mardi 30 avril 2013

Dewinter verwijt N-VA-burgemeesters plagiaat

DS

In 2006 stelde Vlaams Belang een draaiboek voor gemeentelijk beleid op. ‘Sommige N-VA-burgemeesters voeren het programma uit dat wij hadden voorbereid’, zegt Filip Dewinter, die van plagiaat spreekt.
Het zogeheten ‘Draaiboek voor een Vlaams Belang-bestuur’ uit 2006 leest als een curiosum. De partij zat toen op haar maximum. Bij de gemeenteraadsverkiezingen dat jaar bestond de verwachting dat ergens in Vlaanderen het cordon sanitaire zou sneuvelen. Uiteindelijk veroverde de partij geen enkel gemeentehuis, maar in de Antwerpse districten Deurne en Hoboken scheelde het echt geen haar.
Het vijftig pagina’s tellende document bewijst hoezeer de partij potentiële onderhandelingen had voorbereid, zowel op strategisch als op inhoudelijk vlak. De waslijst aan concrete voorstellen leest bij momenten opvallend actueel.
Zo wilde de partij het Vlaamse karakter van de gemeenten opkrikken. Dat moest gebeuren met 11-julivieringen, het vervlaamsen van straatnamen en het toevoegen van leeuwenschilden op straatnaamborden. Die laatste maatregel staat in het bestuursakkoord van de gemeente Aalst. Karim Van Overmeire, N-VA-schepen in Aalst maar voormalig Belangkopstuk, werkte in 2006 trouwens mee aan dit draaiboek.
Op het vlak van vreemdelingen waarschuwde het draaiboek dat gemeentebesturen ‘niet bevoegd’ zijn om een ‘globaal vreemdelingenbeleid’ te voeren. Net daarom moesten ‘snelle en mediatieke maatregelen de nieuwe beleidsstijl benadrukken’. Het draaiboek suggereert een ‘onmiddellijke inschrijvingsstop’ voor nieuwe vreemdelingen. Bovendien wilde Vlaams Belang de inschrijvingstaks voor nieuwe vreemdelingen ‘drastisch verhogen’. De stad Antwerpen vertienvoudigde enkele maanden geleden deze ‘taks’. Vlaams Belang keurde de maatregel enthousiast mee goed. Maar Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx schorste de verhoging wegens juridische bezwaren. Ook de Boomse N-VA-burgemeester Jeroen Baert verkiest zo’n taks.


COMMENTAIRE DE DIVERCITY
N-VA=VLAAMS BELANG?

Filip Dewinter est furibard. Il reproche aux collèges où la N-VA domine de mettre en oeuvre un programme de gestion communale directement inspiré de celui du Belang. Il les accuse de plagiat.
Le comble c'est qu'il a raison.
Qu'on observe ce qui se passe à Alost et à Anvers et on en sera facilement convaincu.
"In 2006 stelde Vlaams Belang een draaiboek voor gemeentelijk beleid op. ‘Sommige N-VA-burgemeesters voeren het programma uit dat wij hadden voorbereid’, zegt Filip Dewinter, die van plagiaat spreekt."
"Zo wilde de partij het Vlaamse karakter van de gemeenten opkrikken. Dat moest gebeuren met 11-julivieringen, het vervlaamsen van straatnamen en het toevoegen van leeuwenschilden op straatnaamborden. Die laatste maatregel staat in het bestuursakkoord van de gemeente Aalst."
"Vlaams Belang wilde de inschrijvingstaks voor nieuwe vreemdelingen ‘drastisch verhogen’. De stad Antwerpen vertienvoudigde enkele maanden geleden deze ‘taks’."
Extrapolons: si demain, suite à une victoire aux élections de 2014, la N-VA devait prendre le pouvoir en Flandre, on verrait, sans doute, mettre en pratique les idées nauséabondes du Vlaams Belang.
Pas rassurant du tout.
MG


Filip Dewinter : "La N-VA exécute notre programme"

Le Vlaams Belang avait sorti un "Scénario pour une gestion Vlaams Belang" en 2006, lorsque le parti était encore à son apogée. Le parti nationaliste espérait que le cordon sanitaire disparaîtrait au moins quelque part en Flandre.

Finalement, le Vlaams Belang n’a pu prendre le pouvoir nulle part. Cependant, le document démontre que le parti nationaliste y était préparé. Le scénario contient cinq fers de lance : la sécurité, les finances et le personnel, les hautes fonctions, les étrangers et le flamingantisme.
Le parti souhaitait renforcer le caractère flamand des communes en flamandisant les noms de rues et en ajoutant des lions flamands sur plaques des noms de rues. Cette mesure a été reprise dans l’accord de majorité de la commune d’Alost. Selon le quotidien De Standaard, Karim Van Overmeire, échevin N-VA à Alost mais ancien membre du Vlaams Belang, a participé à l’écriture de ce scénario en 2006.
AUGMENTER LA TAXE D’INSCRIPTION POUR LES ETRANGERS
Ainsi, le Vlaams Belang voulait augmenter la taxe d’inscription pour les nouveaux venus. La ville d’Anvers avait décuplé cette taxe il y a quelques mois et le Vlaams Belang avait approuvé avec enthousiasme. Cependant, le gouverneur de la province Cathy Berx a suspendu l’augmentation en raison d’obstacles juridiques. Le bourgmestre N-VA de Boom, Jeroen Baert opte également pour une telle taxe.
Filip De Winter a le sentiment que ses anciens partisans passés à la N-VA ont emporté quelques-unes de ses idées. "Non seulement la N-VA suit notre stratégie, elle met également un certain nombre de mesures symboliques en pratique. Les transfuges ne sont manifestement pas venus sans bagages" a déclaré Dewinter.
Annelies Van Erp (Le Vif)


Filip Dewinter© Belga

Aucun commentaire: