEFT NOOD AAN VISIE, AAN EEN NIEUWE VERBEELDING. Zowel het institutionele carcan als de mentale kaart ons opgelegd door het federale Belgische systeem met zijn aparte partijen, media, onderwijs en cultuur hebben de diepgaande veranderingen in deze kleine wereldstad vooral met een enge voorstedelijke bril bekeken.

HET STADSPROJECT moet deze oogkleppen kunnen wegnemen. Er is nood aan een ambitieus herdenken van het project, van de lotsverbondenheid van die heel diverse bevolking, die zoals ze is en niet zoals ze in de vergaderingen wordt verbeeld, de hoofdstad van Europa moet dragen.

Ons boek ontwikkelt elf scenario's voor een nieuw verhaal voor en over Brussel. En daarom ook moet het nieuwe ontwikkelingplan veel meer zijn dan een ruimtelijke ordening en een beleidskader. Tot nog toe werd het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling vooral binnenskamers ontwikkeld. Men vond de gemeenteraadsverkiezingen niet geschikt om erover te discussiëren.

ZONDER TOEKOMSTPERSPECTIEF
Nu 2014 voor de deur staat en er allerlei politieke herschikkingen op til zijn, dreigt de publieke discussie nogmaals te worden uitgesteld. Terwijl zo'n plan net een hefboom kan zijn om een integrerende visie op de agenda te zetten en de maatschappelijke discussie te structureren. Het is weldra vijf jaar geleden dat het Brusselse middenveld via de Staten Generaal van Brussel haar prioriteiten heeft uitgeschreven. Kortom: het valt te hopen dat de werkgroepen en congressen die in 2014 met allerlei Brusselplannen voor de pinnen zullen komen, vertrekken van een gedegen analyse van de stedelijke dynamiek.

De uitdagingen zijn gekend.
1. Een ongeziene bevolkingstoename.
2. Een economie die niet kan voorzien in aangepaste tewerkstelling voor meer dan 20 procent van de bevolking en zo ongeveer de helft van de jongeren zonder toekomstperspectief laat.
3. Een crisis van de huisvesting, met een immens tekort aan sociale woningen en het overwicht van een ongereguleerde private huurmarkt.
4. Een onaangepast onderwijs dat bijna een derde van de leerlingen aan de kant zet en geen voldoende talenkennis oplevert.
5. Een mobiliteit die volkomen vastloopt. En dat in een metropool, de hoofdstad van Europa, die in feite alle ontwikkelingskansen heeft.

Eerder dan over instellingen en administratie moet het dus gaan over project, dynamiek, bestuur, geld en samenwerkingsverbanden. Over visie dus. Zo niet worden zowel de kansen als de jeugd verkwanseld. En wordt ook elke discussie in het noorden en het zuiden nog meer een schijngevecht. Want intussen draait de wereld door. En Brussel is voor elk van de twee andere gewesten de beste poort naar die wereld.

'Waarheen met Brussel? Toekomstperspectieven voor de Belgische en Europese hoofdstad' is uitgegeven bij VUB Press, onder leiding van Eric Corijn, met medewerking van Jean de Salle (voorzitter Gewestelijke Ontwikkelingscommissie GOC), Jean-Louis Genard (hoogleraar faculteit Architectuur en Stedenbouw ULB), Christian Kesteloot (hoogleraar sociale geografie KU Leuven), Christian Vandermotten (hoogleraar economische geografie ULB), Pierre Vanderstraeten (hoogleraar stedenbouw Sint-Lukas).


COMMENTAIRE DE DIVERCITY
"QUO VADIS BRUOCSELLA?"

Pardon lecteur bruxellois de "faire aussi long" mais attention, comprends qu'ici c'est carrément ton avenir qui est en jeu et celui de notre chère ville.
Donc, lis ceci et relis-le et rumine le pendant 13 mois avant de déposer ton vote dans l'urne à l'occasion de la mère de toutes les élections.

Imaginons, folle hypothèse, que la Belgique soit un pays unilingue. Bruxelles, sa capitale tentaculaire, constituerait une formidable communauté urbaine et cosmopolite de plus de trois millions d'habitants au cœur de l'Europe, dont elle est la capitale. Cela donnerait pleinement raison à Eric Corijn et à ses amis pour qui Bruxelles c'est précisément cela et rien moins que cela: une ville, une communauté urbaine bien plus qu'une ville-région, un presqu'Etat.
Mais voilà la réalité politique est tout autre. Et ce qu'affirment Eric Corijn et ses coauteurs en devient totalement surréaliste.
Voici donc mon essai de traduction assez libre de cet article vraiment interpellant.
MG

Un tiers des trois millions de Bruxellois sont enfermés dans un carcan régional de 19 communes, le reste se déployant selon une tout autre logique, carrément antagoniste. (waarbij het ommeland vooral tegen die kern in wordt gepland). Voyez ce qui se passe à Alost. (cf. notre article "Bruxelles tentaculaire")
Résultat: la Région Bruxelles capitale dispose de compétences territoriales mais elle n'a aucune prise sur les matières personnalisables (culture et enseignement) lesquelles sont dévolues aux Communautés française et flamande qui se comportent comme deux belles-mères pas commodes du tout. Quant au peuple bruxellois, il se compose d'une majorité d'allochtones aux identités diverses sous-représentées, ayant peu ou prou droit au chapitre.
Et au milieu de ces 19 communes, trône la Ville de Bruxelles avec ses 167.000 habitants et un budget hypertrophié équivalent à celui de la Région et très supérieur à celui de chacune des 18 communes dont la plus petite grande frise les 130.000 habitants et la plus petite à peine à peine 20.000 habitants.
Allez donc expliquer la complexité d'un tel mécanisme de gouvernance à des experts en urbanisme internationaux qui s'intéresseraient au fonctionnement de notre capitale européenne. Ils y perdront aussitôt leur latin et leur belle expertise.
Enfin et surtout, il nous reste à nous demander, avec angoisse, comment, suite au long règne du ministre-président Charles Picqué, les divers partis politiques en lice vont se situer en vue de sa succession. Comment, surtout ils envisageront de gouverner Bruxelles demain. Que décideront les congrès électoraux des partis politiques concernés qui seront réunis très prochainement?

Quelle vision vont-ils échafauder pour construire l'avenir de l'immense métropole postindustrielle bruxelloise?

Quo vadis Bruocsella? "Où va Bruxelles?" c'est la question que onze professeurs se sont posée, en toute objectivité dans un livre que chaque citoyen Bruxellois conscient des enjeux devra avoir lu et médité avant d'exprimer son vote aux élections régionales de 2014.
La question qui préoccupe ces experts indépendants du monde politique, ça n'est pas comment gouverner Bruxelles et ses 19 baronnies, ni comment gérer la capitale au mieux des intérêts flamands ou ceux de Wallobrux. (ce sont pourtant bel et bien ces questions là auxquelles répondront ces congrès qui laisseront beaucoup Bruxellois de glace). Ce qui, bien au contraire, passionne les auteurs et qui devrait intéresser plus d'un million de Bruxellois, c'est quelle dynamique urbaine impulser à la capitale la plus cosmopolite de l'Union européenne pour la faire décoller enfin.
Un million? Qu'on y ajoute 100.000 clandestins et 360.000 navetteurs et un bon 200.000 nouveaux Bruxellois d'ici 2020. On sera bientôt 1,7 million à se partager le territoire non extensible des 19 communes.
Un vrai challenge, un casse-tête insoluble pour un personnel politique qui ne donne pas vraiment l'impression de mesurer l'ampleur des enjeux.
C'est précisément de cela que parle ce livre. Comme les Etats Généraux avant lui, il aborde de front des problématiques de fond:
Suite à un boom démographique sans précédent Bruxelles va rajeunir, se diversifier et se cosmopotiliser comme jamais auparavant. De l'avis des auteurs de cette étude, il faudra, en un temps record, construire 70.000 logements supplémentaires et créer 20.000 places dans les écoles et ouvrir des crèches supplémentaires. En outre, cette explosion exigera des investissements considérables notamment en matière de transports en commun et d'espaces publics. Il s'agira de renforcer la densité, de construire en hauteur puisque les terrains disponibles manquent cruellement. Déjà beaucoup de Bruxellois ont émigré au-delà du "rand".

C'est dire qu'il faudra beaucoup d'imagination, des moyens financiers considérables et surtout une vision cohérente de la complexité bruxelloise pour être à la hauteur de tels défis.
N'en déplaise à la N-VA, la périphérie flamande continuera à s'urbaniser et l'influence de la grande ville - les nuisances sur l'empreinte écologique- risque de s'y multiplier malgré les réticences des élus locaux (le Collège d'Alost se surpasse en l'occurrence).
Tout ceci exigera un modèle de développement durable. (sustainable)

Il faudra tôt ou tard cicatriser les plaies de la liaison Nord-Midi, celles de l'Expo qui ont livré Bruxelles à la bagnole, l'invasion de bureaux, le cancer du quartier européen.
Il s'agira d'en revenir aux fondamentaux: une structure géographique, écologique urbaine construite autour de données de base: les trois rivières qui ont dessiné le relief plutôt accidenté de Bruxelles. (la Senne, le Maelbeek et la canal creusé au 16ème siècle).
C'est autour de ces réalités que s'imposera un nouveau métabolisme urbain avec un redéploiement spatial dépassant les frontières du rand, du gordel, du carcan si on préfère. Plus qu'une région, Bruxelles est une métropole tentaculaire.
Il faut envisager également un développement durable polycentrique qui induise une refonte des institutions locales.
En un peu plus d'une génération, Bruxelles, ville industrielle nationale s'est métamorphosée en une vaste métropole post industrielle internationale.
La grande crise industrielle a frappé de front les travailleurs manuels les moins qualifiés, le plus souvent d'origine immigrée. Le marché du travail bruxellois est devenu l'un des plus gourmands en main d'œuvre hyperqualifiée (l'une des plus spécialisées d'Europe) recrutée, la plupart du temps, parmi les navetteurs bilingues originaires de la périphérie. Comment, dans de telles conditions, fournir du travail aux dizaines de milliers de sous-qualifiés dont la plupart sont issus de l'immigration? C'est cela le paradoxe du marché du travail bruxellois. C'est cela le défi des années à venir. (Ne voit on pas les plus frustrés de nos jeunes gens prendre le chemin de la Syrie en brandissant la bannière identitaire?)
Bruxelles est la troisième région la plus riche d'Europe avec 710.000 postes de travail nécessitant une surqualification mais avec 110.000 demandeurs d'emploi et un taux de chômage de près de 40% parmi les jeunes des communes les plus pauvres.
Dans les années soixante le revenu du Bruxellois moyen était de 60% supérieur à la moyenne nationale, il lui est désormais inférieur de 15%
Pour un tiers des Bruxellois il est inférieur à la moitié.
On n'en sortira pas sans un sursaut économique mettant en valeur les talents de cette population jeune et frustrée. (Le danger de "Beyrouthisation" de Bruxelles est réel. NDLR).
A la dualisation sociale répond une dualisation territoriale: les anciennes zones industrielles du canal (Molenbeek, Anderlecht) sont désormais les quartiers pauvres de la capitale tandis que les Bruxellois riches s'agglutinent dans les communes du Sud Est jusqu'au delà du Rand. (NDLR: les riches expats français s'installent plus volontiers à Uccle qu'à Saint-Josse).
Tout cela exige une politique engagée fondée sur une vision cohérente laquelle fait terriblement défaut actuellement.
Eric Corijn et ses amis ont raison, les politiciens bruxellois au pouvoir manquent terriblement d'imagination et ils n'ont aucune vision ambitieuse pour l'avenir d'une capitale au formidable potentiel.
Il est vraiment urgent de nous débarrasser des œillères que nous imposent un système fédéral qui regarde Bruxelles à travers des partis séparés, des médias, un enseignement et une opinion publique antagoniste, divisés entre des néerlandophones et des francophones qui superbement s'ignorent et se tirent joyeusement dans les pattes.
Tous regardent Bruxelles à travers leurs petites lunettes réductrices tandis que la métropole Bruxelloise est depuis trente ans en pleine mutation.
Comme Marseille, Barcelone, Berlin, Bordeaux et Lille avant elle c'est surtout d'un projet de ville que Bruxelles a besoin. Débarrassons-nous donc de ces œillères, de ces carcans et attelons nous à un projet urbain, métropolitain et ambitieux digne de la capitale de l'Europe. Un projet qui fédère le destin de populations diverses et nombreuses en un peuple bruxellois. Un plan qui reflète ses aspirations profondes autrement qu'à travers des assemblées institutionnelles si compliquées que plus personne ne les comprend.

Le livre décrit onze scénarios qui proposent à Bruxelles un nouveau récit prospectif. Il s'agit de regarder droit dans le pare-brise et pas dans le rétroviseur.
Nous sommes en droit d'attendre du nouveau plan de développement urbain bruxellois bien plus qu'une simple réflexion d'experts sur la gouvernance et le développement territorial. Nous voulons un débat de fond sur l'avenir de Bruxelles postposé d'année en année. (On se demande ce que fait le parlement bruxellois NDLR)

Un vaste échange public est nécessaire, urgent, indispensable.
Il ne peut s'articuler qu'autour de quelques axes soigneusement esquissés à l'avance. Le tissu associatif avec l'aide et l'expertise des universités ont largement déblayé le terrain lors des Etats Généraux de Bruxelles il y a cinq ans déjà. Des priorités ont été pointées et il en est ressorti cinq enjeux essentiels:

1. Une explosion démographique sans précédent
2. Une économie locale qui stagne, incapable d'offrir du travail à 20 pourcent van de notre population active laissant près d'un jeune sur deux sans projet d'avenir.
3. Une formidable crise de logement avec un dangereux déficit de logements sociaux et un marché locatif sauvage.
4. Un enseignement totalement inadapté qui met hors jeu un élève sur trois et n'assure pas une bonne connaissance des langues.
5. Une mobilité chaotique de moins en moins fluide, indigne d'une grande métropole, qui court-circuite les chances de la capitale européenne au formidable potentiel de développement.

Qu'on cesse donc de nous bassiner les oreilles avec des débats institutionnels, communautaires et administratifs.
Qu'on nous propose une vision, des objectifs, une dynamique de gouvernance et des projets concrets. ("Over visie dus.")
A défaut, nous saborderons nos formidables atouts et notre belle jeunesse.
Que les régions flamandes et wallone ne s'y trompent pas : pour l'une comme pour l'autre, il n'est de meilleure porte sur le monde et la mondialisation que Bruxelles.

d'après Eric Corijn


"C'EST AVOIR TORT QUE D'AVOIR RAISON TROP TÔT"

Ce mot terrible de Marguerite Yourcenar a souvent été opposé par les politiques, Charles Picqué en tête, aux travaux et à l'engagement des militants des Etats Généraux autour de Eric Corijn, Philippe Van Parijs et Luc De Neef.
Le personnel politique bruxellois, toutes couleurs confondues, ne se soucie que du court terme à savoir sa prochaine réélection.
A cette fin, nos hommes et nos femmes politiques tueraient père et mère en sacrifiant volontiers ce qui pour eux est secondaire: l'avenir de Bruxelles.
C'est désolant car Bruxelles va de plus en plus mal et la flamandisation, pardon, la flamingantisation du rand est de nature à entraver son développement naturel vers et au-delà des frontières du Brabant. Les grands zoning industriels, l'aéroport national, se situent au delà des 19 communes, sur un territoire qui est en train,sous l'impulsion d'une N-VA de plus en plus arrogante , de renforcer, en le bétonnant, le mur virtuel du gordel.
MG


QUELQUES PERLES POUR TERMINER
Commentaires de lecteurs du Morgen

"Het probleem Brussel is onoplosbaar. Enerzijds zijn er overbetaalde internationale ambtenaren die het economisch leven ontwrichten door hun exorbitante weddes en vergoedingen en anderzijds is er een zeer grote groep vreemdelingen die leven van overheidssteun. En daar tussenin lopen een grote hoop pendelaars die 's morgens zo laat mogelijk toekomen en 's avonds zo vroeg mogelijk terug naar huis vluchten."

"Van Brussel een apart gewest maken was een niet al te snuggere zet. De stad is geen regio op zich maar maakt sociaal economisch deel uit van de Vlaamse ruit. Een Europees erkend metropoolgebied met 4,2 milj inwoners. Bijgevolg maakt het dus ook feitelijk deel uit van Vlaanderen. Maar het gewest is er nu en de Vlamingen hebben er niks meer te zeggen. Waarheen met Brussel, is dus een vraag die de Vlamingen zich niet meer moeten stellen. Net zoals we niks te zeggen hebben over de fusie vd 19."

"Ik ben er sterk van overtuigd dat het met spectaculair vendelgezwaai en geroffel van lansknechttrommen op de Brusselse Grote Markt opgelost kan worden; - tenminste als de 'slechte' Vlamingen, en de Bossemans en Coppenollen, ons niet tegenwerken..."

"maak er gewoon een brussels d.c. van zoals washington , onder beheer van de eu en iedereen is van de problemen verlost"

" De regionalisering was goed bedoeld maar is in elk opzicht mislukt en dus moet 2014 ons terugbrengen naar af =een unitair BE. Het VL nationalisme wil los zijn van Wallonië maar ook van BR want er worden 100 talen gesproken en de bedoeling van VL onafhankelijkheid is een onooglijk VL zonder hoofdstad op te leveren dat zich 100% onderwerpt aan de dominantie van de Grote Multinationale Ondernemingen: Sedert jaar en dag "De Duitse weg".


BIENVENUE, PASSIONNE DE BRUXELLES!
Nous sommes fiers de vous présenter une toute nouvelle initiative: la Brussels Academy. Une université urbaine et citoyenne, à l’initiative du Brussels Studies Institute, pour faire la ville ensemble. Nous allons mettre les connaissances sur Bruxelles à la disposition de la société civile afin de « valoriser un savoir urbain dans la ville, pour la ville et ses acteurs », selon Véronique Lamquin dans Le Soir.
Nous démarrons à Molenbeek dans la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale, chaque vendredi après-midi, à partir du 26 avril. Ne ratez surtout pas le Kick Off ce jour-là. Ce printemps, nous organiserons 8 cafés urbains comme lieux de rencontres informelles, une série de 8 cours sur Bruxelles, 4 labos urbains pour mieux faire la ville ensemble et 4 autres autour du nouveau livre “Où va Bruxelles ?”
Vous souhaitez être tenus au courant de nos activités ? Envoyez votre adresse email à info@brusselsacademy.be. Et n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Twitter!
Nous sommes impatients de vous rencontrer à Molenbeek !
Prof. Dr. Eric Corijn (initiateur et inspirateur de la Brussels Academy)
Prof. Dr. Joost Vaesen (directeur Brussels Studies Institute)
Geert Cochez (coordinateur Brussels Academy)
et les professeurs de la Brussels Academy
Aucun commentaire: