lundi 20 mai 2013

La Communauté française et Laurent Jacob recalés pour Venise !


G.D; La Libre Belgique

"Malheureusement, un important financement public de la Wallonie a été rejeté par l’administration des finances".

Même si cette année, c’est la Communauté flamande qui sera notre représentante officielle à la Biennale de Venise qui débute dans dix jours, avec Berlinde De Bruyckere, la Communauté française (la ministre Fadila Laanan) a voulu aussi en être et a sélectionné deux projets à présenter dans le Off.

Le "petit" projet de résidence d’artistes de l’ASBL "(SIC)" qui ne pose pas de problèmes. Et le projet plus important porté par Laurent Jacob, directeur de l’Espace 251 Nord à Venise, projet intitulé "Le retour de l’enfui", qui devait bénéficier d’une aide de 110 000 euros (et en plus, 25 000 euros de WBI pour le transport des œuvres).

Ce projet a été annulé ce vendredi (la somme sera redistribuée autrement dans le secteur des arts plastiques, promet la ministre) pour des problèmes de financement, selon un communiqué de Laurent Jacob. Fadila Laanan voulait se retirer si le budget n’était pas bouclé et ne voulait pas augmenter sa mise.

Or, Laurent Jacob n’a pu, ni trouver les moyens supplémentaires, ni comprimer son budget. Il lui fallait trouver 350 000 euros au total. "Malheureusementun important financement public de la Wallonie a été rejeté par l’administration des finances".

Et les sponsors approchés ont finalement refusé (sauf Eeckman Art&Insurance)"car ils ne peuvent pas s’engager dans des délais aussi restreints". Dommage. Rappelons que le projet consistait à présenter les œuvres de plusieurs artistes confirmés dans des salles de la Galleria dell’Accademia à Venise dont Francis Alys, Michel François et Ann Veronica Janssens.


Berlinde De Bruyckere

 

COMMENTAIRE DE DIVERCITY

A QUAND UN OU UNE MINISTRE DE L'INTER OU DU TRANSCULTURTEL?

Un lecteur passablement constipé commente: "En quoi Laanan est-elle représentative de la culture de la Communauté française... qu'est ce qu'elle connait à la culture, aux traditions, à l'histoire de la Wallonie, du terroir, de Bruxelles, du patrimoine ... rien, nada, que dalle ..."
Que peut-on raisonnablement espérer de ce genre de ministricule?

A part mettre en avant la fausse et artificielle multiculture, n'espérons rien pour nous vrais wallons ou bruxellois!"

Et si ce lecteur se trompait complètement?

En effet DiverCity reprochera tout autre chose à notre ministre: précisément de ne pas stimuler en Communauté française l'émergence de la transculturalité cosmopolite.

Non, la ministre d'origine maghrébine s'en garde bien. Mais elle arrive en revanche à dégager un budget de 500.00 € pour fêter le 40 ème anniversaire du début de l'immigration marocaine en Belgique. Cela c'est, selon DiverCity, pur communautarisme et totalement contre-productif (sauf pour le capital électoral local de la ministre évidemment.)

Quand aurons-nous des hommes et des femmes d'Etat visionnaires et ambitieux dans les cabinets ministériels?

A force de se surpasser dans la médiocrité, nos mandataires politiques parviennent à une chose: nourrir le sentiment d'hostilité au politique, lequel est chauffé à blanc par des personnages tels que les sieur Trullemans et Denis Ducarme, Karine Lalieux ou Viviane Teitelbaum pour ne citer que ceux qui se sont profilés dans l'actualité politique récente.

Aurons-nous jamais des échevins et des ministres de la culture capables et désireux de promouvoir le dialogue interculturel et la transculturalité?

Bert Anciaux n'a pas hésité à faire cela quand il était ministre de la culture flamande et des affaires bruxelloises.

Cela lui valut un purgatoire politique: depuis bientôt quatre ans il se morfond dans son siège sénatorial, tandis que Jan Peumans promeut dans l'espace culturel du Vlaams Parlement le concept de l'épuration linguistique. Mais lisez plutôt...

MG
SPREKEN IN ALLE TALEN

maandag 20 mei 2013

Pinksteren: stel je voor: een vlucht vurige tongen boven ons hoofd en plots spreken we alle talen van de wereld. Vlotjes communiceren we met de meest exotische wereldgenoten, geen taalbarrières meer. Een droom. Hoe komt het dat de mens zo beperkt taalbegaafd werd? Mijn zelfkennis gebiedt mij om me hier bijzonder bescheiden op te stellen. Enkele West-Europese talen lukken nog wel, met meer vallen dan opstaan, maar daar ligt dan wel de limiet.

Ik herinner me uit de Bijbelse Geschiedenis het verhaal van de toren van Babel. De mens, boordenvol pretentie, zou een toren bouwen die tot aan God zou reiken. Ik zie voor mij het schilderij van Pieter Breughel, duizenden mensen krioelen rond een enorm bouwwerk dat zich de wolken in slingert. Het project mislukte fundamenteel en die goedtierende  godheid schoot in een hemelsetoorn. Wellicht gepaard gaande met donder en bliksem veroordeelde hij de mens tot een onoverzichtelijk aantal talen. Meteen het einde van één wereldgemeenschap. De mythe van het universele mensdom verpulverd, het begin van een Babylonische spraakverwarring.

De schrijnende mislukking van de Toren van Babel verklaart in Bijbelse zin deimmer ruziënde mens, de oneindige stroom van moorden en branden. Een geschiedenis die zichzelf steeds herhaalt.

Misschien, heel misschien, zorgt de revolutionaire communicatietechnologie voor de wederopstanding van een universele mensentaal. Waar tijd en ruimte geen grenzen meer vormen om elkaar te ontmoeten, om grappen en lieve boodschappen uit te wisselen en onze emoties te uiten. Zo wordt het misschien dan toch nog Pinksteren. Hoop doet leven.

Bert


RESOLUTIE ISLAMOFOBIE

woensdag 08 mei 2013

Beste lezer,

Na de discussies in zowel de Zevende Dag als Reyers Laat (met prof. Vermeersch), bereikten mij heel veel reacties. Deze zijn van heel uiteenlopende aard. Gelukkig ook talrijke positieve, soms uit heel verrassende hoeken. Dat doet deugd en ik vind er bijkomende argumenten en zeker steun. Uiteraard lees ik ook heel wat kritische commentaar, van ronduit beledigend en haatdragend (zonder veel terughoudendheid – er wriemelt nogal wat agressie op de computerklavieren) tot weliswaar negatief maar toch met betrokkenheid en bewogenheid. 
Deze tekst geeft een aantal antwoorden op veel voorkomende vragen of twijfels. Ik voegde ook een verwijzing naar de integrale tekst van de resolutie toe. 

1.    Er leeft nogal wat misverstand over de status van de tekst. Sommige reacties denken dat het over een wetsvoorstel gaat. Dit is niet zo, er zijn voldoende wetten en instellingen om o.a. islamofobie te bestrijden. Het gaat over een resolutie. Met een resolutie vraagt het parlement aan de regering om aan een bepaald fenomeen extra aandacht te besteden, om als uitvoerende macht extra aandacht aan - in dit geval groeiende islamofobie - te besteden.

2.       Het is heel belangrijk om de resolutie, ook de inleidende tekst goed te lezen. Dan zal u lezen dat deze resolutie er komt omdat nogal wat belangrijke instellingen, ook internationale, het probleem van toenemende islamofobie vaststellen. Deze resolutie komt dus niet zomaar uit de lucht vallen, maar steunt op een door velen vastgestelde relevantie. In stijgende mate.

3.       Deze resolutie roept niet op om elke kritiek op religie, ook islam, te stoppen of te verbieden. Er staat heel duidelijk dat in een moderne, actieve democratie en rechtsstaat kritiek op godsdiensten en ideologie moet kunnen. Het kunnen uitbrengen van kritiek is onvervreemdbaar in onze maatschappij.

4.       Deze resolutie roep wel op om o.a. religies – dus ook de islam – niet op een karikaturale, beschimpende en vooral foute wijze voor te stellen. Daartoe verwijst de resolutie ondermeer naar acht kenmerken die – als ze samen voorkomen – zouden kunnen wijzen op islamofobie. Maar het blijft uiteraard aan de rechter om misbruiken of inbreuken op bestaande wetten vast te stellen en indien nodig te bestraffen.

5.       Deze resolutie vraagt bezorgdheid en aandacht tegen elke vorm van racisme, xenofobie, antisemitisme en islamofobie.

6.       Deze resolutie doet dus een oproep aan de regering om met meer aandacht en alertheid te kijken naar de wijze waarop bijv. media, sommige politieke partijen en andere spelers steeds meer de islam – en daarbij ook de moslims – tot angstwekkende, belachelijke of achterlijke karikaturen herleiden. Deze negatieve veralgemeningen zijn niet alleen beledigend voor vele moslims en andere gelovigen, maar scheppen ook een sfeer van onverdraagzaamheid en toenemende agressie tegen alles wat aan de islam of moslims wordt gekoppeld. Kortom: deze resolutie vraagt een genuanceerde berichtgeving, zeker niet kritiekloos (integendeel), maar wel respectvol en liefst gericht op dialoog en ontmoeting.

7.       DE INDIENERS VAN DEZE RESOLUTIE GAAN ER VANUIT DAT DE OVERGROTE MEERDERHEID VAN DE MOSLIMS IN BELGIË KIEST VOOR EEN LEVEN IN EEN DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT, MET EEN SCHEIDING VAN KERK EN STAAT ÉN MET OVERTUIGD RESPECT VOOR ALLE RECHTEN DIE WIJ DAARBIJ VERWIERVEN EN PLICHTEN DIE WIJ OP ONS NAMEN DE VOORBIJE DECENNIA EN EEUWEN. DEZE RESOLUTIE STEUNT OP HET VERTROUWEN DAT EEN GELUKKIGE, STERKE SAMENLEVING OP EEN ACTIEF PLURALISTISCHE WIJZE OMGAAT MET DIVERSITEIT EN DAARIN EEN BRON VAN KRACHT EN VERNIEUWING VINDT, zonder dat daardoor de wezenlijke eigenschappen (democratie, openheid, solidariteit, gemeenschapszin) ervan worden bedreigd. 

Groeten,

Bert 

 

Aucun commentaire: