lundi 13 mai 2013

Vervoort: ‘Wegentaks in Brussel moet met gewesten besproken worden’

De Standaard

De nieuwe minister-president van Brussel, Rudi Vervoort, vindt dat een wegentaks in Brussel enkel kan worden ingevoerd na overleg met de andere gewesten en binnen de toekomstige hoofdstedelijke gemeenschap. De OESO stelde vorige week in haar aanbevelingen dat een wegentaks een verkeersinfarct rond steden zoals Brussel en Antwerpen kan vermijden.

In Brussel leidde dat voorstel tot negatieve reacties bij meerderheidspartij cdH, terwijl Ecolo en FDF zich positief uitlieten. ‘Vandaag is het belangrijk dat we het niveau van de gewesten beslissen en dat we voor Brussel een akkoord kunnen vinden binnen de hoofdstedelijke gemeenschap’, zei Vervoortzondagmiddag in ‘L’Invité’ op RTL-TVi.

De Brusselse minister-president vond dat het gewest in dit dossier geen ‘cavalierseul’ kan spelen om geen economische gevolgen te riskeren. Een wegentaks enkel in Brussel kan tot delocalisatie van bedrijven leidden, aldus Vervoort.

De minister-president erkende ook dat zijn partij en het FDF over heel wat beleidspunten over Brussel gelijklopende ideeën hebben. Dat geldt evenwel niet op institutioneel vlak, aangezien het FDF zich afzet tegen het BHV-akkoord en destijds ook een aantal luiken van het Lombardakkoord hebben bestreden.

‘De moeilijkheid van de partij is uit het institutioneel isolement te treden. Dat imago stemt niet meer overeen met wat Brussel vandaag is’, vond RudiVervoort. Volgens de regeringsleider is er ook een evolutie te merken bij de Vlaamse partijen in Brussel. ‘Ze voelen zich in de eerste plaats Brusselaar, en dan pas Vlaming.’

Op de vraag of dit ook gold voor CD&V-minister Brigitte Grouwels (CD&V), antwoordde hij: ‘Ik heb niet gezegd: alle Vlamingen.’


 

COMMENTAIRE DE DIVERCITY

RAPPROCHEMENT PS-FDF?


"De minister-president erkende ook dat zijn partij en het FDF over heel wat beleidspunten over Brussel gelijklopende ideeën hebben. Dat geldt evenwel niet op institutioneel vlak, aangezien het FDF zich afzet tegen het BHV-akkoord en destijds ook een aantal luiken van het Lombardakkoord hebben bestreden."

Intéressant! Le nouveau Ministre président perçoit de nombreux points de convergence entre le PS et le FDF, tant sur le plan institutionnel que sur celui de la gouvernance. Voilà qui devrait alarmer le MR de Charles Michel!

MG

 

Aucun commentaire: