mercredi 19 juin 2013

DELPHINE, EEN TEST VOOR DE BELGISCHE MONARCHIE


De Standaard Alain Gerlache:

Het is tijd voor de koning om het volk toe te spreken over zijn buitenechtelijke dochter. Gerlache is mediawatcher bij de RTBF en opiniemaker voor De Morgen.

De grote meerderheid van de bevolking zal met begrip en sympathie reageren op een symbolisch gebaar van verzoening© belga.

Dat Delphine Boël een DNA-test eist om definitief uit te klaren wie haar vader is, onderstreept nog maar eens dat tijd noch stilzwijgen leed wegnemen waarvoor geen rechtvaardiging bestaat. Zelfs het staatsbelang is geen excuus, want daar is in dit geval geen sprake van.

Iedereen kent de waarheid, of denkt die te kennen sinds de kersttoespraak van de koning - lang geleden, in 1999. De simpele woorden die hij toen uitsprak (waarin hij het bestaan van Delphine alleen in bedekte termen toegaf) brachten niemand schade toe. Niet het staatshoofd, noch de monarchie.

Het klopt dat velen de uitvaart van de Franse president François Mitterrand in 1996 nog in het achterhoofd hadden, waarbij zijn buitenechtelijke dochterMazarine schouder aan schouder stond met de familie. En de dood van prinses Diana had bewezen dat de populariteit van een lid van een koninklijke familie losstaat van de naar/volgens klassieke normen voorbeeldig gezinsleven.

'FIN DE RÈGNE'
Het paleis dacht ongetwijfeld dat de publieke bekentenis een einde zou maken aan de gênante affaire. Een jammerlijk foute inschatting, want de woorden van de koning kondigden in werkelijkheid een gebaar aan dat er nooit is gekomen.

Vandaag leggen de ambiguïteit, de schaamte en het onuitgesprokene opnieuw een malaise bloot die nergens toe leidt en waaraan niemand iets heeft, zelfs het land niet. Veertien jaar later is het tijd om de pagina om te draaien die de koning zelf heeft geopend. Tijd om de bevolking toe te spreken zoals hij het toen deed. Dat is uiteraard goed voor Delphine, maar het is ook hoogstnoodzakelijk voor dekoninklijke familie, die de voorbije maanden ernstig in opspraak is gekomen. Noodzakelijk ook voor de persoon die morgen de fakkel zal moeten overnemen en van wie je niet kunt zeggen dat hij bij voorbaat de steun van iedereen geniet.

De gevraagde DNA-test die er waarschijnlijk nooit zal komen is dus vooral een echte test voor de Belgische monarchie. Op een moment dat de entourage van de koning en de kringen dicht bij het paleis zich meer dan ooit zorgen maken over de overlevingskansen van België en allerlei scenario's uitwerken over de opvolging en voor de komst van een nieuwe generatie raadgevers, moet je verder kijken dan de clichés en de gevestigde opvattingen.

Het is dat klimaat van een nakend fin de règne dat schadelijk is voor het land, niet de concrete toepassing van de oproep tot respect voor iedereen waarvan dekoninklijke boodschappen vaak doordrongen zijn.

Vaak wordt beweerd dat de monarchie mee zorgt voor het in stand houden van België. Maar het is de steun van de bevolking die de monarchie in stand houdt. En daarvoor moet je de mensen vertrouwen. Er bestaat geen twijfel over dat de grote meerderheid van de bevolking, die zich voorbereidt op de viering van twintig jaar koningschap van een populaire en toegankelijke vorst, met begrip en sympathie zal reageren op een symbolisch gebaar van verzoening.

Koning Albert II zal er niet alleen een ongelukkige episode mee afsluiten, die zo veel mensen kennen en begrijpen, hij zal er bovendien voor zorgen dat de troonsafstand op een serene manier verloopt. En hij zal de toekomstige koning een gunstigere start bezorgen van een regeerperiode die al moeilijk genoeg zal zijn.


 

COMMENTAIRE DE DIVERCITY

ECHEC AU ROI


On imagine bien que les avocats de Delphine sont conscients qu'ils n'auront pas gain de cause. Mais politiquement, les grands procès ne se gagnent plus désormais au prétoire mais bien dans les medias.

Le roi AlbertII vient d'être mis échec et mat par une pièce mineure sur l'échiquier. On observera que, très habilement, Delphine n'a pas réclamé l'ADN de son "demi frère" Laurent, une manière de dire qu'elle et lui partagent la même infortune mais point le même statut.  De voltallige koninklijke familie in beeld. 'Koning Albert II moet er alles aan doen om de troonsafstand op een serene manier te laten verlopen', steltGerlache.

 

Aucun commentaire: