mardi 13 août 2013

Wat wordt de inzet van de verkiezingen 2014?


Men is Bart De Wever beu in de Wetstraat'

Bepalen Bart De Wever en de N-VA de agenda van de verkiezingen 2014 of slagen de andere partijen erin van de economische problemen het belangrijkste onderwerp van debat te maken? Lees hier het tweede deel van onze zomerreeks 'Wat wordt de inzet van de verkiezingen 2014? Een rondvraag bij de Vlaamse politieke journalisten. (uittreksels van Knack)

O

Bart De Wever © Belga

YVES DESMET: ‘MEN IS BART DE WEVER BEU IN DE WETSTRAAT 

Wordt de N-VA incontournable voor de coalitievorming?’ Dat wordt de inzet van de verkiezingen 2014 volgens Yves Desmet, hoofdredacteur van De Morgen. ‘De vraag is of de N-VA zoveel stemmen haalt dat niemand zonder hen in bad durft gaan.' 

‘In het andere geval – wanneer de N-VA een score haalt zoals bij deprovincieraadsraadsverkiezingen, niet meer dan 27 of 28 procent – komt er eenanti-N-VA-coalitieIt’s as simple as that.’ 

‘Haalt de N-VA een monsterscore, dan komt er een anti-PS-coalitie,’ zegtDesmet. ‘Dat wordt dan een coalitie van N-VA met Open VLD en CD&V.’ 

‘Dan wordt het uitkijken naar de opstelling van Bart De Wever. Wil hij in een rechtse coalitie stappen en werk maken van rechtse thema’s of wil hij opnieuw de communautaire kaart trekken. In het laatste geval krijgen we een heruitgave van de vorige coalitievorming die dan weer ellenlang aansleept.’ 

In ieder geval is er in de Wetstraat vandaag nog weinig animo om met hem rond de tafel te gaan zitten. Men is Bart De Wever beu. Hij doet er zelf ook niet veel moeite voor om dat sentiment te veranderen.’ 

KATRIEN VERSTRAETE (POLITIEK REDACTEUR DE TIJD): ‘COMMUNAUTAIRE DISCUSSIES ZULLEN DE DEBATTEN KRUIDEN’ 

'Ongetwijfeld zullen de communautaire discussies, met name hoe de staathervorming wordt uitgevoerd en hoe Vlaanderen omgaat met de extra bevoegdheden, de debatten volop kruiden, terwijl de verkiezingen van 2014 eigenlijk zouden moeten gaan over het stimuleren van onze economie enjobcreatie,'  zegt Katrien Verstraete, politiek redacteur bij De Tijd.

PATRICK MARTENS (POLITIEK REDACTEUR KNACK): ‘WIE BEPAALT DE AGENDA? DAT IS DE INZET VAN DE CAMPAGNE. 

‘Ondanks alle gunstige signalen van dit moment, zal de economie niet helemaal herstellen,’ voorspelt Patrick Martens, politiek redacteur van Knack. ‘Desociaal-economische problemen zullen de agenda van de verkiezingen beheersen. Het gaat dan met name over de vergrijzing en over hoe we de mensen weer aan het werk krijgen. Dat worden in ieder geval de hoofdthema’s.’ 

‘Vanaf het voorjaar zal ook de communautaire agenda weer meespelen omdat N-VA dan een congres over het confederalisme houdt. Dat zal heel veel aandacht krijgen. De N-VA wil geen staatshervorming maar een staatsvorming.’ 

‘Als de N-VA met het communautaire thema komt, zullen alle andere partijen zeggen: Nu even niet.’ Zij willen eerst economisch de winkel op orde krijgen.’ 

‘We zullen dus een confrontatie krijgen tussen de economie en het confederalisme. Wie zal de agenda bepalen? Dat wordt de echte inzet van de campagne.’ 

BART BRINCKMAN (POLITIEK HOOFDREDACTEUR DE STANDAARD): ‘DE VERKIEZINGEN ZULLEN GAAN OVER VERTROUWEN’ 

De verkiezingen zijn nog ver, er kan nog heel wat veranderen. Cruciaal wordt de vraag in hoeverre het economisch herstel zich kan doorzetten en de federale regering zich daarbij kan beheersen door vooral te focussen op beleid eerder dan te snel in verkiezingsmodus te gaan waarbij de diverse partijen vervallen in een opbod van onbetaalbare beloften. Ook na 2014 zal er drastisch moeten worden gesaneerd. Voor wilde avonturen is er geen ruimte. Eigenlijk zijn we nog maar net gestart met een aantal structurele hervormingen. De pensioenen, de ziekteverzekering, de fiscaliteit (een hervorming van het stelsel) en de loonkost (concurrentiekracht) blijven prioriteiten voor de toekomst.'

'In mijn ogen zullen de verkiezingen over vertrouwen gaan. Heeft de Vlaming politiek vertrouwen in een regering die naar eigen zeggen haar beloften opbugettair en communautair vlak heeft waargemaakt en daarom van die sociaal-economische pijnpunten de inzet wil maken? Wie deze inzet geloofwaardig kan hard maken, maakt kans op winst.'

'Of verkiest de Vlaming een partij die inspeelt op het crisisgevoel en daarom die Vlaming het vertrouwen vraagt om op een meer diepgaande manier België te hervormen? Die partij moet de kiezer ervan overtuigen dat dit de enige weg is om de sociaal-economische uitdagingen op te lossen. Elke referentie naar een herhaling van de formatie van 2010 (meer dan 500 dagen blokkering) speelt hierbij in het nadeel.' 

'Verder durf ik op dit moment echt geen voorspelling te maken.' 

Annelies Van Erp / Simon Demeulemeester / Eddy Eerdekens 

'MEN IS BART DE WEVER BEU IN DE WETSTRAAT'

ROBERT JENNES | 11 AUGUSTUS 2013

Er zal moeten blijken wat richtinggevend is geweest : de provincieraadverkiezingen of de peilingen. In het eerste geval komt er een Peeters II met NVA ingeruild voor OVLD. In het tweede geval moeten groen en PVDA erbij gesleept worden. Dit in de hypothese dat federaal dezespartijencoalitie intact blijft. Alleen een zwanenzang van de PS, gepaard met een significante overwinning van MR kan roet in het eten gooien, want dan kan het zonder PS en komt NVA terug in beeld. Het is uiteraard mogelijk dat de drie samen met groen ernstig onder de 50 % blijven, maar dat niet MR het verlies van PS verzilvert,dan gaat Di Rupo federaal verder en komt Vlaanderen onder federale voogdij met een regering van lopende zaken. Dit alles volgt de hypothese dat de kiezers zullen stemmen zoals ze altijd stemmen : overwegend conservatief.

'WORDT DE N-VA INCONTOURNABLE IN 2014?'

De uitslag van de N-VA wordt de inzet van de verkiezingen 2014. Dat blijkt uit een rondvraag van Knack.be bij de Vlaamse politieke journalisten. ‘Wordt de N-VA incontournable?’ is de vraag die het vaakst wordt gesteld. Tegelijkertijd menen heel wat journalisten dat de economische crisis de N-VA en de staatshervorming van het voorplan zal verdringen.


 

COMMENTAIRE DE DIVERCITY

LA BELGIQUE A LA CROISEE DES CHEMINS


Pardon, cher lecteur, d'y revenir une fois encore à l'occasion de cette excellente série d'articles de Knack. De toute évidence le scrutin de mai 2014 seraussi important pour le destin de la Belgique que septembre 1830 ou le retour avorté de Léopold III en 1951. Le destin de la Belgique tourne autour d'une unique question: la N-VA sera-t-elle incontournable après  les élections de mai 2014 pour la formation d'une coalition au niveau fédéral?

Retenons que si la N-VA obtient un score de moins de trente % une reconduction de Di Rupo I sera possible: tous contre un et un contre tous. En revanche, si le résultat des nationalistes flamands se rapproche des 40%,  nous aurons un gouvernement de centre droit sans les socialistes, donc forcément minoritaire en Wallonie. (autrement dit l'inverse de la situation actuelle)

Tout se jouera autour des quelques % de plus ou de moins qu'obtiendra le parti de Bart De Wever au delà des 30% dont il est d'office crédité dans les sondages.(De vraag is in hoeverre de centrumpartijen zich kunnen handhaven en met hoeveel procent de N-VA boven de kaap van 30 zal uitkomen) (De uitslag bepaalt bovendien of de eenheid van ons land ter discussie staat. )

Tous les regards sont tournés vers le congrès de rentrée de ce parti où sera enfin défini le concept de confédéralisme.

Fondamentalement, ces élections devraient tourner autour d'un autre thème: sommes-nous capables et avons nous la volonté de maintenir l'Etat providence, le Welfare State comme disent les Anglais, ou non.

Les sondages sont extrêmement favorables à la N-VA, très dans la ligne de Maggie Thatcher et la situation économique ne semble pas devoir offrir des perspectives triomphalistes pour Elio et ses partenaires de gouvernement.

Pour la N-VA, les élections fédérales sont moins essentielles que les régionales: "De partij heeft al verschillende keren, gezegd dat straks éérst de deelstaatregeringen moeten worden gevormd, en dat die vervolgens - op basis van het fameuze artikel 35 van de grondwet - moeten gaan samenzitten om te beslissen welke bevoegdheden we nog op dat federale niveau zullen behouden."

Si la N-VA devait triompher en Flandre -nous sommes persuadés qu'elle cartonnera- il se pourrait que De Wever fasse jouer l'article 35 de la constitution qui doit spécifier ce que Flamands et francophones veulent encore faire ensemble, une question à laquelle Didier Reynders nous a habitués.

Former un gouvernement fédéral avec la N-VA semble mission impossible. Incontestablement, les partis traditionnels vont faire l'impossible pour pourrir la vie de la N-VA qui ne manquera par de leur rendre la pareille. "Als N-VA een monsterscore haalt, wordt het land in chaos gestort en komen er weer uitzichtloos lange regeringsonderhandelingen. België wordt onbestuurbaar en Vlaanderen wordt daar niet beter van. Als het land 500 dagen lam ligt, kan Vlaanderen zelf niet even de loonkosten verlagen, bijvoorbeeld. Dat is de boodschap die volgend jaar verspreid zal worden." (Yves Desmedt) 

On aurait aimé que le vrai enjeu des élections soit au contraire l'emploi qui, de plus en plus, pose problème, surtout à Bruxelles mais aussi en Flandre avec la fermeture de grandes usines comme Ford Genk. A moins que la situation économique ne s'améliore, la campagne risque fort de tourner non pas autour du communautaire mais autour des thèmes économiques. En somme, le sort de Di Rupo et celui de François Hollande sont liés à ce frémissement de croissance dont le président français veut à toute force nous persuader. Qu'on ne se leurre pas: pour les Flamands, les élections tourneront autour d'un mot: le fric, "centen"
(De verkiezingen zullen gaan over centen, en vooral hoe er beter met deze(belasting)centen moet omgesprongen wordenDexia en de hoge belastingen zullen daarbij symbool staan voor alles wat er misliep de voorbije jaren.)

Un lecteur de Knack commente de la manière très lapidaire: "Wanneer zijn we de PS-maffia en BEKE kwijt????" Ceci résume assez bien la mentalité flamande aujourd'hui. De Wever surfe habilement sur cette vague de mécontentement.

Plus philosophiquement, le thème central de ces élections et des vingt années qui viennent tournera autour d'un mot: la responsabilité: 'Meer filosofischbekeken zullen de verkiezen daarom gaan over verantwoordelijkheidDat gaat over regeringen (op alle niveau’s) die verantwoording moeten afleggen over hoe ze het belastinggeld besteden.

On a, en fait, de plus en plus le sentiment que les politiques, comme les banquiers et les financiers, se comportent en irresponsables jouissant d'une totale impunité. Et cela c'est le meilleur carburant pour faire hurler les moteurs des populismes de tous bords.

MG


ZOMERREEKS: WAT WORDT DE INZET VAN DE VERKIEZINGEN 2014? 


Campagne voor N-VA en Bart De Wever © Belga

‘Wordt de N-VA incontournable, in Vlaanderen én in België, dat wordt de inzet van de verkiezingen,’ zegt Jörgen Oosterwaal, hoofdredacteur van Knack. ‘Het thema van de verkiezingen wordt de toekomst van België. KIEST MEN NA DE VERKIEZINGEN VOOR VERANDERINGEN EN HERVORMINGEN DIE LEIDEN TOT EEN EFFICIËNTER BELGIË, OF KIEST MEN VOOR VERANDERINGEN EN HERVORMINGEN DIE LEIDEN TOT DE OPHEFFING VAN DIT LAND?’ 

JOHNY VANSEVENANT (WETSTRAATJOURNALIST VRT): ‘UITKIJKEN NAAR DE RICHTING DIE BELGIË UITGAAT.’ 

Het antwoord is heel simpel en zal bij vele ervaren journalisten hetzelfde klinken: ‘Wordt de N-VA incontournable in 2014?’ 
Als zij zo groot worden dat ze alleen kunnen beslissen, dan wordt het uitkijken naar de richting die België uitgaat. Ik lees in De Standaard dat Theo Francken in dat geval de belastingen en de sociale zekerheid wil splitsen, maar ik vrees datdat moeilijk onderhandelen wordt met de Franstaligen

Anderzijds lees ik dat de traditionele partijen een regering zullen vormen zonder N-VA als die 30 procent of minder haalt. Veel zal ook afhangen van de economie: trekt die aan, dan wordt het verhaal van N-VA over België als blok aan het been moeilijker te verkopen. 
Het zal er dus op of eronder worden voor N-VA in 2014. Voor ons journalisten levert dat best veel arbeidsvreugde op. Dit is misschien het meest beslissende wat we meemaken in België. 

GIE GORIS (HOOFDREDACTEUR MO*): 'DE UITSLAG BEPAALT OF DE EENHEID VAN HET LAND TER DISCUSSIE STAAT'

Er is geen ontsnappen aan, de inzet van de verkiezingen is ongetwijfeld de grootte van N-VA. De vraag is in hoeverre de centrumpartijen zich kunnen handhaven en met hoeveel procent de N-VA boven de kaap van 30 zal uitkomen. Deze factoren bepalen het verloop en in zekere mate de toekomst van ons land. Krijgen we opnieuw moeizame en ellenlange regeringsonderhandeling die ons land alles behalve ten goede komen? De uitslag bepaalt bovendien of de eenheid van ons land ter discussie staat. 

De institutionele versleten agenda zal opnieuw bovengehaald worden. Terwijl de debatten over de bevoegdheden van Vlaanderen volop woeden worden de volgens mij belangrijke thema’s ‘weggelleboogd’. De debatten en de verkiezingen zouden moeten draaien rond sociaal beleid en de aanslepende economische crisis. 

DIRK VAN DEN BOGAERT (POLITIEK REDACTEUR VTM): 'N-VA IS BEDUCHT VOOR VERKIEZINGSNEDERLAAG NA ONTZETTEND GUNSTIGE PEILINGEN.'

De belangrijkste vraag bij de volgende verkiezingen is: hoe groot wordt de N-VA. De peilingen zijn ontzettend gunstig voor de partij, maar het zou niet de eerste keer zijn dat werkelijke resultaten een pak lager liggen. Hoewel de partij waarschijnlijk nog een enorm deel van de stemmen wegkaapt, zal men dan spreken van een ‘verkiezingsnederlaag’. De N-VA is zich daarvoor beducht en vermijdt daarom toekomstgerichte uitspraken. Het is vooral uitkijken naar het congres dat volgend jaar plaatsvindt, waarin N-VA het begrip confederalisme gaat toelichten. Tot nu toe neemt de partij het woord onafhankelijk of splitsing niet al te vaak meer in de mond uit angst om kiezers te verliezen. Ongetwijfeld zal het congres een debat over de term ‘confederalisme’ op gang trekken, waardoor de andere partijen ook hun standpunt daarrond zullen verdedigen. En ook de media zullen ‘het confederalisme’ uitgebreid onder de loep nemen. 

Maar de verkiezingen zijn pas over negen maanden , het kan dus nog alle kanten uit wat betreft een centraal thema. De partijen die momenteel deel uitmaken van de federale regering (SP.A, CD&V en Open VLD) zullen uitpakken met de verwezenlijkingen van Di Rupo I. N-VA daarentegen zal de verspillingen van de regering benadrukken. 

Ook de economische situatie kan de boel nog flink in de war sturen. Kijk maar naar Jean-Luc Dehaene, die stevende ook af op een overwinning. Tot de dioxinecrisis uitbrak, pas aan de meet worden de prijzen uitgedeeld. 

JOËL DE CEULAER (REDACTEUR DE STANDAARD): 'VOOR N-VA ZIJN DE FEDERALE VERKIEZINGEN VOLSLAGEN OVERBODIG'

'Hoe houden we onze robuuste verzorgingsstaat de komende decennia overeind? Die vraag zou de inzet van de federale verkiezingen in 2014 moeten zijn. Alle partijen zouden daarvoor, in totale transparantie en met alle relevante cijfers op tafel, hun doortimmerde en doorgerekende plannen moeten presenteren.' 

'Helaas zullen de verkiezingen daar niet over gaan. De campagne dreigt te verzanden in hol gebekvecht over confederalisme versus federalisme en in het oneigenlijke duel tussen Bart De Wever en Kris Peeters.' 

'Voor de N-VA zijn de federale verkiezingen trouwens volslagen overbodig. De partij heeft al verschillende keren, onder meer bij monde van Ben Weyts, JanPeumans en Jan Jambon, gezegd dat straks éérst de deelstaatregeringen moeten worden gevormd, en dat die vervolgens - op basis van het fameuze artikel 35 van de grondwet - moeten gaan samenzitten om te beslissen welke bevoegdheden we nog op dat federale niveau zullen behouden.' 
'De feitelijke inzet van de federale verkiezingen in 2014 is dus de vraag of er nog een federale regering kan worden gevormd zonder de N-VA - want met de N-VA zal dat allicht weer niet lukken.' 


DEEL 3: PAUL GEUDENS, LIESBETH VAN IMPE, LISBETH IMBO, DAAN KILLEMAES, ERIC DONCKIER

Paul Geudens (politiek hoofdredacteur Gazet Van Antwerpen): ‘Politici gaan kiezer bang maken voor N-VA 

De N-VA wordt de inzet van de verkiezingen,’ zegt Paul Geudens, politiek hoofdredacteur van Gazet Van Antwerpen. ‘Alle andere partijen gaan alles doen wat in hun macht ligt om te verhinderen dat N-VA de winst gaat halen die verwacht wordt.’  ‘De andere partijen zullen dat doen door de kiezers bang te maken voor N-VA. Ze zullen voortdurend wijzen op de gevaren van de partij van Bart De Wever: als N-VA een monsterscore haalt, wordt het land in chaos gestort en komen er weer uitzichtloos lange regeringsonderhandelingen. België wordt onbestuurbaar en Vlaanderen wordt daar niet beter van. Als het land 500 dagen lam ligt, kan Vlaanderen zelf niet even de loonkosten verlagen, bijvoorbeeld. Dat is de boodschap die volgend jaar verspreid zal worden.’ 

‘Wat de thema’s betreft, zal het gaan over de economie en het confederalisme. Valt de economische groei tegen, dan wordt de economie het belangrijkste thema. Als de economie zich herstelt, dan zal het in de eerste plaats over het confederalisme gaan. De verkiezingen gaan dus over de economie en het confederalisme of over het confederalisme en de economie.’ 

LIESBETH VAN IMPE (POLITIEK HOOFDREDACTEUR HET NIEUWSBLAD): ‘BELASTINGEN EN GELD WORDEN BELANGRIJKER DAN CONFEDERALISME 

'De dominante kwesties die de agenda zullen beheren zijn enerzijds belastingen en geld en anderzijds de communautaire aspecten,' zegt politiek hoofdredacteur Liesbeth Van Impe van Het Nieuwsblad. 'Datgene wat de bevolking concreet voelt, namelijk de economisch moeilijke situatie, zal het meest en vaakst ingezet worden door de politieke partijen. Dit debat wordt volgens mij nog belangrijker dan de communautaire twistpunten en het confederalisme.'

'Hoewel het confederalisme op de achtergrond meespeelt, zal het institutionele debat eerder draaien rond stabiliteit versus verandering. Behouden we de federale regering die we nu hebben of gaan we voor verandering. Een regering met of zonder PS? De bestuurbaarheid van het land staat centraal. Behouden we het huidige beleid of wordt er verder gesleuteld aan de federale structuren. Maar ook dan komen we opnieuw uit bij het economische aspect: zijn de maatregelen die de huidige regering neemt voldoende om de crisis in te tomen of moet er van koers worden veranderd.'

LISBETH IMBO (ADJUNCT-HOOFDREDACTEUR DE MORGEN): ‘IEDEREEN WIL DE PENSIOENEN CLAIMEN 

‘De test of N-VA voor de echte doorbraak kan zorgen. Zullen De Wever en co hun momentum kunnen grijpen of missen ze hun afspraak met de geschiedenis?’ vraagt Lisbeth Imbo, adjunct-hoofdredacteur van De Morgen zich af. 

‘Voorlopige gok: de pensioenen worden het thema van de verkiezingen. Ze worden zeker het thema van de komende jaren. Een goed thema ook omdat de verschillende partijen toch ook voor andere oplossingen staan , andere manieren om hetzelfde doel te bereiken. Het is ook een thema dat ze graag allemaal willen claimen.’ 

DAAN KILLEMAES (ADJUNCT-HOOFDREDACTEUR TRENDS): ‘DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN BURGERS, BANKIERS EN BELANGENGROEPEN’

De verkiezingen zullen gaan over centen, en vooral hoe er beter met deze (belasting)centen moet omgesprongen worden. Dexia en de hoge belastingen zullen daarbij symbool staan voor alles wat er misliep de voorbije jaren. De regeringspartijen zullen het gevoerde beleid verdedigen en de beperkte sociaal-economische hervormingen heilig verklaren, en zullen de kiezer meer van hetzelfde aanbieden. Dat betekent het vermijden van pijnlijke ingrepen op korte termijn, ten koste van een gezondere economie op langere termijn. De oppositiepartijen, met N-VA op kop, zullen de kiezer een alternatief aanbieden en zullen wijzen op de lamentabele toestand van de overheidsfinanciën, de torenhoge belastingdruk en de straffeloosheid rond Dexia als symptomen van de onhoudbaarheid van het bestaande beleid.'

'Meer filosofisch bekeken zullen de verkiezen daarom gaan over verantwoordelijkheid. Dat gaat over regeringen (op alle niveau’s) die verantwoording moeten afleggen over hoe ze het belastinggeld besteden. Dat gaat over bankiers en belangengroepen die niet langer hun hebzucht kunnen afwentelen op de samenleving. Dat gaat over burgers die meer verantwoordelijk worden voor eigen wel en wee, en minder naar de overheid kijken als de hogere macht die alles moet oplossen en financieren. De restauratie van het principe “loon naar werken, dat wordt dus de inzet van de verkiezingen.' 

ERIC DONCKIER (POLITIEK HOOFDREDACTEUR HET BELANG VAN LIMBURG): ‘IN GEEN GEVAL ÉÉN TEGEN ALLEN EN ALLEN TEGEN ÉÉN 

De verkiezingen zullen over de werkgelegenheid gaan,’ voorspelt EricDonckier, politiek hoofdredacteur van Het Belang van Limburg. ‘Als er één thema op de agenda staat, dan is dat het sociaal-economische thema. Zelfs als zou het nu economisch iets beter gaan, dan hinkt de werkgelegenheid toch nog achterop.’ 

‘Daarnaast zal er zeker voor een stuk een communautaire campagne gevoerd worden, maar eigenlijk is het veel te vroeg om daar nu al iets over te zeggen. Denk aan de dioxinecrisis. Als we vlak voor de verkiezingen bijvoorbeeld problemen krijgen met een kerncentrale, dan zal het daar over gaan. Incidenten zijn onmogelijk te voorzien, maar ze bepalen wel de agenda van de verkiezingen.’ 

‘Maar zonder incidenten zal het thema van de werkgelegenheid bovenaan staan. Ik denk niet dat deze verkiezingen over de N-VA zullen gaan. Dat zullen de andere partijen verhinderen. Ze willen in geen geval naar een scenario van één tegen allen en allen tegen één.’ 

Aucun commentaire: