jeudi 2 mai 2013

22,4% VAN DE BELGISCHE JONGEREN HEEFT GEEN WERK

Hoger diploma niet langer ticket voor een job (De Morgen)

Het aantal jongeren dat vruchteloos een baan zoekt blijft stijgen. In totaal zitten in ons land 61.000 jongens en meisjes onder de 25 zonder werk. Volgens Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Commissie, bedraagt de jeugdwerkloosheid in België 22,4 procent. Opvallend: de sterkste stijging zit bij de groep midden- en hooggeschoolde jongeren.
Een hoger diploma is niet langer een ticket voor een job. De werkloosheidscijfers bij de hooggeschoolden stegen op jaarbasis met liefst 12,8 procent in Vlaanderen. Dat blijkt uit de statistieken van de VDAB. Algemeen steeg de werkloosheid in Vlaanderen met 8 procent. Maar de stijging bij de midden- en hooggeschoolden is dus groter dan het globale cijfer. Een trend die al enkele maanden bezig is. De toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren, zelfs met een hoger diploma, wordt bemoeilijkt door de neergaande conjunctuur. Het vinden van een eerste baan is geen sinecure.

Dat die jobmotor ook niet meteen zal aanslaan, kan blijken uit de cijfers van de uitzendarbeid. De jeugdwerkloosheid voor ons land tikte in maart af op ruim 61.000 jongeren onder de 25 jaar die momenteel zonder werk zitten. Een stijging met 11,5 procent in vergelijking met maart vorig jaar.

© photo news.

Aucun commentaire: