lundi 18 novembre 2013

CD&V wil verplicht kleuteronderwijs vanaf 3 jaar

StandaardOp het Innesto-congres van CD&V in Lommel hebben de CD&V-leden beslist dat ze het kleuteronderwijs willenverplichten vanaf 3 jaar. Minister van Financiën Geens heeftmet succes zijn voorstel om de loonkosthandicap tegen 2018weg te werkenlaten stemmen. De federale kieskring is dooreen tussenkomst van minister-president Peeters gesneuveld.

De Vlaamse christendemocraten blazen een heel weekendverzamelen in Center Parcs in Lommelom zich te buigenover ruim honderd bladzijden congrestekstenBij devoorstelling enkele maanden geleden doken een reeksopvallende voorstellen op, al lijken die niet allemaal deeindmeet te zullen halen.

 

Een van de meest opmerkelijke voorstellen, is het  verplicht kleuteronderwijs vanaf drie jaarNu bestaat dat nog niet, de leerplicht bestaat pas vanaf zes jaar. Ook opmerkelijk is het voorstel om de huurwaarborg tot twee maanden te reduceren. Nu is dat nog drie maanden.

 

GEEN NACHTTREINEN

 Oorspronkelijk moest de loondhandicap tegen 2016 weggewerkt worden, maar dat voorstel is afgezwakt tot 2018.Andere succesvolle voorstellen zijn: het rijbewijs met punten, het schrappen van het gratis openbaar vervoerhet behoud van de pensioenleeftijd op 65 en de afbouw van het fiscaal regime voor bedrijfswagensEen voorstel om nachttreinen in te lassen heeft het niet gehaald. De bedoeling is dat al die zaken veranderen in de tijdniet onmiddellijk.

 

De woonbonus mag ook na de overheveling van het federaal niveau in 2014 behouden blijvenmits een hervormingWatdat precies inhoudt, is nog niet duidelijkDe kinderbijslag zou ook voor alle kinderen gelijk moeten zijn. Maar het zou danook weer afhankelijk zijn van leeftijd een aangevuld moeten worden met sociale toelagenafhankelijk van het inkomen.

 

ZOMERVAKANTIE

 De zomervakantie was een harde dobber. Van zes weken is geen sprake meervoorlopig houden de CD&V'ers het op een betere spreiding om opvang van kinderen mogelijk te maken, en dat in overleg met het onderwijsveld.

 

Ook de radicale keuze voor het verdwijnen van het ambtenarenstatuut is van de baan. 'Daar was geen tweederdemeerderheid over, dus dat verhuist naar het plenum zaterdagnamiddag', klinkt het. Dat is ook zo voor het voorstelom de loonhandicap tegen 2016 weg te werken, twee jaar eerder dan wat de regering vooropstelt.

 

KIESKRING

 Voor een federale kieskring waren vooral de CD&V-jongeren hevige pleitbezorgers, maar na een tussenkomst van minister-president Kris Peeters stonden de neuzen weer in dezelfderichting. Maar met de verkorte huurwaarborgook een voorstel van Jong CD&V, halen die toch nog een slag thuis.


 

COMMENTAIRE DE DIVERCITY

ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE DES TROIS ANS


Le CD&V, réuni en congrès pré-électoral plaide pour une obligation scolaire dès l’âge de trois ans.

C’est assurément une excellente mesure pour faciliter l’apprentissage de la la langue de l’école par tous et particulièrement aux primo-arrfivants.

Question : a-t-t-on mesuré le coût d’une telle mesure et dispose-t-on d’assez de locaux et d’enseignants pour la mettre à exécution dans un délai raisonnable ?

MG

 

Aucun commentaire: