mardi 19 novembre 2013

Ongelijkheid in Vlaamse scholen neemt toe

De StandaardHet Vlaamse onderwijs slaagt er niet in om de kansenkloof tedichtenintegendeelDe kansarme en kansrijke leerlingen zijnslechter verspreid over de Vlaamse en Brusselse scholen dantien jaar geleden.

‘In tien jaar tijd is de verdeling van kansrijke en kansarmeleerlingen over de verschillende scholen, de sociale mix,verder scheef getrokken. De schoolse segregatie neemtalsmaar toe.’ Tot die conclusie komen de onderwijseconomenSteven Groenez en Thomas Wouters (KU Leuven) na eenanalyse van het Vlaamse leerlingenbestand.

Onder ‘kansarme’ leerlingen moeten kinderen en jongerenverstaan worden van wie de thuistaal geen Nederlands is, demoeder geen middelbareschooldiploma heeft of de ouders eenschooltoelage krijgen.

 

COMMENTAIRE DE DIVERCITY

LE DISQUE EST RAYE


Et voilà que les écoles des centres urbains de Flandre sont confrontées avec les mêmes difficultés que l’enseignement bruxellois. Et l’article de préciser que ceci ne touche pas seulement les écoles à forte concentration d’élèves issus de l’immigration, mais toutes les écoles fréquentées par des enfants et des ados dont la langue maternelle n’est pas le néerlandais.

C’est dire combien ce problème doit mériter toute l’attention de nos hommes et nos femmes politiques.  En écrivant cela nous avons l’impression de tourner inlassablement un vieux disque rayé que personne n’a vraiment envie d’écouter. C’est pourtant une question de survie de nos valeurs et de notre civilisation européenne.

MG'NIET ENKEL DE CONCENTRATIESCHOLEN'

 

Het fenomeen treft niet alleen de ‘concentratiescholen’. ‘Ookscholen die tien jaar geleden een goede mix vertoondenzijngemiddeld genomen meer gesegregeerd geraakt.’

Wel is het zo dat de kansarme scholen in de meeste gevallenkansarmer geworden zijn, en dan vooral in het lager en hetsecundair onderwijs.

De grootste ongelijkheid zit tussen de onderwijsvormen aso,tsobso en kso. Kort samengevatkansrijke leerlingen kiezenvaker voor asokansarme leerlingen vaker voor bso.

Een bekend fenomeen, maar het blijft ons verbazen dat het indeze mate aanwezig blijftDit geeft aan dat de structuur van ons onderwijs niet van die aard is om de sociale mix tebevorderen’, denken de onderzoekers.

 

Aucun commentaire: